Eindhoven

Eéndaagse training: Jeugdzorgmethodieken inzetten bij niet-westerse cliënten

Utrecht

Eéndaagse training: ADHD - ODD / CD

Eindhoven

Tweedaagse training: Praten over seksualiteit met mensen met een LVB

Eindhoven

Eéndaagse training: ADHD - ODD / CD

Utrecht

Eéndaagse training: ADHD - ODD / CD

Utrecht

Tweedaagse training: Praten over seksualiteit met mensen met een LVB

Trainingen - Cursussen


Eéndaagse training: Jeugdzorgmethodieken inzetten bij niet-westerse cliënten
20 december 2016
Eéndaagse training: Beroepsgeheim, privacy en dossiervorming
24 januari 2017
Eéndaagse cursus: Positief en nieuw management in de zorg
25 januari 2017
Eéndaagse training: Kinderen en rouw
26 januari 2017
Driedaagse cursus: Werken met gezinnen in (v)echtscheidingen en strijdzaken
7 februari 2017
Eéndaagse training: ADHD - ODD / CD
9 februari 2017
Driedaagse cursus: Autismebegeleiding
16 februari 2017
Tweedaagse training: Contextuele hulpverlening
2 maart 2017
Eéndaagse training: Suïcide en suïcidepreventie
13 maart 2017
Eéndaagse training: Social media in de begeleiding van jongeren
14 maart 2017
Tweedaagse cursus: Seksueel grensoverschrijdend gedrag bij mensen met een LVB
15 maart 2017
Eéndaagse cursus: Werken vanuit een oudergerichte attitude
28 maart 2017
Eéndaagse training: Begeleiden van sociaal zwakke gezinnen
29 maart 2017
Eéndaagse training: Emotie coaching bij kinderen
13 april 2017
Tweedaagse training: Faalangst de baas
10 mei 2017
Tweedaagse training: Praten over seksualiteit met mensen met een LVB
17 mei 2017
Eéndaagse training: Suïcide en suïcidepreventie
7 juni 2017
Eéndaagse training: ADHD - ODD / CD
8 juni 2017
Eéndaagse training: Beroepsgeheim, privacy en dossiervorming
13 juni 2017
Eéndaagse training: Begeleiden van sociaal zwakke gezinnen
20 juni 2017
Eéndaagse training: Kinderen en rouw
22 juni 2017
Driedaagse cursus: Werken met gezinnen in (v)echtscheidingen en strijdzaken
12 september 2017
Tweedaagse cursus: Seksueel grensoverschrijdend gedrag bij mensen met een LVB
13 september 2017
Driedaagse cursus: Autismebegeleiding
14 september 2017
Eéndaagse training: Beroepsgeheim, privacy en dossiervorming
26 september 2017
Eéndaagse training: Suïcide en suïcidepreventie
4 oktober 2017
Eéndaagse training: Kinderen en rouw
5 oktober 2017
Eéndaagse training: Begeleiden van sociaal zwakke gezinnen
10 oktober 2017
Eéndaagse training: Social media in de begeleiding van jongeren
10 oktober 2017
Tweedaagse training: Faalangst de baas
12 oktober 2017
Eéndaagse training: ADHD - ODD / CD
12 oktober 2017
Eéndaagse cursus: Werken vanuit een oudergerichte attitude
31 oktober 2017
Tweedaagse training: Praten over seksualiteit met mensen met een LVB
1 november 2017
Tweedaagse training: Contextuele hulpverlening
1 november 2017
Eéndaagse training: Emotie coaching bij kinderen
16 november 2017
Eéndaagse training: Social media in de begeleiding van jongeren
21 november 2017
Eéndaagse training: Beroepsgeheim, privacy en dossiervorming
5 december 2017
Eéndaagse training: Begeleiden van sociaal zwakke gezinnen
12 december 2017


eLearning


e-Learning: Oudergericht werken in de VG-zorg
Online
Online leergang AD(H)D en autisme voor de hulpverlening
Online
Online leergang AD(H)D en autisme voor het onderwijs
Online
e-Learning: Hulpverlenen aan kinderen met een autismespectrumstoornis en hun ouders
Online
e-Learning: Oudergericht werken voor verpleegkundigen
Online
e-Learning: Omgaan met leerlingen met AD(H)D in het onderwijs
Online
e-Learning: Hulpverlenen aan kinderen met AD(H)D en hun gezinnen
Online
e-Learning: Omgaan met leerlingen met een autismespectrum stoornis in het onderwijs
Online


Congressen - Symposia - Studiedagen

Euregionaal Congresburo

Congres Levend verlies
8 december 2016
Congres Mentaliseren
12 januari 2017
Congres Ouderschaps- en opvoedingsondersteuning
19 januari 2017
Studiedag LHBT
9 februari 2017
Congres Hechtingsproblematiek
15 september 2017
Congres Hoogbegaafdheid
29 september 2017