Incompany | Contextuele hulpverlening - Tweedaagse training

Incompany | Contextuele hulpverlening - Tweedaagse training

Kom een ouder niet aan zijn kind en een kind niet aan zijn ouder!

Tussen ouders en kind(eren) gaat het gelukkig meestal goed. Natuurlijk: er bestaan geen perfecte ouders en perfecte kinderen. Ieder mens maakt fouten. Daar is mee te leven. Hoort zelfs bij het leven. Het wordt pas een echte uitdaging als er in de relatie tussen ouder en kind echt iets misgaat. Zelfs iets kapot gaat. Bijvoorbeeld vertrouwen. Dat werkt beschadigend en leidt veelal tot destructief gedrag.

Voorbeelden te over. Van lichtere situaties, zoals een uit de hand gelopen ruzie, tot zwaardere problemen zoals mishandeling. Hulpverleners doen hun best en raken soms verstrikt in families. Loyaliteit speelt daarbij vaak een beslissende rol. Iemand verzuchtte ooit: ’Hoe slechter de ouders, hoe loyaler de kinderen!’.

De contextuele benadering, gegrondvest door Nagy, biedt hulpverleners goede kansen om in het spinnenweb van gezin en familie effectieve hulp te bieden. Deze training verkent de contextuele kansen en biedt volop gelegenheid te oefenen met (nieuwe) vaardigheden. Daarbij gaan we vooral uit van situaties zoals die door deelnemers vanuit hun eigen werk worden ingebracht.

Deelnemers zullen vooraf naar hun persoonlijke verwachtingen en vragen gevraagd worden, zodat de docent hierop optimaal kan aansluiten.

Cursisten ontvangen het boek "Contextueel lesgeven in het onderwijs" van drs. Ard Nieuwenbroek.
 

Vraag een vrijblijvende offerte aan

Van al ons aanbod op de hoogte blijven? Schrijf je dan in voor onze gratis nieuwsbrief!


Doelgroepen

Deze training is primair gericht op HBO- opgeleide professionals die binnen de zorg of het onderwijs in aanraking komen met mensen die uit evenwicht zijn in hun leven, om verschillende redenen. Te denken valt aan: 

 • Verpleegkundigen (GGz, SPV, JGZ, VG)
 • Intern- / ambulant begeleiders / zorgcoördinatoren
 • Jeugdzorgwerkers
 • Woonbegeleiders
 • Gezinsbegeleiders
 • Maatschappelijk werkers
 • Verpleegkundig specialisten GGZ
 • Gezinshuisouders
 • Vaktherapeuten


Leerdoelen

 • Basale kennismaking met de contextuele benadering en wat dat betekent voor de hulpverlening aan gezinnen en individuele gezinsleden
 • Invloed van loyaliteit op mensen die uit evenwicht zijn en de impact daarvan op gezinnen en individuen
 • Herkenning van weerstand bij mensen die uit balans zijn
 • Reflectie op het eigen leven vanuit de contextuele benadering: persoonlijk én professioneel
 • Praktijkoefeningen in relatie tot contextuele vaardigheden die gebruikt kunnen worden in de hulpverlening
 • Betekenis en hantering van een genogram in de praktijk van het werken met gezinnen


Modules

Module 1: Contextueel werken module 1

In deze eerste module gaat het om de volgende thema’s:
 

 • Uitgangspunten van de contextuele benadering en therapie
 • Contextuele diagnostiek
 • Het maken en interpreteren van een genogram
 • De kracht en macht van loyaltiteit


Deze dag is een mix van luisteren en doen, waarbij we er vanuit gaan dat de deelnemers ook bereid en in staat zijn op zichzelf te reflecteren.

Module 2: Contextueel werken - module 2

In de tweede module staan de volgende thema’s centraal:
 

 • Het werken met meervoudige partijdigheid als attitude en vaardigheid
 • Ondergrondse loyaliteit als hefboom naar destructief gedrag
 • De vaak destructieve gevolgen van ervaren onrecht, soms intergenerationeel
 • Praktisch toepassen van verticale en horizontale erkenning


Deze dag is een mix van luisteren en doen, waarbij we er wederom vanuit gaan dat de deelnemers bereid en in staat zijn op zichzelf te reflecteren.


Studiebelasting

De totale studiebelasting bedraagt een tijdsinvestering van 20 uur bestaande uit contactmomenten, zelfstudie en opdrachten.


Toetsing / examinering

Cursisten ontvangen na het voltooien van de training een bewijs van deelname.


Certificering / accreditatie

SKJ
Categorie: formeel leren - training (kamer jeugd- en gezinsprofessionals  / jeugdzorgwerkers)
18 punten

NIP K&J/NVO-OG
Afgewezen


Prijs

De prijs van de scholing is mede afhankelijk van het aantal deelnemers en de specifieke wensen van de opdrachtgever. Vraag een vrijblijvende offerte aan.