Online leergang AD(H)D en autisme voor de hulpverlening

Online leergang AD(H)D en autisme voor de hulpverlening


StarttijdEigen keuze

Prijs cursus€ 138,- ex. 21% BTW

LocatieOnline omgeving

eLearning
Online leeromgeving

Deze leergang is ideaal voor iedereen die een HBO- of academisch werk- en denkniveau heeft en in de hulpverlening werkt met leerlingen met AD(H)D en / of autisme. Het beroepsregister voor agogisch en (school)maatschappelijk werkers (BAMw) heeft de beide cursussen waaruit deze leergang bestaat, geaccrediteerd met in totaal 5 registerpunten.

Deze leergang kost in totaal slechts €138,- (ex. BTW) in plaats van de gebruikelijke €148,- voor de twee losse cursussen waaruit de leergang is opgebouwd. 

De vele tientallen gebruikers die je voorgingen, beoordeelden deze cursussen met een gemiddeld rapportcijfer 8.

Na toelating heb je een maand de tijd om de leergang te doorlopen, waar en wanneer je zelf wil. De leergang werkt op PC en Apple computer, Android apparaten (smartphones en tablets), iPhone en iPad.

Van al ons aanbod op de hoogte blijven? Schrijf je dan in voor onze gratis nieuwsbrief!


Docent

De hoofddocent van deze training werkte decennia lang als groepswerker, behandelcoördinator en gezinstherapeut in de kinder- en jeugdpsychiatrie en als zorgcoördinator in het speciaal onderwijs. Momenteel is hij werkzaam als zorgcoördinator en gezinstherapeut in de ambulante GGZ. 


Voor wie?

Deze e-Learning over autisme is gericht op HBO- en academisch opgeleide professionals die met jeugd met AD(H)D en / of autisme werken.


Wat leer je?

Na het volgen van het eerste deel van deze online leergang, kun je als jeugdprofessional beter omgaan met kinderen met AD(H)D en hun ouders en bovendien ben je in staat nuttige, praktisch toepasbare opvoedingshandvatten te gebruiken en / of aan te leren aan ouders. Daarnaast draagt deze cursus eraan bij dat kinderen met ADD of ADHD meer gaan ervaren dat ze erbij horen en welkom zijn. Dat zijn de hoofddoelen. Maar aan die hoofddoelen gaan een aantal subdoelen vooraf.

Na het doorlopen van dit eerste deel over ADHD:

 • Begrijp je wat ADHD / ADD is: wat zijn de symptomen en wat gebeurt er in de hersenen van het kind;
 • Kun je kritisch nadenken over de grens tussen ADHD en een temperamentvol karakter;
 • Begrijp je welke gedragsproblemen van het kind wel en niet met ADHD of ADD te maken hebben;
 • Snap je hoe ADHD en ADD angsten en somberheid bij het kind kunnen veroorzaken;
 • Weet je welke begeleidings- en behandelvormen er zijn voor kinderen met ADD en ADHD;
 • Weet je welke medicatie er beschikbaar is voor kinderen met ADHD en ADD, hoe deze medicatie werkt en welke bijwerkingen er zijn;
 • Weet je op welke manier je - samen met het kind - diens omgeving (gezin, leerkracht, klasgenootjes, etc.) kunt voorlichten over zijn of haar ADHD / ADD;
 • Weet je wat je binnen het gezin en in de schoolse en sociale omgeving van het kind concreet kunt doen om het voor het kind met ADHD / ADD én hun mede-gezinsleden zo prettig mogelijk te maken / houden;
 • Heb je ook aandacht voor de positieve kanten van ADD - ADHD in de hulpverlening en kun je daar oplossingsgericht gebruik van maken;
 • Heb je een beeld van wat kinderen met ADHD of ADD en hun ouders zoal belangrijk vinden in de relatie met professionals.


Het tweede deel van deze leergang helpt je als begeleider of hulpverlener om kinderen met autisme beter te begrijpen en begeleiden.

Na het volgen van deze cursus:

 • Weet je welke typen autisme er zijn en wat deze in grote lijnen inhouden;
 • Weet je waar jeugdigen met autisme op psycho-sociaal en didactisch gebied tegenaan lopen;
 • Weet je wat Theory of Mind is, welke problemen kinderen met autisme daarmee kunnen hebben en hoe je daar als begeleider of hulpverlener mee om kunt gaan;
 • Weet je wat centrale coherentie is, welke problemen jeugdigen met autisme daarmee kunnen hebben en hoe je daar als professional mee om kunt gaan;
 • Weet je hoe gedrags- en stemmingsproblemen samenhangen met autisme;
 • Weet je hoe je kinderen met een autismespectrumstoornis zo kunt begeleiden dat ze optimaal op het vervolgonderwijs zijn voorbereid;
 • Weet je hoe je voorkomt dat je kinderen met autisme te veel of te weinig structuur biedt;
 • Weet je waar je in de communicatie met mensen met autisme op moet letten;
 • Weet je waar je in de communicatie met ouders van kinderen met autisme aandacht aan moet geven;
 • Weet je wat positieve eigenschappen en kwaliteiten zijn die vaak bij mensen met autisme voorkomen.


Aanbevolen literatuur:

Een Wervelkind
Auteur Giel Vaessen
Uitgever: Maklu

 


Studiebelasting

 De studiebelasting voor deze leergang bedraagt circa 14 klokuren.


Toetsing / examinering / certificering

Deze cursus wordt afgesloten met een schriftelijke eindreflectie die als toets dienst doet. Cursisten doorlopen daarnaast een aantal zelftests. Deze worden echter niet beoordeeld.


Accreditatie

SKJ
In totaal 16 punten voor hbo-opgeleide jeugdzorgwerkers in de categorie formeel leren - e-Learning
Waarvan 10 punten voor het autisme-deel van de e-Learning en 6 punten voor het ADHD-deel

Kwaliteitsregister V&V
GGZ, jeugdverpleegkunde, kinderverpleegkunde, SPV, wijkverpleegkunde
14 punten

Registerplein
Cliëntondersteuners, gezinshuisouders: 14 punten
GGZ-agogen, sociaal agogen, maatschappelijk werkers: 19 punten

SRVB
In behandeling


Prijs

De prijs voor deze online leergang bedraagt  €138,- ex. BTW.
Daarbij zijn inbegrepen:

 • Toegang tot de elektronische leeromgeving
 • Certificering
 • Indien van toepassing bijschrijving van registerpunten

De prijs voor deelnemers die in de EU wonen, bedraagt €138,- exclusief 21% BTW.
Deelnemers van buiten de EU, inclusief de Nederlandse Antillen, betalen €138,- en zijn geen BTW verschuldigd.

Kortingsmogelijkheden

Tot 5 deelnemers geldt het tarief van € 138,- p/p

Bij gelijktijdig aanmelden van meer dan 5 deelnemers gelden onderstaande tarieven:

6 – 10 deelnemers     15% korting
11 – 20 deelnemers    25% korting
21 – 50 deelnemers    35% korting
51 – 100 deelnemers  45% korting
> 100 deelnemers       55% korting

Deelnemers die tegelijk aangemeld zijn, hoeven niet tegelijk de cursus te doorlopen om voor de korting in aanmerking te komen.

Wil je gebruik maken van deze kortingsmogelijkheden? Neem dan snel contact met ons op


Aanmelding

Aanmelden kan via het online inschrijfformulier.

Zie hierboven op deze pagina de knop "Inschrijven".

Na ontvangst van de betaling wordt een unieke inlogcode naar je gemaild en heb je gedurende een maand toegang tot de cursus.
Geef ons wel eerst even een seintje als het bedrag is overgemaakt.