Incompany | AD(H)D - ODD / CD

Incompany | AD(H)D - ODD / CD

Tijdens deze ééndaagse training staat kennis en vaardigheid over de behandeling en begeleiding van kinderen met ADHD, Oppositional Defiant Disorder (ODD) en/of Conduct Disorder (CD) centraal. 

Op een interactieve wijze wordt uitleg gegeven over de oorzaak, kenmerken en aanpak van kinderen en jeugdigen met AD(H)D / AD(H)D kenmerken. Er gaat aandacht uit naar de normale breinontwikkeling en specifiek de executieve functies in relatie tot “brein en gedrag”. Daarna wordt de brug geslagen naar effectief bewezen benaderingen en hoe deze uitgevoerd kunnen worden zowel in het onderwijs als in de hulpverlening.

Daarnaast wordt er aandacht besteed aan veel voorkomende comorbide problemen, zoals oppositioneel gedrag / gedragsstoornissen en angst en somberheid. Ook hier staat herkenning, oorzaak maar vooral aanpak in de dagelijkse praktijk centraal. Hierbij kunnen uiteraard linken gelegd worden naar andere problematieken, zoals autisme spectrum problemen of hechtingsproblemen waarbij ADHD kenmerken veelvuldig voorkomen maar een gedifferentieerde aanpak nodig is.

Hoofddocent Giel Vaessen werkte decennia lang als groepswerker, behandelcoördinator en gezinstherapeut in de kinder- en jeugdpsychiatrie en als zorgcoördinator in het speciaal onderwijs. Momenteel is hij werkzaam als zorgcoördinator en gezinstherapeut in de ambulante GGZ. 

Vraag een vrijblijvende offerte aan

Van al ons aanbod op de hoogte blijven? Schrijf je dan in voor onze gratis nieuwsbrief!


Doelgroepen

Deze praktijkgerichte training is bedoeld voor professionals die in hun praktijk te maken hebben met personen met ADHD, ODD/CD. Daarbij valt te denken aan HBO-opgeleide werknemers in het onderwijs en de jeugd(gezondheids)zorg.


Leerdoelen

 • Basale kennis van de normale breinontwikkeling en daarbij gepaard gaande executieve functies
 • Interpretaties van afwijkende executieve functies van AD(H)D
 • Kennis omtrent Oppositioneel gedrag en oppositionele gedragsstoornissen (ODD en CD), angst en somberheid
 • Behandeling- en begeleidingsvormen gericht op jongeren met AD(H)D
 • Basale kennis over de werking en bijwerking van medicatie
 • Het leren toepassen van een gedifferentieerde benadering rondom AD(H)D enerzijds en de co-morbide problemen anderzijds
 • Het optimaal benutten van de krachten van de jongere en zijn gezinssysteem 
 • Herkenning en hantering van verschillen en overeenkomsten met andere psychiatrische classificaties


Programma

10.00 uur   Kennis

 • Oorzaak, kenmerken en aanpak van kinderen en jeugdigen met AD(H)D / AD(H)D kenmerken
 • De normale breinontwikkeling
 • De executieve functies in relatie tot brein en gedrag

11.15 uur   Koffiepauze

11.30 uur  Van kennis naar praktijk

 • Effectief bewezen benaderingen in het omgaan met kinderen en jeugdigen met AD(H)D

13.00 uur Lunch

14.00 uur Comorbide problematiek en een gedifferentieerde aanpak

 • Herkenning van verschillen en overeenkomsten met andere psychiatrische classificaties
 • Oppositioneel gedrag
 • Gedragsstoornissen
 • Angst en somberheid
 • Hechting en ASS

15.15 uur Pauze 

15.30 uur Het benutten van het gezinssysteem en behandeling van casuïstiek

16.45 uur Reflectie en evaluatie 

17.00 uur Afsluiting


Studiebelasting

De studiebelasting bedraagt 6 uur contacttijd verdeeld over 1 scholingsdag


Toetsing / examinering

De deelnemer ontvangt een certificaat aan het eind van de training


Certificering / accreditatie

Accreditatie-aanvragen bij specifieke beroepsregisters worden op maat geregeld.


Prijs

De prijs van de scholing is mede afhankelijk van het aantal deelnemers en de specifieke wensen van de opdrachtgever. Vraag een vrijblijvende offerte aan.