Complexe scheidingen - Driedaagse training

Complexe scheidingen - Driedaagse training


Training via ZOOM - online

Vanwege een heropleving van het Coronavirus en de twijfels bij zowel docenten als cursisten over het al dan niet doorgaan van de trainingen op locatie, heeft het Centrum voor Educatie en Supervisie besloten om de CES-trainingen vooralsnog uitsluitend via het programma ZOOM te laten plaatsvinden.

ZOOM biedt alle mogelijkheden om interactief met didactische werkvormen aan de slag te gaan, waardoor de inhoud en de opbouw van het programma ongewijzigd blijft. 

Het Centrum voor Educatie en Supervisie staat garant voor de technische begeleiding.

Aangezien een training via ZOOM NIET OP LOCATIE plaatsvindt, kunnen de ingeschreven cursisten ter compensatie een gratis CES-e-Learning of ECB-online-congres kiezen (de 2-voor-de-prijs-van-1-actie is hiervoor niet geldig).

Vermeld bij de e-Learning of het online-congres naar keuze in het blok opmerkingen: Compensatie ZOOM-training [Complexe scheidingen + datum training]. Je staat dan keurig ingeschreven, maar ontvangt geen factuur.


Starttijd10:00 - 17:00 uur

Prijs cursus€ 999,- ex. 21% BTW

Max. aantal deelnemers17

3 november 2020 (Uiterste inschrijfdatum: 3 oktober 2020)
Online (ZOOM)

Module 1: 3 november 2020ZOOM, Online

Module 2: 24 november 2020ZOOM, Online

Module 3: 8 december 2020ZOOM, Online

Complexe scheidingszaken leiden bij de professionals nogal eens tot handelingsverlegenheid en frustratie. 

Hoe blijf je als professional uit de strijd? Hoe kun je het belang van het kind centraal houden als de beide ouders alleen maar vechten? Wat staat er nu eigenlijk precies in de wet en hoe kun je daar in de gesprekken met de ouders gebruik van maken? Deze en andere vragen komen aan bod in deze praktijkgerichte training.

Deze driedaagse scholing wordt gegeven door een docent die jarenlang ervaren heeft en weet hoe moeilijk het is om met complexe scheidingsproblematiek om te gaan. Zij (her)kent de handelingsverlegenheid en deelt haar kennis en schat aan ervaring met de cursisten, die veelal zoeken naar verdieping en houvast. Het programma biedt voldoende ruimte om eigen vragen / casuïstiek te behandelen en middels oefensituaties worden specifieke vaardigheden getraind met het oog op maximale praktische toepasbaarheid.

Voor wat betreft de verplichte literatuur (zelf aan te schaffen):

Beide boeken zijn via alle grote (online) boekhandels te bestellen en in de regel uit voorraad leverbaar. 

Deze cursus over complexe scheidingen bestaat uit drie bijeenkomsten en ca. 10 uur e-learning.

Incompany
Wil je deze scholing met een groep van min. 12 tot max. 20 deelnemers volgen? Dan is het voordelig om een offerte aan te vragen om deze cursus incompany te laten verzorgen.

Van al ons aanbod op de hoogte blijven? Schrijf je dan in voor onze gratis nieuwsbrief!


Docent

De hoofddocent van deze driedaagse training studeerde pedagogische wetenschappen in Utrecht en studeerde als klinisch pedagoog af in 1975. Zij werkte in het speciaal onderwijs en medische kindertehuizen, daarna was zij bijna 25 jaar werkzaam bij de Raad voor de Kinderbescherming en vervolgens in de opvang voor mishandelde vrouwen en hun kinderen. Zij behaalde haar registratie als Gz-psycholoog en ontwikkelde zich tot specialist op het gebied van kind en echtscheiding en van adoptie. Over beide onderwerpen publiceerde zij artikelen en schreef zij boeken. Zij is nu werkzaam in haar eigen praktijk, Pedagogische Adviespraktijk Thuis en is daarnaast docent en een veelgevraagd spreker op congressen en symposia.


Voor wie?

Deze cursus is gericht op HBO- en academisch opgeleide professionals die in de uitoefening van hun beroep te maken krijgen met complexe scheidingen. Denk daarbij aan:

 • Jeugdzorgwerkers, zoals raadsonderzoekers, gezinsvoogden en medewerkers begeleide omgang;
 • (School)maatschappelijk werkers;
 • Medewerkers van steunpunten huiselijk geweld, veiligheidshuizen;
 • Leerkrachten / Intern begeleiders / zorgcoördinatoren;
 • MEE-consulenten;
 • Gezinsbegeleiders;
 • Psychologen / orthopedagogen;
 • etc.


Wat leer je?

 • Op welke manier een echtscheiding ingrijpt in de levens van ouders en kinderen, welke verliezen zij lijden en wanneer er als gevolg van een scheiding psychotrauma kan ontstaan;
 • Wat er in juridische en praktische zin verstaan wordt onder "het belang van het kind";
 • Wat de juridische gevolgen voor ouders, kind(eren) en onderwijs / hulpverlening zijn in geval van een (echt)scheiding;
 • Waarom conflict bij een scheiding onvermijdelijk is;
 • Hoe de opvoeding van kinderen na een scheiding van hun ouders zo goed mogelijk voortgezet kan worden;
 • Het stellen van de juiste vragen aan de ouders over de echtscheiding, evenals over het kind en diens ontwikkeling;
 • Het terugleiden van de ouders naar de centrale belangen van hun kind;
 • Welke gevolgen een scheiding heeft voor de ontwikkeling van het kind op o.a. het gebied van gehechtheid en loyaliteit;
 • Op welke wijzen de zorg voor kinderen verdeeld kan worden en wat daarin mogelijke zorgen en valkuilen zijn;
 • Relevante mediation-technieken en hoe deze in de gesprekken met ouders in te zetten;
 • Welke rol kinderen zelf spelen in de hulp na een scheiding;
 • Het voeren van gesprekken met scheidingskinderen aan de hand van een daartoe ontwikkelde checklist;
 • Analyseren van verschillen tussen partners en deze op een productieve manier inzetten in gesprekken met hen;
 • Aanvullende kennis met betrekking tot één van de volgende specifieke situaties naar keuze:
  • Parental Alienation Syndrome
  • Stiefgezin
  • Beschuldigingen van misbruik / mishandeling
  • Het nut van een etiket
  • Een ander, zelfgekozen deelaspect van scheidingsproblematiek


Modules

Module 1: Emotionele en juridische impact van scheiding

Dagdeel 1

a. Scheiding:  inleiding

Een ingrijpende gebeurtenis, verlies en verdriet

Leervorm:

Theorie: Powerpoint presentatie

b. Scheiden en het belang van het kind

HET belang van het kind? Dilemma’s

Leervormen:   

Theorie: powerpoint presentatie door docent, o.a. juridische term belang van kind, discussie in wetenschappelijke literatuur over belang van kind, hiërarchie van belangen.

Reflectie: Discussie: 

c. Scheiden: het begon ooit met liefde of waarom scheiden zo erg is

Leervormen:

Theorie: powerpoint presentatie

Praktijk: Oefenen gesprek met ouders a.d.h.v. casus

Dagdeel 2

Docent: jurist

 1. Wat is gezag en wat houdt het in
 2. Gezag na scheiding: de wet van 1998
 3. De wet van 2009
 4. Internationale kinderontvoering na scheiding
 5. Verhuizen na scheiding
 6. De positie van de professional in complexe zaken
 7. Toepassingen

De co-trainer van deze dag is Mr. Ike Bouma.

Module 2: Ontwikkeling van kinderen bij scheiding en mediationtechnieken

Dagdeel 1

a. Scheiden en de ontwikkeling van het kind

Leervormen:

Theorie: Powerpoint presentatie door docent. Inhoud: De gevolgen algemeen,  de gevolgen/risico’s per ontwikkelingsfase

Praktijk:Toepassen kennis ontwikkelingsfasen a.d.h.v. eigen casuistiek; oefening: rollenspel gesprek met ouders met gebruik van ontwikkelingspsychologische kennis

b. Scheiden: zorgverdeling,  vormen en valkuilen

Leervormen:

Theorie: Powerpointpresentatie door docent

Reflectie: Discussie

Dagdeel 2

a. Mediation: wat is mediation, wat zijn indicaties/contra-indicaties; kennismaking met specifieke technieken

Leervorm: presentatie door docent

b. Praten met kinderen

Leervormen:

Theorie: presentatie door docent

Praktijk: oefenen in rollenspel a.d.h.v. casus

Reflectie: discussie over ethische kant: wel of niet praten met kinderen

Module 3: Verschillen tussen ouders, praten met kinderen en capita selecta

Dagdeel 1

a. Loyaliteit onder de loupe

Leervormen:

Theorie: Presentatie docent

Reflectie op het begrip loyaliteit: groepsgesprek

Praktijk: oefenen met voorbeeldcasus

b. Conflict tussen de ouders

Theorie: Presentatie van onderzoek waaruit we weten dat conflict tussen de ouders dé risicofactor is voor de ontwikkeling van kinderen. En: waarom vechten zoveel ouders zo heftig en zo lang als het over hun kinderen gaat? 

Praktijk: Rollenspel, een oefening om in gesprek met de ouders de kennis over conflict ten goede in te zetten.

Dagdeel 2

Capita Selecta

De cursisten presenteren elk individueel of met een groepje een thema. Zij gebruiken de stof uit de cursus om een casus, een boek, een artikel, een methode, een werkwijze binnen een organisatie, te presenteren aan de medecursisten. Zij doen dit door middel van een powerpointpresentie of op enige andere wijze.

De duur van een presentatie is ongeveer 15 minuten.


Studiebelasting

 Een gemiddelde deelnemer besteedt ongeveer 60 uur aan het doorlopen van deze cursus.


Toetsing / examinering / certificering

 Deze cursus over complexe scheidingen wordt afgesloten met een kennistoets. Tussentijds te maken opdrachten zijn voorwaardelijk voor beoordeling.


Accreditatie

Het succesvol afsluiten van deze cursus leidt tot het behalen van het certificaat "complexe scheidingen". Voor deze cursus is accreditatie aangevraagd bij de volgend beroepsregisters:

Registerplein
69 punten voor:

 • Cliëntondersteuners
 • Gezinshuisouders
 • GGz-agogen
 • Maatschappelijk werk
 • Psychodiagnostisch werkenden
 • Sociaal agogen
 • Sociaal werkers

SKJ
28 punten

Mediators federatie Nederland (MfN)
15 punten in categorie 2


Prijs

 De prijs van deze cursus bedraagt € 999,- (ex. 21% BTW). Hierbij zijn inbegrepen:

 • Toegang tot de digitale leeromgeving
 • Examen- en accreditatiekosten
 • Handouts 

De lesboeken (geschatte totale kosten: € 50,-) dient de deelnemer zelf aan te schaffen.


Aanmelding

Aanmelden kan via het online inschrijfformulier. Wacht niet te lang, want vol is vol!

Incompany
Wil je deze scholing met een groep van min. 12 tot max. 20 deelnemers volgen? Dan is het voordelig om een offerte aan te vragen om deze cursus incompany te laten verzorgen.

Aanmelding verloopt via het daarvoor bestemde inschrijfformulier.