Incompany | Complexe gezinsproblematiek

Incompany | Complexe gezinsproblematiek

Werken met complexe gezinsproblematiek is niet eenvoudig.

De mate waarin gezinnen behoefte hebben aan ondersteuning varieert. Hun behoeften zijn namelijk afhankelijk van hun verstandelijk functioneren, hun sociaal aanpassingsvermogen, de leefomgeving en bijkomende problematiek zoals schulden, verslaving of psychiatrische problematiek. 

Wanneer het professionals niet lukt om een vertrouwensvolle werkrelatie op te bouwen, dan blijft ontwikkeling uit en zijn confrontaties vaak onvermijdelijk. Het begeleiden van complexe gezinnen vraagt dan ook een grote mate van (zelf)kennis en specifieke vaardigheden. Maar HOE doe je dat? 

In deze training ligt de focus op kennis-, houdings- en vaardigheidsaspecten die nodig zijn in de begeleiding van complexe gezinsproblemen. De theoriëen en interventies die deel uitmaken van deze training zijn wetenschappelijk onderzocht en worden gekoppeld aan concrete praktijksituaties.

Cursisten ontvangen een reader als naslagwerk.

Hoofddocent Kim Jolink is opgeleid binnen de cultureel maatschappelijke vorming en het maatschappelijk werk en dienstverlening. Het verbinden van het domein welzijn en zorg is en blijft een van haar speerpunten. Zij heeft ruime ervaring in het werken met jongeren en gezinssystemen uit alle lagen van de bevolking. Van enkelvoudige problematiek tot meervoudig complex. Van jongeren die om zorg vragen tot jongeren die zorg mijden. 

Vraag een vrijblijvende offerte aan

Van al ons aanbod op de hoogte blijven? Schrijf je dan in voor onze gratis nieuwsbrief!


Doelgroepen

Deze eendaagse training is gericht op minimaal HBO- opgeleide professionals die binnen de zorg of het onderwijs in aanraking komen meervoudig- en complexe gezinsproblematiek. 

Te denken valt aan verpleegkundigen (GGz, SPV, JGZ, VG), intern-  en ambulant (gezins-)begeleiders, zorgcoördinatoren, jeugdzorgwerkers, woonbegeleiders, maatschappelijk werkers, verpleegkundig specialisten GGZ, gezinshuisouders, cliëntbegeleiders en vaktherapeuten.

Enige ervaring in het werken met deze doelgroep is gewenst. 


Leerdoelen

 • Prevalentie in relatie tot complexe gezinsproblematiek
 • Strategieën en werkzame factoren
 • Persoonsbeelden, -kenmerken en -eigenschappen 
 • Contact maken en onderhouden van de werkrelatie
 • Herkennen van en omgaan met kwetsbaar ouderschap
 • Hantering van weerstand in de werkrelatie
 • Interventietechnieken


Programma

10.00 uur Ochtendgedeelte:

Twee instructieblokken.

11.30 uur Koffie-theepauze

Oriëntatie en afstemming 

 • Complexe gezinsproblematiek: strategieën en werkzame factoren
 • Persoonsbeelden, -kenmerken en -eigenschappen
 • Weerstand: oorzaken en aanpak
 • Kwetsbaar ouderschap

13.00 uur Lunchpauze

14.00 uur Middaggedeelte:

Twee interactieve trainingsblokken van ca. anderhalf uur met tussendoor een korte pauze.

 • Weerstand en conflicthantering
 • De-escalerende interventietechnieken

15.30 uur Koffie- theepauze

 • Concrete toepassing van de behandelde lesstof
 • Link met de eigen praktijk aan de hand van eigen casuïstiek
 • Instructie take home opdracht / eindtoets 

17.00 uur Afronding


Studiebelasting

Zes uur contacttijd verdeeld over 1 lesdag en eindtoets


Toetsing / examinering

Iedere cursist ontvangt een certificaat na het volledig volgen van deze training.


Certificering / accreditatie

Accreditatie-aanvragen bij specifieke beroepsregisters worden op maat geregeld.


Prijs

De prijs van de scholing is mede afhankelijk van het aantal deelnemers en de specifieke wensen van de opdrachtgever. Vraag een vrijblijvende offerte aan.