Complexe scheidingen

Complexe scheidingen - Driedaagse training


Starttijd10:00 - 17:00 uur

Prijs cursus€ 999,- ex. 21% BTW

Max. aantal deelnemers17

10 maart 2020 (Uiterste inschrijfdatum: 10 februari 2020)
Utrecht (Jaarbeurs - Beatrixgebouw)

Module 1: 10 maart 2020Jaarbeurs - Beatrixgebouw, Utrecht

Module 2: 24 maart 2020Jaarbeurs - Beatrixgebouw, Utrecht

Module 3: 7 april 2020Jaarbeurs - Beatrixgebouw, Utrecht

3 november 2020 (Uiterste inschrijfdatum: 3 oktober 2020)
Eindhoven (Pullman - Cocagne)

Module 1: 3 november 2020Pullman - Cocagne, Eindhoven

Module 2: 24 november 2020Pullman - Cocagne, Eindhoven

Module 3: 8 december 2020Pullman - Cocagne, Eindhoven

Meer data en locaties

Complexe scheidingszaken leiden bij de professionals nogal eens tot handelingsverlegenheid en frustratie. 

Hoe blijf je uit de strijd, hoe kun het belang van het kind centraal houden als de beide ouders alleen maar vechten, wat staat er nu eigenlijk precies in de wet en hoe kun ja daar in de gesprekken met de ouders gebruik van maken?

Deze training wordt gegeven door docenten die jarenlang hebben ervaren hoe moeilijk het is, en die hun opgedane kennis en de schat aan ervaring willen delen met cursisten die zoeken naar houvast of verdieping.

Een aantal onderwerpen ligt vast in het programma, daarnaast is er tijd om eigen vragen van de groep te behandelen. Via oefeningen zullen bij diverse onderwerpen vaardigheden worden geoefend met het oog op maximale praktische toepasbaarheid.

Het doel is dat deelnemers naar huis gaan met kennis en instrumenten die maken dat gezinnen in complexe scheiding weer interessant worden gevonden en met goed gevolg kunnen worden behandeld.

Deze cursus over complexe scheidingen bestaat uit drie bijeenkomsten en ca. 10 uur e-learning.

Voor wat betreft de verplichte literatuur (zelf aan te schaffen:

Beide boeken zijn via alle grote (online) boekhandels te bestellen en in de regel uit voorraad leverbaar. 

Incompany
Wil je deze scholing met een groep van min. 12 tot max. 20 deelnemers volgen? Dan is het voordelig om een offerte aan te vragen om deze cursus incompany te laten verzorgen.

Van al ons aanbod op de hoogte blijven? Schrijf je dan in voor onze gratis nieuwsbrief!


Docent

Liesbeth Groenhuijsen
Drs. Liesbeth Groenhuijsen

Liesbeth Groenhuijsen is klinisch pedagoog en echtscheidingsdeskundige. Na haar studie Pedagogiek was Liesbeth werkzaam in de jeugdgezondheidszorg en de Kinder- en jeugdbescherming. Zij groeide uit tot een nationale autoriteit op het gebied van (v)echtscheiding, is regelmatig als deskundige te gast in diverse radio- en televisieprogramma's en is auteur van diverse boeken op het gebied van Echtscheiding, Adoptie en Stiefgezin.


Co-docent

Ike Bouma
Mr. Ike Bouma

Ike is jurist en jeugdzorg professional met 30 jaar ervaring in het werkveld, als jeugdwelzijnswerker, hogeschooldocent, trainer en juridisch adviseur. 
 


Voor wie?

Deze cursus is gericht op HBO- en academisch opgeleide professionals die in de uitoefening van hun beroep te maken krijgen met complexe scheidingen. Denk daarbij aan:

 • Jeugdzorgwerkers, zoals raadsonderzoekers, gezinsvoogden en medewerkers begeleide omgang;
 • (School)maatschappelijk werkers;
 • Medewerkers van steunpunten huiselijk geweld, veiligheidshuizen;
 • Leerkrachten / Intern begeleiders / zorgcoördinatoren;
 • MEE-consulenten;
 • Gezinsbegeleiders;
 • Psychologen / orthopedagogen;
 • etc.


Wat leer je?

 • Op welke manier een echtscheiding ingrijpt in de levens van ouders en kinderen, welke verliezen zij lijden en wanneer er als gevolg van een scheiding psychotrauma kan ontstaan;
 • Wat er in juridische en praktische zin verstaan wordt onder "het belang van het kind";
 • Wat de juridische gevolgen voor ouders, kind(eren) en onderwijs / hulpverlening zijn in geval van een (echt)scheiding;
 • Waarom conflict bij een scheiding onvermijdelijk is;
 • Hoe de opvoeding van kinderen na een scheiding van hun ouders zo goed mogelijk voortgezet kan worden;
 • Het stellen van de juiste vragen aan de ouders over de echtscheiding, evenals over het kind en diens ontwikkeling;
 • Het terugleiden van de ouders naar de centrale belangen van hun kind;
 • Welke gevolgen een scheiding heeft voor de ontwikkeling van het kind op o.a. het gebied van gehechtheid en loyaliteit;
 • Op welke wijzen de zorg voor kinderen verdeeld kan worden en wat daarin mogelijke zorgen en valkuilen zijn;
 • Relevante mediation-technieken en hoe deze in de gesprekken met ouders in te zetten;
 • Welke rol kinderen zelf spelen in de hulp na een scheiding;
 • Het voeren van gesprekken met scheidingskinderen aan de hand van een daartoe ontwikkelde checklist;
 • Analyseren van verschillen tussen partners en deze op een productieve manier inzetten in gesprekken met hen;
 • Aanvullende kennis met betrekking tot één van de volgende specifieke situaties naar keuze:
  • Parental Alienation Syndrome
  • Stiefgezin
  • Beschuldigingen van misbruik / mishandeling
  • Het nut van een etiket
  • Een ander, zelfgekozen deelaspect van scheidingsproblematiek


Modules

Module 1: Emotionele en juridische impact van scheiding

Dagdeel 1

a. Scheiding:  inleiding

Een ingrijpende gebeurtenis, verlies en verdriet

Leervorm:

Theorie: Powerpoint presentatie

b. Scheiden en het belang van het kind

HET belang van het kind? Dilemma’s

Leervormen:   

Theorie: powerpoint presentatie door docent, o.a. juridische term belang van kind, discussie in wetenschappelijke literatuur over belang van kind, hiërarchie van belangen.

Reflectie: Discussie: 

c. Scheiden: het begon ooit met liefde of waarom scheiden zo erg is

Leervormen:

Theorie: powerpoint presentatie

Praktijk: Oefenen gesprek met ouders a.d.h.v. casus

Dagdeel 2

Docent: jurist

 1. Wat is gezag en wat houdt het in
 2. Gezag na scheiding: de wet van 1998
 3. De wet van 2009
 4. Internationale kinderontvoering na scheiding
 5. Verhuizen na scheiding
 6. De positie van de professional in complexe zaken
 7. Toepassingen

Module 2: Ontwikkeling van kinderen bij scheiding en mediationtechnieken

Dagdeel 1

a. Scheiden en de ontwikkeling van het kind

Leervormen:

Theorie: Powerpoint presentatie door docent. Inhoud: De gevolgen algemeen,  de gevolgen/risico’s per ontwikkelingsfase

Praktijk:Toepassen kennis ontwikkelingsfasen a.d.h.v. eigen casuistiek; oefening: rollenspel gesprek met ouders met gebruik van ontwikkelingspsychologische kennis

b. Scheiden: zorgverdeling,  vormen en valkuilen

Leervormen:

Theorie: Powerpointpresentatie door docent

Reflectie: Discussie

Dagdeel 2

a. Mediation: wat is mediation, wat zijn indicaties/contra-indicaties; kennismaking met specifieke technieken

Leervorm: presentatie door docent

b. Praten met kinderen

Leervormen:

Theorie: presentatie door docent

Praktijk: oefenen in rollenspel a.d.h.v. casus

Reflectie: discussie over ethische kant: wel of niet praten met kinderen

Module 3: Verschillen tussen ouders, praten met kinderen en capita selecta

Dagdeel 1

a. Loyaliteit onder de loupe

Leervormen:

Theorie: Presentatie docent

Reflectie op het begrip loyaliteit: groepsgesprek

Praktijk: oefenen met voorbeeldcasus

b. Conflict tussen de ouders

Theorie: Presentatie van onderzoek waaruit we weten dat conflict tussen de ouders dé risicofactor is voor de ontwikkeling van kinderen. En: waarom vechten zoveel ouders zo heftig en zo lang als het over hun kinderen gaat? 

Praktijk: Rollenspel, een oefening om in gesprek met de ouders de kennis over conflict ten goede in te zetten.

Dagdeel 2

Capita Selecta

De cursisten presenteren elk individueel of met een groepje een thema. Zij gebruiken de stof uit de cursus om een casus, een boek, een artikel, een methode, een werkwijze binnen een organisatie, te presenteren aan de medecursisten. Zij doen dit door middel van een powerpointpresentie of op enige andere wijze.

De duur van een presentatie is ongeveer 15 minuten.


Studiebelasting

 Een gemiddelde deelnemer besteedt ongeveer 60 uur aan het doorlopen van deze cursus.


Toetsing / examinering

 Deze cursus over complexe scheidingen wordt afgesloten met een kennistoets. Tussentijds te maken opdrachten zijn voorwaardelijk voor beoordeling.


Certificering / accreditatie

Het succesvol afsluiten van deze cursus leidt tot het behalen van het certificaat "complexe scheidingen". Voor deze cursus is accreditatie aangevraagd bij de volgend beroepsregisters:

Registerplein
69 punten voor:

 • Cliëntondersteuners
 • Gezinshuisouders
 • GGz-agogen
 • Maatschappelijk werk
 • Psychodiagnostisch werkenden
 • Sociaal agogen
 • Sociaal werkers

SKJ (opleidingstraject jeugdzorgwerker):
59 punten

Mediators federatie Nederland (MfN)
15 punten in categorie 2


Prijs

 De prijs van deze cursus bedraagt € 999,- (ex. 21% BTW). Hierbij zijn inbegrepen:

 • Toegang tot de digitale leeromgeving
 • Examen- en accreditatiekosten
 • Lunches, thee en koffie op de lesdagen
 • Een syllabus, handouts en schrijfmateriaal

De lesboeken (geschatte totale kosten: € 50,-) dient de deelnemer zelf aan te schaffen.


Aanmelding

Aanmelden kan via onderstaande knoppen of via het online inschrijfformulier. Wacht niet te lang, want vol is vol!

Mogelijke startdata / locaties:

10 maart 2020
Utrecht (Jaarbeurs - Beatrixgebouw)
3 november 2020
Eindhoven (Pullman - Cocagne)

Incompany
Wil je deze scholing met een groep van min. 12 tot max. 20 deelnemers volgen? Dan is het voordelig om een offerte aan te vragen om deze cursus incompany te laten verzorgen.

Aanmelding verloopt via het daarvoor bestemde inschrijfformulier.