Online cursus begeleiden van hechtingsproblematiek - Zesdaagse online cursus

Online cursus begeleiden van hechtingsproblematiek - Zesdaagse online cursus


Starttijd19:00 - 21:00 uur

Prijs cursus€ 799,- ex. 21% BTW

Max. aantal deelnemers50

7 maart 2023 (Uiterste inschrijfdatum: 7 maart 2023)
Online (ZOOM)

Module 1: 7 maart 2023ZOOM, Online

Module 2: 14 maart 2023ZOOM, Online

Module 3: 4 april 2023ZOOM, Online

Module 4: 18 april 2023ZOOM, Online

Module 5: 9 mei 2023ZOOM, Online

Module 6: 6 juni 2023ZOOM, Online

Meer data en locaties

Aanvraag STAP-aanmeldingsbewijs

Je kunt voor deze online (avond)cursus een STAP-aanmeldingsbewijs krijgen. Voor meer informatie: zie onder het kopje "prijs" hier beneden.

Deze branche-erkende online (avond)cursus over het begeleiden van hechtingsproblematiek biedt de laatste inzichten en praktische handvatten.

Hechtingsproblematiek bij een kind kan ontstaan wanneer een volwassene niet sensitief en responsief is. De gehechtheid van kinderen met een ouder of betekenisvolle andere persoon komt vaak goed tot stand, maar is daarom zeker niet vanzelfsprekend. Verschillende omstandigheden, zoals psychische problematiek, trauma of een mismatch tussen de karakters van ouder en kind maken soms dat een veilige hechting moeilijker te realiseren is. Deze zesdaagse online (avond)cursus gaat over de manier waarop je als professional kunt werken aan een veilige gehechtheid tussen opvoeder en kind, met name in omstandigheden die de gehechtheidsrelatie belasten.

Van al ons aanbod op de hoogte blijven? Schrijf je dan in voor onze gratis nieuwsbrief!


Docent

Er zullen verschillende docenten werkzaam in onderzoek en praktijk participeren tijdens deze zesdaagse online avondcursus. 


Voor wie?

Deze online cursus is bedoeld voor professionals die met cliënten, leerlingen en gezinssystemen werken en vanuit dat perspectief te maken hebben met hechtingsproblematiek. Te denken valt aan jeugdzorgwerkers, (ortho)pedagogen, (GZ-)psychologen, (jeugd-)verpleegkundigen, vaktherapeuten, pedagogisch medewerkers, gezinsbegeleiders, onderwijsadviseurs, ouder- en gezinscoaches, docenten, intern- en ambulant begeleiders, (school-) maatschappelijk werkers, jeugdartsen en paramedici.

Werk- en denkniveau: HBO / Universitair.


Wat leer je?

 • Introductie in de gehechtheidsleer inclusief de neurobiologie van hechting
 • Op welke manieren gehechtheid in complexe gezinnen vorm kan krijgen en welke rol daarin voor de professional weg is gelegd
 • Hoe je kunt handelen ten aanzien van gehechtheidrelaties buiten het eigen gezin
 • De wijze waarop de gehechtheid van kinderen van ouders met psychische- of verslavingsproblemen in goede banen geleid kan worden
 • Welke rol mentaliseren, epistemisch vertrouwen en gehechtheid bij mensen met een LVB spelen
 • Hoe intergenerationele overdracht van gehechtheidsproblemen werkt en hoe je deze kunt helpen doorbreken vanuit je professionele betrokkenheid bij deze families.


Programma

7 maart 2023 (19.00 -21.00 uur) - Introductie gehechtheidsleer inclusief de neurobiologie van hechting - Dr. Fabiënne Naber, Universitair Medisch Centrum Utrecht en Kleine Heldenhuis

14 maart 2023 (19.00-21.00 uur) - Gehechtheid in complexe gezinnen - Prof. Dr. Geert-Jan Stams, Universiteit van Amsterdam

4 april 2023 (19.00-21.00 uur) - Gehechtheid bij kinderen van ouders met psychische- of verslavingsproblemen - Drs. Nel Petilon, landelijk platform KOPP/KVO

18 april 2023 (19.00-21.00 uur) - Mentaliseren, epistemisch vertrouwen en gehechtheid vanuit LVB perspectief - Dr. Paula Sterkenburg, Bartiméus en Vrije Universiteit

9 mei 2023 (19.00-21.00 uur) - Gehechtheidsrelaties buiten het eigen gezin - Dr. Anneke Vinke, Universiteit Leiden en Adoptiepraktijk 

6 juni 2023 (19.00-21.00 uur) - Hechting en intergenerationele overdracht - Giel Vaessen, Kink in de Kabel en auteur van o.a. "Als hechten moeilijk is"


Modules

Module 1: Introductie en neurobiologie van hechting

Dr. Fabiënne Naber is als wetenschapper aangesteld bij het UMC-Utrecht afdeling Psychiatrie en werkzaam bij Autimaat (gespecialiseerde GGZ voor ASS) en het Kleine Heldenhuis (gespecialiseerde GGZ voor prematuur- en dysmatuur geboren kinderen).

Een goede hechtingsrelatie is van belang voor de ontwikkeling van een kind. Dat wordt altijd en overal genoemd. Maar wat is het belang van die hechting nu precies vanuit neuro-biologisch perspectief. Uit verschillende longitudinale onderzoeken is gebleken dat een veilige hechting zorgt voor een betere ontwikkeling en minder risico op bepaalde (stress-gerelateerde) ziektes. Maar hoe kan dit nu precies? Wat ligt hier aan ten grondslag? Is het deze hechtingsclassificatie die als basis geldt voor alle beschermings- en risico factore, of is zo'n classificatie eigenlijk het resultaat van eerdere factoren in de ontwikkeling. In deze eerste sessie wordt stilgestaan bij de fysiologische aspecten van hechting. Wat is het belang van hechting als we het bekijken vanuit het brein en wat zijn de gevolgen voor de ontwikkeling en het functioneren in de rest van het leven?

Module 2: Gehechtheid in complexe gezinnen

Prof. Dr. Geert Jan Stams is hoogleraar in de Forensische Orthopedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam. In 2006 zette hij in samenwerking met prof. dr. Peter van der Laan, Prof. Dr. Jan Hendriks en Dr. Eveline van Vugt de minor Jeugdcriminaliteit en Justitieel Jeugdbeleid op aan de UvA en een jaar later, aan dezelfde universiteit, de master Forensische Orthopedagogiek. Hij was gedurende enkele jaren voorzitter van de Databank Effectieve Jeugdinterventies en later van de Erkenningscommissie Jeugdinterventies. Geert Jan werkt intensief samen met verschillende instellingen in de jeugdzorg.

Mensen met een hechtingsproblematiek hebben veelal moeite met stabiliteit in hun denken, voelen en gedrag. Hierdoor zijn ze vaak erg impulsief, prikkelbaar of agressief en op zoek naar een snelle behoeftebevrediging. Ook hebben ze een beperkt ontwikkeld geweten. Geert Jan Stams legt in deze tweede sessie uit hoe het ontstaat en waar aanknopingspunten zitten voor begeleiding en behandeling.

Module 3: Gehechtheidsrelaties buiten het eigen gezin

Dr. Anneke Vinke heeft orthopedagogiek gestudeerd in Nijmegen, met als specialisatie opvoedings-en gedragsproblemen bij jonge kinderen. Zij is gepromoveerd op een proefschrift over adoptie. Naast heel veel andere werkzaamheden, werkt Anneke in haar eigen praktijk, coördineert de opleiding sensorimotor psychotherapie en is free-lance docent bij de RINO-groep. 

Het opgroeien in een pleeg-, adoptiegezin of gezinshuis is niet altijd eenvoudig. Dat geldt voor kinderen, maar ook voor de betrokken ouderparen. Er is dikwijls sprake van een fundamenteel gemis of (vroegkinderlijk) trauma. Deze ervaringen hebben veel impact op de ontwikkeling van basisvertrouwen en het aangaan of behouden van (nieuwe) gehechtheidsrelaties. Anneke gaat vanavond in op de vraag hoe bij kinderen een veilige hechting te stimuleren na een psychotrauma vanuit de pleeggezin en/of gezinshuiscontext.  

Module 4: Mentaliseren, epistemisch vertrouwen en gehechtheid vanuit LVB perspectief

Dr. Paula Sterkenburg is gz-psycholoog/therapeut bij de afdeling psychotherapie van Bartiméus in Doorn en universitair docent aan de VU, Afdeling Ontwikkelingspedagogiek Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen en Public Health research Institute (APH) te Amsterdam. Ze is samen met Francien Dekker auteur van het boek 'Metalliseren kan je leren'. Verder is zij begeleider van het project 'Ontwikkeling van een protocol voor Mentaliseren Bevorderende Therapie (MBT) voor volwassenen met psychische/psychiatrische problemen én een visuele beperking (MBT-VI) en Mentaliseren Bevorderende Begeleiding voor hun verwanten en begeleiders (MBB-VI).

Paula legt in deze avondsessie de focus op mentaliseren, epistemisch vertrouwen en gehechtheid bij mensen met een licht verstandelijke beperking. Er zal kort worden ingegaan op algemene achtergrondkennis over gehechtheid. Vervolgens worden de gedragingen die horen bij verstoorde gehechtheid besproken, met als doel dat de kennis bijdraagt aan vaardiger worden in het signaleren van gehechtheidsproblemen.

Module 5: Gehechtheid bij kinderen van ouders met psychische- of verslavingsproblemen

Drs. Nel Petilon is orthopedagoog en maakt zij deel uit van het Landelijk Platform KOPP/KVO.

In Nederland zijn ruim 400.000 kinderen tot 12 jaar die opgroeien met een ouder met psychische en /of verslavingsproblematiek. Of een kind zelf psychische en / of psychosociale problemen ontwikkelt hangt af van diverse factoren. Nel Petilon gaat in op de verschillende risico- en beschermende factoren die een rol kunnen spelen in het leven van een kind met psychisch zieke ouders. Wat werkt bevorderend bij de ontwikkeling van een kind tot een gezonde volwassene en hoe kan een goede ouder-kind interactie ondersteund worden? Nel Petilon zal ervaringen uit haar eigen praktijk gebruiken bij de behandeling van dit onderwerp.

Module 6: Hechting en intergenerationele overdracht

Giel Vaessen werkte decennialang als groepswerker, ambulant hulpverlener, behandelcoördinator, teamleider en gezinstherapeut in de kinder- en jeugdpsychiatrie en als zorgcoördinator in het speciaal onderwijs. Daarnaast gaf en geeft Giel reeds vele jaren cursussen en trainingen rondom kinder- en jeugdproblematiek en schreef hieromtrent een tiental praktijkgerichte boeken, waaronder “gedragsproblemen bij jongeren met psychiatrische stoornissen”.

In deze laatste avondsessie geeft Giel inzichten en handvatten in het hanteren van gedrags- en emotionele problemen die voortkomen uit hechtingsproblematiek in combinatie met ongewilde, doch vaak voorkomende intergenerationele overdracht.


Studiebelasting

De studiebelasting bedraagt 13 uren.


Toetsing / examinering / certificering

Een online meerkeuze-eindtoets maakt deel uit van het programma

Succesvolle voltooiing van de cursus leidt tot het certificaat "Begeleidingskennis hechtingsproblematiek" en bijschrijving van de aan deze cursus toegekende registerpunten in je kwaliteitsregister.


Accreditatie

SKJ
13 punten in de categorie formeel leren - cursus

Registerplein
13 punten voor:

 • Cliëntondersteuners
 • GGZ-agogen
 • Gezinshuisouders
 • Kinderwerkers / jongerenwerkers
 • Maatschappelijk werkers
 • Psychodiagnostisch werkers
 • Sociaal agogen
 • Sociaal werkers

NIP / NVO
12 punten voor herregistratie
3 punten voor opleiding - behandeling
2 punten voor opleiding - diagnostiek
1 punt voor opleiding - overige taken

Kwaliteitsregister V&V
12 punten voor:

 • GGZ
 • SPV
 • Consultatieve psychiatrie
 • Verstandelijk gehandicaptenzorg
 • Jeugdverpleegkunde
 • Kinderverpleegkunde

Register vaktherapie
13 punten

FGzPt
12 punten


Prijs

Het cursusgeld bedraagt €799,- ex. BTW. Hierin is begrepen:

 • Deelname aan 6 interactieve, online bijeenkomsten van 2 uur per bijeenkomst via ZOOM, gegeven door een cursusteam van zeer ervaren en deskundige docenten
 • Toegang tot de bij de cursus behorende online leeromgeving, met daarin aanvullende informatie, links en de hand-outs van de presentaties van de docenten
 • Deelname aan de afsluitende toets die je van thuis uit maakt
 • Certificaat "Begeleidingskennis hechtingsproblematiek"en bijschrijving van registerpunten na succesvolle afronding

STAP-subsidie en aanmeldingsbewijs
Aan deze cursus kun je deelnemen met het STAP budget. Hiervoor klik je op de knop "STAP-aanmelding doen" bovenaan deze pagina. Je ontvangt dan een aanmeldbewijs dat je op 2 januari 2023 kunt uploaden naar het STAP-portaal van UWV. Als je subsidie wordt toegekend, is je deelname gratis. Met het STAP-aanmeldingsbewijs kun je bij het UWV een STAP-budget aanvragen. Als dit budget wordt toegekend, betaalt de overheid je deelname en volg je deze training dus gratis.

Als je ervoor kiest om direct online te betalen, dan krijg je € 25,00 korting op je aanmelding.


Aanmelding

Aanmelden kan via het online inschrijfformulier. Wacht niet te lang, want vol is vol!

Plaatsing gebeurt op volgorde van inschrijving.