Kinderen en rouw

Kinderen en rouw


Training via ZOOM online

Vanwege een heropleving van het Coronavirus en de twijfels bij zowel docenten als cursisten over het al dan niet doorgaan van de trainingen op locatie, heeft het Centrum voor Educatie en Supervisie besloten om de CES-trainingen vooralsnog uitsluitend via het programma ZOOM te laten plaatsvinden.

ZOOM biedt alle mogelijkheden om interactief met didactische werkvormen aan de slag te gaan, waardoor de inhoud en de opbouw van het programma ongewijzigd blijft. 

Het Centrum voor Educatie en Supervisie staat garant voor de technische begeleiding.

Aangezien een training via ZOOM NIET OP LOCATIE plaatsvindt, kunnen de ingeschreven cursisten ter compensatie een gratis CES-e-Learning of ECB-online-congres kiezen (de 2-voor-de-prijs-van-1-actie is hiervoor niet geldig).

Vermeld bij de e-Learning of het online-congres naar keuze in het blok opmerkingen: Compensatie ZOOM-training [Kinderen en rouw + datum training]. Je staat dan keurig ingeschreven, maar ontvangt geen factuur.


Starttijd10:00 - 17:00 uur

Prijs cursus€ 350,- ex. 21% BTW

Max. aantal deelnemers20

19 november 2020 (Uiterste inschrijfdatum: 18 november 2020)
Online (ZOOM)

Jaarlijks verliezen ruim 6000 kinderen een van hun ouders. De meerderheid van deze kinderen verliezen hun vader en worden half-wees in de puberleeftijd. Momenteel wonen er in ons land in totaal ongeveer 34.000 halfwezen.

Tegen de algemeen heersende overtuiging in, blijkt dat de meeste kinderen over de veerkracht beschikken om, met steun en hulp vanuit de eigen omgeving, het verlies van een ouder te kunnen integreren in hun leven. Een kleine minderheid ontwikkelt echter ernstige psychologische problemen waarbij specialistische professionele hulp noodzakelijk is.

Vanuit dit gegeven is het voorstelbaar dat sommige kinderen te snel naar de professionele hulp (bijvoorbeelde de GGz) worden doorverwezen en minstens zo belangrijk dat er kinderen en jongeren zijn die niet de steun krijgen uit hun omgeving die ze eigenlijk nodig hebben.

In deze training wordt gefocust op de meerderheid van de kinderen die (nog) geen specialistische hulp nodig hebben, met andere woorden kinderen die zogenaamde ‘normale rouwreacties’ vertonen en die o.a. met steun uit de omgeving leren omgaan met het verlies. Maar wat zijn eigenlijk normale rouwreacties? En hoe weet je of het wel goed met ze gaat? Juist omdat het zo belangrijk is om aan kinderen zelf te vragen hoe het met ze gaat, moet je met ze in gesprek gaan. Maar hoe doe je dat? En hoe praat je met ouders? En wanneer moet je ingrijpen en doorverwijzen?

Professionals in de jeugdzorg, het onderwijs en de gezondheidszorg krijgen tijdens deze training voldoende handreikingen voor het herkennen van normale rouwreacties en het in gesprek gaan met kinderen en hun ouders/verzorgers.
 

Incompany
Wil je deze scholing met een groep van min. 12 tot max. 20 deelnemers volgen? Dan is het voordelig om een offerte aan te vragen om deze cursus incompany te laten verzorgen.

Van al ons aanbod op de hoogte blijven? Schrijf je dan in voor onze gratis nieuwsbrief!


Docent

Onze hoofddocent is opgeleid tot relatie- en gezinstherapeute. Zij specialiseerde zich in rouwbegeleiding bij kinderen en jongeren door middel van jarenlange ervaring in acute opvang op scholen, begeleiden van kinderen en jongeren in haar praktijk en het volgen van nationale en internationale opleidingen. Zij richt zich als psychotherapeute hoofdzakelijk op de doorwerking van acute en chronische verlieservaringen, psychotrauma en ingrijpende gebeurtenissen (zoals acuut geweld, verkeersongevallen, arbeidsongevallen, acute ziekte, echtscheiding, enz.) met vooral aandacht voor kinderen en jongeren. Als docent is zij verbonden aan verschillende hogescholen in België en is zij een veelgevraagd spreker op congressen, studiedagen en trainingen of om duiding te geven in de media.


Voor wie?

Deze cursus is gericht op HBO- en academisch opgeleide professionals die in de uitoefening van hun beroep te maken krijgen met gezinnen in verliessituaties.

Denk daarbij aan:

 • Jeugdzorgwerkers
 • (School)maatschappelijk werkers
 • Wijkverpleegkundigen
 • Mediators
 • Leerkrachten / Intern Begeleiders / Zorgcoördinatoren
 • (Basis)psychologen en orthopedagogen
 • Schoolpsychologen
 • Jeugdartsen
   


Wat leer je?

 • De nieuwste theorieën rondom kinderen en rouw;
 • De mogelijke gevolgen van het verlies van ouders op de ontwikkeling van een kind;
 • Welke factoren een rol spelen bij een kind, tijdens het integreren van het verlies van een ouder;
 • Het verschil tussen normale en gecompliceerde rouw;
 • Relevante gesprekstechnieken en materialen om een gesprek te voeren met kinderen die een ouder verloren
 • Gesprekstechnieken tijdens een overleg met de ouders/verzorgers over het kind en diens ontwikkeling na de dood van de andere ouder;
 • In welke gevallen door te verwijzen naar een specialist.


Programma

10.00 uur Ochtendprogramma

 • Introductie: korte voorstelronde, programma, verwachtingen en leervragen
 • Kennisoverdracht: normale rouw
 • Oefening mbt de rouwmijlpalen
 • Plenaire bespreking
 • Kennisoverdracht: Werken met het concept van de tijdslijn

12.30 uur Pauze


13.30 uur Middagprogramma

 • Praten met kinderen en jongeren: hoe doe je dat? Meer zeggen zonder woorden
 • Oefenen met creatieve technieken om in contact te komen met kinderen/jongeren en hun ouders
 • Casuïstiek oefenen
 • Kennisoverdracht: gecompliceerde rouw
 • Opdracht wanneer en naar waar doorverwijzen

17.00 uur Afsluiting


Studiebelasting

Zes uur contacttijd verdeeld over een lesdag.


Toetsing / examinering / certificering

Iedere cursist ontvangt een bewijs van deelname na het volledig volgen van deze training.


Accreditatie

SKJ
6 punten
Categorie: Geaccrediteerde opleidingen

Registerplein
6 punten
(Cliëntondersteuners, gezinshuisouders, GGZ-agogen, maatschappelijk werkers, psychodiagnostisch werkenden, sociaal agogen, sociaal werkers)

NIP K&J/NVO-OG
Herregistratie: 6 punten;
Opleiding - behandeling: 2 punten;
Opleiding - diagnostiek: 1 punt.

Register vaktherapie
6 punten

Lerarenregister
6 uren in de categorie pedagogisch onder aanbodnummer 00400-96593 [je upload zelf je deelnamebewijs]


Prijs

De prijs is € 350 exclusief 21 % BTW en inclusief:

 • Bewijs van deelname
 • Handouts
 • (Indien van toepassing) bijschrijving van registerpunten


Aanmelding

Aanmelden kan via het online inschrijfformulier. Wacht niet te lang, want vol is vol!

Incompany
Wil je deze scholing met een groep van min. 12 tot max. 20 deelnemers volgen? Dan is het voordelig om een offerte aan te vragen om deze cursus incompany te laten verzorgen.

Plaatsing voor deze training gebeurt op volgorde van aanmelding.