Online

Online leergang AD(H)D en autisme voor het onderwijs

Online leergang AD(H)D en autisme voor het onderwijs


StartdatumEigen keuze

LocatieOnline

Prijs totale cursus€ 138,- ex. 21% BTW

Deze online leergang bestaat uit de cursussen "Werken met leerlingen met AD(H)D in het onderwijs" en "Werken met leerlingen met autisme in het onderwijs" en is ideaal voor iedereen die een HBO- of academisch werk- en denkniveau heeft en in het onderwijs werkt met leerlingen met AD(H)D en / of autisme. Het beroepsregister voor agogisch en (school)maatschappelijk werkers heeft de beide cursussen waaruit deze leergang bestaat, geaccrediteerd met in totaal 5 registerpunten.

Deze leergang kost in totaal slechts €138,- (ex. BTW) in plaats van de gebruikelijke €148,- voor de twee losse cursussen.

De vele tientallen gebruikers die je voorgingen, beoordeelden deze cursussen met een gemiddeld rapportcijfer 8.

Na toelating heb je een maand de tijd om de leergang te doorlopen, waar en wanneer je zelf wil. De leergang werkt op PC en Apple computer, Android apparaten (smartphones en tablets), iPhone en iPad.

Van al ons aanbod op de hoogte blijven? Schrijf je dan in voor onze gratis nieuwsbrief!


Doelgroepen

Deze online leergang is gericht op leerkrachten en mentoren, evenals op andere onderwijsprofessionals zoals vertrouwenspersonen, intern- en ambulant begeleiders, counsellors en schoolmaatschappelijk werkers die te maken krijgen met leerlingen met autisme in de klas.


Leerdoelen

Na het doorlopen van het eerste deel van de leergang over ADHD en ADD:

 • Begrijp je wat ADHD / ADD is: wat zijn de symptomen en wat gebeurt er in de hersenen van de leerling;
 • Kun je kritisch nadenken over de grens tussen ADHD en een temperamentvol karakter;
 • Begrijp je welke gedragsproblemen van de leerling wel en niet met ADHD of ADD te maken hebben;
 • Snap je hoe ADHD en ADD angsten en somberheid bij de leerling kunnen veroorzaken;
 • Weet je welke begeleidings- en behandelvormen er zijn voor kinderen met ADD en ADHD in de klas;
 • Weet je welke medicatie er beschikbaar is voor kinderen met ADHD en ADD, hoe deze medicatie werkt en welke bijwerkingen er zijn;
 • Weet je op welke manier je - samen met de leerling - diens omgeving (collega's, klasgenootjes, etc.) kunt voorlichten over zijn of haar ADHD / ADD;
 • Weet je wat je binnen de school en de klas concreet kunt doen om het voor de leerling met ADHD / ADD, diens klasgenootjes én jezelf zo prettig mogelijk te maken / houden en ook aan les geven toe te komen;
 • Heb je ook aandacht voor de positieve kanten van ADD - ADHD in de klas en kun je daar oplossingsgericht gebruik van maken;
 • Heb je een beeld van wat leerlingen met ADHD of ADD en hun ouders zoal belangrijk vinden in de relatie met school.

Na het volgen van het tweede deel van deze leergang (autismespectrumstoornissen):
 • Weet je welke typen autisme er zijn en wat deze in grote lijnen inhouden;
 • Weet je waar leerlingen met autisme binnen de school op sociaal-emotioneel en didactisch gebied tegenaan lopen;
 • Weet je wat Theory of Mind is, welke problemen kinderen met een autismespectrum stoornis daarmee kunnen hebben en hoe je daar als onderwijsprofessional mee om kunt gaan;
 • Weet je wat centrale coherentie is, welke problemen kinderen met een autismespectrum stoornis daarmee kunnen hebben en hoe je daar als onderwijsprofessional mee om kunt gaan;
 • Weet je hoe gedrags- en stemmingsproblemen samenhangen met autisme;
 • Weet je hoe je kinderen met een autismespectrumstoornis zo kunt begeleiden dat ze optimaal op het vervolgonderwijs zijn voorbereid;
 • Weet je hoe je voorkomt dat je kinderen met een autismespectrumstoornis te veel of te weinig structuur biedt;
 • Weet je waar je in de communicatie met leerlingen met autisme op moet letten;
 • Weet je waar je in de communicatie met ouders van leerlingen met autisme aandacht aan moet geven;
 • Weet je wat positieve eigenschappen en kwaliteiten zijn die vaak bij mensen met autisme voorkomen.
Aanbevolen literatuur:

Een Wervelkind
Auteur Giel Vaessen
Uitgever: Maklu

en

Autisme….En nu?
Auteur: Giel Vaessen
Uitgever: MakluStudiebelasting

 De studiebelasting voor deze leergang bedraagt circa 14 klokuren.


Toetsing / examinering

 Gedurende deze leergang maak je verschillende zelftests om voor jezelf te controleren of je de behandelde stof begrepen hebt. Er is geen sprake van een eindtoets.


Certificering / accreditatie

Na afronding van deze leergang ontvang je twee certificaten, namelijk:

 • Certificaat AD(H)D in het onderwijs
 • Certificaat autisme in het onderwijs
Registerplein (voorheen BAMw) / SKJeugd heeft aan de twee cursussen waaruit deze leergang bestaat, respectievelijk 2 en 3 punten in het kader van het opleidingstraject toegekend voor Jeugdzorgwerkers en (School)Maatschappelijk Werkers.

Het kwaliteitsregister V&V heeft aan de twee cursussen waaruit deze leergang bestaat, respectievelijk 5 (voor ADHD) en 9 (voor autisme) punten toegekend voor GGZ-verpleegkunde en SPV.


Prijs

De prijs voor deze online leergang bedraagt tijdelijk (tot 31 oktober 2014) € 138,- ex. BTW.
Daarbij zijn inbegrepen:

 • Toegang tot de elektronische leeromgeving
 • Certificering
 • Indien van toepassing bijschrijving van registerpunten in je BAMw-dossier
De prijs voor deelnemers die in de EU wonen, bedraagt €138,- exclusief 21% BTW.
Deelnemers van buiten de EU, inclusief de Nederlandse Antillen, betalen €138,- en zijn geen BTW verschuldigd.

Kortingsmogelijkheden

Tot 5 deelnemers geldt het tarief van € 138,- p/p

Bij gelijktijdig aanmelden van meer dan 5 deelnemers gelden onderstaande tarieven:

6 – 10 deelnemers ca 15% korting
11 – 20 deelnemers ca 25% korting
21 – 50 deelnemers ca 35% korting
51 – 100 deelnemers ca 45% korting
> 100 deelnemers ca 55% korting

Deelnemers die tegelijk aangemeld zijn, hoeven niet tegelijk de cursus te doorlopen om voor de korting in aanmerking te komen.

Wil je gebruik maken van deze kortingsmogelijkheden? Neem dan snel contact met ons op


Aanmelding

Aanmelden kan via het online inschrijfformulier. Wacht niet te lang, want vol is vol!

Aanmelding voor deze leergang verloopt via het inschrijfformulier.
Na ontvangst van de betaling wordt een unieke inlogcode toegestuurd waarna je gedurende een maand toegang hebt tot de cursus.