Utrecht

Eéndaagse cursus: Werken vanuit een oudergerichte attitude

Eéndaagse cursus: Werken vanuit een oudergerichte attitude


Startdatum9 oktober 2018

Aanvangstijd10:00 uur

Eindtijd17:00 uur

LocatieJaarbeurs - Beatrixgebouw - Utrecht

Prijs totale cursus€ 350,- ex. 21% BTW

Uiterste inschrijfdatum18 september 2018

Max. aantal deelnemers15

Communiceren met ouders is iets dat nagenoeg iedere professional die met jeugdigen of mensen met een verstandelijke beperking werkt, doet. Maar dat wil niet zeggen dat de communicatie met ouders dan ook oudergericht is. Onder oudergericht werken verstaan we een grondhouding naar ouders waarin hun ouderschap centraal staat zonder het kindbelang uit het oog te verliezen. Daarbij worden ouders zodanig ondersteund dat zij zelf oog voor hun specifieke positie als ouder behouden of weer krijgen.

Deze grondhouding komt tot uitdrukking in een positie waarin de professional in de communicatie met ouders consequent naast hen staat en niet bovengeschikt of ondergeschikt.

Het oudergericht communiceren houdt in dat de professional, startend vanuit het kindperspectief, continu sensitief is voor het ouderperspectief. Het aannemen van deze grondhouding is geen sinecure; zeker wanneer het kindbelang in het gedrang lijkt te komen wordt communiceren met ouders vaak moeilijk. Daarom wordt er tevens ingegaan op het omgaan met eigen beeldvorming, weerstanden en vooroordelen richting ouders.

Daarnaast wordt aandacht besteed op de positie die men naar ouders inneemt en de valkuilen die daarbij kunnen optreden.

Van al ons aanbod op de hoogte blijven? Schrijf je dan in voor onze gratis nieuwsbrief!


Doelgroepen

Deze training / workshop is bedoeld voor professionals die hun persoonlijke en professionele ‘performance’ in de communicatie met ouders willen ontwikkelen en/of verbeteren.

Bij deze professionals kan worden gedacht aan gedragswetenschapper, maatschappelijk werkers, groepsleiding, leerkrachten, verpleegkundigen, enz. Allen professionals die vanuit de aard van hun functie communiceren met ouders, doch geen vakspecialistisch ouderbegeleider zijn. Voor professionals die een vakspecialistische opleiding tot ouderbegeleider willen volgen, kan deze training / workshop wel een goede opstap zijn.


Leerdoelen

Na het volgen van deze dag kan de deelnemer:

• De invloed van de eigen beeldvorming in de communicatie met ouders onderkennen;
• Kernbegrippen uit de ouderschapstheorie koppelen aan eigen oudercontacten;
• Aspecten van oudergerichte grondhouding benoemen en demonstreren tijdens een simulatie;
• Eigen valkuilen in communicatie met ouders onderkennen en een aanzet maken tot handelingsalternatieven.

Inhoud

• Beelden van ouderschap;
• Introductie in de kernbegrippen van ouderschapstheorie;
• Een oudergerichte grondhouding;
• Valkuilen in het communiceren met ouders. 


Programma

10.00 uur Ochtendgedeelte:

- Kernbegrippen uit de ouderschapstheorie koppelen aan eigen oudercontacten

  Pauze

- De invloed van de eigen beeldvorming in het contact met ouders onderkennen

13.00 uur Lunch

14.00 uur Middaggedeelte:

- Aspecten van oudergerichte grondhouding benoemen en demonstreren tijdens een simulatie;

Pauze

- Eigen valkuilen in communicatie met ouders onderkennen en een aanzet maken tot handelingsalternatieven.

17.00 uur Afronding


Studiebelasting

2 dagdelen contacttijd + 2 uur aanvullende leeractiviteiten = 8 uur


Toetsing / examinering

Cursisten ontvangen een bewijs van deelname


Certificering / accreditatie

Voor deze training is accreditatie aangevraagd bij de volgende beroepsregisters:

Beroepsregister Toegekende punten
Registerplein 8 punten voor cliëntondersteuners
3 punten opleidingstraject agogen, GGZ-agogen en maatschappelijk werk
SKJ
Categorie: opleidingstraject jeugdzorgwerker

Subcategorie: opleidingstraject - geaccrediteerde opleidingen
6 punten
Lerarenregister In behandeling


Lid van een ander beroepsregister? Als je tijdig contact met ons opneemt, kunnen we samen bekijken of we ook accreditatie voor jouw beroepsgroep kunnen aanvragen.


Prijs

De prijs van deze cursus bedraagt €350, - (ex. 21% BTW).
Hierbij zijn inbegrepen:
- Schrijfmaterialen en hand-outs
- Lunch, koffie en thee
- Een bewijs van deelname en eventuele bijschrijving van registerpunten


Aanmelding

Aanmelden kan via het online inschrijfformulier. Wacht niet te lang, want vol is vol!

Plaatsing vindt plaats op volgorde van aanmelding.