Vraag en antwoord


Aanmelding en toegang

Ik wil deelnemen aan een training op locatie. Hoe gaat dat in z'n werk?

Deelnemen kan alleen door je in te schrijven via het webformulier. Je gaat via de pagina 'aanbod' naar de betreffende scholingsdag en klikt rechtsboven op de knop Inschrijven. Als alle (verplichte) velden zijn ingevuld en je akkoord hebt verklaard met de voorwaarden ga je eerst naar een overzicht waarin te zien is wat je hebt ingevuld. Loop dit even goed door en vraag eventueel na bij je administratie welke gegevens op de facuur dienen te staan voor een tijdige en correcte financiële afwikkeling.

Als alle alle verplichte velden zijn ingevuld, klik je rechtsonder op de knop 'aanmelden'. Er verschijnt meteen een bevestiging op je beeldscherm en er gaat een bevestiging per e-mail naar je mailbox. Je inschrijving is nu definitief. 

Kijk voor je inschrijfbevestiging evt. in je spambox/ongewenste e-mailfolder.

Plaatsing gebeurt op volgorde van inschrijving, waarbij geldt vol = vol. 
 

Wat is de oorzaak van foutmeldingen tijdens het inschrijven via het webformulier?

Wis altijd eerst je browsergeschiedenis en schrijf je dan pas opnieuw in zonder het automatisch aanvullen te gebruiken, zodat mogelijke fouten definitief worden gewist. 

Andere oorzaken kunnen zijn:

 • zijn alle verplichte velden ingevuld?
 • zijn de e-mailadressen correct ingevuld?
 • gebruik je een verouderde browser? Probeer dan eens via een andere computer, ipad of device in te schrijven

Lukt het dan nog niet, dan zet het probleem dan kort op de mail naar info@ces-educatie.nl  Onze technische mensen kijken dan graag met je mee.

Ik heb niet alle modules van een meerdaagse training gevolgd

Wanneer je de scholing niet in z'n totaliteit gevolgd hebt, dan heb je uiteraard geen recht op het bijschrijven van accreditatiepunten. Je kunt op verzoek wel een bewijs van deelname, waarop vermeld staat welke modules je WEL hebt gevolgd.

Is het mogelijk alvast te reserveren?

Nee, dat is niet mogelijk. Deelname is alleen mogelijk door je in te schrijven via het webformulier.

Zolang de knop 'inschrijven' zichtbaar is, is er dus nog plaats.

Lees de (annulerings)voorwaarden vooraf zorgvuldig door.

Tot wanneer kan ik me nog inschrijven?

Zolang de knop 'inschrijven' zichtbaar is op de pagina bij de desbetreffende scholingsdag, dan is er nog plaats. Als deze knop niet meer in beeld is, betekent het dat alle beschikbare plaatsen bezet zijn. Voor sommige scholingsdagen geldt een voorbereidende opdracht waardoor de knop inschrijven ook eerder komt te vervallen en deelname niet meer mogelijk is.

Heeft mijn inschrijving jullie bereikt?

Na inschrijving krijg je meteen een bevestiging op je beeldscherm en per e-mail in je mailbox. Kijk voor dat mailtje evt. in je spam-/ongewenste e-mailbox.
Twijfel je? Stuur dan een e-mail naar info@ces-educatie.nl en je ontvangt antwoord op je vraag.

Heb ik een ticket nodig om binnen te komen?

Nee. Op de dag zelf heeft de docent een deelnemerslijst en melden op naam is voldoende.

Ik wil annuleren. Hoe gaat dat in zijn werk?

Annuleren kan alleen schriftelijk. Stuur een mail naar info@ces-educatie.nl en let erop dat je een annuleringsbevestiging krijgt. Ontvang je deze niet en zit deze ook niet in je spambox, neem dan telefonisch contact met ons op 043-2057962 

Houdt rekening met de (annulerings)voorwaarden, waarmee je bij inschrijving akkoord bent gegaan. 

Ben je verhinderd? Je kunt een vervanger sturen. Mail ons dan enkele gegevens van jouw vervanger: naam, functie, mailadres en telefoonnummer. Indien van toepassing het kwaliteitsregister en nummer. De factuur blijft gehandhaafd maar de persoonlijke gegevens worden aangepast.

Kan ik een vervanger sturen?

Ja, je kunt een vervanger sturen. Graag weten wij dit vantevoren. Je kunt volgende info mailen naar info@ces-educatie.nl

 • naam
 • functie
 • e-mailadres
 • telefoonnummer
 • beroepsregister + het lidmaatschapsnummer (indien van toepassing)

De factuur blijft gehandhaafd, maar de persoonlijke gegevens passen wij aan zodat we ook voor jouw vervanger het totale proces zorgvuldig kunnen regelen.

Is er een kolfruimte beschikbaar?

Doorgaans is er een kolfruimte aanwezig. Vraag dit even aan de dutymanager op de locatie.

 

 

Accreditatie en bewijs van deelname

Mijn aanvraag voor mijn SKJ-registratie loopt nog/was nog niet toegekend maar de scholing is al geweest. Is het mogelijk om achteraf de punten bij te schrijven?

De criteria waarop SKJ voor jeugd- en gezinsprofessionals / jeugdzorgwerkers omgaat met het toekennen van herregistratiepunten, kun je vinden op de site van SKJ:

https://skjeugd.nl/herregistratie/jeugd-en-gezinsprofessionals/

Accreditatie nog in behandeling, wat betekent dat?

Wanneer een aanvraag voor accreditatie is ingediend, beoordeelt en bepaalt het betreffende kwaliteitsregister of en zo ja, hoeveel accreditatiepunten aan de scholing worden toegekend. Zodra een accreditatieverzoek wordt goedgekeurd of afgekeurd, vermelden wij dit op de site. 

Ik kan mijn kwaliteitsregister niet vinden op het inschrijfformulier

Alleen de registers die accreditatiepunten toekennen c.q. waar wij als opleidingsaanbieder punten voor mogen bijschrijven*, zijn terug te vinden op het inschrijfformulier.

Bij elk (online) congres staat onder het kopje 'accreditatie' aangegeven welke registers accreditatie toekennen incl. het aantal punten.

Als er staat In behandeling, dan is er nog geen besluit genomen door dat register. Zodra dat besluit bekend is, wordt het aangepast op onze website. 

* Val je onder het lerarenregister, SRVB of als bijvoorbeeld Orthopedagoog onder SKJ, dan zul je zelf moeten zorgdragen voor bijschrijving van de punten. Raadpleeg daarvoor de website van het betreffende kwaliteitsregister.

Wanneer ik SKJ-geaccrediteerd ben als gedragswetenschapper, gelden SKJ-punten zoals vermeld bij jullie evenementen dan ook voor mij?

Nee. SKJ-punten zoals per evenement vermeld op deze site, betreffen hbo-jeugdzorgwerkers. Als gedragswetenschapper verzorgen NIP, NVO en FGzPt de herregistratie. Je moet dus kijken of de training van je keuze door jouw eigen kwaliteitsregister geaccrediteerd is. Alleen dan kunnen jouw punten ook door SKJ bijgeschreven worden.

Gelden NVO-OG punten ook voor herregistratie NVO basis(ortho)pedagogen en (post)masters in het kader van herregistratie SKJ?

Ja. Wanneer NVO-OG een scholingsdag accrediteert, dan gelden die punten ook voor herregistratie NVO basis(ortho)pedagogen en (post)masters in het kader van herregistratie SKJ.

Waarom zijn mijn punten nog niet in mijn kwaliteitsregister bijgeschreven?

Wij schrijven in de regel binnen twee weken na een scholingsdag de toegekende punten bij in die registers die ons als organisator toestaan om dat te doen, mits het factuurbedrag is overgemaakt en de juiste persoonlijke gegevens zijn ingevuld op het inschrijfformulier.

Val je onder het lerarenregister, SRVB of als bijvoorbeeld Orthopedagoog onder SKJ, dan zul je zelf moeten zorgdragen voor bijschrijving van de punten. Raadpleeg daarvoor de website van je kwaliteitsregister.

Ben je niet of slechts gedeeltelijk aanwezig geweest c.q. heb je een online-congres niet volledig gevolgd, dan heb je uiteraard ook geen recht op bijschrijving van de punten. Ook niet als je de factuur hebt betaald, want punten zijn 'niet te koop'.

Ontvang ik een certificaat?

Ja, mits je de totale scholingsdag hebt gevolgd en het factuurbedrag door ons systeem getraceerd is. Je ontvangt dan in de regel binnen twee weken na afloop van de scholing het certificaat per e-mail. Niet ontvangen? Kijk dan ook even in je spam of ongewenste e-mailmap. 

 

 

Ontvangst van berichten

Waarom een enquête ter voorbereiding?

Veertien dagen voorafgaand aan een scholingsdag oop locatie ontvang je een enquête per e-mail, die je binnen vier dagen ingevuld terug kunt sturen. De informatie wordt daarna anoniem doorgestuurd naar de docent(en) met het verzoek om waar mogelijk nog te richten op de specifieke vragen en interessegebieden. We proberen op deze manier maatwerk en interactie optimaal te stimuleren.

Waarom heb ik de enquête niet ontvangen?

Als je de enquête voorafgaand aan een scholingsdag niet hebt ontvangen, kan het zijn dat je je korter dan twee weken voor aanvang van de training hebt aangemeld. De enquêtes worden 14 dagen tevoren gemaild. Heb je je binnen die 14 dagen voor aanvang van de scholingsdag ingeschreven en heb je prangende vragen aan de docent? Stuur ons dan even een bericht via het contactformulier of info@ces-educatie.nl

 • We sluiten je vraag/opmerking dan alsnog kort met de docent. Uiteraard kun je op de dag zelf ook je vraag stellen.
 • Het komt ook voor dat deelnemers op hun inschrijfformulier een fout hebben gemaakt bij het invullen van hun e-mailadres.
 • Ten slotte kan het gebeuren dat de spamfilter van jezelf of je werkgever onze berichten niet doorlaat. Daar krijgen wij helaas geen melding van.
 • Als je twijfelt of je inschijving wel goed is gegaan, neem dan gerust contact met ons op.

Waarom ontvang ik geen berichten (meer) van jullie?

Dat kan een paar oorzaken hebben. Misschien is er met je inschrijving iets misgelopen? Neem dan contact met ons op per e-mail. Een andere oorzaak kan gelegen zijn in het enthousiasme van je spamfilter. Kijk daarom in de map “ongewenste mail” of daar wellicht het bericht dat je zoekt terechtgekomen is. Vind je daar ook niets? Neem dan contact op met je systeembeheerder en vraag hem of alle berichten vanaf ons domein te “whitelisten”. Dat klinkt misschien als geheimtaal, maar je systeembeheerder zal je verzoek begrijpen. Echt!

 

 

Facturen

Wanneer ontvang ik de factuur?

Normaal gesproken op de dag van inschrijving (behalve bij bepaalde kortingsopties) en uitsluitend per e-mail in pdf-formaat.
Ons factureringsproces is geautomatiseerd. De factuurgegevens die je hebt ingevuld op het inschrijfformulier worden automatisch overgenomen. De factuur wordt gemaild naar het e-mailadres dat je hebt ingevuld bij "e-mail financiële administratie". De factuur kan onverhoopt in je spambox terechtkomen. Zit de factuur daar niet in? Neem dan contact met ons op.

Maak je gebruik van een online betaling, dan ontvang je de factuur onmiddels na inschrijving.

Kan ik een e-factuur ontvangen?

Dat is niet mogelijk. Elke inschrijving krijgt een uniek debiteur- en factuurnummer. De koppeling met e-Facturatiesoftware is daardoor niet mogelijk. Facturen worden automatisch na inschrijving in .pdf verstuurd. Dit staat vermeld in onze voorwaarden waarmee men akkoord gaat bij inschrijving. 

Ben ik verplicht om de BTW te betalen?

Ja. Het intellectueel eigendom van de inhoud van ons scholingsaanbod ligt niet bij CES, waardoor de belastingwetgeving voorschrijft dat BTW-heffing verplicht is.
Op de facturen worden de bedragen gesplitst aangezien voor veel deelnemers de BTW aftrekbaar is.

Welke factuurdatum wordt gehanteerd?

De dag van inschrijving geldt als factuurdatum. Dit is overigens een wettelijke verplichting.
 

Is het mogelijk om in termijnen te betalen?

Het betalen in termijnen is helaas niet mogelijk. Ons factureringsproces is geautomatiseerd, waardoor na inschrijving de factuur in pdf wordt aangemaakt en verzonden. 

Klopt mijn factuurbedrag wel?

Er ontstaat weleens verwarring doordat de 21% BTW die wij van de overheid aan deelnemers in rekening moeten brengen over het hoofd wordt gezien.
Het totaalbedrag staat vermeld bij het desbetreffende scholing en in je bevestiging. 

Achteraf wijzigen van facturen

Ons geautomatiseerde systeem neemt over wat bij het onderdeel factuurgegevens op het inschrijfformulier is ingevuld. Alleen het factuuradres en omschrijving kunnen wij achteraf aanpassen. Overige gegevens kunnen niet worden gewijzigd.

Let op:
Als jouw werkgever alleen de factuur accepteert als er een kostenplaats, kostensoort, routecode of btw-nummer o.i.d. op vermeld staat, vraag dit dan eerst na voordat je inschrijft. Een inschrijving is definitief, waardoor onze voorwaarden geldend zijn.

Is mijn factuur betaald?

Als je factuur niet betaald is, dan krijg je na verloop van tijd een herinnering. Ontvang je geen herinnering? Dan is de factuur of betaald of de betalingsherinneringen zitten in je spambox. Je plaats blijft hoe dan ook op jouw naam geboekt staan, dus je kunt gewoon deelnemen. 

Betaald en toch een betalingsherinnering ontvangen?

Betalingen worden automatisch getraceerd wanneer het factuur- en of debiteurennummer zijn vermeld bij overschrijving. Wanneer deze gegevens ontbreken of foutief worden vermeld, dan blijft de betaling openstaan in het betalingssysteem en ontvang je een betalingsherinnering. Mocht je toch betaald hebben, geef dan even per e-mail aan ons door wanneer het bedrag is overgeschreven, dan zoeken wij dit op en corrigeren dit handmatig zodat verdere betalingsherinneringen worden voorkomen. 

Ontvang ik een ontvangstbevestiging na betaling?

Nee, er wordt geen betalingsbevestiging verstuurd. Wanneer een bedrag langere tijd blijft openstaan, ontvang je een betalingsherinnering. Je plaats blijft op jouw naam geboekt staan. Bij een onlinebetaling ontvang je wel meteen na betaling een bevestiging.

Kan ik toch deelnemen als de factuur nog niet betaald is?

Ja, je plaats blijft op naam staan evenals de financiële vordering. Raadpleeg de voorwaarden waarmee je bij inschrijving akkoord bent gegaan.

Het deelnamebewijs, de link naar de beschikbare hand-outs en het bijschrijven van accreditatiepunten vindt plaats nadat het volledige factuurbedrag is overgemaakt. Dit zijn geautomatiseerde processen. Betaal je dus te laat, dan dien je ons per mail te informeren over de datum van overboeking omdat wij dan handmatig deze processen moeten aansturen.

Waarom niet gratis annuleren binnen 30 dagen?

Bij inschrijving dien je je akkoord te verklaren met de voorwaarden die gelden voor deelname. Vervolgens wordt een plaats op naam geboekt en worden de kosten door de locaties volledig doorberekend naar de organisatie. Vergelijk het met het boeken van een vliegticket of een concertkaartje.

Mocht je verhinderd zijn, dan kan uiteraard een collega jouw plaats innemen. Zie uitleg bij 'aanmelding en toegang' - kan ik een vervanger sturen.

Ik heb niet deelgenomen, maar ik heb me wel ingeschreven. Moet ik nu toch betalen?

Dat hangt ervan af of je tijdig schriftelijk hebt geannuleerd. Als je meer dan 30 dagen voorafgaand aan de scholingsdag per e-mail hebt geannuleerd en je van ons de annuleringsbevestiging hebt ontvangen, dan krijg je het inschrijfbedrag (mits betaald) teruggestort. Annuleer je korter dan 30 dagen van tevoren dan ben je het totale factuurbedrag verschuldigd. De financiële vordering komt niet te vervallen aangezien de kosten volledig zijn doorberekend naar de organisatie. 
Zie de voorwaarden waarmee je akkoord bent gegaan door je in te schrijven.

Wat gebeurt er als een factuur niet betaald wordt?

De algemene voorwaarden waarmee je bij inschrijving akkoord bent gegaan, zijn leidend bij de afhandeling van financiële vorderingen. 

 

 

e-Learning

Wanneer krijg ik toegang tot mijn e-Learning?

Stuur een mail en geef ons door wanneer je zou willen starten. Het account voor de online leeromgeving wordt handmatig aangemaakt (tijdens kantooruren).

Via het programma Upskill krijg je de inloglink gemaild en heb je 30 dagen de tijd de e-Learning af te ronden. De 30 dagen toegang gaan van start zodra het account is aangemaakt.

 

 

 

Weerwaarschuwingen

Gaat een training door bij slecht weer?

Ja! Onze trainingen gaan door, ook na een KNMI weer-alert. Het is wel aan te bevelen om hier tijdig op te anticiperen door bijvoorbeeld eerder van huis weg te gaan, de auto te kiezen in plaats van de trein of juist andersom, of een hotelovernachting (eigen kosten) te overwegen. Het blijft uiteraard je eigen verantwoordelijkheid om tijdig aanwezig te zijn.