Gezinnen in (v)echtscheidingen en strijdzaken

Gezinnen in (v)echtscheidingen en strijdzaken - Driedaagse cursus


Starttijd10:00 - 17:00 uur

Prijs cursus€ 999,- ex. 21% BTW

Max. aantal deelnemers17

26 februari 2019 (Uiterste inschrijfdatum: 22 februari 2019)
Utrecht (Jaarbeurs - Beatrixgebouw)

Module 1: 26 februari 2019Jaarbeurs - Beatrixgebouw, Utrecht

Module 2: 19 maart 2019Jaarbeurs - Beatrixgebouw, Utrecht

Module 3: 9 mei 2019Jaarbeurs - Beatrixgebouw, Utrecht

8 oktober 2019 (Uiterste inschrijfdatum: 16 september 2019)
Eindhoven (Pullman - Cocagne)

Module 1: 8 oktober 2019Pullman - Cocagne, Eindhoven

Module 2: 12 november 2019Pullman - Cocagne, Eindhoven

Module 3: 17 december 2019Pullman - Cocagne, Eindhoven

Meer data en locaties

Hoewel het in veel gevallen echt niet meer werkt tussen partners, is een echtscheiding altijd een probleem voor betrokken kinderen. Dat probleem wordt groter naarmate een scheiding met meer conflicten gepaard gaat. Zulke echtscheidingen ontaarden dan ook regelmatig in vechtscheidingen.

Vechtscheidingen zijn vanwege de betrokkenheid van veel verschillende partijen een ingewikkelde kwestie die de betrokken kinderen ernstig kan beschadigen. Professionals in met name de jeugdzorg en het onderwijs zullen moeten weten hoe ze zich tot ouders en kind moeten verhouden om die beschadiging te voorkomen of te beperken.

Het feit dat in vechtscheidingen zowel praktische, juridische, sociaal-emotionele, als een reeks aan andere aspecten een rol spelen, maakt dat specifieke kennis en kunde nodig is. Deze kennis en kunde vormen de kern van de cursus over het werken met gezinnen in (v)echtscheidingen en strijdzaken.

Deze cursus over echtscheidingen en strijdzaken bestaat uit drie bijeenkomsten en ca. 10 uur e-Learning. Hierin leer je voldoende om gezinnen in de praktijk te ondersteunen bij scheidingen.

Incompany
Wil je deze scholing met een groep van min. 12 tot max. 20 deelnemers volgen? Dan is het voordelig om een offerte aan te vragen om deze cursus incompany te laten verzorgen.

Van al ons aanbod op de hoogte blijven? Schrijf je dan in voor onze gratis nieuwsbrief!


Docent

Liesbeth Groenhuijsen
Drs. Liesbeth Groenhuijsen

Liesbeth Groenhuijsen is GZ-psycholoog en erkend GZ-supervisor voor Justitie.

Na haar studie Pedagogiek was Liesbeth werkzaam in de jeugdgezondheidszorg en de Kinder- en jeugdbescherming. Na het behalen van de registratie GZ-psycholoog startte zij daarnaast haar eigen praktijk, gericht op hulp aan ouders en kinderen. Zij groeide uit tot een nationale autoriteit op het gebied van (v)echtscheiding, is regelmatig als deskundige te gast in diverse radio- en televisieprogramma's en is auteur van diverse boeken op het gebied van Echtscheiding, Adoptie en Stiefgezin.


Co-docent

Ike Bouma
Mr. Ike Bouma

Ike is jurist en jeugdzorg professional met 30 jaar ervaring in het werkveld, als jeugdwelzijnswerker, hogeschooldocent, trainer en juridisch adviseur. 


Voor wie?

Deze cursus is gericht op HBO- en academisch opgeleide professionals die in de uitoefening van hun beroep te maken krijgen met gezinnen in vechtscheidingssituaties. Denk daarbij aan:

 • Jeugdzorgwerkers, zoals raadsonderzoekers, gezinsvoogden en medewerkers begeleide omgang;
 • (School)maatschappelijk werkers;
 • Medewerkers van steunpunten huiselijk geweld, veiligheidshuizen;
 • Leerkrachten / Intern Begeleiders / Zorgcoördinatoren;
 • MEE-consulenten;
 • Gezinsbegeleiders;
 • Psychologen / orthopedagogen;
 • Etc.


Wat leer je?

 • Op welke manier een echtscheiding ingrijpt in de levens van ouders en kinderen, welke verliezen zij lijden en wanneer er als gevolg van een scheiding psychotrauma kan ontstaan;
 • Wat er in juridische en praktische zin verstaan wordt onder "het belang van het kind";
 • Wat de juridische gevolgen voor ouders, kind(eren) en onderwijs / hulpverlening zijn in geval van een (echt)scheiding;
 • Waarom conflict bij een scheiding onvermijdelijk is;
 • Hoe de opvoeding van kinderen na een scheiding van hun ouders zo goed mogelijk voortgezet kan worden;
 • Het stellen van de juiste vragen aan de ouders over de echtscheiding, evenals over het kind en diens ontwikkeling;
 • Het erugleiden van de ouders naar de centrale belangen van hun kind;
 • Welke gevolgen een scheiding heeft voor de ontwikkeling van het kind op o.a. het gebied van gehechtheid en loyaliteit;
 • Op welke wijzen de zorg voor kinderen verdeeld kan worden en wat daarin mogelijke zorgen en valkuilen zijn;
 • Relevante mediation-technieken en hoe deze in de gesprekken met ouders in te zetten;
 • Welke rol kinderen zelf spelen in de hulp na een scheiding;
 • Het voeren van gesprekken met scheidingskinderen aan de hand van een daartoe ontwikkelde checklist;
 • Analyseren van verschillen tussen partners en deze op een productieve manier inzetten in gesprekken met hen;
 • Aanvullende kennis met betrekking tot één van de volgende specifieke situaties naar keuze:
  • Parental Alienation Syndrome
  • Stiefgezin
  • Beschuldigingen van misbruik / mishandeling
  • Het nut van een etiket
  • Een ander, zelfgekozen deelaspect van scheidingsproblematiek


Modules

Module 1: Emotionele en juridische impact van scheiding

In de eerste module van deze cursus over (v)echtscheidingen en strijdzaken, komen de volgende zaken aan de orde:

 • De verliezen die ouders en kinderen lijden door een scheiding;
 • Op welke manieren scheiding ingrijpt in de levens van betrokkenen;
 • Gesprekstechnieken die ouders kunnen (terug)leiden naar het belang van hun kind;
 • Hoe de opvoeding na een scheiding verder vormgegeven kan worden;
 • Vragen die je kunt stellen aan ouders over de scheiding en hun kind en diens ontwikkeling.


Daarnaast wordt uitvoerig stilgestaan bij de juridische aspecten van scheiding, namelijk:

 • Wat gezag is en wat het inhoudt;
 • Internationale kinderontvoering na scheiding;
 • Verhuizen na scheiding;
 • Co-ouderschap en omgang.

Module 2: Ontwikkeling van kinderen bij scheiding en mediationtechnieken

De tweede module van deze cursus staat in het teken van de impact van een scheiding op de ontwikkeling van kinderen. Er wordt ingegaan op:

 • De impact van een scheiding op onder meer gehechtheid en loyaliteit;
 • Wat de gevolgen van een scheiding kunnen zijn in elke ontwikkelingsfase van het kind;
 • Wat de gevolgen van een conflict tussen ouders kunnen zijn op kinderen;
 • Hoe de zorg verdeeld kan worden tussen ouders en valkuilen daarin uit de weg gegaan kunnen worden.

Daarnaast worden kennis en vaardigheden opgedaan met betrekking tot het inzetten van mediationtechnieken in de gespreksvoering met ouders die in een scheidingsconflict verzeild zijn geraakt.

 

Module 3: Verschillen tussen ouders, praten met kinderen en capita selecta

In deze laatste module van de cursus is er uitgebreide aandacht voor het praten met kinderen en voor de manier waarop verschillen tussen ouders constructief ingezet kunnen worden ten ten behoeve van het kind. Het gaat dan over:

 • De rol van het kind in de hulp na scheiding;
 • Het voeren van een gesprek met kinderen met behulp van de checklist "gesprek met kinderen";
 • Inzetten van domeinen van verschil in gesprekken met ouders;
 • Omgaan met heimelijke vooroordelen van jezelf als hulpverlener.


Tenslotte verdiept de deelnemer zich in een aan scheiding gerelateerd onderwerp als:

 • Parental Alienation Syndrome;
 • Stiefgezin;
 • Beschuldigingen van misbruik en / of mishandeling;
 • Het nut van een etiket;
 • Een ander relevant thema naar keuze, te selecteren met ondersteuning van de docent.


Studiebelasting

 Een gemiddelde deelnemer besteedt ongeveer 60 uur aan het doorlopen van deze cursus.


Toetsing / examinering

 Deze cursus over vechtscheidingen en strijdzaken wordt afgesloten met een kennistoets. Tussentijds te maken opdrachten zijn voorwaardelijk voor beoordeling.


Certificering / accreditatie

Het succesvol afsluiten van deze cursus leidt tot het behalen van het certificaat "vechtscheidingen en strijdzaken". Voor deze cursus is accreditatie aangevraagd bij de volgend beroepsregisters:

Registerplein:
12,75 punten

 • Opleidingstraject maatschappelijk werkers
 • Opleidingstraject sociaal agogen

NIP K&J / NVO-OG:
18 punten voor herregistratie
10 punten voor opleiding - behandeling
2 punt voor opleiding-diagnostiek
6 punten voor opleiding - overige taken
18 punten opleiding - extra literatuur

SKJ (opleidingstraject jeugdzorgwerker):
59 punten

Mediators federatie Nederland (MfN)
15 punten in categorie 2

Kwaliteitsregister V&V:
18 punten
GGZ, Jeugdverpleegkunde, SPV

Verpleegkundig Specialistenregister:
25 punten

Staat je beroepsgroep er niet bij en zou je toch graag in aanmerking komen voor registerpunten? Neem dan tijdig contact met ons op. We bekijken dan samen of het alsnog mogelijk is bij jouw register accreditatie aan te vragen.


Prijs

 De prijs van deze cursus bedraagt €999,- (ex. 21% BTW). Hierbij zijn inbegrepen:

 • Toegang tot de digitale leeromgeving
 • Examen- en accreditatiekosten
 • Lunches, thee en koffie op de lesdagen
 • Een syllabus, handouts en schrijfmateriaal

Alleen de lesboeken (geschatte totale kosten: €50,-) dient de deelnemer zelf aan te schaffen.


Aanmelding

Aanmelden kan via onderstaande knoppen of via het online inschrijfformulier. Wacht niet te lang, want vol is vol!

Mogelijke startdata / locaties:

26 februari 2019
Utrecht (Jaarbeurs - Beatrixgebouw)
8 oktober 2019
Eindhoven (Pullman - Cocagne)

Incompany
Wil je deze scholing met een groep van min. 12 tot max. 20 deelnemers volgen? Dan is het voordelig om een offerte aan te vragen om deze cursus incompany te laten verzorgen.

Aanmelding verloopt via het daarvoor bestemde inschrijfformulier.