Autismespectrumstoornissen in context - Tweedaagse training

Autismespectrumstoornissen in context - Tweedaagse training


Starttijd10:00 - 17:00 uur

Prijs cursus€ 799,- ex. 21% BTW

Max. aantal deelnemers18

26 september 2023 (Uiterste inschrijfdatum: 26 september 2023)
Eindhoven (Pullman - Cocagne)

Module 1: 26 september 2023Pullman - Cocagne, Eindhoven

Module 2: 10 oktober 2023Pullman - Cocagne, Eindhoven


Aanvraag STAP-aanmeldingsbewijs

Je kunt bij onze trainingen (op open inschrijving) die op of na 1 april 2023 starten, een STAP-aanmeldingsbewijs krijgen. Met het STAP-aanmeldingsbewijs kun je bij het UWV een STAP-budget aanvragen. Als dit budget wordt toegekend, betaalt de overheid je deelname en volg je deze training dus gratis. Je dient de totale training te volgen, inclusief de eindtoets die aan deze training verbonden is.

Voor meer informatie, klik hier

In deze praktijkgerichte training over autisme krijg je kennis en handvatten aangereikt om mensen met een autismespectrumstoornis te kunnen ondersteunen in hun interacties met de sociale omgeving.

De beeldvorming over autismespectrumstoornissen is de laatste jaren enorm in ontwikkeling. Zo is er meer oog voor de meer verborgen beelden van autisme, voor de verschillen in uitingsvormen tussen meisjes en jongens en voor de rol van sociale camouflage. Ook zien we andere inzichten ontstaan over de werking van het brein en daarmee van het ‘autistische brein’ (Predictive Coding Theory en HIPPEA). En is er meer aandacht voor autisme als interactie-fenomeen (Dubbele Empathie Theory).

Met deze veranderende inzichten zien we ook een verschuiving in de visie op behandelen en begeleiden bij autisme. Vragen die regelmatig in de praktijk worden gesteld zijn: moeten we ons richten op de buitenkant van het gedrag en het bijkomende probleem, bijvoorbeeld de angst? Of moeten we ons juist richten op de ‘binnenkant’: de andere manier van informatie verwerken en de eigen identiteit? Zijn sociale vaardigheidstrainingen zinvol? Hoe kunnen we de generalisatie van geleerde vaardigheden bevorderen? Hoe kunnen we psychoeducatie beter laten aansluiten bij de behoefte van de persoon met een autismespectrumstoornis en hun naastbetrokkenen?  

In deze tweedaagse training wordt het model van het context-leren geïntroduceerd. Waarin het aansluiten bij de voor de persoon met autisme herkenbare (probleem)situaties en vragen centraal staat. Samen met de Socrautische dialoog en het visualiseren tijdens de gesprekken, vormt het een belangrijke basis om gedrag en emoties beter te begrijpen, problemen in gedrag te verminderen, vaardigheden uit te breiden, zicht te krijgen op de eigen identiteit en om de (eigen) autismespectrumstoornis van binnenuit te verstaan. 

Van al ons aanbod op de hoogte blijven? Schrijf je dan in voor onze gratis nieuwsbrief!


Docent

Drs. Birgitta Kox

Birgitta Kox is GZ-psycholoog en orthopedagoog-generalist. Zij is gespecialiseerd in autismespectrumstoornissen en is jarenlang werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg en als consulent bij het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE). 


Voor wie?

Deze tweedaagse training is primair gericht op hulpverleners en professionals in het onderwijs:

 • die binnen de zorg of het onderwijs werkzaam zijn met mensen met autisme
 • beschikken over basiskennis op het gebied van autismespectrumstoornissen
 • minimaal HBO werk- en denkniveau

Geïnteresseerd? Ga dan snel naar het inschrijfformulier!


Wat leer je?

 • Kennis en vaardigheden om de persoon met autisme vanuit ‘de binnenkant’ te verstaan, te begeleiden en/of te behandelen
 • Verscheidenheid aan uitingsvormen van autisme en hoe hiermee om te gaan
 • State of the art kennis betreffende informatieverwerking bij autisme en de gevolgen voor het functioneren
 • Visievorming op het aanleren van (sociale, communicatieve en praktische) vaardigheden en psychoeducatie
 • Vaardigheden om een socrautisch gesprek te voeren, een gesprek te visualiseren en op basis daarvan mensen met een ASS psychoeducatie te bieden en vaardigheden aan te leren


Programma

In deze tweedaagse training staat de verbinding van theorie en praktijk centraal. Het gaat om kennis en vaardigheden die gericht zijn op het doen, maar vooral ook om te begrijpen wat en waarom je iets doet (of niet doet).

Deze verbindingen worden in elke bijeenkomst vormgegeven door middel van:

 • Kennisoverdracht vindt plaats middels interactieve inleidende presentaties
 • Beeldmateriaal en illustratie met praktijkvoorbeelden
 • Modelling (voordoen)
 • Oefeningen in autistisch denken, zelf doen en oefenen van vaardigheden (w.o. communicatie, Socrautische dialoog, visualiseren tijdens gesprekken)
 • Voorbereidende opdrachten om nieuw verworven kennis (theorie) toe te kunnen passen en vaardigheden te oefenen
 • Voortdurende uitnodiging om eigen casuïstiek en vragen in te brengen


Modules

Module 1: Dag 1

9.30 uur Inloop met koffie en thee

10.00 uur

 • Kennismaking
 • Bespreken van verwachtingen en leerdoelen
 • Inleiding autismespectrumstoornissen in beeld

11.30 uur Pauze

11.45 uur

 • Autismespectrumstoornissen: van buitenkant naar binnenkant
 • Verborgen en vrouwelijke beelden van ASS

13.00 uur Lunchbuffet

14.00 uur 

 • Een andere manier van informatie verwerken bij ASS
 • De gevolgen daarvan voor het functioneren in het leven van alledag
 • Theory of Mind, Centrale Coherentie, Dubbele Empathie Theorie, Predictive Coding Theory en HIPPEA

15.30 uur Pauze

15.45 uur 

 • Vertaling naar een visie op behandelen en begeleiden

16.30 uur 

 • Voorbereiding huiswerkopdracht
 • Evaluatie

17.00 uur Afsluiting

Module 2: Dag 2

9.30 uur Inloop met koffie en thee

10.00 uur

 • Bespreking voorbereidende opdracht
 • Context leren
 • Socrautische dialoog

11.30 uur Pauze

11.45 uur

 • Communicatietechnieken en -middelen: visualiseren in taal en tijdens gesprekken

13.00 uur Lunchbuffet

14.00 uur 

 • Werken vanuit een oplossingsgerichte benadering 
 • Het bieden van een therapeutische vorm van psycho-educatie
 • Het aanleren van (sociale-, communicatie- en praktische) vaardigheden.

15.30 uur Pauze

15.45 uur 

 • Casuïstiekbespreking
 • Openstaande vragen
 • Presentatie eindopdracht

16.45 uur Evaluatie

17.00 uur Afsluiting


Studiebelasting

Het gaat om:

 • 12 contacturen
 • 4 uur literatuurstudie
 • 2 uur take-home opdrachten / casuïstiek


Toetsing / examinering / certificering

Toetsing vindt tijdens de bijeenkomsten plaats aan de hand van:

 • 100 % presentie en uitvoering van de voorbereidende opbrachten
 • de inbreng van eigen casuïstiek en vragen gerelateerd aan het onderwerp
 • het zelf oefenen van vaardigheden
 • presentatie en beoordeling eindopdracht

Cursisten ontvangen een certificaat na volledige afronding van deze tweedaagse training, waarbij 100 % presentie is vereist.


Accreditatie

SKJ
15,20 punten in de categorie Formeel leren - training voor hbo-opgeleide jeugd- en gezinsprofessionals

Registerplein
17 punten geaccrediteerde deskundigheidsbevordering voor:

 • Cliëntondersteuners
 • GGZ-Agogen
 • Gezinshuisouders
 • Kinderwerkers / Jongerenwerkers
 • Maatschappelijk werk
 • Mantelzorgmakelaars
 • Psychodiagnostisch Werkenden
 • Sociaal Agogen
 • Sociaal Werker


Aanmelding

Aanmelden kan via het online inschrijfformulier. Wacht niet te lang, want vol is vol!

Deelname aan de tweedaagse training Autismespectrumstoornissen in context kost € 799,- (ex. 21% BTW) en is inclusief:

 • Handout
 • Artikelen
 • Certificaat 
 • Eventuele bijschrijving van registerpunten

Vanwege het interactieve karakter kan tot deze training slechts een beperkt aantal deelnemers toegelaten worden. Wacht dus niet te lang met je aanmelding!

 • Meer informatie nodig? Neem dan even contact met ons op!