Utrecht

Vierdaagse opleiding tot faalangstreductietrainer

Eindhoven

Eéndaagse training: ADHD - ODD / CD

Eindhoven

Eéndaagse training: Jeugdzorgmethodieken inzetten bij niet-westerse cliënten

Utrecht

Tweedaagse training: Praten over seksualiteit met mensen met een LVB

Eindhoven

Vierdaagse opleiding tot faalangstreductietrainer

Trainingen - Cursussen


Tweedaagse cursus: Seksueel grensoverschrijdend gedrag bij mensen met een LVB
12 september 2018
Eéndaagse training: Begeleiden van sociaal zwakke gezinnen
13 september 2018
Driedaagse cursus: Autismebegeleiding
13 september 2018
Eéndaagse training: Beroepsgeheim, privacy en dossiervorming
18 september 2018
Vierdaagse opleiding tot faalangstreductietrainer
18 september 2018
Tweedaagse training: Contextuele hulpverlening
19 september 2018
Eéndaagse training: Kinderen en rouw
27 september 2018
Driedaagse cursus: Werken met gezinnen in (v)echtscheidingen en strijdzaken
3 oktober 2018
Eéndaagse cursus: Hechtingsproblematiek
3 oktober 2018
Eéndaagse training: ADHD - ODD / CD
4 oktober 2018
Eéndaagse cursus: Werken vanuit een oudergerichte attitude
9 oktober 2018
Eéndaagse training: Suïcide en suïcidepreventie
10 oktober 2018
Eéndaagse training: Social media in de begeleiding van jongeren
30 oktober 2018
Eéndaagse training: Jeugdzorgmethodieken inzetten bij niet-westerse cliënten
30 oktober 2018
Tweedaagse training: Praten over seksualiteit met mensen met een LVB
31 oktober 2018
Eéndaagse training: Begeleiden van sociaal zwakke gezinnen
27 november 2018
Tweedaagse training: Perfectionistische jongeren
28 november 2018
Eéndaagse training: Beroepsgeheim, privacy en dossiervorming
29 november 2018
Eéndaagse training: Kinderen en rouw
6 december 2018
Eéndaagse cursus: Hechtingsproblematiek
12 december 2018
Vierdaagse opleiding tot faalangstreductietrainer
10 januari 2019
Tweedaagse training: Perfectionistische jongeren
1 februari 2019


eLearning


e-Learning: Oudergericht werken in de VG-zorg
Online
Online leergang AD(H)D en autisme voor de hulpverlening
Online
Online leergang AD(H)D en autisme voor het onderwijs
Online
e-Learning: Hulpverlenen aan kinderen met een autismespectrumstoornis en hun ouders
Online
e-Learning: Oudergericht werken voor verpleegkundigen
Online
e-Learning: Omgaan met leerlingen met AD(H)D in het onderwijs
Online
e-Learning: Hulpverlenen aan kinderen met AD(H)D en hun gezinnen
Online
e-Learning: Omgaan met leerlingen met een autismespectrum stoornis in het onderwijs
Online


Congressen - Symposia - Studiedagen

Euregionaal Congresburo

Hoogbegaafdheid - 3e editie
25 september 2018
Stemmingsproblematiek: verdriet, somberheid en depressie
4 oktober 2018
Hechtingsproblematiek - 5de editie
11 oktober 2018
Autisme - 6e editie
8 november 2018
Nare Jeugdervaringen
22 november 2018
Vroegsignalering bij baby's - 4e editie
28 november 2018
Externaliserend gedrag
29 november 2018
Professionele nabijheid - 2e editie
6 december 2018
Levend verlies, blijvend verdriet
13 december 2018
Praten met pubers - 2e editie
15 januari 2019
Mindset - 2e editie
16 januari 2019
LVB - 6e editie
31 januari 2019

Bekijk volledig aanbod