Opleiding tot faalangstreductietrainer - Vierdaagse opleiding

Opleiding tot faalangstreductietrainer - Vierdaagse opleiding


Training via ZOOM - online

Vanwege een heropleving van het Coronavirus en de twijfels bij zowel docenten als cursisten over het al dan niet doorgaan van de trainingen op locatie, heeft het Centrum voor Educatie en Supervisie besloten om de CES-trainingen vooralsnog uitsluitend via het programma ZOOM te laten plaatsvinden.

ZOOM biedt alle mogelijkheden om interactief met didactische werkvormen aan de slag te gaan, waardoor de inhoud en de opbouw van het programma ongewijzigd blijft. 

Het Centrum voor Educatie en Supervisie staat garant voor de technische begeleiding.

Aangezien een training via ZOOM NIET OP LOCATIE plaatsvindt, kunnen de ingeschreven cursisten ter compensatie een gratis CES-e-Learning of ECB-online-congres kiezen (de 2-voor-de-prijs-van-1-actie is hiervoor niet geldig).

Vermeld bij de e-Learning c.q. online-congres naar keuze in het blok opmerkingen: Compensatie ZOOM-training [Opleiding tot faalangstreductietrainer + startdatum training]. Je staat dan keurig ingeschreven, maar ontvangt geen factuur.


Starttijd10:00 - 17:00 uur

Prijs cursus€ 1.200,- ex. 21% BTW

Max. aantal deelnemers20

13 januari 2021 (Uiterste inschrijfdatum: 8 januari 2021)
Online (ZOOM)

Module 1: 13 januari 2021ZOOM, Online

Module 2: 27 januari 2021ZOOM, Online

Module 3: 3 maart 2021ZOOM, Online

Module 4: 24 maart 2021ZOOM, Online

13 april 2021 (Uiterste inschrijfdatum: 9 april 2021)
Online (ZOOM)

Module 1: 13 april 2021ZOOM, Online

Module 2: 20 april 2021ZOOM, Online

Module 3: 18 mei 2021ZOOM, Online

Module 4: 1 juni 2021ZOOM, Online

Meer data en locaties

Ruim 12% van alle leerlingen in het onderwijs lijden aan faalangst.

Ze presteren onder hun niveau, soms sociaal, vaak ook cognitief. In het onderwijs is het inmiddels gebruikelijk om deze jongeren de noodzakelijke aandacht te geven. Niet alleen binnen lesverband maar ook in het geven van een gerichte faalangsttraining binnen de schoolmuren. In groepsverband, omdat dit betere resultaten geeft dan individuele begeleiding.

Een van de grootste faalangst-experts in Nederland, Drs. Ard Nieuwenbroek, verzorgt deze opleiding waarbij hbo- en academisch opgeleide professionals uit het onderwijs, de jeugdzorg en de GGz, in vier lesdagen worden opgeleid tot faalangstreductietrainer. Zijn onomstreden en bewezen vakmanschap (die onder meer auteur is van het Handboek Faalangsttraining en diverse andere boeken over faalangst) staan garant voor een gedegen opleiding waar deelnemers een onvergetelijke herinnering aan over houden. Als ontwerper van faalangsttrainingen, al vanaf 1985, weet hij als geen ander trainers te inspireren en te bekwamen. In vier bijeenkomsten van een hele dag op onze locatie in Utrecht zal er niet alleen kennis over worden gebracht, maar vooral ook veel geoefend worden. Zo leer je o.a. om in de praktijk faalangst te herkennen, een goed diagnostisch gesprek te voeren, groepstrainingen voor kinderen met faalangst uit te voeren en ouders als partners te bereiken. Kortom: kennis en vaardigheden waar je na deze vier dagen zelfstandig mee aan de slag kan in je eigen beroepspraktijk! 

Wie zich nu inschrijft, ontvangt in module 1 het ‘Handboek faalangsttraining’ van drs. Ard Nieuwenbroek

Waarschijnlijk hebben we nog voor langere tijd te maken met de 1,5 meter regel. Het beproefde trainingsprogramma, zoals uitgewerkt in het handboek Faalangsttraining, is echter op onderdelen niet gemaakt vanuit een 1,5 meter regel. We staan nu dus voor een grote uitdaging: hoe trainen we faalangstige leerlingen in deze nieuwe beperkende omstandigheden?

Inmiddels heeft Ard Nieuwenbroek daar antwoorden op gevonden. Zonder tekort te doen aan de essentie van het oorspronkelijke trainings- en opleidingsprogramma heeft hij (nieuwe) onderdelen geselecteerd die recht doen aan de 1,5 meter regel en tegelijk leerlingen faciliteert beter om te kunnen gaan met faalangst.  Deze nieuwe aanpak is inmiddels geïntegreerd in het programma van de laatste drie dagen. Cursisten maken hiermee kennis en gaan op een verantwoorde wijze hiermee oefenen. Daarnaast demonstreert Ard Nieuwenbroek zelf ook enkele onderdelen. 

Incompany
Wil je deze scholing met een groep van min. 12 tot max. 20 deelnemers volgen? Dan is het voordelig om een offerte aan te vragen om deze cursus incompany te laten verzorgen.

Van al ons aanbod op de hoogte blijven? Schrijf je dan in voor onze gratis nieuwsbrief!


Docent

De hoofddocent is sociaal pedagoog en orthopedagoog en werkzaam als geregistreerd therapeut, trainer en supervisor in onderwijs- en hulpverleningsorganisaties. Hij werkt ook met regelmaat in Zuid Afrika als therapeut, trainer en coach in projecten van bewoners van sloppenwijken. Hij is auteur van inmiddels dertig boeken over faalangst (o.a. het handboek faalangsttraining), contextueel werken en coaching.


Voor wie?

Deze training is primair gericht op HBO- opgeleide professionals die binnen de zorg of het onderwijs in aanraking komen met jongeren die last hebben van faalangst.

Te denken valt aan:

 • Docenten
 • Leerlingbegeleiders
 • Intern- / ambulant begeleiders / zorgcoördinatoren
 • Jeugdzorgwerkers
 • Maatschappelijk werkers
 • Gezinshuisouders
 • Vaktherapeuten
 • Mentoren
 • Kindercoaches / kindercounselors


Wat leer je?

 • Inzicht in wat faalangst voor jongeren en hun omgeving betekenen
 • Kennis omtrent het ontstaan van faalangst onder jongeren
 • Herkennen van diverse vormen van faalangst onder jongeren
 • Beschikken over vaardigheden om een diagnostisch gesprek rond faalangst met jongeren te kunnen voeren
 • Uitvoeren van een groepstraining voor leerlingen met faalangst
 • Weten hoe je rond dit thema ouders als partners kunt bereiken en inschakelen


Modules

Module 1: Faalangstreductietraining module 1

10.00 uur Inleiding

10.15 uur Wat is faalangst onder jongeren?

 • Theorie van het ontstaan en de betekenis van faalangst bij jongeren in de context van onderwijs. Cijfers over de hoeveelheid jongeren waar het hier om gaat.
 • Wat is faalangst bij jezelf?
 • Om trainer te zijn moet je zelf ook reflecteren op hoe faalangst een rol speelt in jouw leven en werk. Een confronterend onderdeel van deze opleiding en noodzakelijk voor een juiste attitude vorming


11.30 uur Pauze

11.45 uur Hoe herken je faalangst bij jongeren?

 • In dit onderdeel gaat het om het herkennen en kunnen interpreteren van signalen bij jongeren die mogelijk wijzen op slecht omgaan met faalangst.


13.00 uur Pauze

14.00 uur Hoe maak je een eerste contact met jongeren en hun ouders als het gaat om faalangst?

 • Uit de praktijk weten we dat een eerste contact vaak het halve werk is. Welke boodschappen zend je bewust en onbewust uit? Naast info gaan we hierbij ook praktisch oefenen.


15.15 uur Pauze

15.30 uur Hoe voer je een diagnostisch gesprek?

 • Het diagnostisch gesprek staat aan het begin van iedere faalangsttraining. Hoe diagnosticeer je op de juiste manier (inhoudelijk en gesprekstechnisch) de juiste leerlingen om deel te kunnen nemen aan de training.


16.30 uur Voorbereiding thuisopdracht module 2

 • Deze opdracht gaat pover het herkennen van signalen bij leerlingen van faalangst in en buiten het leslokaal. Daarnaast worden deelnemers uitgenodigd zelf een diagnostisch gesprek te voeren.


16.45 uur Korte terugblik en evaluatie

17.00 uur Afsluiting


Deze dag is een mix van luisteren en doen, waarbij we er vanuit gaan dat de deelnemers ook bereid en in staat zijn op zichzelf te reflecteren.

Module 2: Faalangstreductietraining module 2

09.30 uur Ontvangst en registratie

10.00 uur Inleiding op de dag

 • We beginnen met een inhoudelijke brug te slaan met de eerste opleidingsdag. Zijn er vragen opgerezen, al dan niet na lezing van de literatuur?


10.15 uur Bespreking huiswerkopdracht

 • Deelnemers rapporteren en reflecteren op het oppikken van signalen bij leerlingen en het zelf uitgevoerd hebben van een diagnostisch gesprek.


11.30 uur Pauze

11.45 uur Vervolg met concreet oefenen in het voeren van een diagnostisch gesprek

 • Op basis van de ervaringen bij de huiswerkopdracht worden nadere aandachtspunten geformuleerd, welke worden omgezet in deeloefeningen in het voeren van een diagnostisch gesprek. De betekenis van ouders wordt hierin manifest gemaakt en ervaren,


13.00 uur Pauze

14.00 uur Informatie over het trainingsprogramma, visie/doelstellingen/methodieken

 • Het trainingsprogramma ‘ Leren omgaan met faalangst’ wordt geïntroduceerd op inhoud en visie. Er wordt onderscheid gemaakt in de verschillende methodieken die in het programma worden gebruikt.


15.15 uur Pauze

15.30 uur Uitvoering van en oefenen met twee trainingsonderdelen

 • De deelnemers worden in groepen verdeeld en iedere groep krijgt een oefening uit het trainingsprogramma om voor te bereiden en uit te voeren voor de mede-deelnemers. De twee trainingsonderdelen zijn van sociaal-emotionele en cognitieve aard.


16.30 uur Voorbereiding thuisopdracht module 3

 • De deelnemers moeten een van de programmaonderdelen op mini-niveau uitproberen met een leerling van de eigen school of organisatie.


16.45 uur Korte terugblik en evaluatie

17.00 uur Afsluiting


Deze dag is een mix van luisteren en doen, waarbij we er vanuit gaan dat de deelnemers ook bereid en in staat zijn op zichzelf te reflecteren.
 

Module 3: Faalangstreductietraining module 3

10.00 uur Inleiding op de dag

10.15 uur Bespreking huiswerkopdracht

 • Deelnemers wisselen ervaringen uit van het uitvoeren van een programma onderdeel op mini niveau. Informatieve en reflectieve vragen worden verzameld en beantwoord.


11.30 uur Pauze

11.45 uur Uitvoering van en oefenen met drie trainingsonderdelen

 • De deelnemers zijn in groepen verdeeld en iedere groep krijgt een oefening uit het trainingsprogramma om voor te bereiden en uit te voeren voor de mede-deelnemers. De drie trainingsonderdelen zijn van sociaal-emotionele en cognitieve aard.


13.00 uur Pauze

14.00 uur Vervolg uitvoering van en oefenen met drie trainingsonderdelen

15.15 uur Pauze

15.30 uur Samenwerken met ouders

 • Vanuit het concept ‘ Dynamische driehoek’ krijgen de deelnemers informatie over de noodzaak om ouders bij het uitvoeren van een trainingsprogramma te betrekken.


16.30 uur Voorbereiding thuisopdracht module 4

 • Deelnemers wordt gevraagd om informatieve gesprekken te voeren met ouders van leerlingen in hun school/organisatie die worstelen met faalangst.


16.45 uur Korte terugblik en evaluatie

17.00 uur Afsluiting


Deze dag is een mix van luisteren en doen, waarbij we er vanuit gaan dat de deelnemers ook bereid en in staat zijn op zichzelf te reflecteren.

Module 4: Faalangstreductietraining module 4

09.30 uur Ontvangst en registratie

10.00 uur Inleiding op de dag

10.15 uur Bespreking huiswerkopdracht

 • Deelnemers wisselen ervaringen uit in het voeren van informatieve gesprekken met ouders van leerlingen in hun school/organisatie die worstelen met faalangst. Informatieve en reflectieve vragen worden verzameld en beantwoord.


11.30 uur Pauze

11.45 uur Uitvoering van en oefenen met twee trainingsonderdelen

 • De deelnemers zijn in groepen verdeeld en iedere groep krijgt een oefening uit het trainingsprogramma om voor te bereiden en uit te voeren voor de mede-deelnemers. De twee trainingsonderdelen zijn van sociaal-emotionele en cognitieve aard.


13.00 uur Pauze

14.00 uur Informatie en bekijken van een speciale DVD over een speciale methodiek om ouders in en bij het trainingsprogramma te betrekken

 • In een DVD getiteld ‘ Faalangst en ouders’ is te zien hoe je op een avond kunt werken met ouders en hun kind. Dit alles om de effecten van het trainingsprogramma te vergroten. Het gaat hier om de oefening Doolhof.


15.15 uur Pauze

15.30 uur Implementatie binnen school van het trainingsprogramma

 • Het opzetten en uitvoeren van een trainingsprogramma in school is nog geen sinecure. Er moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. In dit onderdeel wordt het opzetten en uitvoeren, inclusief valkuilen, doorgewerkt. Deelnemers maken een eigen plan van aanpak.


16.30 uur Aansturing voorbereiding eindtoets

16.45 uur Korte terugblik en evaluatie

17.00 uur Afsluiting

Deze dag is een mix van luisteren en doen, waarbij we er wederom vanuit gaan dat de deelnemers bereid en in staat zijn op zichzelf te reflecteren.

Na deze vierde module vindt een online eindtoets plaats op een nader te bepalen tijdstip.


Studiebelasting

De totale studiebelasting bedraagt een tijdsinvestering van 40 uur bestaande uit contactmomenten, zelfstudie en opdrachten.


Toetsing / examinering / certificering

De eindtoets van deze opleiding bestaat uit een digitale eindtoets met schriftelijke vragen en interactieve elementen om vaardigheden te toetsen.


Accreditatie

Cursisten ontvangen na het voltooien van de opleiding en het behalen van de eindtoets het certificaat "Faalangstreductietrainer".

Daarnaast zijn er ook accrediterende kwaliteitsregisters:

Lerarenportfolio
40 uren in de categorie pedagogisch onder aanbodnummer 00801-09631

Registerplein
40 punten voor:

 • (School)maatschappelijk werkers
 • Cliëntondersteuners
 • GGz-agogen
 • Gezinshuisouders
 • Sociaal agogen
 • Sociaal werkers

SKJ:  32 punten
Categorie: Formeel leren
Subcategorie: Training

Register vaktherapie:
58 punten


Prijs

 De prijs van deze vierdaagse opleiding tot faalangstreductietrainer bedraagt € 1200,- exclusief 21% BTW en inclusief handouts, certificaat en het eventueel bijschrijven van registerpunten.


Aanmelding

Aanmelden kan via onderstaande knoppen of via het online inschrijfformulier. Wacht niet te lang, want vol is vol!

Mogelijke startdata / locaties:

13 januari 2021
Online (ZOOM)
13 april 2021
Online (ZOOM)

Incompany
Wil je deze scholing met een groep van min. 12 tot max. 20 deelnemers volgen? Dan is het voordelig om een offerte aan te vragen om deze cursus incompany te laten verzorgen.

Plaatsing vindt plaats op volgorde van inschrijving.

Vanwege het interactieve karakter van de bijeenkomst geldt voor deze opleiding het uitgangspunt: vol = vol!

Let op: wie zich nu aanmeldt, ontvangt bij deelname gratis het Handboek Faalangsttraining.