Masterclass: Psychodynamisch denken en werken in zorg en onderwijs

Masterclass: Psychodynamisch denken en werken in zorg en onderwijs


Starttijd09:00 - 17:00 uur

Prijs cursus€ 350,- ex. 21% BTW

Max. aantal deelnemers40

16 april 2020 (Uiterste inschrijfdatum: 9 april 2020)
Eindhoven (Pullman - Cocagne)

Masterclass

De menselijk beleving is niet statisch: we denken, fantaseren, voelen en ervaren erop los. Ons gedrag wordt gedreven door strevingen en motieven die we doorgaans niet goed of helemaal niet kennen. Indien er naar 'het waarom' van ons gedrag wordt gevraagd, start het rationaliseren maar raken we zelden de kern.

Als we onszelf beschrijven klinkt dat vaak als een mooi geheel, samenhangend en coherent, zo werkt ons psychologisch frontoffice. Maar in ons backoffice voelen we veel meer ambivalentie, onzekerheid of grandiositeit over wat we echt kunnen. Indien mensen over zichzelf praten en uit het vaatje van het backoffice beginnen te tappen horen we vaak: "eigenlijk ben ik….. " Hier begint de diepgang, wordt de afweer en weerstand minder. Hier begint een verhaal dat eerder niet doorklonk in de oppervlakkige teksten, de holle woorden die gebruiken en waarmee we verhullen hoe het echt met ons gaat, wat we echt van plan zijn en hoe we over anderen denken. 

Het psychodynamische denken en werken in de zorg exploreert het backoffice, dat gaat over de diepgang in de eigen persoon en in onze relaties. 

Incompany
Wil je deze scholing met een groep van min. 12 tot max. 20 deelnemers volgen? Dan is het voordelig om een offerte aan te vragen om deze cursus incompany te laten verzorgen.

Van al ons aanbod op de hoogte blijven? Schrijf je dan in voor onze gratis nieuwsbrief!


Docent

Jan Derksen
Prof. dr. Jan Derksen

Jan Derksen is emeritus hoogleraar Klinische Psychologie en praktiserend klinisch psycholoog. Hij is opgeleid in de psycho-analyse en in de cognitieve gedragstherapie. Behalve psychologie studeerde hij sociologie, journalistiek, filosofie en rondde een master af in de psychofarmacologie. Hij was en is actief op het terrein van persoonlijkheid en persoonlijkheidsstoornissen, van psychologische tests, van cognitieve en emotionele intelligentie. Jan is gespecialiseerd in kortdurende psychodynamische psychotherapie en werkt 41 jaar in de eerstelijnsgezondheidszorg. Hij publiceerde een veertigtal boeken waaronder recentelijk een boek ter preventie van psychische aandoeningen en meer dan 200 artikelen.  


Voor wie?

HBO+ of academisch opgeleide professionals die in de uitvoering van hun vak diepgang in hun persoon en relaties willen brengen. Daarbij valt te denken aan (gezondheidszorg-) psychologen, orthopedagogen, verpleegkundig specialisten GGZ, (sociaal-) psychiatrisch verpleegkundigen vaktherapeuten (school)maatschappelijk werkers en docenten.


Wat leer je?

 • De grondslagen van het psychodynamisch denken en werken
 • Onderscheid leren maken tussen psychologisch frontoffice en backoffice
 • Afweermechanismen leren herkennen en beïnvloeden
 • Herkennen van karakterafweer en tactische weerstand
 • Zodanig reageren of weerstand en afweer dat deze reactie leidt tot verdieping van het contact
 • Leren ontspannen in het hulpverleningscontact, minder vanuit je hoofd en meer vanuit je ervaring reageren

Verplichte literatuur -  Psychodynamisch denken en werken in de zorg (Prof. dr. Jan Derksen) 


Programma

09.30 uur Ontvangst

10.00 uur De grondslagen van het psychodynamisch denken en werken:

 • het psychologisch frontoffice
 • het backoffice
 • dynamiek in het psychische
 • impuls en afweer
 • onbewuste processen
 • verdringing en rationalisatie
 • ontkenning en overdekking door het tegendeel

Ons ambivalente gevoelsleven, onze conflictueuze strevingen en verwarrende ervaringen. Waar bevindt zich onze echte passie? Zijn we in contact met onze diepere wensen? Hoe ontstaan symptomen en hoe zitten ze in elkaar? Hoe kunnen we ermee werken vanuit de psychodynamiek?

11.15 uur  Pauze

11.30 uur  Interactieve sessie op basis van de eerdere kennisoverdracht

Hierbij wordt gebruik gemaakt van onder meer inbreng van de deelnemers zelf zoals hun symptomen, aandoeningen en dromen.

12.30 uur  Lunch

13.30 uur  Kennismaking met de eigen psychodynamiek

15.00 uur  Pauze

15.30 uur Integratie theorie en praktijk

De eigen ervaring wordt weer verbonden met de psychodynamische theorie. 

16.30 uur Reflectie en evaluatie

Afsluitend wordt op een rijtje gezet wat iedereen meeneemt van deze dag en wat hiermee de volgende dag in ieders werk kan worden gedaan.

17.00 uur  Afsluiting


Studiebelasting

6 uren zelfstudie literatuur - Psychodynamisch denken en werken in de zorg (Prof. dr. Jan Derksen)

6 uren contacttijd - Masterclass


Toetsing / examinering / certificering

 • De deelnemer ontvangt een bewijs van deelname na volledige deelname aan de masterclass
 • De toegekende accreditatiepunten worden bijgeschreven in de geldende beroepsregisters


Accreditatie

Bij onderstaande beroepsregisters zal accreditatie worden aangevraagd:

 • FGzPt - in behandeling
 • NIP K&J / NVO-OG - in behandeling
 • VSR - in behandeling
 • Register Vaktherapie - in behandeling
 • Kwaliteitsregister V&V - in behandeling
 • SKJ - in behandeling
 • Registerplein - in behandeling


Aanmelding

Aanmelden kan via het online inschrijfformulier. Wacht niet te lang, want vol is vol!

Incompany
Wil je deze scholing met een groep van min. 12 tot max. 20 deelnemers volgen? Dan is het voordelig om een offerte aan te vragen om deze cursus incompany te laten verzorgen.