Utrecht

Eéndaagse training: ADHD - ODD / CD

Utrecht

Tweedaagse training: Praten over seksualiteit met mensen met een LVB

Eindhoven

Eéndaagse training: ADHD - ODD / CD

Eindhoven

Tweedaagse training: Praten over seksualiteit met mensen met een LVB

Trainingen - Cursussen


Eéndaagse training: Kinderen en rouw
4 oktober 2017
Eéndaagse training: Suïcide en suïcidepreventie
4 oktober 2017
Eéndaagse training: Begeleiden van sociaal zwakke gezinnen
10 oktober 2017
Eéndaagse training: Social media in de begeleiding van jongeren
10 oktober 2017
Tweedaagse training: Faalangst de baas
12 oktober 2017
Eéndaagse training: ADHD - ODD / CD
12 oktober 2017
Eéndaagse cursus: Hechtingsproblematiek
31 oktober 2017
Tweedaagse training: Praten over seksualiteit met mensen met een LVB
1 november 2017
Tweedaagse training: Contextuele hulpverlening
1 november 2017
Eéndaagse training: Emotie coaching bij kinderen
16 november 2017
Eéndaagse training: Social media in de begeleiding van jongeren
21 november 2017
Eéndaagse training: Beroepsgeheim, privacy en dossiervorming
5 december 2017
Eéndaagse training: Begeleiden van sociaal zwakke gezinnen
12 december 2017
Eéndaagse training: Executieve functies in het basisonderwijs
12 december 2017
Eéndaagse cursus: Hechtingsproblematiek
13 december 2017
Eéndaagse cursus: Werken vanuit een oudergerichte attitude
19 december 2017
Tweedaagse training: Contextuele hulpverlening
18 januari 2018
Eéndaagse training: Social media in de begeleiding van jongeren
6 februari 2018
Eéndaagse training: ADHD - ODD / CD
8 februari 2018
Eéndaagse training: Begeleiden van sociaal zwakke gezinnen
15 februari 2018
Driedaagse cursus: Autismebegeleiding
15 februari 2018
Eéndaagse cursus: Hechtingsproblematiek
21 februari 2018
Tweedaagse cursus: Seksueel grensoverschrijdend gedrag bij mensen met een LVB
14 maart 2018
Eéndaagse cursus: Live contextuele therapie
10 april 2018
Eéndaagse training: Social media in de begeleiding van jongeren
15 mei 2018
Tweedaagse training: Praten over seksualiteit met mensen met een LVB
16 mei 2018


eLearning


e-Learning: Oudergericht werken in de VG-zorg
Online
Online leergang AD(H)D en autisme voor de hulpverlening
Online
Online leergang AD(H)D en autisme voor het onderwijs
Online
e-Learning: Hulpverlenen aan kinderen met een autismespectrumstoornis en hun ouders
Online
e-Learning: Oudergericht werken voor verpleegkundigen
Online
e-Learning: Omgaan met leerlingen met AD(H)D in het onderwijs
Online
e-Learning: Hulpverlenen aan kinderen met AD(H)D en hun gezinnen
Online
e-Learning: Omgaan met leerlingen met een autismespectrum stoornis in het onderwijs
Online


Congressen - Symposia - Studiedagen

Euregionaal Congresburo

Congres Hoogbegaafdheid
26 september 2017
Congres Hechtingsproblematiek
5 oktober 2017
Congres Autisme
2 november 2017
Vroegsignalering
15 november 2017
Cliënten in conflictsituaties
16 november 2017
Morele dilemma's
30 november 2017
Levend verlies - Blijvend verdriet
7 december 2017
18 jaar en hoe nu verder
14 december 2017