Incompany | Seksueel grensoverschrijdend gedrag bij mensen met een LVB - Tweedaagse training

Incompany | Seksueel grensoverschrijdend gedrag bij mensen met een LVB - Tweedaagse training

De training over seksueel grensoverschrijdend gedrag bij mensen met een licht verstandelijke beperking is gericht op academici die met mensen met een LVB werken.

Seksueel grensoverschrijdend gedrag bij zwakbegaafde en licht verstandelijk beperkte (LVB) mensen komt regelmatig voor, variërend van lichte tot zeer ernstige vormen. Uit onderzoek blijkt dat er binnen de groep plegers van seksueel grensoverschrijdend gedrag (SGG) een oververtegenwoordiging is van LVB en zwakbegaafde mensen. In deze cursus wordt stilgestaan bij zowel de diagnostiek als de behandeling van SGG.

Op basis van empirisch onderzoek is een aantal algemene principes te onderscheiden dat aan iedere effectieve interventie c.q. behandeling ten grondslag zou moeten liggen: de zogeheten Risk-Need-Responsivity principes. Dat wil zeggen dat zowel in de diagnostiek als in de behandeling aandacht moet zijn voor:

  1. De ernst en de mate van het risico;
  2. De eigen individuele combinatie van factoren die tot het SGG hebben geleid en;
  3. Een goede matching met de leerstijl en de motivatie van de cliënt.

Gelet op de verstandelijke beperking zal binnen deze cursus extra aandacht besteed worden aan de wijze waarop aangesloten kan worden bij de mogelijkheden en de beperkingen van deze mensen, zodat de cliënt optimaal kan profiteren van behandeling. Naast uitgebreide kennis- en informatieoverdracht zal er ruimte geboden worden voor het delen en bespreken van eigen casuïstiek.

Vraag een vrijblijvende offerte aan

Van al ons aanbod op de hoogte blijven? Schrijf je dan in voor onze gratis nieuwsbrief!


Cursusleider

Bram le Grand
Drs. Bram le Grand

Bram le Grand was tot 2016 geregistreerd als klinisch psycholoog. Sinds hij gepensioneerd is geeft hij scholing en onderwijs. Van 1981 tot 2014 heeft hij gewerkt bij Trajectum (voorheen Hoeve Boschoord), een behandelkliniek voor behandeling van licht verstandelijk beperkte en zwakbegaafde mensen met ernstige gedragsproblematiek.

Vanaf 1995 heeft Bram zich gespecialiseerd in diagnostiek en behandeling van mensen met een licht verstandelijke beperking en seksueel grensoverschrijdend gedrag. Zo kan hij bogen op een solide theoretisch fundament en decennialange praktijkervaring in het diagnosticeren, begeleiden en behandelen van mensen met een LVB die seksueel grensoverschrijdend gedrag vertonen.


Doelgroepen

Deze cursus is speciaal bedoeld voor klinisch (neuro) psychologen, Gz-psychologen, kinder- en jeugdpsychologen, orthopedagogen en seksuologen die werkzaam zijn in de (al dan niet forensische) verstandelijk gehandicaptenzorg.


Leerdoelen

  • Kennis over informatieoverdracht en kennisuitwisseling over SGG bij LVB en zwakbegaafde mensen;
  • Reflectie op eigen normen, waarden en (verschillen in) grenzen ten aanzien van (deviante) seksualiteit;
  • Inzicht in de invloed hiervan op het professionele handelen;
  • Opbrengsten over de uitwisseling van eigen SGG casuïstiek met medecursisten;
  • Het oefenen van relevante basisvaardigheden.


Studiebelasting

De studiebelasting bedraagt 6 uur netto contacttijd per bijeenkomst. Daarnaast maakt elke deelnemer zelfstanding de eLearning. Deze eLearning bestaat uit diverse modules en een literatuurstudie. De gemiddelde cursist heeft hier in totaal ongeveer 28 uur voor nodig.

In totaal besteedt de gemiddelde cursist ongeveer 40 uur aan het doorlopen van deze scholing.
 


Toetsing / examinering

Iedere cursist ontvangt een bewijs van deelname aan het eind van de cursus.


Certificering / accreditatie

Deze cursus is geaccrediteerd door de volgende beroepsregisters:
 

FGzPt
12 punten

NIP K&J/NVO-OG
Herregistratie: 12 punten
Opleiding - behandeling: 1,5 punt
Opleiding - diagnostiek: 1,5 punt
Opleiding - overige taken: 3 punten 

Kwaliteitsregister V&V
12 punten
- GGZ
- Jeugdverpleegkunde
- VG-Zorg
- SPV
- Seksuele gezondheid

VSR
15 punten

Lid van een ander beroepsregister? Als je tijdig contact met ons opneemt, kunnen we samen bekijken of we ook accreditatie voor jouw beroepsgroep kunnen aanvragen.
 


Prijs

De prijs van de scholing is mede afhankelijk van het aantal deelnemers en de specifieke wensen van de opdrachtgever. Vraag een vrijblijvende offerte aan.