Utrecht

Driedaagse cursus: Autismebegeleiding

Driedaagse cursus: Autismebegeleiding


Startdatum13 september 2018

Aanvangstijd10:00 uur

Eindtijd17:00 uur

LocatieJaarbeurs - Beatrixgebouw - Utrecht

Prijs totale cursus€ 999,- ex. 21% BTW

Uiterste inschrijfdatum18 augustus 2019

Max. aantal deelnemers17

Wie werkt met mensen met autisme, weet dat geen twee van deze mensen hetzelfde zijn. Hun denken is voor degenen die geen autisme hebben vaak wonderlijk en moeilijk te begrijpen. De driedaagse cursus autismebegeleiding is dan ook gericht op het begrijpen van autismespectrum stoornissen en het gedrag dat daaruit voortkomt. Deze inzichten vormen vervolgens de basis om een aantal interventies en communicatietechnieken te leren die je in kunt zetten met mensen met autisme. De cursus autismebegeleiding bestaat uit drie bijeenkomsten en circa tien uur e-learning. Hierin leer je voldoende om mensen met autisme in de praktijk te helpen het maximale uit zichzelf te halen.

Wil je deze scholing met een groep van 15 deelnemers of meer volgen? Dan is het voordelig om een offerte aan te vragen om deze cursus in-company te laten verzorgen.

Van al ons aanbod op de hoogte blijven? Schrijf je dan in voor onze gratis nieuwsbrief!


Doelgroepen

De cursus autismebegeleiding is primair gericht op HBO- opgeleide professionals die binnen de zorg of het onderwijs in aanraking komen met mensen met autisme:

 • Sociaal-psychiatrisch verpleegkundigen;
 • VG-verpleegkundigen;
 • Leerkrachten / docenten;
 • Intern- / ambulant begeleiders / zorgcoördinatoren;
 • Jeugdzorgwerkers;
 • Woonbegeleiders;
 • Maatschappelijk werkers;
 • Vaktherapeuten;
 • Verpleegkundig specialisten GGZ;
 • Gezinshuisouders;
 • En andere professionals die vanuit hun functie aan mensen met autisme begeleiding bieden


Leerdoelen

Na het voltooien van de cursus autismebegeleiding:

 • Weet je wat autistische gedragskenmerken zijn;
 • Begrijp je op welke manier mensen met autisme informatie verwerken;
 • Weet je op welke manier Theory of Mind problematiek, Centrale Coherentieproblematiek en problemen in het executief functioneren de cognitieve stijl van mensen met autisme beïnvloeden;
 • Hoe je als onderdeel van autismebegeleiding een taakanalyse maakt en op basis daarvan een visualisatiesysteem "op maat" voor mensen met autisme kunt maken;
 • Heb je geoefend met communicatietechnieken en -middelen, zoals visualiseren in taal en de socratische gespreksmethode;
 • Ken je de stoornissen die vaak tegelijk met een autismespectrumstoornis voorkomen, zoals een verstandelijke beperking, ADHD, angsten, somberheid en dwang;
 • Kun je emotieregulatie inzetten in de begeleiding van mensen met autisme;
 • Kun je de oorzaken van dwangmatigheden, preoccupaties en herhaalgedrag bij mensen met autisme analyseren en daar interventies op plannen;
 • Begrijp je de impact van het hebben van een gezinslid met autisme op het gezin;
 • Kun je de methodische uitgangspunten en principes van het begeleiden van ouders van kinderen met autisme toepassen;
 • Weet je hoe je in de begeleiding van mensen met autisme sociaal-communicatieve vaardigheden kunt aanleren en heb je hiermee geoefend;
 • Weet je hoe je aan mensen met autisme begeleiding kunt bieden op de terreinen van vrije tijd en zelfredzaamheid.
Deelnemers aan de cursus autismebegeleiding zullen vooraf naar hun verwachtingen en leervragen gevraagd worden, zodat de docent hierop optimaal kan aansluiten.
Geïnteresseerd? Ga dan snel naar het inschrijfformulier!


Modules

Gedragskenmerken, informatieverwerking en communicatie
Datum: 13 september 2018
Aanvangstijd: 10:00 uur
Eindtijd: 17:00 uur
Locatie: Jaarbeurs - Beatrixgebouw, Jaarbeursplein 6, 3521 AL Utrecht

In deze eerste module van de cursus autisme komen de volgende zaken aan de orde:

 • Gedragskenmerken ASS
 • “Autistische” informatieverwerking
 • Cognitieve stijlkenmerken ASS (TOM, centrale coherentie, executief functioneren)
 • Visualiseren en communicatie

Je leert de gedragskenmerken te vertalen naar verschillende leeftijdsfases. Bovendien leer je je gedrag aanpassen aan de "autistische" manier van informatie verwerken.

Daarnaast wordt er geoefend met het toepassen van visualisering in de praktijk, het uitwerken van een visualisatiesysteem-op-maat, het visualiseren in taal en de socratische gespreksmethode.

Autisme in context
Datum: 4 oktober 2018
Aanvangstijd: 10:00 uur
Eindtijd: 17:00 uur
Locatie: Jaarbeurs - Beatrixgebouw, Jaarbeursplein 6, 3521 AL Utrecht

In deze tweede module wordt stilgestaan bij de impact van autisme op het gezin en op de andere relaties van de persoon met autisme.

Aan de orde komen:

 • Invloed van en op het gezin (ouders, broers, zussen)
 • Methodische uitgangspunten en principes bij het begeleiden van ouders
 • Uitgangspunten sociaal-communicatieve vaardigheden en relaties
 • Vrije tijd
 • Zelfredzaamheid

Je oefent met het in de praktijk brengen van begeleidingsvaardigheden ten aanzien van ouders, met de toepassing van het aanleren van sociaal-communicatieve vaardigheden en de begeleiding van het aangaan / onderhouden van relaties.

Bijkomende stoornissen
Datum: 8 november 2018
Aanvangstijd: 10:00 uur
Eindtijd: 17:00 uur
Locatie: Jaarbeurs - Beatrixgebouw, Jaarbeursplein 6, 3521 AL Utrecht

Deze module staat in het teken van de stoornissen die vaak samen met een autismespectrumstoornis voorkomen.

Aan de orde komen:

 • De relatie tussen autisme enerzijds en verstandelijke beperking, AD(H)D, angsten, somberheid en dwang anderzijds;
 • Gedrag en gedragsproblemen begrijpen;
 • Dwangmatigheden, preoccupaties en herhaalgedrag;
 • Emotieregulatie.

Je oefent met het analyseren van de relatie tussen bijkomende stoornissen en autisme. Daarnaast leer je dwangmatigheden, preoccupaties en herhaalgedrag analyseren en daar adequate interventies op in te zetten. Ook wordt er geoefend met emotieregulatietechnieken.


Studiebelasting

Een gemiddelde deelnemer aan de cursus autismebegeleiding moet rekening houden met een totale tijdsinvestering van ca. 50 uur, bestaande uit e-Learning, zelfstudie, contactmomenten, opdrachten en toetsing.


Toetsing / examinering

De cursus autismebegeleiding wordt afgesloten met een kennistoets. De tussentijds te maken opdrachten zijn voorwaardelijk voor beoordeling.


Certificering / accreditatie

Na succesvolle afronding van de cursus autismebegeleiding ontvangt de deelnemer een certificaat. Daarnaast is aan deze cursus accreditatie toegekend door de volgende beroepsregisters:

Beroepsregister Aantal punten
Registerplein (voorheen BAMw):
 • Opleidingstraject maatschappelijk werkers
12,75
Verpleegkundig specialistenregister 17 punten

Kwaliteitsregister V&V:

 • GGZ
 • Jeugdverpleegkunde
 • Kinderverpleegkunde
 • SPV
 • Verstandelijk gehandicapten zorg
17 punten
SRVB (vaktherapeuten) 36 punten
SKJ
Categorie: jeugdzorgwerkers | Vrije ruimte jeugdzorgwerker

Subcategorie: scholing in de vrije ruimte
25 punten

Staat je beroepsgroep er niet bij en zou je toch graag voor punten in aanmerking komen na deelname aan deze cursus autisme? Neem dan tijdig contact met ons op. We bekijken dan samen of het mogelijk is om ook voor jouw register punten aan te vragen.


Prijs

Deelname aan de cursus autismebegeleiding kost € 999,- (ex. 21% BTW). Cursisten dienen daarnaast zelf de benodigde literatuur aan te schaffen, waarvan de prijs ca. € 70,- bedraagt. Inbegrepen zijn:

 • Schrijfmaterialen en handouts;
 • Examen via e-learning;
 • Koffie, thee en een goede lunch op de lesdagen;
 • Toegang tot de digitale leeromgeving voor de duur van de cursus;
 • Bewijs van deelname;
 • Eventuele bijschrijving van registerpunten.


Aanmelding

Aanmelden kan via het online inschrijfformulier. Wacht niet te lang, want vol is vol!

Vanwege het interactieve karakter kan tot deze cursus slechts een beperkt aantal deelnemers toegelaten worden. Wacht dus niet te lang met je aanmelding!

Meer informatie nodig? Neem dan even contact met ons op!