Utrecht

Driedaagse cursus: Werken met gezinnen in (v)echtscheidingen en strijdzaken

Driedaagse cursus: Werken met gezinnen in (v)echtscheidingen en strijdzaken


Startdatum3 oktober 2018

Aanvangstijd10:00 uur

Eindtijd17:00 uur

LocatieJaarbeurs - Beatrixgebouw - Utrecht

Prijs totale cursus€ 999,- ex. 21% BTW

Uiterste inschrijfdatum11 september 2018

Max. aantal deelnemers17

Hoewel het in veel gevallen echt niet meer werkt tussen partners, is een echtscheiding altijd een probleem voor betrokken kinderen. Dat probleem wordt groter naarmate een scheiding met meer conflicten gepaard gaat. Zulke echtscheidingen ontaarden dan ook regelmatig in vechtscheidingen.

Vechtscheidingen zijn vanwege de betrokkenheid van veel verschillende partijen een ingewikkelde kwestie die de betrokken kinderen ernstig kan beschadigen. Professionals in met name de jeugdzorg en het onderwijs zullen moeten weten hoe ze zich tot ouders en kind moeten verhouden om die beschadiging te voorkomen of te beperken.

Het feit dat in vechtscheidingen zowel praktische, juridische, sociaal-emotionele, als een reeks aan andere aspecten een rol spelen, maakt dat specifieke kennis en kunde nodig is. Deze kennis en kunde vormen de kern van de cursus over het werken met gezinnen in (v)echtscheidingen en strijdzaken.

Deze cursus over echtscheidingen en strijdzaken bestaat uit drie bijeenkomsten en ca. 10 uur e-Learning. Hierin leer je voldoende om gezinnen in de praktijk te ondersteunen bij scheidingen.

Wil je deze scholing met een groep van 15 deelnemers of meer volgen? Dan is het voordelig om een offerte aan te vragen om deze cursus in-company te laten verzorgen.

Van al ons aanbod op de hoogte blijven? Schrijf je dan in voor onze gratis nieuwsbrief!


Doelgroepen

Deze cursus is gericht op HBO- en academisch opgeleide professionals die in de uitoefening van hun beroep te maken krijgen met gezinnen in vechtscheidingssituaties. Denk daarbij aan:

 • Jeugdzorgwerkers, zoals raadsonderzoekers, gezinsvoogden en medewerkers begeleide omgang;
 • (School)maatschappelijk werkers;
 • Medewerkers van steunpunten huiselijk geweld, veiligheidshuizen;
 • Leerkrachten / Intern Begeleiders / Zorgcoördinatoren;
 • MEE-consulenten;
 • Gezinsbegeleiders;
 • Psychologen / orthopedagogen;
 • Etc.


Leerdoelen

Na het doorlopen van deze cursus over vechtscheidingen en strijdzaken:

 • Weet je op welke manier een echtscheiding ingrijpt in de levens van ouders en kinderen, welke verliezen zij lijden en wanneer er als gevolg van een scheiding psychotrauma kan ontstaan;
 • Begrijp je wat er in juridische en praktische zin verstaan wordt onder "het belang van het kind";
 • Begrijp je wat de juridische gevolgen voor ouders, kind(eren) en onderwijs / hulpverlening zijn in geval van een (echt)scheiding;
 • Snap je waarom conflict bij een scheiding onvermijdelijk is;
 • Weet je hoe de opvoeding van kinderen na een scheiding van hun ouders zo goed mogelijk voortgezet kan worden;
 • Kun je in een gesprek de juiste vragen stellen aan de ouders over de echtscheiding, evenals over het kind en diens ontwikkeling;
 • Kun je in een gesprek de ouders terugleiden naar de centrale belangen van hun kind;
 • Weet je welke gevolgen een scheiding heeft voor de ontwikkeling van het kind op o.a. het gebied van gehechtheid en loyalieit;
 • Weet je op welke wijzen de zorg voor kinderen verdeeld kan worden en wat daarin mogelijke zorgen en valkuilen zijn;
 • Ken je een aantal relevante mediation-technieken en kun je deze in de gesprekken met ouders inzetten;
 • Weet je welke rol kinderen zelf spelen in de hulp na een scheiding;
 • Kun je een gesprek met scheidingskinderen voeren aan de hand van een daartoe ontwikkelde checklist
 • Kun je verschillen tussen partners analyseren en deze op een productieve manier inzetten in gesprekken met hen;
 • Heb je aanvullende kennis opgedaan met betrekking tot één van de volgende specifieke situaties naar keuze:
  • Parental Alienation Syndrome
  • Stiefgezin
  • Beschuldigingen van misbruik / mishandeling
  • Het nut van een etiket
  • Een ander, zelfgekozen deelaspect van scheidingsproblematiek.


Modules

Emotionele en juridische impact van scheiding
Datum: 3 oktober 2018
Aanvangstijd: 10:00 uur
Eindtijd: 17:00 uur
Locatie: Jaarbeurs - Beatrixgebouw, Jaarbeursplein 6, 3521 AL Utrecht

In de eerste module van deze cursus over (v)echtscheidingen en strijdzaken, komen de volgende zaken aan de orde:

 • De verliezen die ouders en kinderen lijden door een scheiding;
 • Op welke manieren scheiding ingrijpt in de levens van betrokkenen;
 • Gesprekstechnieken die ouders kunnen (terug)leiden naar het belang van hun kind;
 • Hoe de opvoeding na een scheiding verder vormgegeven kan worden;
 • Vragen die je kunt stellen aan ouders over de scheiding en hun kind en diens ontwikkeling.

Daarnaast wordt uitvoerig stilgestaan bij de juridische aspecten van scheiding, namelijk:
 • Wat gezag is en wat het inhoudt;
 • Internationale kinderontvoering na scheiding;
 • Verhuizen na scheiding;
 • Co-ouderschap en omgang.

Ontwikkeling van kinderen bij scheiding en mediationtechnieken
Datum: 31 oktober 2018
Aanvangstijd: 10:00 uur
Eindtijd: 17:00 uur
Locatie: Jaarbeurs - Beatrixgebouw, Jaarbeursplein 6, 3521 AL Utrecht

De tweede module van deze cursus staat in het teken van de impact van een scheiding op de ontwikkeling van kinderen. Er wordt ingegaan op:

 • De impact van een scheiding op onder meer gehechtheid en loyaliteit;
 • Wat de gevolgen van een scheiding kunnen zijn in elke ontwikkelingsfase van het kind;
 • Wat de gevolgen van een conflict tussen ouders kunnen zijn op kinderen;
 • Hoe de zorg verdeeld kan worden tussen ouders en valkuilen daarin uit de weg gegaan kunnen worden.
Daarnaast worden kennis en vaardigheden opgedaan met betrekking tot het inzetten van mediationtechnieken in de gespreksvoering met ouders die in een scheidingsconflict verzeild zijn geraakt.

De co-trainer van deze dag is Drs. Ingrid Henar, werkzaam als vrijgevestigde Kinder- en Jeugd en eerstelijns Gz-psycholoog in Amstelveen. Zij is tevens familiemediator (NIP-MfN) en in 2005 benoemd tot forensisch mediator/ouderschapsonderzoeker door de rechtbank het gerechtshof.

Verschillen tussen ouders, praten met kinderen en capita selecta
Datum: 28 november 2018
Aanvangstijd: 10:00 uur
Eindtijd: 17:00 uur
Locatie: Jaarbeurs - Beatrixgebouw, Jaarbeursplein 6, 3521 AL Utrecht

In deze laatste module van de cursus is er uitgebreide aandacht voor het praten met kinderen en voor de manier waarop verschillen tussen ouders constructief ingezet kunnen worden ten ten behoeve van het kind. Het gaat dan over:

 • De rol van het kind in de hulp na scheiding;
 • Het voeren van een gesprek met kinderen met behulp van de checklist "gesprek met kinderen";
 • Inzetten van domeinen van verschil in gesprekken met ouders;
 • Omgaan met heimelijke vooroordelen van jezelf als hulpverlener.

Tenslotte verdiept de deelnemer zich in een aan scheiding gerelateerd onderwerp als:
 • Parental Alienation Syndrome;
 • Stiefgezin;
 • Beschuldigingen van misbruik en / of mishandeling;
 • Het nut van een etiket;
 • Een ander relevant thema naar keuze, te selecteren met ondersteuning van de docent.


Studiebelasting

 Een gemiddelde deelnemer besteedt ongeveer 60 uur aan het doorlopen van deze cursus.


Toetsing / examinering

 Deze cursus over vechtscheidingen en strijdzaken wordt afgesloten met een kennistoets. Tussentijds te maken opdrachten zijn voorwaardelijk voor beoordeling.


Certificering / accreditatie

Het succesvol afsluiten van deze cursus leidt tot het behalen van het certificaat "vechtscheidingen en strijdzaken". Voor deze cursus is accreditatie aangevraagd bij de volgend beroepsregisters:

Beroepsregister Punten
Registerplein:
 • Opleidingstraject maatschappelijk werkers
 • Opleidingstraject sociaal agogen
12,75 punten
NIP K&J / NVO-OG:
 • Jeugdzorg pedagoog
 • Jeugdzorg psycholoog
 • NVO
 • NIP K&J
 • Orthopedagoog-generalist
 • Orthopedagoog-generalist supervisor
18 punten voor herregistratie
10 punten voor opleiding - behandeling
2 punt voor opleiding-diagnostiek
6 punten voor opleiding - overige taken
18 punten opleiding - extra literatuur
SKJ (opleidingstraject jeugdzorgwerker) 59 punten
Mediators federatie Nederland (MfN) 15 punten in categorie 2
Kwaliteitsregister V&V:
 • Scholing GGZ
 • Scholing Jeugdverpleegkunde
 • Scholing SPV
18 punten
Verpleegkundig Specialistenregister:
 • Specialist GGZ
 • Specialist preventieve zorg bij somatische zorg
17 punten
   

Staat je beroepsgroep er niet bij en zou je toch graag in aanmerking komen voor registerpunten? Neem dan tijdig contact met ons op. We bekijken dan samen of het alsnog mogelijk is bij jouw register accreditatie aan te vragen.


Prijs

 De prijs van deze cursus bedraagt €999,- (ex. 21% BTW). Hierbij zijn inbegrepen:

 • Toegang tot de digitale leeromgeving
 • Examen- en accreditatiekosten
 • Lunches, thee en koffie op de lesdagen
 • Een syllabus, handouts en schrijfmateriaal
Alleen de lesboeken (geschatte totale kosten: €50,-) dient de deelnemer zelf aan te schaffen.


Aanmelding

Aanmelden kan via het online inschrijfformulier. Wacht niet te lang, want vol is vol!

Aanmelding verloopt via het daarvoor bestemde inschrijfformulier.