eLearning: Oudergericht werken

eLearning: Oudergericht werken


StarttijdEigen keuze

Prijs cursus€ 59,- ex. 21% BTW

LocatieOnline omgeving

eLearning
Online leeromgeving

Het oudergericht werken staat - mede onder invloed van de transities en extramuraliseringen - sterk in de belangstelling. Er wordt zodoende steeds vaker een beroep op ouders gedaan om te handelen vanuit hun eigen kracht en regie. Dit vraagt van jou als professional een oudergerichte attitude en handelingsrepertoire.

Oudergericht werken krijgt vorm vanuit een grondhouding naar ouders waarin hun ouderschap centraal staat zonder het kindbelang uit het oog te verliezen. Deze grondhouding komt tot uitdrukking in een positie waarin je als professional consequent naast de ouder staat en niet bovengeschikt of ondergeschikt. Het oudergericht werken houdt in dat de professional, startend vanuit het kindperspectief, continu sensitief is voor het ouderperspectief. Daarbij worden ouders zodanig ondersteund dat zij zelf oog voor hun specifieke positie als ouder behouden of weer krijgen en gestimuleerd hun regisserende positie ten aanzien van hun kind en hun altijd aanwezige competenties als ouder (weer) toe te passen.

Het Centrum voor Educatie en Supervisie (CES) biedt samen met Zuyd Hogeschool deze e-Learning cursus oudergericht werken aan. Door het volgen van deze cursus raak je bekend met de achterliggende theoretische concepten van Dr. Alice van der Pas over oudergericht werken vanuit de ouderschapstheorie en de methodiek ouderbegeleiding.

Van al ons aanbod op de hoogte blijven? Schrijf je dan in voor onze gratis nieuwsbrief!


Docent

Wim Goossens

Wim Goossens functioneerde jarenlang als ouderbegeleider.

Bij Zuyd Hogeschool, faculteit Sociale Studies heeft hij als expertdocent in het Initieel Onderwijs van de Social Worker (keuzemodules, minoren, gastcolleges) en in de Post HBO (leergang ouderbegeleiding, basismodules, incompanytrajecten) als projectleider een belangrijke impuls gegeven en bijdrage geleverd aan het uitdragen van de ouderschapstheorie en de methodiek ouderbegeleiding.

Regelmatig verzorgt hij inleidingen, trainingen en workshops over het communiceren met ouders.


Voor wie?

Deze cursus is bedoeld voor HBO- en academisch opgeleide professionals die in de uitvoering van hun werk binnen de hulpverlening en het onderwijs, met ouders omgaan. Daarbij valt te denken aan:

 • Jeugd- en gezinsprofessionals;
 • Persoonlijk begeleiders;
 • Activiteitenbegeleiders;
 • Ambulant begeleiders;
 • Cliëntondersteuners;
 • Verpleegkundigen;
 • Gezinshuisouders;
 • Artsen;
 • Maatschappelijk werkers;
 • Orthopedagogen;
 • Psychologen;
 • Fysiotherapeuten;
 • Logopedisten;
 • Etc.


Wat leer je?

Deze e-learning bestaat voornamelijk uit video-tutorials van docent Wim Goossens. Daarnaast komt in verschillende video-interviews een ouder aan het woord om met de deelnemer te delen wat zij in het contact met professionals belangrijk vindt. De deelnemer kan daarnaast diverse korte zelftests maken om te toetsen of de behandelde stof begrepen is.

Na ontvangst van de betaling krijg je een unieke inlogcode toegestuurd waarna je gedurende een maand toegang tot de cursus hebt.

Na het volgen van deze cursus:

 • Weet je uiting te geven aan een oudergerichte attitude;
 • Weet je hoe je als professional positie naast ouders in kunt nemen;
 • Ken je de uitgangspunten van de ouderschapstheorie van Alice van der Pas;
 • Kun je aan de hand van het denkschema over ouderschap van Alice van der Pas adequater handelen in je contacten met ouders.


Studiebelasting

Een gemiddelde cursist doorloopt deze cursus in circa 6 klokuren.


Toetsing / examinering / certificering

Er is geen sprake van toetsing of examinering. Wel zijn er gedurende de cursus zelftests die de cursist maakt om voor zichzelf te controleren wat hij of zij van de voorafgaande stof begrepen heeft.


Accreditatie

SKJ
6,5 punt
Formeel leren - e-learning

Registerplein
6 punten
Cliëntondersteuners, GGZ-agogen, gezinshuisouders, maatschappelijk werkers, sociaal agogen


Aanmelding

Aanmelden kan via het online inschrijfformulier.

Zie bovenaan deze pagina de knop "Inschrijven".

Na ontvangst van de betaling wordt een unieke inlogcode naar je gemaild en heb je gedurende een maand toegang tot de cursus.
Geef ons wel eerst even een seintje als het bedrag is overgemaakt.