Eindhoven

Eéndaagse training: Suïcide en suïcidepreventie

Eéndaagse training: Suïcide en suïcidepreventie


Startdatum10 oktober 2018

Aanvangstijd10:00 uur

Eindtijd17:00 uur

LocatiePullman - Cocagne - Eindhoven

Prijs totale cursus€ 350,- ex. 21% BTW

Uiterste inschrijfdatum25 september 2018

Max. aantal deelnemers25

De preventie van suïcide is een complexe zaak en omvat ondermeer de ontwikkeling van een adequate behandelrelatie met patiënten, systematisch onderzoek van de suïcidale toestand door goed opgeleide medewerkers, behandeling van suïcidaliteit en ketenzorg.

Evaluaties van suïcides laten regelmatig lacunes zien in het contact en het doorvragen naar suïcidaliteit, in de kennis van risicofactoren en in de continuïteit van zorg.

Wil je deze scholing met een groep van 15 deelnemers of meer volgen? Dan is het voordelig om een offerte aan te vragen om deze cursus in-company te laten verzorgen.

Van al ons aanbod op de hoogte blijven? Schrijf je dan in voor onze gratis nieuwsbrief!


Doelgroepen

HBO+ of academisch opgeleide professionals die in de uitvoering van hun vak met suïcide(preventie) te maken hebben. Daarbij valt te denken aan:

 • (Gezondheidszorg-) psychologen
 • Orthopedagogen
 • Verpleegkundig specialisten GGZ
 • (Sociaal-) psychiatrisch verpleegkundigen
 • Vaktherapeuten


Leerdoelen

Tijdens deze eendaagse training zal de trainer belangrijke kennis en praktische vaardigheden aanreiken om volgens de multidisciplinaire richtlijn voor de diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag met suïcidale patiënten om te gaan.

Tijdens de interactieve sessies zullen onderstaande deelaspecten aan bod komen:

 • Beoordeling van telefonische aanvragen;
 • Uitzetten van een eerste interventielijn;
 • Opbouwen van een werkrelatie met suïcidale patiënten;
 • Concretiseren en doorvragen;
 • Beoordelen van risicofactoren;
 • Bepalen van de urgentie;
 • Opname-indicaties;
 • Samenwerking met ketenpartners;
 • Toepassing van het CASE interview schema in acute situaties.


Programma

10.00 uur Inleiding actuele theorieën over suïcidaliteit

 • Waarom overwegen mensen zelfmoord
 • Suïcidale motieven
 • Acute versus chronische suïcidaliteit
 • Acute op chronische suïcidaliteit
11.15 uur Pauze

11.30 uur De ontwikkeling van een werkrelatie met suïcidale patiënten
 • Uitvragen en doorvragen bij suïcidaliteit
 • Risicofactoren
 • Systematische risicotaxatie en management van suïcidaal gedrag
 • De hoofdlijn van de multidisciplinaire richtlijn
12.30 uur Lunch

13.30 uur Interactieve trainingssessie

15.00 uur Pauze

15.15 uur Vervolg interactieve trainingssessie

16.15 uur Ruimte voor inbreng eigen casuïstiek

16.45 uur Reflectie en evaluatie

17.00 uur Afsluiting


Studiebelasting

6 uur contacttijd en 2 uur voorbereidingstijd: totaal 8 uur.


Toetsing / examinering

De deelnemer ontvangt een bewijs van deelname na afronding van de training.


Certificering / accreditatie

De volgende beroepsregisters accrediteren deze training:

Beroepsregister Aantal punten
FGzPt
- Klinisch neuropsycholoog
- Klinisch psycholoog
3 punten
NIP K&J / NVO-OG K&J/OG opleiding - diagnostiek: 0,5 punt
K&J/OG opleiding - behandeling: 2 punt
K&J/OG opleiding - overig taken: 0,5 punt
K&J/OG herregistratie: 6 punten

VSR

6 punten
SRVB 5 punten
Kwaliteitsregister V&V
- Consultatieve psychiatrie
- Jeugdverpleegkunde
- Kinderverpleegkunde
6 punten
SKJ
Categorie: opleidingstraject jeugdzorgwerker

Subcategorie: opleidingstraject - geaccrediteerde opleidingen
8 punten
Lerarenregister In behandeling

Ben je lid van een ander beroepsregister en wil je toch punten voor je deelname aan deze training krijgen? Neem dan tijdig contact met ons op. We bekijken dan of het mogelijk is om alsnog accreditatie bij jouw vereniging of register aan te vragen.


Prijs

Deelname aan deze cursus kost €350,- exclusief 21% BTW.
Hierbij is inbegrepen:

 • Lunch, koffie en thee
 • Handouts
 • Schrijfmaterialen
 • Accreditatie / certificering


Aanmelding

Aanmelden kan via het online inschrijfformulier. Wacht niet te lang, want vol is vol!

Aanmelding voor deze training verloopt via de knop inschrijving bovenaan deze pagina.