Eindhoven

Tweedaagse cursus: Seksueel grensoverschrijdend gedrag bij mensen met een LVB

Tweedaagse cursus: Seksueel grensoverschrijdend gedrag bij mensen met een LVB


Startdatum12 september 2018

Aanvangstijd09:00 uur

Eindtijd17:00 uur

LocatiePullman - Cocagne - Eindhoven

Prijs totale cursus€ 700,- ex. 21% BTW

Uiterste inschrijfdatum14 augustus 2018

Max. aantal deelnemers15

Seksueel grensoverschrijdend gedrag bij zwakbegaafde en licht verstandelijk beperkte (LVB) mensen komt regelmatig voor, variërend van lichte tot zeer ernstige vormen. Uit onderzoek blijkt dat er binnen de groep plegers van seksueel grensoverschrijdend gedrag (SGG) een oververtegenwoordiging is van LVB en zwakbegaafde mensen. In deze cursus wordt stilgestaan bij zowel de diagnostiek als de behandeling van SGG.

Op basis van empirisch onderzoek is een aantal algemene principes te onderscheiden dat aan iedere effectieve interventie c.q. behandeling ten grondslag zou moeten liggen: de zogeheten Risk-Need-Responsivity principes. Dat wil zeggen dat zowel in de diagnostiek als in de behandeling aandacht moet zijn voor:

 1. De ernst en de mate van het risico;
 2. De eigen individuele combinatie van factoren die tot het SGG hebben geleid en;
 3. Een goede matching met de leerstijl en de motivatie van de cliënt.

Gelet op de verstandelijke beperking zal binnen deze cursus extra aandacht besteed worden aan de wijze waarop aangesloten kan worden bij de mogelijkheden en de beperkingen van deze mensen, zodat de cliënt optimaal kan profiteren van behandeling. Naast uitgebreide kennis- en informatieoverdracht zal er ruimte geboden worden voor het delen en bespreken van eigen casuïstiek.

Wil je deze scholing met een groep van 15 deelnemers of meer volgen? Dan is het voordelig om een offerte aan te vragen om deze cursus in-company te laten verzorgen.

Van al ons aanbod op de hoogte blijven? Schrijf je dan in voor onze gratis nieuwsbrief!


Doelgroepen

Deze cursus is speciaal bedoeld voor klinisch (neuro) psychologen, kinder- en jeugdpsychologen, orthopedagogen en seksuologen die werkzaam zijn in de (al dan niet forensische) verstandelijk gehandicaptenzorg.


Leerdoelen

Na het volgen van deze training heeft de cursist:

 • kennis over informatieoverdracht en kennisuitwisseling over SGG bij LVB en zwakbegaafde mensen;
 • reflectie op eigen normen, waarden en (verschillen in) grenzen ten aanzien van (deviante) seksualiteit;
 • inzicht verkregen in de invloed hiervan op het professionele handelen;
 • eigen SGG casuïstiek kunnen uitwisselen met medecursisten;
 • relevante basisvaardigheden kunnen oefenen.


Modules

Competenties - Kenmerken - Theoretische modellen
Datum: 12 september 2018
Aanvangstijd: 09:00 uur
Eindtijd: 17:00 uur
Locatie: Pullman - Cocagne, Vestdijk 47, 5611 CA Eindhoven

09.00 – 09.15 uur Binnenkomst met koffie/thee

09.15 – 10.45 uur Inleiding

 • Competenties van professionals die in hun werk te maken krijgen met  SGG
 • SGG en eigen grenzen
 • Vermijding en tegenoverdracht
 • Wanneer spreken we van SGG
 • Prevalentie van SGG
 • Meningen en misverstanden

10.45 – 11.00 uur Pauze

11.00 – 12.30 uur De belangrijkste kenmerken van LVB
 • Sociaal aanpassingsvermogen
 • Leerstijl van mensen met een LVB
 • De sociaal-emotionele ontwikkeling

12.30 – 13.30 uur Lunch

13.30 – 14.30 uur Vervolg van de belangrijkste kenmerken van LVB
 • De gewetensontwikkeling
 • Angst, stress en trauma

14.30 – 14.45 uur Pauze

14.45 – 16.30 uur Theoretische modellen en SGG
 • Bio-psycho-sociaal model van SGG
 • Sociale informatieverwerking
 • Leertheorieën
 • Hechtingstheorieën en SGG

Diagnostiek - Behandelmodellen - Gesprekstechnieken
Datum: 10 oktober 2018
Aanvangstijd: 09:00 uur
Eindtijd: 17:00 uur
Locatie: Pullman - Cocagne, Vestdijk 47, 5611 CA Eindhoven

09.00 – 09.15 uur Binnenkomst met koffie/thee

09.15 - 10.45 uur Diagnostiek van SGG

 • Doel en functie van diagnostiek bij SGG
 • Methoden van onderzoek
 • Veel voorkomende achtergronden van SGG

10.45 – 11.00 uur Pauze

11.00 – 12.30 uur Vervolg Diagnostiek van SGG
 • Typologieën
 • Instrumenten
 • Functieanalyse, betekenisanalyse en probleem- c.q. delictanalyse

12.30 – 13.30 uur Lunch

13.30 – 15.00 uur Behandelmodellen van SGG
 • Het gedragstherapeutisch proces
 • Het terugvalpreventiemodel
 • Het zelfregulatiemodel
 • Het Good Lives Model
 • Old me / New me

15.00 – 15.15 uur Pauze

15.15 – 16.30 uur Het voeren van gesprekken met cliënten over hun seksuele gevoelens en het SGG
 • Vaardigheden
 • Attitude
 • Tips, aandachtspunten en valkuilen
 • Oefeningen (diagnostisch interview: seksuele anamnese, delictketen)

16.30 – 16.45 Afsluiting


Studiebelasting

De studiebelasting bedraagt 6 uur netto contacttijd per bijeenkomst. Daarnaast maakt elke deelnemer zelfstanding de eLearning. Deze eLearning bestaat uit diverse modules en een literatuurstudie. De gemiddelde cursist heeft hier in totaal ongeveer 28 uur voor nodig.

In totaal besteedt de gemiddelde cursist ongeveer 40 uur aan het doorlopen van deze scholing.


Toetsing / examinering

Iedere cursist ontvangt een bewijs van deelname aan het eind van de cursus.


Certificering / accreditatie

Deze cursus is geaccrediteerd door de volgende beroepsregisters:
 

Beroepsregister Aantal punten
FGzPt
 
12 punten
 
NIP K&J/NVO-OG
 
Herregistratie: 12 punten
Opleiding - behandeling: 1,5 punt
Opleiding - diagnostiek: 1,5 punt
Opleiding - overige taken: 3 punten 
Kwaliteitsregister V&V:
- GGZ
- Jeugdverpleegkunde
- Kinderverpleegkunde
- SPV
- Seksuele gezondheid
12 punten
VSR 12 punten
Lid van een ander beroepsregister? Als je tijdig contact met ons opneemt, kunnen we samen bekijken of we ook accreditatie voor jouw beroepsgroep kunnen aanvragen.
 


Prijs

Deelname aan deze cursus kost €700,- exclusief 21% BTW en inclusief:

 • Schrijfmaterialen;
 • Handouts;
 • Toegang tot de digitale leeromgeving
 • Koffie, thee, snacks en een goede lunch;
 • Certificering en bijschrijven accreditatiepunten.


Aanmelding

Aanmelden kan via het online inschrijfformulier. Wacht niet te lang, want vol is vol!

Plaatsing voor deze cursus gebeurt op volgorde van aanmelding.