Incompany | LVB en seksualiteit - Tweedaagse training

Incompany | LVB en seksualiteit - Tweedaagse training

Ieder mens heeft recht op (positieve) seksualiteitbeleving. De kans op problemen, afwijkend en/of overschrijdend seksueel gedrag bij LVB is groot. Seksualiteit bij deze doelgroep verdient extra aandacht. Als je met kinderen, jongeren of volwassenen werkt met LVB, zijn kennis van seksualiteit en vaardigheden om professioneel met het onderwerp om te kunnen gaan daarom essentieel.

Waarom is de kans op seksuele gezondheid kleiner bij LVB? Wat kun je preventief doen om de seksuele gezondheid te bevorderen? Wat is seksuele gezondheid, seksualiteit, hoe werkt het seksuele systeem en waarom is dat juist bij deze doelgroep zo belangrijk om te weten? Wanneer is seksueel gedrag zorgwekkend en welke interventies zijn dan passend? Hoe kun je seksuele hulp-en opvoedingsvragen herkennen en bespreekbaar maken? Hoe kom je gezamenlijk tot een handelingsperspectief? Hoe kun je gemakkelijker en positief met dit onderwerp omgaan?

In deze tweedaagse training krijg je antwoord op deze vragen en worden jouw professionele competenties met betrekking tot seksualiteit en LVB vergroot.

Vraag een vrijblijvende offerte aan

Van al ons aanbod op de hoogte blijven? Schrijf je dan in voor onze gratis nieuwsbrief!


Doelgroepen

De training is bedoeld voor professionals die actief zijn binnen de jeugdzorg, (geestelijke) gezondheidszorg, of (speciaal) onderwijs, en werken met mensen met een lichte verstandelijke beperking. Denk daarbij aan:

 • Jeugdzorgwerkers
 • Verpleegkundigen (SPV, Jeugd-, GGZ-, VG-, seksuele gezondheid- of praktijkverpleegkunde)
 • (School)maatschappelijk werkers
 • Gezinshuisouders
 • Woonbegeleiders
 • Ambulant begeleiders
 • Zorgcoördinatoren


Werk- en denkniveau: HBO / Universitair


Leerdoelen

 • Seksualiteit en intimiteit in de begeleiding van mensen met een lichte verstandelijke beperking professioneel hanteren;
 • De (diversiteit aan) seksuele gevoelens die cliënten (kunnen) hebben;
 • Het geven van informatie en voorlichting over seksualiteit en relaties aan mensen met een lichte verstandelijke beperking;
 • Reflecteren op eigen normen, waarden en (verschillen in) grenzen ten aanzien van seksualiteit en intimiteit, zowel als persoon, professional en als collega;
 • Inzicht in de invloed van eigen normen en waarden op het professionele handelen;
 • Bevorderen van de communicatie tussen collega's onderling, met betrekking tot seksualiteit en intimiteit bij cliënten met een lichte verstandelijke beperking.


Modules

Module 1: Verantwoordelijkheid, vertrouwelijkheid en gesprekstechnieken

De eerste module van deze training gaat over verantwoordelijkheid, vertrouwelijkheid en het inzetten van bepaalde gesprekstechnieken die je kunt gebruiken, waarbinnen rekening gehouden wordt met de licht verstandelijke beperking van je cliënt.

10.00 uur – 11.00 uur: Woordgebruik, wat vertel je over jezelf en persoonlijke gevoelens 

11.00 uur – 11.30 uur: Pauze

11.30 uur – 12.30 uur: Vertrouwelijkheid en verantwoordelijkheid

12.30 uur – 13.30 uur: Pauze

13.30 uur – 15.00 uur: Behandeling van casuïstiek

15.00 uur – 15.30 uur: Pauze

15.30 uur – 16.45 uur: Oefenen van vaardigheden en gesprekstechnieken

16.45 uur – 17.00 uur: Evaluatie en afsluiting

Module 2: Attitude, relatie en motief

In de tweede module van deze training wordt uitvoerig stilgestaan bij je eigen basishouding ten aanzien van seksualiteit bij mensen met een licht verstandelijke beperking. Daarnaast is er veel aandacht voor de relatie die je hebt met je cliënt en hoe je die als instrument kunt inzetten. Verder komen de verschillende redenen waarom je met mensen met een LVB zou willen praten over seksualiteit aan de orde.

10.00 uur – 11.15 uur: Introductie en kennismaking:

 • Wat voor relaties hebben mensen met en LVB?
 • Factoren die invloed hebben op seksuele uitingsvormen

11.15 uur – 11.30 uur: Pauze

11.30 uur – 13.00 uur: Attitudes van begeleiders

13.00 uur – 14.00 uur: Pauze

14.00 uur – 15.15 uur: Wat weten mensen met een LVB van seks?

15.15 uur – 15.30 uur: Pauze

15.30  uur- 16.45 uur: Presentatie:

 • Redenen en motieven om seksueel contact te hebben
 • Problemen bij seksuele relaties  

16.45 uur – 17.00 uur: Evaluatie en afsluiting


Studiebelasting

De training bedraagt 10 uur contacttijd.


Toetsing / examinering

De cursist ontvangt een bewijs van deelname aan het eind van de training.


Certificering / accreditatie

Deze training is geaccrediteerd door de volgende beroepsregisters:

Registerplein
Gezinshuisouders: 15 punten
Maatschappelijk werkers: 15 punten

SKJ
12 punten
Formeel leren - cursus

NIP K&J / NVO-OG
12 punten herregistratie
0,5 punt opleiding - behandeling
0,5 punt opleiding - diagnostiek
5 punten opleiding - overige taken

Register Vaktherapie
10 punten

Lerarenregister
Leraren ontvangen een deelnamecertificaat op naam, met daarop vermeld 10 registeruren in de categorie "pedagogisch". Deze mag opgevoerd worden in het dossier.
[je upload zelf je deelnamebewijs]

Kwaliteitsregister V&V
(GGZ, jeugdverpleegkunde, praktijkverpleegkunde, SPV, VG-Zorg)
10 punten


Prijs

De prijs van de scholing is mede afhankelijk van het aantal deelnemers en de specifieke wensen van de opdrachtgever. Vraag een vrijblijvende offerte aan.