Eindhoven

Eéndaagse training: Jeugdzorgmethodieken inzetten bij niet-westerse cliënten

Eindhoven

Eéndaagse training: ADHD - ODD / CD

Eindhoven

Tweedaagse training: Praten over seksualiteit met mensen met een LVB

Utrecht

Eéndaagse training: ADHD - ODD / CD

Utrecht

Eéndaagse training: Jeugdzorgmethodieken inzetten bij niet-westerse cliënten

Eindhoven

Eéndaagse training: ADHD - ODD / CD

Eindhoven

Eéndaagse training: Jeugdzorgmethodieken inzetten bij niet-westerse cliënten

Utrecht

Tweedaagse training: Praten over seksualiteit met mensen met een LVB

Trainingen - Cursussen


Eéndaagse training: Beroepsgeheim, privacy en dossiervorming
5 december 2017
Eéndaagse training: Begeleiden van sociaal zwakke gezinnen
12 december 2017
Eéndaagse training: Executieve functies in het basisonderwijs
12 december 2017
Eéndaagse cursus: Hechtingsproblematiek
13 december 2017
Eéndaagse cursus: Werken vanuit een oudergerichte attitude
19 december 2017
Tweedaagse training: Contextuele hulpverlening
18 januari 2018
Eéndaagse training: Jeugdzorgmethodieken inzetten bij niet-westerse cliënten
31 januari 2018
Eéndaagse training: Social media in de begeleiding van jongeren
6 februari 2018
Driedaagse cursus: Werken met gezinnen in (v)echtscheidingen en strijdzaken
6 februari 2018
Eéndaagse training: ADHD - ODD / CD
8 februari 2018
Eéndaagse training: Begeleiden van sociaal zwakke gezinnen
15 februari 2018
Driedaagse cursus: Autismebegeleiding
15 februari 2018
Eéndaagse cursus: Hechtingsproblematiek
21 februari 2018
Eéndaagse training: Beroepsgeheim, privacy en dossiervorming
13 maart 2018
Tweedaagse cursus: Seksueel grensoverschrijdend gedrag bij mensen met een LVB
14 maart 2018
Tweedaagse training: Faalangst de baas
15 maart 2018
Eéndaagse training: Suïcide en suïcidepreventie
21 maart 2018
Eéndaagse scholingsdag: Live contextuele therapie
11 april 2018
Eéndaagse training: Social media in de begeleiding van jongeren
15 mei 2018
Tweedaagse training: Praten over seksualiteit met mensen met een LVB
16 mei 2018
Eéndaagse training: Begeleiden van sociaal zwakke gezinnen
22 mei 2018
Eéndaagse training: Beroepsgeheim, privacy en dossiervorming
24 mei 2018
Eéndaagse cursus: Hechtingsproblematiek
6 juni 2018
Eéndaagse training: ADHD - ODD / CD
7 juni 2018
Eéndaagse training: Suïcide en suïcidepreventie
20 juni 2018
Eéndaagse training: Jeugdzorgmethodieken inzetten bij niet-westerse cliënten
26 juni 2018
Tweedaagse cursus: Seksueel grensoverschrijdend gedrag bij mensen met een LVB
12 september 2018
Eéndaagse training: Begeleiden van sociaal zwakke gezinnen
13 september 2018
Driedaagse cursus: Autismebegeleiding
13 september 2018
Eéndaagse training: Beroepsgeheim, privacy en dossiervorming
18 september 2018
Driedaagse cursus: Werken met gezinnen in (v)echtscheidingen en strijdzaken
3 oktober 2018
Eéndaagse cursus: Hechtingsproblematiek
3 oktober 2018
Eéndaagse training: ADHD - ODD / CD
4 oktober 2018
Eéndaagse training: Suïcide en suïcidepreventie
10 oktober 2018
Eéndaagse training: Social media in de begeleiding van jongeren
30 oktober 2018
Eéndaagse training: Jeugdzorgmethodieken inzetten bij niet-westerse cliënten
30 oktober 2018
Tweedaagse training: Praten over seksualiteit met mensen met een LVB
31 oktober 2018
Eéndaagse training: Social media in de begeleiding van jongeren
27 november 2018
Eéndaagse training: Begeleiden van sociaal zwakke gezinnen
27 november 2018
Eéndaagse training: Beroepsgeheim, privacy en dossiervorming
29 november 2018
Eéndaagse cursus: Hechtingsproblematiek
12 december 2018


eLearning


e-Learning: Oudergericht werken in de VG-zorg
Online
Online leergang AD(H)D en autisme voor de hulpverlening
Online
Online leergang AD(H)D en autisme voor het onderwijs
Online
e-Learning: Hulpverlenen aan kinderen met een autismespectrumstoornis en hun ouders
Online
e-Learning: Oudergericht werken voor verpleegkundigen
Online
e-Learning: Omgaan met leerlingen met AD(H)D in het onderwijs
Online
e-Learning: Hulpverlenen aan kinderen met AD(H)D en hun gezinnen
Online
e-Learning: Omgaan met leerlingen met een autismespectrum stoornis in het onderwijs
Online


Congressen - Symposia - Studiedagen

Euregionaal Congresburo

Morele dilemma's
30 november 2017
Levend verlies - Blijvend verdriet
7 december 2017
18 jaar en hoe nu verder
14 december 2017
Praten met Pubers
18 januari 2018
LVB: communicatie en interactie
25 januari 2018
Opvoedingondersteuning
8 februari 2018
Vroegsignalering
21 februari 2018
Zorgmijding
22 februari 2018
Psychotrauma bij migranten en vluchtelingen
8 maart 2018
Multiprobleemgezinnen
22 maart 2018
Angst bij kinderen en jong volwassenen
12 april 2018
Congres - Persoonlijkheidsproblematiek: impulsen en emoties
19 april 2018
Jaarlijks Congres - Hoogbegaafdheid - 3e editie
25 september 2018