Incompany | Perfectionistische jongeren - Tweedaagse training

Incompany | Perfectionistische jongeren - Tweedaagse training

Perfectionisme heeft vooral onder jongeren de laatste decennia ziekelijke vormen aangenomen. Angst, depressies, de begeleiders op scholen hebben hun handen vol aan studenten die door de studiestress tot niks meer komen. Dwangmatig doen ze er steeds weer een schepje bovenop, tot ze vastlopen. Prima cijfers misschien, maar het levensgeluk is ver te zoeken.

Perfectionistische leerlingen zijn vaak onzichtbaar omdat ze goede cijfers halen. Ze zetten zichzelf zo sterk onder druk dat dwang- of angststoornissen het gevolg kunnen zijn. Maatschappelijke prestatiedruk is uiteraard sterk voelbaar binnen het onderwijs. Maar veel signalen wijzen erop dat de druk om te presteren in de klas of collegebank epidemische vormen heeft aangenomen.

Perfectionisme wordt een volksziekte van een nieuwe generatie genoemd en onderzoek heeft laten zien hoezeer generaties kunnen verschillen in de mate waarin leven en werk lijden onder perfectionisme. En dat heeft veel te maken met de sterk veranderde samenleving. Individualisme en materialisme jagen prestatiedrang aan en wekken vaak ook veel te hoge verwachtingen. Competitie stimuleert groei en de ontwikkeling van talent; de keerzijde is dat jongeren te ver gaan en tegen een burn-out aanlopen. Ze gaan gebukt onder faalangst, bestrijden die al of niet bewust met perfectionisme en brengen zichzelf daarmee steeds verder in de problemen.

In deze training gaat het om drie aandachtsvelden:

Wat zijn de eigenlijke bronnen van perfectionisme onder jongeren, hoe herken je dit en welke aanpakken zijn succesvol om deze groep jongeren succesvol te kunnen begeleiden, in en buiten het onderwijs.

Cursisten ontvangen het boek: ‘Perfectionistische leerlingen’ van drs. Ard Nieuwenbroek

Vraag een vrijblijvende offerte aan

Van al ons aanbod op de hoogte blijven? Schrijf je dan in voor onze gratis nieuwsbrief!


Cursusleider

Ard Nieuwenbroek
Drs. Ard Nieuwenbroek

Ard is sociaal pedagoog en orthopedagoog en werkzaam als geregistreerd therapeut, trainer en supervisor in onderwijs- en hulpverleningsorganisaties. Hij werkt ook met regelmaat in Zuid Afrika als therapeut, trainer en coach in projecten van bewoners van sloppenwijken. Hij is auteur van inmiddels dertig boeken over faalangst (o.a. het handboek faalangsttraining), contextueel werken en coaching.


Doelgroepen

Deze training is primair gericht op HBO- opgeleide professionals die binnen de zorg of het onderwijs in aanraking komen met jongerenmensen die uit evenwicht zijn in hun leven ten gevolge van perfectionisme.

Te denken valt aan:
▪ Intern- / ambulant begeleiders / zorgcoördinatoren
▪ Jeugdzorgwerkers
▪ Maatschappelijk werkers
▪ Gezinshuisouders
▪ Vaktherapeuten
▪ Mentoren
▪ Leerlingbegeleiders


Leerdoelen

  • Wat perfectionisme voor jongeren en hun omgeving betekenen;
  • Het ontstaan van perfectionisme onder jongeren;
  • Herkennen van diverse vormen van perfectionisme onder jongeren;
  • Handvatten rond preventieve begeleiding van perfectionisme;
  • Handvatten voor curatieve begeleiding rond perfectionisme;
  • Bereiken en inschakelen van ouders gericht op dit thema.


Modules

Module 1: Perfectionistische jongeren - module 1

09.30 uur Ontvangst met koffie en registratie

10.00 uur Wat is perfectionisme onder jongeren?

Theoretisch basis omtrent het thema. We verkennen dit vanuit allerlei perspectieven. Het is in ieder geval geen eenduidig en lineair begrip. Deelnemers brengen ook eigen (persoonlijke) ervaringen in.

11.30 uur Koffiepauze

11.45 uur Hoe herken je dit bij jongeren?

Welke signalen zijn ‘ te zien en te horen’ en welke signalen zitten in de zogenaamde ‘achtertaal’ van jongeren. Hoe maak je hieromtrent een eerste contact met jongeren en hun ouders? Er wordt info gegeven en geoefend.

13.00 uur Lunch

14.00 uur Wat zijn preventieve en curatieve methodieken in het begeleiden van perfectionisme onder jongeren?

Qua preventie en curatie zijn er diverse aanpakken mogelijk. In dit blok verkennen we op een praktische wijze de methodieken en oefenen er ook mee.

15.30 uur Koffiepauze

15.45 uur Reflectie op eigen handelen en toepassen van kennis aan de hand van casuïstiek.

Begeleiden kan alleen vanuit reflectie op eigen ervaringen. Dat doen we in dit blok, gekoppeld aan het tot in detail verkennen van herkenbare situaties van deelnemers in hun werkomgeving.

16.30 uur Voorbereiding thuisopdracht module 2

Na de eerste module gaan deelnemers in de eigen werksituatie concreet aan het oefenen met aangebrachte vaardigheden.

16.45 uur Korte terugblik op de dag

17.00 uur Afsluiting

Deze dag is een mix van luisteren en doen, waarbij we er vanuit gaan dat de deelnemers ook bereid en in staat zijn op zichzelf te reflecteren
 

Module 2: Perfectionistische jongeren - module 2

09.30 uur Ontvangst met koffie en registratie


10.00 uur Concreet oefenen met curatieve methodieken in het begeleiden van jongeren met perfectionisme.

Hierin werken we vooral met de methodiek van delen en gehelen, gefundeerd op de Gestalt-benadering.

11.30 uur Koffiepauze

11.45 uur Concreet oefenen van het constructief werken met ouders van deze jongeren vanuit een systemische benadering.

Deze oefening richt zich op systemisch werken, waarbij we gebruik maken van de methodiek van de ‘overkant’ .

13.00 uur Lunch

14.00 uur Onderzoek in welke mate perfectionisme bij de begeleider zelf invloed heeft op het succes van begeleiding.

Hierbij gaan we een laag ‘ dieper’ reflecteren, onder andere gebruik makend van intergenerationele inzichten.

15.30 uur Koffiepauze

15.45 uur Reflectie op eigen handelen en toepasbaarheid van de leeropbrengsten.

Bij dit onderdeel verkennen we welke aanpak het beste past bij de eigen persoonlijkheid en professionele attitude van de deelnemer. En hoe deelnemers in hun werksituatie de opbrengsten van deze tweedaagse kunnen verzilveren.

16.45 uur Evaluatie

17.00 uur Afsluiting

Ook deze dag is een mix van luisteren en doen, waarbij we er wederom vanuit gaan dat de deelnemers bereid en in staat zijn op zichzelf te reflecteren.


Studiebelasting

 De totale studiebelasting bedraagt een tijdsinvestering van 20 uur bestaande uit contactmomenten, zelfstudie en opdrachten.


Toetsing / examinering

 Cursisten ontvangen na het voltooien van de training een bewijs van deelname 


Certificering / accreditatie

Lerarenregister
20 uren in de categorie pedagogisch onder aanbodcode 00800-96896

Registerplein
20 punten
- Cliëntondersteuners;
- GGZ-agogen;
- Gezinshuisouders;
- Maatschappelijk werkers;
- Sociaal agogen;
- Sociaal werkers

SKJ
18 punten
Formeel leren - cursus

Register Vaktherapie
20 punten

LBSB / LBRT
In behandeling


Prijs

De prijs van de scholing is mede afhankelijk van het aantal deelnemers en de specifieke wensen van de opdrachtgever. Vraag een vrijblijvende offerte aan.