Utrecht

Tweedaagse training: Praten over seksualiteit met mensen met een LVB

Tweedaagse training: Praten over seksualiteit met mensen met een LVB


Startdatum31 oktober 2018

Aanvangstijd10:00 uur

Eindtijd17:00 uur

LocatieJaarbeurs - Beatrixgebouw - Utrecht

Prijs totale cursus€ 700,- ex. 21% BTW

Uiterste inschrijfdatum16 oktober 2018

Max. aantal deelnemers15

Seksualiteit is een terrein dat in de dagelijkse omgang met mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) aandacht verdient. Hulpverleners en docenten spelen daarin een belangrijke rol. Wat weten we als professional eigenlijk van de seksuele gevoelens van deze mensen? Wat mag je weten? Wat zou je moeten weten? Wat zijn hun verlangens? Waar fantaseren ze over? Hoe en waar en met wie "doen ze het"? Wat weten ze van masturberen, seks met een man, seks met een vrouw, veilig vrijen en de risico’s?

Er zijn talloze gebieden waar cliënten en leerlingen hun weg in moeten vinden en waarbij hulp geboden kan worden. Dat vraagt om specifieke competenties om hierover in contact te kunnen komen met hen.

Tot het noodzakelijke gereedschap van een goede professional behoren dan ook:


Niet alleen tussen professional en de persoon met een LVB luistert het nauw op welke manier er (verbaal en non-verbaal) gecommuniceerd wordt over seksuele onderwerpen, ook tussen professionals onderling. Ook hierbij (tijdens de overdracht, bij gesprekken over de cliënten / leerlingen en dergelijke) is een open houding en open communicatie van belang, waarbij taalgebruik, eigen normen en waarden, eigen opvattingen, attitude en dergelijke een belangrijke rol spelen. Schroom, schaamte en onwennigheid om met een collega over seksualiteit te praten moeten nogal eens overwonnen worden.

Van hulpverleners en leerkrachten wordt regelmatig gevraagd dat ze zich op een terrein begeven dat ze als persoonlijk en privé beschouwen. Ze moeten beslissingen nemen en interventies plegen op een gebied waar ze zich ongemakkelijk kunnen voelen, bijvoorbeeld in het geval van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Eigen houding, opvattingen en dergelijke hebben veel invloed op de wijze waarop keuzes gemaakt worden met betrekking tot interventies en de wijze waarop deze uitgevoerd worden.

Deze cursus traint hulpverleners, begeleiders en leerkrachten, zodat ze toegerust zijn om jongeren en volwassenen met een LVB te begeleiden, te ondersteunen en de weg te wijzen op het gebied van de seksualiteit.

Van al ons aanbod op de hoogte blijven? Schrijf je dan in voor onze gratis nieuwsbrief!


Doelgroepen

De training is bedoeld voor professionals die actief zijn binnen de jeugdzorg, (geestelijke) gezondheidszorg, of (speciaal) onderwijs, en werken met mensen met een lichte verstandelijke beperking. Denk daarbij aan:

 • Jeugdzorgwerkers
 • Verpleegkundigen (SPV, Jeugd-, GGZ-, VG-, seksuele gezondheid- of praktijkverpleegkunde)
 • (School)maatschappelijk werkers
 • Gezinshuisouders
 • Woonbegeleiders
 • Ambulant begeleiders
 • Zorgcoördinatoren

Werk- en denkniveau: HBO / Universitair


Leerdoelen

Na deelname aan deze tweedaagse training:

 • Ben je in staat de thema’s seksualiteit en intimiteit in de begeleiding van mensen met een lichte verstandelijke beperking professioneel te hanteren;
 • Ben je je bewust van de (diversiteit aan) seksuele gevoelens die cliënten (kunnen) hebben;
 • Kun je informatie en voorlichting geven over seksualiteit en relaties aan mensen met een lichte verstandelijke beperking;
 • Kun je reflecteren op eigen normen, waarden en (verschillen in) grenzen ten aanzien van seksualiteit en intimiteit, zowel als persoon, professional en als collega;
 • Heb je inzicht ontwikkeld in de invloed van eigen normen en waarden op het professionele handelen;
 • Kun je de communicatie tussen collega’s onderling bevorderen, met betrekking tot seksualiteit en intimiteit bij cliënten met een lichte verstandelijke beperking.


Modules

Verantwoordelijkheid, vertrouwelijkheid en gesprekstechnieken
Datum: 31 oktober 2018
Aanvangstijd: 10:00 uur
Eindtijd: 17:00 uur
Locatie: Jaarbeurs - Beatrixgebouw, Jaarbeursplein 6, 3521 AL Utrecht

De eerste module van deze training gaat over verantwoordelijkheid, vertrouwelijkheid en het inzetten van bepaalde gesprekstechnieken die je kunt gebruiken, waarbinnen rekening gehouden wordt met de licht verstandelijke beperking van je cliënt.

09.30 uur – 10.00 uur: Inloop met koffie / thee

10.00 uur – 11.00 uur: Woordgebruik, wat vertel je over jezelf en persoonlijke gevoelens 

11.00 uur – 11.30 uur: Pauze

11.30 uur – 12.30 uur: Vertrouwelijkheid en verantwoordelijkheid

12.30 uur – 13.30 uur: Lunch

13.30 uur – 15.00 uur: Behandeling van casuïstiek

15.00 uur – 15.30 uur: Pauze

15.30 uur – 16.45 uur: Oefenen van vaardigheden en gesprekstechnieken

16.45 uur – 17.00 uur: Evaluatie en afsluiting

Attitude, relatie en motief
Datum: 28 november 2018
Aanvangstijd: 10:00 uur
Eindtijd: 17:00 uur
Locatie: Pullman - Cocagne, Vestdijk 47, 5611 CA Eindhoven

In de tweede module van deze training wordt uitvoerig stilgestaan bij je eigen basishouding ten aanzien van seksualiteit bij mensen met een licht verstandelijke beperking. Daarnaast is er veel aandacht voor de relatie die je hebt met je cliënt en hoe je die als instrument kunt inzetten. Verder komen de verschillende redenen waarom je met mensen met een LVB zou willen praten over seksualiteit aan de orde.

09.30 uur – 10.00 uur: Inloop met koffie en thee

10.00 uur – 11.15 uur: Introductie en kennismaking:

 • Wat voor relaties hebben mensen met en LVB?
 • Factoren die invloed hebben op seksuele uitingsvormen

11.15 uur – 11.30 uur: Pauze

11.30 uur – 13.00 uur: Attitudes van begeleiders

13.00 uur – 14.00 uur: Lunch

14.00 uur – 15.15 uur: Wat weten mensen met een LVB van seks?

15.15 uur – 15.30 uur: Pauze

15.30  uur- 16.45 uur: Presentatie:
 • Redenen en motieven om seksueel contact te hebben
 • Problemen bij seksuele relaties  

16.45 uur – 17.00 uur: Evaluatie en afsluiting


Studiebelasting

De gemiddelde cursist besteedt ongeveer 15 uur aan het doorlopen van deze scholing.


Toetsing / examinering

De cursist ontvangt een bewijs van deelname aan het eind van de cursus.


Certificering / accreditatie

Deze training is geaccrediteerd door de volgende beroepsregisters:

Register Aantal punten
Registerplein (voorheen BAMw):
 • Maatschappelijk werk
 • Gezinshuisouders
4 punten (1 geaccrediteerde training voor gezinshuisouders)
SKJ
Categorie: opleidingstraject jeugdzorgwerker

Subcategorie: opleidingstraject - geaccrediteerde opleidingen
12 punten
NIP K&J / NVO-OG 11 punten voor herregistratie
1 punt voor opleiding - behandeling
1 punt voor opleiding - diagnostiek
3,5 punt voor opleiding - overige taken
SRVB 10 punten
Lerarenregister In behandeling
Verpleegkundigen
- Jeugdverpleegkunde
- GGZ
- VG-Zorg
- SPV
- Seksuele gezondheid
- Praktijkverpleegkunde
10 punten
Lid van een ander beroepsregister? Als je tijdig contact met ons opneemt, kunnen we samen bekijken of we ook accreditatie voor jouw beroepsgroep kunnen aanvragen.


Prijs

Deelname aan deze twee trainingssessies kost €700,- exclusief 21% BTW en inclusief:

 • Koffie, thee en een goede lunch op de traininsdagen;
 • Schrijfmateriaal en handouts;
 • Bewijs van deelname;
 • Bijschrijving van eventuele registerpunten


Aanmelding

Aanmelden kan via het online inschrijfformulier. Wacht niet te lang, want vol is vol!

Plaatsing voor deze cursus gebeurt op volgorde van aanmelding. Inschrijving verloopt via het aanmeldformulier.