Eindhoven

Eéndaagse training: Jeugdzorgmethodieken inzetten bij niet-westerse cliënten

Utrecht

Eéndaagse training: ADHD - ODD / CD

Utrecht

Tweedaagse training: Praten over seksualiteit met mensen met een LVB

Trainingen - Cursussen


Driedaagse cursus: Werken met gezinnen in (v)echtscheidingen en strijdzaken
12 september 2017
Tweedaagse cursus: Seksueel grensoverschrijdend gedrag bij mensen met een LVB
13 september 2017
Driedaagse cursus: Autismebegeleiding
14 september 2017
Eéndaagse training: Executieve functies in het basisonderwijs
19 september 2017
Eéndaagse training: Beroepsgeheim, privacy en dossiervorming
26 september 2017
Eéndaagse cursus: Werken vanuit een oudergerichte attitude
26 september 2017
Eéndaagse training: Kinderen en rouw
4 oktober 2017
Eéndaagse training: Suïcide en suïcidepreventie
4 oktober 2017
Eéndaagse training: Begeleiden van sociaal zwakke gezinnen
10 oktober 2017
Eéndaagse training: Social media in de begeleiding van jongeren
10 oktober 2017
Eéndaagse training: Jeugdzorgmethodieken inzetten bij niet-westerse cliënten
11 oktober 2017
Tweedaagse training: Faalangst de baas
12 oktober 2017
Eéndaagse training: ADHD - ODD / CD
12 oktober 2017
Eéndaagse cursus: Hechtingsproblematiek
31 oktober 2017
Tweedaagse training: Praten over seksualiteit met mensen met een LVB
1 november 2017
Tweedaagse training: Contextuele hulpverlening
1 november 2017
Eéndaagse training: Emotie coaching bij kinderen
16 november 2017
Eéndaagse training: Social media in de begeleiding van jongeren
21 november 2017
Eéndaagse training: Beroepsgeheim, privacy en dossiervorming
5 december 2017
Eéndaagse training: Begeleiden van sociaal zwakke gezinnen
12 december 2017
Eéndaagse training: Executieve functies in het basisonderwijs
12 december 2017
Eéndaagse cursus: Hechtingsproblematiek
13 december 2017


eLearning


e-Learning: Oudergericht werken in de VG-zorg
Online
Online leergang AD(H)D en autisme voor de hulpverlening
Online
Online leergang AD(H)D en autisme voor het onderwijs
Online
e-Learning: Hulpverlenen aan kinderen met een autismespectrumstoornis en hun ouders
Online
e-Learning: Oudergericht werken voor verpleegkundigen
Online
e-Learning: Omgaan met leerlingen met AD(H)D in het onderwijs
Online
e-Learning: Hulpverlenen aan kinderen met AD(H)D en hun gezinnen
Online
e-Learning: Omgaan met leerlingen met een autismespectrum stoornis in het onderwijs
Online


Congressen - Symposia - Studiedagen

Euregionaal Congresburo

Congres Mindset
14 september 2017
Congres Hoogbegaafdheid
26 september 2017
Congres Hechtingsproblematiek
5 oktober 2017
Congres Autisme
2 november 2017
Vroegsignalering
15 november 2017
Cliënten in conflictsituaties
16 november 2017
Morele dilemma's
30 november 2017
Levend verlies - Blijvend verdriet
7 december 2017
18 jaar en hoe nu verder
14 december 2017