Online cursus LVB-begeleiding - Zesdaagse online cursus

Online cursus LVB-begeleiding - Zesdaagse online cursus


Starttijd19:00 - 21:00 uur

Prijs cursus€ 799,- ex. 21% BTW

Max. aantal deelnemers50

7 maart 2023 (Uiterste inschrijfdatum: 7 maart 2023)
Online (ZOOM)

Module 1: 7 maart 2023ZOOM, Online

Module 2: 14 maart 2023ZOOM, Online

Module 3: 4 april 2023ZOOM, Online

Module 4: 18 april 2023ZOOM, Online

Module 5: 9 mei 2023ZOOM, Online

Module 6: 6 juni 2023ZOOM, Online

Meer data en locaties

Aanvraag STAP-aanmeldingsbewijs

Je kunt voor deze online (avond)cursus een STAP-aanmeldingsbewijs krijgen. Meer informatie vind je onder het kopje "prijs" hier beneden.

De begeleiding van mensen met een LVB vraagt om specifieke kennis en vaardigheden.

Hoe zorg je dat deze mensen een betekenisvol leven kunnen leiden? Hoe zorg je dat ze er het meeste van kunnen maken op school, hun werk, in hun gezin en in de gemeenschap?

Onderzoek laat zien dat mensen met een LVB een aanzienlijk groter risico hebben om psychopathologie te ontwikkelen dan normaal begaafde mensen. Denk daarbij aan gedrags- en agressieproblemen, verslaving, depressie en angstproblematiek. Daarnaast worden zij relatief vaak uitgebuit en komen ze zowel als slachtoffer als als pleger in aanraking met politie en justitie.

In deze online (avond)cursus reiken zes experts je belangrijke kennis en vaardigheden aan, om zo goed mogelijke resultaten te boeken in het werken met en voor deze kwetsbare groep mensen. De cursus is opgebouwd uit zes lessen van twee uur. Het eerste uur is gereserveerd voor kennisoverdracht, terwijl het tweede uur staat voor het interactief behandelen van vragen en (eigen) casuïstiek.

Welk wetenschappelijk onderzoek is relevant? Welke werkzame interventies zijn beschikbaar voor de praktijk? Hoe ga je om met complexe gezinsdynamieken? Op welke manier kun je schriftelijk en mondeling communiceren met mensen met een LVB? Wat kun je wel en niet doen bij gedrags- en emotionele problematiek? Hoe begeleid je de seksuele ontwikkeling van deze (jonge) mensen?

De zes ervaren docenten zijn werkzaam in wetenschap en praktijk en staan garant voor een leerzame en inspirerende reeks cursusavonden.

Van al ons aanbod op de hoogte blijven? Schrijf je dan in voor onze gratis nieuwsbrief!


Docent

Er zullen verschillende docenten werkzaam in onderzoek en praktijk participeren tijdens deze zesdaagse online avondcursus. 


Voor wie?

Deze praktijkgerichte online cursus is bedoeld voor professionals die actief zijn binnen de jeugdzorg, (geestelijke) gezondheidszorg, of (speciaal) onderwijs, en werken met mensen met een lichte verstandelijke beperking. Denk daarbij aan: 

 • Jeugdzorgwerkers
 • (Ortho)pedagogen
 • Psychologen
 • Verpleegkundigen (SPV, Jeugd-, GGZ-, VG-, seksuele gezondheid- of praktijkverpleegkunde)
 • (School)maatschappelijk werkers
 • Cliëntbegeleiders
 • Gezinshuisouders
 • Woonbegeleiders
 • Ambulant begeleiders
 • Zorgcoördinatoren

Werk- en denkniveau: HBO / Universitair


Wat leer je?

 • Algemene inleiding in de LVB problematiek: van onderzoek naar implicaties voor de praktijk
 • Belangrijke elementen voor het leggen van een goede werkrelatie met mensen met een LVB
 • Omgaan met gezinsdynamieken in gezinnen met LVB problematiek
 • LVB-proof communiceren met mensen met een LVB: schriftelijk en mondeling
 • Omgaan met gedrags- en emotionele problemen met mensen met een LVB
 • LVB en seksualiteit: van seksuele ontwikkeling tot opvoeding en preventie van problemen bij mensen met een LVB


Programma

7 maart 2023 (19.00-21.00 uur)
Inleiding licht verstandelijk beperking - Prof. Dr. Xavier Moonen (Koraal, Zuyd Hogeschool en Universiteit van Amsterdam)

14 maart 2023 (19.00-21.00 uur)
Werkrelatie met mensen met een licht verstandelijke beperking - Drs. Erik Jongman (Levvel en De Waag forensische GGZ)

4 april 2023 (19.00-21.00 uur)
Gezinsdynamieken in LVB-gezinnen - Drs. Katrien de Vuyst (Pro6 jeugdzorg)

18 april 2023 (19.00-21.00 uur)
LVB-proof communiceren - Tessie Wittelings - van Term (Koraal Groep)

9 mei 2023 (19.00-21.00 uur)
Gedrag en emotie bij mensen met een LVB - Drs. Hilde Niehoff (Trajectum)

6 juni 2023 (19.00-21.00 uur)
LVB en seksualiteit - Drs. Daphne Kemner (Centrum voor Consultatie en Expertise)


Modules

Module 1: Inleiding LVB

Prof. Dr. Xavier Moonen is orthopedagoog en GZ-psycholoog. Hij was verbonden aan Koraal te Sittard en bijzonder lector ‘inclusie van mensen met een verstandelijke beperking’ aan Zuyd Hogeschool te Heerlen en bijzonder hoogleraar op het gebied van kennisontwikkeling over kinderen, jongeren en jongvolwassenen met Licht verstandelijke Beperkingen (LVB) aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn interesse gaat uit naar communicatie met mensen met (L)VB, naar instrumentontwikkeling voor het herkennen van LVB, naar onderzoek over mensen met (L)VB in contact met politie en justitie en naar het zelf onderzoek doen door mensen met (L)VB.

Wat is een licht verstandelijke beperking, waarom krijgt iemand die classificatie en wat weten we uit wetenschappelijk onderzoek over emoties en emotieregulatie van mensen met een licht verstandelijke beperking? Op grond onderzoek en casuïstiek zal Xavier Moonen concrete handreikingen bieden voor het inschatten van en omgaan met emotieregulatie problemen bij mensen met een licht verstandelijke beperking.

Module 2: Werkrelatie met mensen met een LVB

Drs. Erik Jongman is bijna 30 jaar werkzaam in de Jeugdzorg. Hij is gestart bij Harreveld als gedragswetenschapper bij jongeren met complexe gedragsstoornissen. Dit werk is hij immer blijven doen binnen de jeugdhulpverlening en jeugd GGZ. Momenteel werkt hij bij Levvel (fusie van de Bascule en Spirit en lijn 5) en de Waag in Amsterdam. Hij werkt 20 jaar als docent in allerlei opleidingen met als speerpunt de behandeling van complexe gedragsstoornissen en hun ouders. Erik is psychotherapeut en supervisor van de VGCT.

Hoe leg je de basis voor een goede werkrelatie met mensen met een LVB?

Jongeren met een LVB en ernstige gedragsproblemen vertonen vaak extreem vermijdingsgedrag waardoor zij nergens echt aankomen. Die vermijding zat vaak al in het gezinssysteem waarna onderwijs en hulpverlening vaak zijn afgehaakt. Repressie lijkt vaak het antwoord maar is het zelden. Hulpverlening zal samen met de belangrijke partners het aan moeten gaan met het gezin en de jongeren. Hoe doe je dat, waarom is samenwerking essentieel en hoe houdt je het vol als de jongere of het gezin weer niet komt en in oud gedrag vervalt! Deze sessie beschrijft de onderliggende dynamiek en de mogelijkheden om deze kwetsbare jongen en hun gezinnen wel te bereiken.

Module 3: Gezinsdynamieken in LVB-gezinnen

Drs. Katrien De Vuyst is begonnen als MST therapeut bij De Viersprong. Vervolgens is ze kort als gedragskundige aan de slag gegaan bij Stichting Prisma, verstandelijk gehandicapten zorg, om daarna zich 12 jaar bezig te houden met de ontwikkeling en opzetten van MST voor ouders en/of jongeren met een verstandelijke beperking. Dit binnen Stichting Prisma.
Sinds 2021 is Katrien werkzaam als regiebehandelaar bij Pro6, jeugdzorg, waar zij zich bezig houdt met complexe scheidingen, het opzetten van intensieve ambulante behandeling en allerhanden problemen die zich voor kunnen doen bij kinderen en hun gezin. Zij werkt ook als docent aan de RINO voor de OG opleiding. Daarnaast werkt ze als gedragskundige bij Het Houvast: wonen met steun voor mensen met een verstandelijke beperking. Naast Orthopedagoog Generalist is ze ook Systeemtherapeut.

Het werken met complexe gezinnen is onlosmakelijk verbonden met zeer complexe situaties. Het is dan ook van belang dat professionals in staat zijn om gezinssituaties systematisch te analyseren en de uitkomst te vertalen naar concrete handelingen in de eigen werksituatie samen met de ouder(s). Een systemische manier van werken kan de veerkracht vergroten, de balans in het gezin en de opvoeding herstellen, zodat zij daarna weer zoveel mogelijk op eigen kracht door kunnen gaan. 

Module 4: LVB-proof communiceren

Tessie Wittelings - van Term is kernteamlid en projectcoördinator 'Taal voor allemaal'. Daarnaast vervult zij de functie ondersteuningsfunctionaris cliëntparticipatie binnen Maasveld, onderdeel van Koraal Groep. 

Het besef dat voor een grote groep mensen de Nederlandse samenleving te complex is en te snel gaat is bij professionals in het sociaal domein doorgedrongen. Juist mensen die in armoede leven en met schulden kampen – één op de vijf huishoudens in Nederland – worden geconfronteerd met allerlei regelingen, vorderingen en heel veel ingewikkelde brieven. Onder hen een grote groep mensen met een licht verstandelijke beperking. Voor hen is het van belang om eenvoudige taal te gebruiken. Taal die iedereen begrijpt. Eenvoudig maar niet kinderachtig. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. De overheid en andere instellingen worstelen daar ook mee. Ze proberen nu steeds vaker om op B1-niveau te communiceren. Maar B1 is voor de ruim 2 miljoen laaggeletterden, onder wie veel mensen die op lvb-niveau functioneren, nog te moeilijk. De kunst is om eenvoudig maar niet kinderachtig te zijn. In het 'Taal voor allemaal' project wordt hier onderzoek naar verricht. In deze deelsessie vertelt Tessie over het ontstaan en de ontwikkeling van 'Taal voor allemaal' en over wat het project tot nu toe opgeleverd heeft. Deelnemers ontvangen handreikingen en tips over het toepassen van 'Taal voor allemaal'.

Module 5: Gedrag en emotie bij mensen met een LVB

Drs. Hilde Niehoff is orthopedagoog en GZ psycholoog en behandelverantwoordelijke bij Trajectum Hoeve Boschoord. Zij is programmaleider voor de agressie specialisatie binnen Trajectum en expertisecentrum de Borg. 

Grip op Agressie is een (door de erkenningscommissie justitiële interventies) erkend behandelprogramma voor mensen met LVB en ernstig agressief (delict)gedrag. In deze sessie wordt inzichtelijk gemaakt op welke risicofactoren voor agressief gedrag de behandeling (ambulant of klinisch)is gericht. Bovendien zal het programma, praktijkgericht en door middel van oefeningen worden toegelicht. Het geeft een antwoord op de vragen; hoe ziet een dergelijke interventie er uit, wat zijn de werkzame elementen en hoe is dit te implementeren binnen de eigen instelling of praktijk. 

Module 6: LVB en seksualiteit

Drs. Daphne Kemner is orthopedagoog-seksuoloog NVVS en sinds 1998 werkzaam in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Naast seksuologische behandeling en het ondersteunen en adviseren van professionals, geeft zij regelmatig scholing over seksualiteit bij mensen met een verstandelijke beperking onder andere in de zorg en onderwijs. Verder werkt zij als consulent voor het CCE en is actief lid van het landelijk netwerk voor seksuologen (L)VB.

LVB en risicovol gedrag op het gebied van seksualiteit; in praktijk komt die combinatie veel voor. In deze sessie wordt stil gestaan bij de vraag of seksueel risicovol gedrag nou eenmaal inherent is aan het hebben van een lichte verstandelijke beperking, of dat juist de (professionele) omgeving belangrijke voorwaarden voor een gezonde seksuele ontwikkeling over het hoofd ziet, waardoor er sneller risicovol seksueel gedrag bij deze doelgroep kan ontstaan. Interventies bij seksueel gedrag zijn veelal reactief, als er problemen zijn ontstaan en gericht op het terugdringen van de risico’s door begrenzing, controle en toezicht.  Hoe kan de focus op problemen verlegd worden naar een focus op mogelijkheden? Wat is er nodig om de kans op probleemgedrag te verkleinen en juist de seksuele gezondheid bij LVB  te bevorderen?


Studiebelasting

De studiebelasting bedraagt 13 uren.


Toetsing / examinering / certificering

 • Een online meerkeuze-eindtoets maakt deel uit van het programma
 • Certificaat en bijschrijven van accreditatiepunten achteraf


Accreditatie

SKJ
13 punten voor jeugd- en gezinsprofessionals in de categorie formeel leren - cursus

Registerplein
12 punten voor:

 • Maatschappelijk werkers
 • Cliëntondersteuners
 • Cliëntvertrouwenspersonen WZD
 • GGZ-agogen
 • Gezinshuisouders
 • Sociaal agogen
 • Sociaal werkers
 • Kinder- en jongerenwerkers
 • Klachtenfunctionarissen in de gezondheidszorg
 • Mantelzorgmakelaars
 • Psychodiagnostisch werkers

NIP K&J / NVO-OG
In behandeling

Kwaliteitsregister V&V
12 punten voor:

 • Consultatieve psychiatrie
 • GGZ
 • Jeugdverpleegkunde
 • Justitiële verpleegkunde
 • SPV
 • Verstandelijk gehandicaptenzorg


Prijs

Het cursusgeld bedraagt €799,- ex. BTW. Hierin is begrepen:

 • Deelname aan 6 interactieve, online bijeenkomsten van 2 uur per bijeenkomst via ZOOM, gegeven door een cursusteam van zeer ervaren en deskundige docenten
 • Toegang tot de bij de cursus behorende online leeromgeving, met daarin aanvullende informatie, links en de hand-outs van de presentaties van de docenten
 • Deelname aan de afsluitende toets die je van thuis uit maakt
 • Bewijs van deelname en bijschrijving van registerpunten na succesvolle afronding

STAP-subsidie en aanmeldingsbewijs
Aan deze cursus kun je deelnemen met het STAP budget. Als je subsidie wordt toegekend, is je deelname gratis. Met het STAP-aanmeldingsbewijs kun je bij het UWV een STAP-budget aanvragen. Als dit budget wordt toegekend, betaalt de overheid je deelname en volg je deze training dus gratis.

Als je ervoor kiest om direct online te betalen, dan krijg je € 25,00 korting op je aanmelding.


Aanmelding

Aanmelden kan via het online inschrijfformulier. Wacht niet te lang, want vol is vol!

Plaatsing gebeurt op volgorde van inschrijving.