Eéndaagse training: Suïcide en suïcidepreventie

Eéndaagse training: Suïcide en suïcidepreventie

De preventie van suïcide is een complexe zaak en omvat ondermeer de ontwikkeling van een adequate behandelrelatie met patiënten, systematisch onderzoek van de suïcidale toestand door goed opgeleide medewerkers, behandeling van suïcidaliteit en ketenzorg.

Evaluaties van suïcides laten regelmatig lacunes zien in het contact en het doorvragen naar suïcidaliteit, in de kennis van risicofactoren en in de continuïteit van zorg.

Vraag een vrijblijvende offerte aan

Van al ons aanbod op de hoogte blijven? Schrijf je dan in voor onze gratis nieuwsbrief!


Doelgroepen

HBO+ of academisch opgeleide professionals die in de uitvoering van hun vak met suïcide(preventie) te maken hebben. Daarbij valt te denken aan:

 • (Gezondheidszorg-) psychologen
 • Orthopedagogen
 • Verpleegkundig specialisten GGZ
 • (Sociaal-) psychiatrisch verpleegkundigen
 • Vaktherapeuten


Leerdoelen

Tijdens deze eendaagse training zal de trainer belangrijke kennis en praktische vaardigheden aanreiken om volgens de multidisciplinaire richtlijn voor de diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag met suïcidale patiënten om te gaan.

Tijdens de interactieve sessies zullen onderstaande deelaspecten aan bod komen:

 • Beoordeling van telefonische aanvragen;
 • Uitzetten van een eerste interventielijn;
 • Opbouwen van een werkrelatie met suïcidale patiënten;
 • Concretiseren en doorvragen;
 • Beoordelen van risicofactoren;
 • Bepalen van de urgentie;
 • Opname-indicaties;
 • Samenwerking met ketenpartners;
 • Toepassing van het CASE interview schema in acute situaties.


Programma

10.00 uur Inleiding actuele theorieën over suïcidaliteit

 • Waarom overwegen mensen zelfmoord
 • Suïcidale motieven
 • Acute versus chronische suïcidaliteit
 • Acute op chronische suïcidaliteit

11.15 uur Pauze

11.30 uur De ontwikkeling van een werkrelatie met suïcidale patiënten
 • Uitvragen en doorvragen bij suïcidaliteit
 • Risicofactoren
 • Systematische risicotaxatie en management van suïcidaal gedrag
 • De hoofdlijn van de multidisciplinaire richtlijn

12.30 uur Lunch

13.30 uur Interactieve trainingssessie

15.00 uur Pauze

15.15 uur Vervolg interactieve trainingssessie

16.15 uur Ruimte voor inbreng eigen casuïstiek

16.45 uur Reflectie en evaluatie

17.00 uur Afsluiting


Studiebelasting

6 uur contacttijd en 2 uur voorbereidingstijd: totaal 8 uur


Toetsing / examinering

De deelnemer ontvangt een bewijs van deelname na afronding van de training


Certificering / accreditatie

De volgende beroepsregisters accrediteren deze training:

Beroepsregister Aantal punten
FGzPt 3 punten
NIP K&J / NVO-OG K&J/OG opleiding - diagnostiek: 1 punt
K&J/OG opleiding - behandeling: 1 punt
K&J/OG opleiding - overig taken: 0,5 punt
K&J/OG herregistratie: 5 punten

Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register (VSR)

6 punten
SRVB 5 punten
Kwaliteitsregister V&V
- Consultatieve psychiatrie
- Jeugdverpleegkunde
- Kinderverpleegkunde
6 punten
SKJ 8 punten opleidingstraject jeugdzorgwerker

Ben je lid van een ander beroepsregister en wil je toch punten voor je deelname aan deze training krijgen? Neem dan tijdig contact met ons op. We bekijken dan of het mogelijk is om alsnog accreditatie bij jouw vereniging of register aan te vragen.


Prijs

De prijs van de training is mede afhankelijk van het aantal deelnemers en de specifieke wensen van de opdrachtgever. Vraag bij interesse daarom vrijblijvend een offerte aan.

Vraag een vrijblijvende offerte aan.