e-Learning: Omgaan met leerlingen met een autismespectrum stoornis in het onderwijs

e-Learning: Omgaan met leerlingen met een autismespectrum stoornis in het onderwijs


StarttijdEigen keuze

Prijs cursus€ 69,- ex. 21% BTW

LocatieOnline omgeving

eLearning
Online leeromgeving

Leerkrachten, IB-ers, zorgcoördinatoren en schoolmaatschappelijk werkers in het basis- en voortgezet onderwijs krijgen met grote regelmaat te maken met kinderen die een vorm van autisme hebben. Bovendien leidt de invoering van het passend onderwijs ertoe dat er meer kinderen met een autismespectrumstoornis in de klas zullen verschijnen. Door hun autisme zijn sommige schoolse situaties moeilijker voor hen dan voor de andere kinderen. Sociale situaties vinden ze soms moeilijk in te schatten en ook in de didactiek moet er rekening met hen gehouden worden. Zij verwerken informatie immers vaak anders dan de rest van de klas.

Leerkrachten en hulpverleners staan dan voor de taak om een leerling met autisme zowel sociaal-emotioneel als didactisch zo goed mogelijk te begeleiden. En dat kan alleen als je snapt wat autisme is. Het leren, de omgang met anderen en het hanteren van eventuele gedrags- en stemmingsproblemen kan alleen goed plaatsvinden als je de belangrijkste autisme-kenmerken kent. Deze cursus is dan ook een must voor iedereen die bijvoorbeeld niet weet wat er met "theory of mind problematiek" of "centrale coherentie problematiek" bedoeld wordt. Dit zijn immers belangrijke autisme kenmerken die aan veel van het denken en doen van deze leerlingen ten  grondslag liggen. 

Omdat deze cursus op een super simpele manier online aangeboden wordt, is hij geschikt voor iedereen die graag meer wil leren over autisme in de klas en op school, maar weinig tijd of budget ter beschikking heeft voor reguliere scholing. Je kunt deze cursus volgen waar en wanneer je maar wilt. Zelfs in de bus of de trein naar het werk. Je kunt hem namelijk behalve op je PC of laptop, óók volgen op je smartphone, iPhone, tablet of iPad.

Van al ons aanbod op de hoogte blijven? Schrijf je dan in voor onze gratis nieuwsbrief!


Docent

cursus passend onderwijs Giel Vaessen
Giel Vaessen

Giel werkte decennia lang als groepswerker, behandelcoördinator en gezinstherapeut in de kinder- en jeugdpsychiatrie en als zorgcoördinator in het speciaal onderwijs. Momenteel is hij werkzaam als zorgcoördinator en gezinstherapeut in de ambulante GGZ. Daarnaast geeft Giel reeds vele jaren cursussen en trainingen rondom kinder- en jeugdproblematiek en schreef hieromtrent diverse praktijkgerichte boeken, zoals “als hechten moeilijk is”, "Multiprobleemgezinnen in de jeugdzorg" en "Autisme...en nu?"


Voor wie?

Deze eLearning cursus is gericht op leerkrachten en mentoren, maar ook op andere onderwijsprofessionals zoals vertrouwenspersonen, intern- en ambulant begeleiders, counsellors en schoolmaatschappelijk werkers die te maken krijgen met leerlingen met autisme in de klas.


Wat leer je?

Deze cursus helpt je als onderwijsprofessional om kinderen met autisme beter te begrijpen, begeleiden en onderwijzen. De cursus bestaat uit verschillende onderdelen:

Je kijkt naar 19 video-tutorials, waarin behalve een gedragsdeskundige en een leerkracht, ook iemand met autisme en ouders van kinderen met autisme aan het woord komen. Er zijn daarnaast 7 verdiepende leerteksten en je maakt 4 interactieve zelftests. Je vindt een downloadbaar formulier aan de hand waarvan je de praktische begeleiding van een kind met autisme kunt plannen;

Na het volgen van deze cursus:

  • Weet je welke typen autisme er zijn en wat deze in grote lijnen inhouden;
  • Weet je waar leerlingen met autisme binnen de school op sociaal-emotioneel en didactisch gebied tegenaan lopen;
  • Weet je wat Theory of Mind is, welke problemen kinderen met een autismespectrum stoornis daarmee kunnen hebben en hoe je daar als onderwijsprofessional mee om kunt gaan;
  • Weet je wat centrale coherentie is, welke problemen kinderen met een autismespectrum stoornis daarmee kunnen hebben en hoe je daar als onderwijsprofessional mee om kunt gaan;
  • Weet je hoe gedrags- en stemmingsproblemen samenhangen met autisme;
  • Weet je hoe je kinderen met een autismespectrumstoornis zo kunt begeleiden dat ze optimaal op het vervolgonderwijs zijn voorbereid;
  • Weet je hoe je voorkomt dat je kinderen met een autismespectrumstoornis te veel of te weinig structuur biedt;
  • Weet je waar je in de communicatie met leerlingen met autisme op moet letten;
  • Weet je waar je in de communicatie met ouders van leerlingen met autisme aandacht aan moet geven;
  • Weet je wat positieve eigenschappen en kwaliteiten zijn die vaak bij mensen met autisme voorkomen.


Aanbevolen literatuur

Autisme….En nu?
Auteur: Giel Vaessen
Uitgever: Maklu

 


Studiebelasting

De studiebelasting van deze cursus bedraagt circa 9 klokuren.


Toetsing / examinering

Deze cursus wordt afgesloten met een schriftelijke eindreflectie die als toets dienst doet. Cursisten doorlopen daarnaast een aantal zelftests. Deze worden echter niet beoordeeld.


Certificering / accreditatie

Lerarenregister
Leraren krijgen een op naam gesteld bewijs van deelname dat ze kunnen toevoegen aan hun portfolio.

SKJ
10 punten in de categorie formeel leren - e-Learning

Kwaliteitsregister V&V
GGZ, jeugdverpleegkunde, kinderverpleegkunde, SPV, wijkverpleegkunde
9 punten

Registerplein
Cliëntondersteuners, gezinshuisouders: 9 punten
GGZ-agogen, sociaal agogen, maatschappelijk werkers: 12,5 punt


Prijs

Deze cursus kost voor deelnemers woonachtig in de Europese Unie € 79,- ex. 21% BTW
Deelnemers woonachtig buiten de EU of op de Nederlandse Antillen betalen €79,- en zijn geen BTW verschuldigd. Wel kunnen er extra verzendkosten voor het boek in rekening worden gebracht, afhankelijk van de woonplaats van de cursist.

Kortingsmogelijkheden

Tot 5 deelnemers geldt het tarief van € 79,- p/p

Bij gelijktijdig aanmelden van meer dan 5 deelnemers gelden onderstaande tarieven:

  6 – 10   deelnemers ca 15% korting
11 – 20   deelnemers ca 25% korting
21 – 50   deelnemers ca 35% korting
51 – 100 deelnemers ca 45% korting
     > 100 deelnemers ca 55% korting

Deelnemers die tegelijk aangemeld zijn, hoeven niet tegelijk de cursus te doorlopen om voor de korting in aanmerking te komen.

Wil je gebruik maken van deze kortingsmogelijkheden? Neem dan snel contact met ons op


Aanmelding

Aanmelden kan via het online inschrijfformulier.

Zie bovenaan deze pagina de knop "Inschrijven".

Na ontvangst van de betaling krijg je een unieke inlogcode en heb je gedurende een maand toegang tot de cursus.
Geef ons wel eerst even een seintje als de betaling gedaan is.

Wil je meer dan vijf deelnemers tegelijk aanmelden? Neem dan even contact met ons op om van de kortingsmogelijkheden gebruik te maken.