Over CES

Het Centrum voor Educatie en Supervisie (CES) biedt bij- en nascholing aan HBO- en academisch opgeleide professionals in de jeugdzorg, jeugdgezondheidszorg, geestelijke gezondheidszorg, de zorg voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking en het (speciaal) onderwijs.

Naast trainingen op basis van open inschrijvingen, is het ook mogelijk om een uitgebreid praktijkgericht scholingsaanbod incompany te organiseren. Er wordt vooraf zorgvuldig gericht op de interesses en behoeften van de deelnemers binnen de betreffende organisatie. Daarnaast worden ook maatwerktrajecten aangeboden op het gebied van supervisie, intervisie en casuïstiekbesprekingen. De kwaliteit van de scholingen wordt beoordeeld op inhoudelijke relevantie, didactische kwaliteit, actualiteit en studiecomfort. Er wordt uitsluitend samengewerkt met hoog gekwalificeerde docenten. Zij zijn experts op hun vakgebied en weten waar cursisten en supervisanten in hun praktijk tegenaan lopen. 

Accreditatie bij relevante beroepsregisters vindt plaats in overleg, zodat deelnemers naast een bewijs van deelname, óók registerpunten krijgen voor het volgen van praktijkgerichte scholing.

Het Centrum voor Educatie en Supervisie is onderdeel van het Euregionaal Congresburo (ECB), een CRKBO-geregistreerde organisatie en voldoet zodoende aan alle vereisten die gesteld worden aan een aanbieder van kortdurend beroepsonderwijs.