Incompany | Complexe scheidingen - Driedaagse training

Incompany | Complexe scheidingen - Driedaagse training

Complexe scheidingszaken leiden bij de professionals nogal eens tot handelingsverlegenheid en frustratie. 

Hoe blijf je uit de strijd, hoe kun het belang van het kind centraal houden als de beide ouders alleen maar vechten, wat staat er nu eigenlijk precies in de wet en hoe kun ja daar in de gesprekken met de ouders gebruik van maken?

Deze training wordt gegeven door docenten die jarenlang hebben ervaren hoe moeilijk het is, en die hun opgedane kennis en de schat aan ervaring willen delen met cursisten die zoeken naar houvast of verdieping.

Een aantal onderwerpen ligt vast in het programma, daarnaast is er tijd om eigen vragen van de groep te behandelen. Via oefeningen zullen bij diverse onderwerpen vaardigheden worden geoefend met het oog op maximale praktische toepasbaarheid.

Het doel is dat deelnemers naar huis gaan met kennis en instrumenten die maken dat gezinnen in complexe scheiding weer interessant worden gevonden en met goed gevolg kunnen worden behandeld.

Deze cursus over complexe scheidingen bestaat uit drie bijeenkomsten en ca. 10 uur e-learning. 

Vraag een vrijblijvende offerte aan

Van al ons aanbod op de hoogte blijven? Schrijf je dan in voor onze gratis nieuwsbrief!


Cursusleider

Liesbeth Groenhuijsen
Drs. Liesbeth Groenhuijsen

Liesbeth Groenhuijsen is GZ-psycholoog en erkend GZ-supervisor voor Justitie.

Na haar studie Pedagogiek was Liesbeth werkzaam in de jeugdgezondheidszorg en de Kinder- en jeugdbescherming. Na het behalen van de registratie GZ-psycholoog startte zij daarnaast haar eigen praktijk, gericht op hulp aan ouders en kinderen. Zij groeide uit tot een nationale autoriteit op het gebied van (v)echtscheiding, is regelmatig als deskundige te gast in diverse radio- en televisieprogramma's en is auteur van diverse boeken op het gebied van Echtscheiding, Adoptie en Stiefgezin.


Co-trainer

Ike Bouma
Mr. Ike Bouma

Ike is jurist en jeugdzorg professional met 30 jaar ervaring in het werkveld, als jeugdwelzijnswerker, hogeschooldocent, trainer en juridisch adviseur. 
 


Doelgroepen

Deze cursus is gericht op HBO- en academisch opgeleide professionals die in de uitoefening van hun beroep te maken krijgen met complexe scheidingen. Denk daarbij aan:

 • Jeugdzorgwerkers, zoals raadsonderzoekers, gezinsvoogden en medewerkers begeleide omgang;
 • (School)maatschappelijk werkers;
 • Medewerkers van steunpunten huiselijk geweld, veiligheidshuizen;
 • Leerkrachten / Intern begeleiders / zorgcoördinatoren;
 • MEE-consulenten;
 • Gezinsbegeleiders;
 • Psychologen / orthopedagogen;
 • etc.


Leerdoelen

 • Op welke manier een echtscheiding ingrijpt in de levens van ouders en kinderen, welke verliezen zij lijden en wanneer er als gevolg van een scheiding psychotrauma kan ontstaan;
 • Wat er in juridische en praktische zin verstaan wordt onder "het belang van het kind";
 • Wat de juridische gevolgen voor ouders, kind(eren) en onderwijs / hulpverlening zijn in geval van een (echt)scheiding;
 • Waarom conflict bij een scheiding onvermijdelijk is;
 • Hoe de opvoeding van kinderen na een scheiding van hun ouders zo goed mogelijk voortgezet kan worden;
 • Het stellen van de juiste vragen aan de ouders over de echtscheiding, evenals over het kind en diens ontwikkeling;
 • Het terugleiden van de ouders naar de centrale belangen van hun kind;
 • Welke gevolgen een scheiding heeft voor de ontwikkeling van het kind op o.a. het gebied van gehechtheid en loyaliteit;
 • Op welke wijzen de zorg voor kinderen verdeeld kan worden en wat daarin mogelijke zorgen en valkuilen zijn;
 • Relevante mediation-technieken en hoe deze in de gesprekken met ouders in te zetten;
 • Welke rol kinderen zelf spelen in de hulp na een scheiding;
 • Het voeren van gesprekken met scheidingskinderen aan de hand van een daartoe ontwikkelde checklist;
 • Analyseren van verschillen tussen partners en deze op een productieve manier inzetten in gesprekken met hen;
 • Aanvullende kennis met betrekking tot één van de volgende specifieke situaties naar keuze:
  • Parental Alienation Syndrome
  • Stiefgezin
  • Beschuldigingen van misbruik / mishandeling
  • Het nut van een etiket
  • Een ander, zelfgekozen deelaspect van scheidingsproblematiek


Modules

Module 1: Emotionele en juridische impact van scheiding

In de eerste module van deze cursus over (v)echtscheidingen en strijdzaken, komen de volgende zaken aan de orde:

 • De verliezen die ouders en kinderen lijden door een scheiding;
 • Op welke manieren scheiding ingrijpt in de levens van betrokkenen;
 • Gesprekstechnieken die ouders kunnen (terug)leiden naar het belang van hun kind;
 • Hoe de opvoeding na een scheiding verder vormgegeven kan worden;
 • Vragen die je kunt stellen aan ouders over de scheiding en hun kind en diens ontwikkeling.


Daarnaast wordt uitvoerig stilgestaan bij de juridische aspecten van scheiding, namelijk:

 • Wat gezag is en wat het inhoudt;
 • Internationale kinderontvoering na scheiding;
 • Verhuizen na scheiding;
 • Co-ouderschap en omgang.

De co-trainer van deze dag is Mr. Ike Bouma.

Module 2: Ontwikkeling van kinderen bij scheiding en mediationtechnieken

De tweede module van deze cursus staat in het teken van de impact van een scheiding op de ontwikkeling van kinderen. Er wordt ingegaan op:

 • De impact van een scheiding op onder meer gehechtheid en loyaliteit;
 • Wat de gevolgen van een scheiding kunnen zijn in elke ontwikkelingsfase van het kind;
 • Wat de gevolgen van een conflict tussen ouders kunnen zijn op kinderen;
 • Hoe de zorg verdeeld kan worden tussen ouders en valkuilen daarin uit de weg gegaan kunnen worden.

Daarnaast worden kennis en vaardigheden opgedaan met betrekking tot het inzetten van mediationtechnieken in de gespreksvoering met ouders die in een scheidingsconflict verzeild zijn geraakt.
 

Module 3: Verschillen tussen ouders, praten met kinderen en capita selecta

In deze laatste module van de cursus is er uitgebreide aandacht voor het praten met kinderen en voor de manier waarop verschillen tussen ouders constructief ingezet kunnen worden ten ten behoeve van het kind. Het gaat dan over:

 • De rol van het kind in de hulp na scheiding;
 • Het voeren van een gesprek met kinderen met behulp van de checklist "gesprek met kinderen";
 • Inzetten van domeinen van verschil in gesprekken met ouders;
 • Omgaan met heimelijke vooroordelen van jezelf als hulpverlener.


Tenslotte verdiept de deelnemer zich in een aan scheiding gerelateerd onderwerp als:

 • Parental Alienation Syndrome;
 • Stiefgezin;
 • Beschuldigingen van misbruik en / of mishandeling;
 • Het nut van een etiket;
 • Een ander relevant thema naar keuze, te selecteren met ondersteuning van de docent.


Studiebelasting

 Een gemiddelde deelnemer besteedt ongeveer 60 uur aan het doorlopen van deze cursus.


Toetsing / examinering

 Deze cursus over complexe scheidingen wordt afgesloten met een kennistoets. Tussentijds te maken opdrachten zijn voorwaardelijk voor beoordeling.


Certificering / accreditatie

Het succesvol afsluiten van deze cursus leidt tot het behalen van het certificaat "complexe scheidingen". Voor deze cursus is accreditatie aangevraagd bij de volgend beroepsregisters:

Registerplein:
12,75 punten

 • Opleidingstraject maatschappelijk werkers
 • Opleidingstraject sociaal agogen

SKJ (opleidingstraject jeugdzorgwerker):
59 punten

Mediators federatie Nederland (MfN)
15 punten in categorie 2

Staat je beroepsgroep er niet bij en zou je toch graag in aanmerking komen voor registerpunten? Neem dan tijdig contact met ons op. We bekijken dan samen of het alsnog mogelijk is bij jouw register accreditatie aan te vragen.


Prijs

De prijs van de scholing is mede afhankelijk van het aantal deelnemers en de specifieke wensen van de opdrachtgever. Vraag een vrijblijvende offerte aan.