Incompany | Suïcide en suïcidepreventie

Incompany | Suïcide en suïcidepreventie

De preventie van suïcide is een complexe zaak en omvat ondermeer de ontwikkeling van een adequate behandelrelatie met patiënten, systematisch onderzoek van de suïcidale toestand door goed opgeleide medewerkers, behandeling van suïcidaliteit en ketenzorg.

Evaluaties van suïcides laten regelmatig lacunes zien in het contact en het doorvragen naar suïcidaliteit, in de kennis van risicofactoren en in de continuïteit van zorg. In deze training leer je zulke tekortkomingen zo veel mogelijk voorkomen. Je krijgt een reeks praktische handvatten om suicidaliteit te herkennen, het bespreekbaar te maken en vervolgens adequaat te handelen.

Vraag een vrijblijvende offerte aan

Van al ons aanbod op de hoogte blijven? Schrijf je dan in voor onze gratis nieuwsbrief!


Cursusleider

Bert van Luyn
Drs. Bert van Luyn

Bert van Luyn is klinisch psycholoog / systeemtherapeut bij GGNet Doetinchem. Hij geeft inmiddels tientallen jaren onderwijs op het gebied van de acute psychiatrie en crisisinterventie. In het verlengde daarvan heeft hij zich gespecialiseerd in het hanteren van agressie, suïcidepreventie (met name chronische suïcidaliteit) en de behandeling van patiënten met een ernstige persoonlijkheidsstoornis. Hij is een van de redacteuren van het Handboek Borderline Persoonlijkheidsstoornis en publiceerde met Ad kerkhof het boek Suïcidepreventie in de Praktijk.


Doelgroepen

HBO+ of academisch opgeleide professionals die in de uitvoering van hun vak met suïcide(preventie) te maken hebben. Daarbij valt te denken aan:

 • (Gezondheidszorg-) psychologen
 • Orthopedagogen
 • Verpleegkundig specialisten GGZ
 • (Sociaal-) psychiatrisch verpleegkundigen
 • Vaktherapeuten


Leerdoelen

 • Beoordeling van telefonische aanvragen;
 • Uitzetten van een eerste interventielijn;
 • Opbouwen van een werkrelatie met suïcidale patiënten;
 • Concretiseren en doorvragen;
 • Beoordelen van risicofactoren;
 • Bepalen van de urgentie;
 • Opname-indicaties;
 • Samenwerking met ketenpartners;
 • Toepassing van het CASE interview schema in acute situaties.


Programma

10.00 uur Inleiding actuele theorieën over suïcidaliteit

 • Waarom overwegen mensen zelfmoord
 • Suïcidale motieven
 • Acute versus chronische suïcidaliteit
 • Acute op chronische suïcidaliteit

11.15 uur Pauze

11.30 uur De ontwikkeling van een werkrelatie met suïcidale patiënten

 • Uitvragen en doorvragen bij suïcidaliteit
 • Risicofactoren
 • Systematische risicotaxatie en management van suïcidaal gedrag
 • De hoofdlijn van de multidisciplinaire richtlijn

12.30 uur Lunch

13.30 uur Interactieve trainingssessie

15.00 uur Pauze

15.15 uur Vervolg interactieve trainingssessie

16.15 uur Ruimte voor inbreng eigen casuïstiek

16.45 uur Reflectie en evaluatie

17.00 uur Afsluiting


Studiebelasting

6 uur contacttijd en 2 uur voorbereidingstijd: totaal 8 uur.


Toetsing / examinering

De deelnemer ontvangt een bewijs van deelname na afronding van de training.


Certificering / accreditatie

De volgende beroepsregisters accrediteren deze training:

FGzPt
- Klinisch neuropsycholoog
- Klinisch psycholoog

3 punten

NIP K&J / NVO-OG
K&J/OG opleiding - diagnostiek: 0,5 punt
K&J/OG opleiding - behandeling: 2 punt
K&J/OG opleiding - overig taken: 0,5 punt
K&J/OG herregistratie: 6 punten

VSR
6 punten

Register Vaktherapie
8 punten

Kwaliteitsregister V&V
- Consultatieve psychiatrie
- Jeugdverpleegkunde
- Kinderverpleegkunde

6 punten

SKJ
Categorie: opleidingstraject jeugdzorgwerker
Subcategorie: opleidingstraject - geaccrediteerde opleidingen

8 punten

Ben je lid van een ander beroepsregister en wil je toch punten voor je deelname aan deze training krijgen? Neem dan tijdig contact met ons op. We bekijken dan of het mogelijk is om alsnog accreditatie bij jouw vereniging of register aan te vragen.
 


Prijs

De prijs van de scholing is mede afhankelijk van het aantal deelnemers en de specifieke wensen van de opdrachtgever. Vraag een vrijblijvende offerte aan.