Incompany | Werkhoudingsproblemen bij kinderen van 4 tot 12 jaar

Incompany | Werkhoudingsproblemen bij kinderen van 4 tot 12 jaar

Een goede werkhouding lijkt voorwaardelijk om te komen tot leren en ontwikkelen. 

Toch kennen we in de rol van professional kinderen die niet meer komen tot werken en ongemotiveerd ogen. Tijdens deze eendaagse training verkennen we vanuit een breed kader waar werkhoudingsproblematiek vandaan komt en wat dit vervolgens vraagt in de afstemming.

We streven altijd naar een passend aanbod en een passende aanpak voor de kinderen waarmee wij werken. Het kunnen afstemmen op de (specifieke) behoeften van kinderen blijft echter een complexe uitdaging. Dat geldt ook bij kinderen waarbij een werkhoudingsprobleem is ontstaan.

Bij werkhoudingsproblematiek kan zich een spanningsveld ontvouwen met gevoelens van onvermogen, onmacht, frustratie en stress. Dat geldt voor het kind zelf, maar ook de omgeving. Om hierbij geen speelbal te worden met weinig kans op succes, is het nodig om enkele uitgangspunten in het handelen van de leerkracht of hulpverlener te definiëren: ´ken het kind´, ´ken jezelf´ en ´ken de context´. Kennis van de aard van het probleem, de uitwerking ervan op leren, het denken en voelen en zelfonderzoek door de professional zijn de basisingrediënten om te kunnen komen tot een passend aanbod en juiste aanpak bij kinderen met een werkhoudingsprobleem. 

Onderstaande thema’s vormen de rode draad tijdens deze training:

Aan bod komt hoe voorwaardelijke uitvoeringsvaardigheden op een krachtige manier gestimuleerd kunnen worden en wat dit vraagt van de leerkracht / begeleider in het primaire proces, onder andere tijdens instructie en verwerking. Aan de hand van eigen meegebrachte warme casuïstiek zal de training een praktische vertaalslag krijgen naar de eigen praktijk van morgen. 

Vraag een vrijblijvende offerte aan

Van al ons aanbod op de hoogte blijven? Schrijf je dan in voor onze gratis nieuwsbrief!


Doelgroepen

Deze scholingsdag is bedoeld voor leerkrachten en hulpverleners die werken met kinderen van 4 tot 12 jaar, waaronder leerkachten en intern begeleiders (BAO, SBO en SO), (ambulant) begeleiders, pedagogisch medewerkers, groepswerkers, kinderverpleegkundigen, zorg- en behandelcoördinatoren op HBO / HBO+ niveau.


Leerdoelen

 • Hoe je als professional werkhoudingsproblemen kunt duiden vanuit een breed perspectief
 • Het verschil tussen werkhoudingsproblemen als gevolg van een stoornis of werkhoudingsproblemen als gevolg van een probleem
 • Hoe de ´koude´ en ´warme´ executieve functies van leerlingen gestimuleerd kunnen worden
 • Hoe onzekerheid en een laag zelfvertrouwen gesignaleerd kan worden
 • Hoe de afstemming verloopt bij leerlingen met een laag zelfbeeld, laag zelfvertrouwen of faalangst
 • Hoe je oplossingsgericht aan de slag kunt gaan met kinderen


Programma

10.00 uur Opening en inleiding

10.15 uur Breed duiden van werkhoudingsproblematiek: verkenning onderliggende oorzaken vanuit een metamodel

11.00 uur werkhoudingsproblematiek: het gevolg van een stoornis of een probleem?

12.00 uur Zwakke executieve functies als kernprobleem:

 • Herkennen en stimuleren van denkvaardigheden:
 • Herkennen en stimuleren van emotieregulatie vaardigheden

13:00 uur Lunchpauze

14.00 uur Laag zelfbeeld als onderliggende reden voor werkhoudingsproblematiek

 • Herkennen van een laag zelfbeeld
 • Stimuleren van het positieve zelfbeeld
 • Oplossingsgericht aan de slag met leerlingen

14.30 uur Aan de slag met koude casuïstiek

15.45 uur Aan de slag met warme casuïstiek

17.00 uur Afsluiting


Studiebelasting

Zes uur contacttijd verdeeld over 1 lesdag


Toetsing / examinering

Iedere cursist ontvangt een bewijs van deelname aan het eind van de training


Certificering / accreditatie

Lerarenregister
5 uren, waarvan 3 (Vak)didactisch en 2 pedagogisch. Aanbodcode: 00601-03251


Prijs

De prijs van de scholing is mede afhankelijk van het aantal deelnemers en de specifieke wensen van de opdrachtgever. Vraag een vrijblijvende offerte aan.