Systemisch werken met slachtoffers van seksueel misbruik

Systemisch werken met slachtoffers van seksueel misbruik - Tweedaagse training


Starttijd10:00 - 17:00 uur

Prijs cursus€ 700,- ex. 21% BTW

Max. aantal deelnemers12

11 maart 2020 (Uiterste inschrijfdatum: 10 maart 2020)
Utrecht (Jaarbeurs - Beatrixgebouw)

Module 1: 11 maart 2020Jaarbeurs - Beatrixgebouw, Utrecht

Module 2: 25 maart 2020Jaarbeurs - Beatrixgebouw, Utrecht

6 oktober 2020 (Uiterste inschrijfdatum: 5 oktober 2020)
Eindhoven (Pullman - Cocagne)

Module 1: 6 oktober 2020Pullman - Cocagne, Eindhoven

Module 2: 27 oktober 2020Pullman - Cocagne, Eindhoven

Meer data en locaties

Seksueel misbruik en de gevolgen daarvan zijn van invloed op alle betrokkenen en ook alle betrokkenen hebben invloed op de gevolgen. 

Gevolgen kunnen soms nog dagelijks doorwerken en relaties zijn (deels) stuk. Of het nu om een volwassen-kind relatie, een kind-kind relatie, een man-vrouw relatie of een man-man relatie gaat: de basis van vertrouwen is weggeslagen. 

Des te meer betekenis de relatie heeft, des te groter is de schade. Want, waar kun je nog van op aan? Relationele  verwarring, polarisatie of isolement zijn veel voorkomende symptomen. Verwarring rond intimiteit, seksualiteit en macht komt veelvuldig voor. De een heeft er meer last van dan de ander. De hulpverlener helpt de hulpvrager vastere grond onder de voeten te krijgen.

De contextuele benadering, gegrondvest door Nagy, biedt hulpverleners goede kansen om in het spinnenweb van gezin en familie effectieve hulp te bieden. Centraal daarin staat de ontmoeting van hulpverlener en hulpvrager als subject tot subject. Dat is het ‘onderscheidende’ in vergelijking met veel andere benaderingen. Deze aanpak slaat een brug in de kloof die soms ontstaat in de hulpverlening tussen hulpverlener en hulpvrager. Nagy zelf noemt dat ‘ Healing through meeting’ . Oftewel: in de ontmoeting zit de heling. 

Deze tweedaagse training verkent de contextuele kansen op herstel van vertrouwen. Er is volop gelegenheid te oefenen met (nieuwe) vaardigheden. Daarbij kan specifiek worden gericht op casuïstiek die door deelnemers vanuit hun eigen werksituatie kan worden ingebracht.

Incompany
Wil je deze scholing met een groep van min. 12 tot max. 20 deelnemers volgen? Dan is het voordelig om een offerte aan te vragen om deze cursus incompany te laten verzorgen.

Van al ons aanbod op de hoogte blijven? Schrijf je dan in voor onze gratis nieuwsbrief!


Docent

Ard Nieuwenbroek
Drs. Ard Nieuwenbroek

Ard is sociaal pedagoog en orthopedagoog en werkzaam als geregistreerd therapeut, trainer en supervisor in onderwijs- en hulpverleningsorganisaties. Hij werkt ook met regelmaat in Zuid Afrika als therapeut, trainer en coach in projecten van bewoners van sloppenwijken. Hij is auteur van inmiddels dertig boeken over faalangst (o.a. het handboek faalangsttraining), contextueel werken en coaching.


Voor wie?

Deze training is primair gericht op HBO - opgeleide professionals die binnen de zorg of het onderwijs in aanraking komen met mensen die te maken hebben (gehad) met seksueel misbruik. Te denken valt aan: 

 • Jeugdzorgwerkers
 • Verpleegkundigen (GGz, SPV, JGZ, VG)
 • Intern- / ambulant begeleiders / zorgcoördinatoren
 • Cliëntondersteuners
 • GGz-agogen
 • Sociaal werkers
 • Psychodiagnostisch werkers
 • Sociaal agogen
 • Leerlingbegeleiders
 • Woonbegeleiders
 • Gezinsbegeleiders
 • Maatschappelijk werkers
 • Verpleegkundig specialisten GGZ
 • Gezinshuisouders
 • Vaktherapeuten


Wat leer je?

 • Basale kennismaking met de contextuele benadering en wat dat betekent voor de hulpverlening aan slachtoffers van seksueel misbruik
 • Invloed van loyaliteit op mensen die slachtoffer zijn van seksueel misbruik
 • Methodisch werken in het herstellen van beschadigd vertrouwen na seksueel misbruik
 • Kennismaken en werken met meervoudige partijdigheid en erkenning
 • Praktijkoefeningen in relatie tot contextuele vaardigheden die gebruikt kunnen worden in de hulpverlening aan slachtoffers van seksueel misbruik


Modules

Module 1: Systemisch werken met slachtoffers van seksueel misbruik - module 1

09.30 uur Ontvangst met koffie en registratie

10.00 uur Uitgangspunten van de contextuele benadering en therapie

11.30 uur Koffiepauze

11.45 uur Contextuele diagnostiek en seksueel misbruik

13.00 uur Lunch

14.00 uur De kracht en macht van loyaliteit bij seksueel misbruik

15.30 uur Koffiepauze

15.45 uur Reflectie op eigen handelen en toepassen van kennis aan de hand van casuïstiek.

16.30 uur Voorbereiding thuisopdracht module 2

Na de eerste module gaan deelnemers in de eigen werksituatie concreet aan het oefenen met aangebrachte vaardigheden.

16.45 uur Korte terugblik op de dag

17.00 uur Afsluiting

Deze dag is een mix van luisteren en doen, waarbij we er vanuit gaan dat de deelnemers ook bereid en in staat zijn op zichzelf te reflecteren
 

Module 2: Systemisch werken met slachtoffers van seksueel misbruik - module 2

09.30 uur Ontvangst met koffie en registratie

10.00 uur Terugblik module 1 en behandeling huiswerkopdracht

11.30 uur Koffiepauze

11.45 uur Werken met meervoudige partijdigheid als attitude en vaardigheid

13.00 uur Lunch

14.00 uur Herstellen van beschadigd vertrouwen

15.30 uur Koffiepauze

15.45 uur Bekrachtigen van de gekwetste zelfvalidatie

16.45 uur Evaluatie

17.00 uur Afsluiting

Ook deze dag is wederom een mix van luisteren en doen, waarbij we er vanuit gaan dat de deelnemers bereid en in staat zijn op zichzelf te reflecteren.


Studiebelasting

 De totale studiebelasting bedraagt een tijdsinvestering van 20 uur bestaande uit contactmomenten, zelfstudie en opdrachten.


Toetsing / examinering

 Cursisten ontvangen na het volledig voltooien van de training een bewijs van deelname.


Certificering / accreditatie

Registerplein
In behandeling

SKJ
In behandeling

Register Vaktherapie
In behandeling
 

Staat jouw register er niet bij en wil je wel deelnemen? Neem dan tijdig contact met ons op om samen te bekijken of we ook bij jouw register accreditatie kunnen aanvragen.


Prijs

De kosten voor deze tweedaagse training bedraagt € 700 exc. BTW. 


Aanmelding

Aanmelden kan via onderstaande knoppen of via het online inschrijfformulier. Wacht niet te lang, want vol is vol!

Mogelijke startdata / locaties:

11 maart 2020
Utrecht (Jaarbeurs - Beatrixgebouw)
6 oktober 2020
Eindhoven (Pullman - Cocagne)

Incompany
Wil je deze scholing met een groep van min. 12 tot max. 20 deelnemers volgen? Dan is het voordelig om een offerte aan te vragen om deze cursus incompany te laten verzorgen.

 Plaatsing gaat op volgorde van aanmelding waarbij geldt 'vol = vol'.