Eindhoven

Eéndaagse training: Emotie coaching bij kinderen

Eéndaagse training: Emotie coaching bij kinderen


Startdatum16 november 2017

Aanvangstijd10:00 uur

Eindtijd16:30 uur

LocatiePullman - Cocagne - Eindhoven

Prijs totale cursus€ 350,- ex. 21% BTW

Uiterste inschrijfdatum1 november 2017

Max. aantal deelnemers20

Hoe maak je contact met kinderen als ze bang, verdrietig of boos zijn? Niet iedere ouder voelt even goed aan wat hun kind nodig heeft op zo’n moment. Ze reageren op het gedrag dat kinderen laten zien zonder na te gaan waar het gedrag vandaan komt. Ook ervaringen uit de eigen jeugd van ouders kan bepalend zijn hoe ze naar hun kinderen toe reageren. Een vader die geleerd heeft dat jongentjes niet huilen, zal het moeilijker vinden om zijn eigen zoon te troosten.

In de professionele hulpverlening aan ouders wordt het gedrag vaak als uitgangspunt genomen. Zo wordt ouders geleerd hoe ze kinderen een time-out kunnen bieden, of hoe ze gedrag het beste kunnen belonen of negeren. Deze veelvuldig gebruikte interventies geven het kind meestal niet het gevoel dat het begrepen wordt.

Emotie coaching bestaat uit een aantal interventies die gericht zijn op de onderliggende emoties. In de context van de begeleiding van ouders gaat het er om dat zij een emotionele verbinding met hun kind aangaan waardoor kinderen zich begrepen voelen. Kinderen leren op deze manier hun eigen emoties te reguleren.

Tijdens deze eendaagse training wordt stilgestaan bij het belang van emotie regulatie en hoe een professional die met ouders werkt de band tussen ouders en kind kan versterken. De cursist krijgt kennis en vaardigheden aangereikt die ertoe bijdraagt om vanuit een ander perspectief met ouders en kind te werken.

Van al ons aanbod op de hoogte blijven? Schrijf je dan in voor onze gratis nieuwsbrief!


Doelgroepen

Deze cursus is bedoeld voor HBO geschoolde hulpverleners die werken met (jonge) kinderen en hun gezinssystemen.


Leerdoelen

Na het volgen van deze training:  

 • Heeft de cursist kennis opgedaan over emotie coaching bij (jonge) kinderen en hun gezinssysteem;
 • Kent de cursist relevante leer theoretische opvattingen en benaderingen (belonen - negeren -bestraffen);
 • Zijn hoofdlijnen uit de theorie van Prof. John Gottman in relatie tot emotie coaching behandeld;
 • Is er kennis en vaardigheid opgedaan op het gebied van meta-emotie-interviewing bij ouders;
 • Kan de cursist op emotie coaching gebaseerde technieken gebruiken ter versterking van de ouder - kind relatie;
 • Is er een verbinding gemaakt tussen de verplichte leerstof en praktijk / casuïstiek.


Programma

09.30 - 10.00 uur Inloop

10.00 uur Kennismaking en korte uitwisseling van ervaringen

10.30 uur Introductie emotie coaching

11.30 uur Koffiepauze

11.45 uur Meta emotie interview met ouders

13.00 uur Lunch

13.30 uur Gebruik van verschillende soorten technieken

15.00 uur Bespreken van emoties binnen een gezin

15.30 uur Koffiepauze

15.45 uur Eigen casuïstiek

16.45 uur Vragenronde

16.30 uur AfsluitingStudiebelasting

6 uren contacttijd verdeeld over een lesdag.


Toetsing / examinering

Aan deze training is geen eindtoets verbonden. Iedere cursist ontvangt een bewijs van deelname na afronding van de dag.


Certificering / accreditatie

Deze training is geaccrediteerd door de volgende beroepsregisters:

Register Aantal punten
NIP K&J / NVO-OG 5 punten voor herregistratie
2 punten voor opleiding - behandeling
0,5 punt voor opleiding - overige taken
FGzPt:
 • Klinisch neuropsycholoog
 • Klinisch psycholoog
2 punten
SKJ
Categorie: opleidingstraject jeugdzorgwerker

Subcategorie: opleidingstraject - geaccrediteerde opleidingen
12 punten
Registerplein 1 geaccrediteerde nascholing gezinshuisouders
2 punten opleidingstraject agogen
2 punten opleidingstraject maatschappelijk werk

Kwaliteitsregister V&V:

 • Jeugdverpleegkunde
 • SPV
 • Consultatieve psychiatrie
 • GGZ
 • Verstandelijk gehandicapten zorg
6 punten
SRVB 5 punten
Lerarenregister In behandeling

Staat jouw register er niet bij, maar wil je toch graag punten voor deelname om in je herregistratiedossier te kunnen bijschrijven? Neem dan tijdig contact op. We kunnen dan samen bekijken of we alsnog accreditatie bij jouw register kunnen aanvragen.


Prijs

De deelnameprijs is €350,- exclusief 21% BTW en inclusief:

 • Schrijfmaterialen
 • Hand-outs
 • Bewijs van deelname
 • Bijschrijving van eventuele registerpunten
 • Een goede lunch
 • Koffie en thee


Aanmelding

Plaatsing gebeurt op volgorde van aanmelding, waarbij geldt 'vol = vol'. Inschrijving verloopt via de knop inschrijven op deze website.