Begeleiden van complexe gezinsproblematiek

Begeleiden van complexe gezinsproblematiek


Starttijd10:00 - 17:00 uur

Prijs cursus€ 350,- ex. 21% BTW

Max. aantal deelnemers14

26 november 2019 (Uiterste inschrijfdatum: 25 november 2019)
Utrecht (Jaarbeurs - Beatrixgebouw)
11 februari 2020 (Uiterste inschrijfdatum: 10 februari 2020)
Eindhoven (Pullman - Cocagne)
23 juni 2020 (Uiterste inschrijfdatum: 22 juni 2020)
Utrecht (Jaarbeurs - Beatrixgebouw)
29 september 2020 (Uiterste inschrijfdatum: 28 september 2020)
Eindhoven (Pullman - Cocagne)
15 december 2020 (Uiterste inschrijfdatum: 14 december 2020)
Utrecht (Jaarbeurs - Beatrixgebouw)
Meer data en locaties

Multi-probleemgezinnen kampen vaak met meervoudige en complexe problemen die onderling verweven zijn. Zo kan het gaan over opvoedingsproblematiek, werkloosheid en financiële problemen, individueel functioneren van gezinsleden, of de relatie tussen de (ex-)partners.

In veel gezinnen is er sprake van cognitieve beperkingen gecombineerd met beperkingen in hun sociale aanpassingsvermogen. Vaak uit zich dit in gedragsproblemen die moeilijk te begeleiden zijn en tegelijk veel (over)last veroorzaken zowel voor henzelf als voor hun omgeving. Wanneer er dan ook nog sprake is van bijkomende psychiatrische problematiek dan zien we vaak een verdere toename van probleemgedrag.

De mate waarin complexe gezinnen behoefte hebben aan ondersteuning varieert. Hun behoeften zijn afhankelijk van hun functioneren, hun leefomgeving en bijkomende problematiek zoals leerproblemen of psychiatrische problematiek.

Hulpverleners vinden de begeleiding van deze gezinnen vaak lastig. En terecht, want de situatie waarin deze kwetsbare groep mensen zich bevindt, is vaak verre van eenvoudig. Wanneer het niet lukt om een vertrouwensvolle werkrelatie op te bouwen, dan blijft ontwikkeling uit en zijn confrontaties onvermijdelijk. Het passend begeleiden van complexe gezinsproblematiek vraagt dan ook een grote mate van zelfkennis en omgevingsbewustzijn. Maar HOE doe je dat?

In deze training ligt de focus op gerichte kennis-, houdings- en vaardigheidsaspecten om vervolgens de overstap te maken naar casuïstiek met medewerking van de bekende ervaringsdeskundige Lucie Kessens. De werkzame factoren die worden behandeld zijn wetenschappelijk onderzocht en worden gekoppeld aan best practices en de meest recente richtlijnen over het werken met multiprobleemgezinnen.

Cursisten ontvangen een reader waarin praktische handvatten zijn opgenomen voor het werken in de praktijk.

Incompany
Wil je deze scholing met een groep van min. 12 tot max. 20 deelnemers volgen? Dan is het voordelig om een offerte aan te vragen om deze cursus incompany te laten verzorgen.

Van al ons aanbod op de hoogte blijven? Schrijf je dan in voor onze gratis nieuwsbrief!


Docent

Drs. Guus Feron
Drs. Guus Feron

Guus Feron is opgeleid als jeugdhulpverlener en studeerde Comparative European Social Studies aan de University of North London. Op de werkvloer lag zijn hart bij het systemisch werken met (LVB-) jongeren met bijkomende psychiatrische problemen.

Hij werkte regelmatig voor het consulententeam (het huidige CCE) en verzorgde gastcolleges in het Universitair- en HBO-onderwijs in Nederland en België.

Guus volgde opleidingen op het gebied van agogiek, rechten, management en kwaliteitszorg en heeft meer dan 20 jaar ervaring in leidinggevende- en beleidsfuncties opgedaan. Hij was onder andere groepsleider, teamleider, docent, kwaliteitsfunctionaris, adviseur en directeur van een zorgaanbieder voor mensen met een verstandelijke beperking.

De domeinen goed hulpverlenerschap, juridische- en ethische aspecten vormen een rode draad in zijn werk, gekoppeld aan organisatorische- en bestuurlijke vraagstukken. 

Vanaf 2006 is Guus actief op het vlak van ontwikkeling- en organisatie van scholingsaanbod voor professionals werkzaam in de jeugdzorg, GGZ, LVB en speciaal onderwijs. 


Co-docent

lucie kessens sociaal zwakke gezinnen
Lucie Kessens

Lucie groeide op als enig normaal begaafd kind in een gezin met verstandelijk beperkte ouders en vier verstandelijk beperkte broers en zussen. Haar jeugd stond in het teken van geweld, ernstige verwaarlozing, alcoholisme en constante dreiging van seksueel misbruik. Zij heeft veel hulpverleners over de vloer zien komen, die zeer goed bedoeld aan de slag gingen. Maar waardoor ontstond weerstand? Wat ging er mis? Hoe had de begeleiding meer kans van slagen gehad?

Lucie werkt mee in de rol van co-trainer / ervaringsdeskundige en werkt mee aan een interactieve en leerzame middagsessie. Over haar leven verscheen in 2012 het boek 'De Woonschool'.


Voor wie?

Deze training is ontwikkeld voor hulpverleners en welzijnswerkers die in hun praktijk regelmatig te maken hebben met complexe- en kansarme gezinnen. Enige ervaring in het werken met de doelgroep is gewenst. Cursisten dienen te beschikken over minimaal een HBO werk- en denkniveau.


Wat leer je?

 • Prevalentie in relatie tot multiprobleemgezinnen;
 • Strategieën en werkzame factoren;
 • Persoonsbeelden, -kenmerken en -eigenschappen; 
 • Contact maken en onderhouden van de werkrelatie;
 • Het adequaat hanteren van weerstand in de werkrelatie;
 • Herkennen van en omgaan met kwetsbaar ouderschap;
 • Interventietechnieken.


Programma

10.00 uur Ochtendgedeelte:

Twee instructieblokken van ca. anderhalf uur met tussendoor een korte pauze:

Oriëntatie en afstemming 

 • Multi-probleemgezinnen: strategieën en werkzame factoren
 • Persoonsbeelden, -kenmerken en -eigenschappen
 • Weerstand: oorzaken en aanpak
 • Kwetsbaar ouderschap
 • De-escalerende interventietechnieken

13.00 uur Lunchbuffet

14.00 uur Middaggedeelte:

Twee interactieve trainingsblokken van ca. anderhalf uur met tussendoor een korte pauze.

In het middagsessie sluit Lucie Kessens (ervaringsdeskundige en hoofdpersoon in het boek "De woonschool") aan als co-trainer. Zij zal uitleggen hoe het dagelijks leven voelt en er uitziet binnen een gezin met complexe problematiek. Vervolgens wordt de brug geslagen naar wat professionals wel en niet zouden moeten doen om een vertrouwensvolle werkrelatie op te bouwen.

Een praktische- en interactieve werkvorm wordt gebruikt om onderstaande onderwerpen te behandelen:

 • Concrete toepassing van de behandelde lesstof
 • Link met de eigen praktijk aan de hand van (vooraf) ingebrachte casuïstiek

17.00 uur Afronding


Studiebelasting

Zes uur contacttijd verdeeld over 1 lesdag.


Toetsing / examinering

Aan deze training is geen eindtoets verbonden.

Iedere cursist ontvangt een bewijs van deelname na het volledig volgen van deze training.


Certificering / accreditatie

Deze training is geaccrediteerd door diverse beroepsregisters:

Registerplein
Cliëntondersteuners, GGZ-agogen, gezinshuisouders, maatschappelijk werk, sociaal agogen
5 punten

SKJ
Categorie: opleidingstraject jeugdzorgwerker
Subcategorie: opleidingstraject - geaccrediteerde opleidingen

5 punten
SKJ- geregistreerde Master pedagogen en Master orthopedagogen wordt aangeraden bij SKJ na te gaan of deze scholing in aanmerking komt voor punten in het kader van de vrije ruimte herregistratie.

Kwaliteitsregister V&V
GGZ, justitiële verpleegkunde, jeugdverpleegkunde, SPV, VG-zorg
6 punten

Register Vaktherapie
6 punten


Prijs

De prijs van deze training is €350,- excl. 21 % BTW en inclusief:

 • Schrijfmaterialen en hand-outs;
 • Koffie, thee, snacks en een goede lunch;
 • Bewijs van deelname;
 • Eventuele bijschrijving van registerpunten.


Aanmelding

Aanmelden kan via onderstaande knoppen of via het online inschrijfformulier. Wacht niet te lang, want vol is vol!

Mogelijke startdata / locaties:

26 november 2019
Utrecht (Jaarbeurs - Beatrixgebouw)
11 februari 2020
Eindhoven (Pullman - Cocagne)
23 juni 2020
Utrecht (Jaarbeurs - Beatrixgebouw)
29 september 2020
Eindhoven (Pullman - Cocagne)
15 december 2020
Utrecht (Jaarbeurs - Beatrixgebouw)

Incompany
Wil je deze scholing met een groep van min. 12 tot max. 20 deelnemers volgen? Dan is het voordelig om een offerte aan te vragen om deze cursus incompany te laten verzorgen.

Aanmelding voor deze cursus verloopt via de knop inschrijven op deze website.
Er kunnen maximaal 20 personen deelnemen aan deze cursus.
Plaatsing gebeurt op volgorde van inschrijving waarbij geldt 'vol = vol'.