Online cursus begeleiden van hechtingsproblematiek l voorjaar 2024 - Zesdaagse online cursus

Online cursus begeleiden van hechtingsproblematiek l voorjaar 2024 - Zesdaagse online cursus


Starttijd19:00 - 21:00 uur

Prijs cursus€ 799,- ex. 21% BTW

Max. aantal deelnemers100

8 januari 2024 (Uiterste inschrijfdatum: 8 januari 2024)
Online (ZOOM)

Deze branche-erkende online cursus in webinar vorm over het begeleiden van hechtingsproblematiek, biedt de laatste inzichten en praktische handvatten.

Hechtingsproblematiek bij een kind kan ontstaan wanneer een volwassene niet sensitief en responsief is. De gehechtheid van kinderen met een ouder of betekenisvolle andere persoon komt vaak goed tot stand, maar is daarom zeker niet vanzelfsprekend. Verschillende omstandigheden, zoals psychische problematiek, trauma of een mismatch tussen de karakters van ouder en kind maken soms dat een veilige hechting moeilijker te realiseren is. Deze zesdaagse online (avond)cursus gaat over de manier waarop je als professional kunt werken aan een veilige gehechtheid tussen opvoeder en kind, met name in omstandigheden die de gehechtheidsrelatie belasten. De cursus bestaat uit zes avondwebinars van ieder twee uur. Mis je een keer een webinar? Dan kun je deze achteraf ook nog terugkijken.

Van al ons aanbod op de hoogte blijven? Schrijf je dan in voor onze gratis nieuwsbrief!


Docent

Docententeam hechtingsproblematiek

Het docententeam van deze cursus bestaat uit:

 • Dr. Fabiënne Naber - Universitair Medisch Centrum Utrecht en Kleine Heldenhuis
 • Prof. Dr. Geert-Jan Stams - Universiteit van Amsterdam
 • Drs. Nel Petilon - Landelijk platform KOPP/KVO
 • Prof. Dr. Paula Sterkenburg - Bartiméus en Vrije Universiteit
 • Dr. Anneke Vinke - Universiteit Leiden en Adoptiepraktijk 
 • Giel Vaessen - Kink in de Kabel en auteur van o.a. "Als hechten moeilijk is"

Moderator is Drs. Guus Feron van het Centrum voor Educatie en Supervisie


Voor wie?

Deze online cursus is bedoeld voor professionals die met cliënten, leerlingen en gezinssystemen werken en vanuit dat perspectief te maken hebben met hechtingsproblematiek. Te denken valt aan:

 • Jeugdzorgwerkers
 • (Ortho)pedagogen
 • (GZ-)psychologen
 • (Jeugd-)verpleegkundigen
 • Vaktherapeuten
 • Pedagogisch medewerkers
 • Gezinsbegeleiders
 • Onderwijsadviseurs
 • Ouder- en gezinscoaches
 • Docenten
 • Intern- en ambulant begeleiders
 • (School-) maatschappelijk werkers
 • Jeugdartsen
 • Paramedici
 • Etc.

Werk- en denkniveau: HBO / Universitair.


Wat leer je?

 • Introductie in de gehechtheidsleer, inclusief de neurobiologie van hechting
 • Op welke manieren gehechtheid in complexe gezinnen vorm kan krijgen en welke rol daarin voor de professional weg is gelegd
 • Hoe je kunt handelen ten aanzien van gehechtheidrelaties buiten het eigen gezin
 • De wijze waarop de gehechtheid van kinderen van ouders met psychische- of verslavingsproblemen in goede banen geleid kan worden
 • Welke rol mentaliseren, epistemisch vertrouwen en gehechtheid bij mensen met een LVB spelen
 • Hoe intergenerationele overdracht van gehechtheidsproblemen werkt en hoe je deze kunt helpen doorbreken vanuit je professionele betrokkenheid bij deze families.


Programma

De cursus bestaat uit zes webinars van elk twee uur. In ieder van deze zes webinars is ruimschoots tijd gereserveerd voor het stellen van vragen en / of bespreken van casuïstiek.

8 januari 2024 (19.00 -21.00 uur) - Introductie gehechtheidsleer inclusief de neurobiologie van hechting - Dr. Fabiënne Naber, Universitair Medisch Centrum Utrecht en Kleine Heldenhuis

 • Fabiënne Naber is als wetenschapper aangesteld bij het UMC-Utrecht afdeling Psychiatrie en werkzaam bij Autimaat (gespecialiseerde GGZ voor ASS) en het Kleine Heldenhuis (gespecialiseerde GGZ voor prematuur- en dysmatuur geboren kinderen).

Gehechtheidsleer betreft de studie van de sterke emotionele band die zich ontwikkelt tussen een kind en zijn verzorgers, vaak gezien als een basis voor latere emotionele en relationele ontwikkeling. De neurobiologie van de hechting onderzoekt hoe deze banden invloed hebben op de ontwikkeling en werking van de hersenen. Dit omvat het bestuderen van hoe vroege ervaringen met verzorgers de structuur en functie van de hersenen beïnvloeden, met name in gebieden die verantwoordelijk zijn voor emoties en sociale interactie. Deze studies onthullen de kritieke rol van hechting in de emotionele gezondheid en ontwikkeling van veerkracht. Ze tonen ook aan hoe verstoringen in hechtingsprocessen kunnen leiden tot psychologische problemen later in het leven.

15 januari 2024 (19.00-21.00 uur) - Gehechtheid in complexe gezinnen - Prof. Dr. Geert-Jan Stams, Universiteit van Amsterdam

 • Geert Jan is hoogleraar in de Forensische Orthopedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam. In 2006 zette hij in samenwerking met prof. dr. Peter van der Laan, Prof. Dr. Jan Hendriks en Dr. Eveline van Vugt de minor Jeugdcriminaliteit en Justitieel Jeugdbeleid op aan de UvA en een jaar later, aan dezelfde universiteit, de master Forensische Orthopedagogiek. Hij was gedurende enkele jaren voorzitter van de Databank Effectieve Jeugdinterventies en later van de Erkenningscommissie Jeugdinterventies. Geert Jan werkt intensief samen met verschillende instellingen in de jeugdzorg.

Kennis over gehechtheid in complexe gezinnen omvat het begrijpen van hechtingsdynamieken in gezinssituaties die afwijken van traditionele twee-oudergezinnen. Dit houdt in hoe kinderen veilige of onveilige hechtingsrelaties vormen in gezinnen met enkelvoudige ouders, stiefouders, of in pleeg- of adoptiegezinnen. Het onderzoekt ook de impact van gezinsconflicten, scheiding, of trauma op de hechtingsprocessen van kinderen. Deze kennis helpt bij het identificeren van potentiële hechtingsproblemen en biedt inzichten voor interventies die gericht zijn op het ondersteunen van gezonde hechtingsrelaties, ongeacht de gezinsstructuur. Het is essentieel voor professionals in de geestelijke gezondheidszorg, sociale diensten en het onderwijs om deze dynamieken te begrijpen, om effectieve ondersteuning en begeleiding te bieden.

22 januari 2024 (19.00-21.00 uur) - Gehechtheid bij kinderen van ouders met psychische- of verslavingsproblemen - Drs. Nel Petilon, landelijk platform KOPP/KVO

 • Nel Petilon is orthopedagoog en werkzaam bij GGNet in Apeldoorn en omstreken. Daarnaast maakt zij deel uit van het Landelijk Platform KOPP/KVO.

Gehechtheid bij kinderen van ouders met psychische- of verslavingsproblemen betreft het onderzoeken van hoe de psychische gezondheid of verslavingsissues van ouders de hechtingsrelatie met hun kinderen beïnvloeden. Kinderen in deze situaties kunnen inconsistente of onvoorspelbare ouderlijke zorg ervaren, wat kan leiden tot onveilige hechtingspatronen. Deze onveilige hechting kan resulteren in emotionele en gedragsproblemen bij het kind, en beïnvloedt hun vermogen om latere sociale en emotionele relaties te vormen. Er is ook aandacht voor de intergenerationele overdracht van hechtingsproblemen, waarbij ouders hun eigen onverwerkte hechtingsissues kunnen doorgeven. Begrip van deze dynamieken is cruciaal voor het bieden van gerichte ondersteuning en interventies om zowel de ouders als de kinderen te helpen.

29 januari 2024 (19.00-21.00 uur) - Gehechtheid, mentaliseren en epistemisch vertrouwen vanuit LVB perspectief - Prof. Dr. Paula Sterkenburg, Bartiméus en Vrije Universiteit

 • Paula Sterkenburg is gz-psycholoog/therapeut bij de afdeling psychotherapie van Bartiméus en bijzonder hoogleraar "Mensen met een visuele of visuele én verstandelijke beperking sociale relaties & ICT" aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Ze is samen met Francien Dekker auteur van het boek 'Metalliseren kan je leren'. Verder is zij begeleider van het project 'Ontwikkeling van een protocol voor Mentaliseren Bevorderende Therapie (MBT) voor volwassenen met psychische/psychiatrische problemen én een visuele beperking (MBT-VI) en Mentaliseren Bevorderende Begeleiding voor hun verwanten en begeleiders (MBB-VI).

Gehechtheid, mentaliseren en epistemisch vertrouwen vanuit een perspectief van licht verstandelijke beperking (LVB) houdt in hoe individuen met LVB relaties vormen, begrip ontwikkelen van de mentale toestanden van zichzelf en anderen (mentaliseren), en vertrouwen hebben in de kennis en intenties van anderen (epistemisch vertrouwen). Mensen met LVB kunnen uitdagingen ervaren in het vormen van veilige gehechtheidsrelaties vanwege hun cognitieve beperkingen. Dit kan het mentaliseren bemoeilijken, waardoor het lastiger wordt om emoties en gedachten van anderen te interpreteren. Epistemisch vertrouwen kan ook beïnvloed worden, omdat het voor hen moeilijker kan zijn om betrouwbare bronnen van informatie te onderscheiden. Deze aspecten zijn belangrijk in de behandeling en ondersteuning van mensen met LVB, om hun sociale en emotionele welzijn te bevorderen.

5 februari 2024 (19.00-21.00 uur) - Hechting en intergenerationele overdracht - Giel Vaessen, Kink in de Kabel en auteur

 • Giel Vaessen werkte decennialang als groepswerker, ambulant hulpverlener, behandelcoördinator, teamleider en gezinstherapeut in de kinder- en jeugdpsychiatrie en als zorgcoördinator in het speciaal onderwijs. Daarnaast gaf en geeft Giel reeds vele jaren cursussen en trainingen rondom kinder- en jeugdproblematiek en schreef hieromtrent een tiental praktijkgerichte boeken, waaronder “als hechten moeilijk is".

Hechting en intergenerationele overdracht verwijzen naar het fenomeen waarbij hechtingspatronen van ouders worden doorgegeven aan hun kinderen. Dit proces omvat hoe de eigen hechtingservaringen van ouders hun opvoedingsstijlen en emotionele beschikbaarheid beïnvloeden. Ouders die zelf veilig gehecht zijn, hebben de neiging om sensitiever en responsiever te zijn, wat de kans vergroot op een veilige hechting bij hun kinderen. Daarentegen kunnen ouders met onverwerkte hechtingsproblemen onbewust onveilige hechtingspatronen overdragen. Deze intergenerationele cyclus van hechting heeft significante implicaties voor de psychologische ontwikkeling en welzijn van zowel ouders als kinderen, en is een belangrijk aandachtspunt in de geestelijke gezondheidszorg.

26 februari 202419.00-21.00 uur) - Gehechtheidsrelaties buiten het eigen gezin - Dr. Anneke Vinke, Universiteit Leiden en Adoptiepraktijk 

 • Anneke Vinke heeft orthopedagogiek gestudeerd in Nijmegen, met als specialisatie opvoedings-en gedragsproblemen bij jonge kinderen. Zij is gepromoveerd op een proefschrift over adoptie. Naast heel veel andere werkzaamheden, werkt Anneke in haar eigen praktijk, coördineert de opleiding sensorimotor psychotherapie en is free-lance docent bij de RINO-groep.  

Gehechtheidsrelaties buiten het eigen gezin bij adoptie verwijzen naar de vorming van belangrijke emotionele banden door geadopteerde kinderen met individuen buiten hun adoptiegezin, zoals leraren, vrienden, coaches, of therapeuten. Deze relaties kunnen essentieel zijn voor de ontwikkeling van gevoelens van veiligheid en zelfwaarde, vooral als er hechtingsproblemen zijn binnen het adoptiegezin. Ze kunnen een bron van stabiliteit en consistentie bieden in het leven van het kind, wat bijdraagt aan hun emotionele en sociale ontwikkeling. Dergelijke externe relaties kunnen ook helpen bij het verwerken van vragen rond identiteit en behoren, die vaak voorkomen bij geadopteerde kinderen. Het erkennen en ondersteunen van deze relaties is cruciaal voor de algehele ontwikkeling en het welzijn van geadopteerde kinderen.


Studiebelasting

De studiebelasting bedraagt 13 uren inclusief thuisopdracht.


Toetsing / examinering / certificering

De online avondcursus vindt plaats via zoom - meeting (livestreaming), waarbij een online thuisopdracht (take-home-toets) deel uitmaakt van het programma.

Succesvolle voltooiing van de totale cursus leidt tot het certificaat "Begeleidingskennis hechtingsproblematiek" en bijschrijving van de aan deze cursus toegekende registerpunten in je kwaliteitsregister.


Accreditatie

SKJ

 • 13 punten in de categorie formeel leren - cursus

Registerplein

 • 13 punten voor:
 • Cliëntondersteuners
 • GGZ-agogen
 • Gezinshuisouders
 • Kinderwerkers / jongerenwerkers
 • Maatschappelijk werkers
 • Psychodiagnostisch werkers
 • Sociaal agogen
 • Sociaal werkers

NIP / NVO

 • 12 punten voor herregistratie
 • 3 punten voor opleiding - behandeling
 • 2 punten voor opleiding - diagnostiek
 • 1 punt voor opleiding - overige taken

Kwaliteitsregister V&V

12 punten voor:

 • GGZ
 • SPV
 • Consultatieve psychiatrie
 • Verstandelijk gehandicaptenzorg
 • Jeugdverpleegkunde
 • Kinderverpleegkunde

Register vaktherapie

 • 13 punten

FGzPt

 • 12 punten


Prijs

Het cursusgeld bedraagt €799,- ex. BTW. Hierin is begrepen:

 • Deelname aan 6 interactieve, online bijeenkomsten van 2 uur per bijeenkomst via ZOOM, gegeven door een cursusteam van zeer ervaren en deskundige docenten
 • Aanvullende informatie, links en de hand-outs van de presentaties van de docenten
 • Deelname aan de afsluitende toets die je van thuis uit maakt
 • Certificaat "Begeleidingskennis hechtingsproblematiek"en bijschrijving van registerpunten na succesvolle afronding

Als je ervoor kiest om direct online te betalen, dan krijg je € 25,00 korting op je aanmelding.


Aanmelding

Aanmelden kan via het online inschrijfformulier. Wacht niet te lang, want vol is vol!

Plaatsing gebeurt op volgorde van inschrijving.