Incompany | Complexe scheidingen - Driedaagse training

Incompany | Complexe scheidingen - Driedaagse training

Complexe scheidingszaken leiden bij de professionals nogal eens tot handelingsverlegenheid en frustratie. 

Hoe blijf je als professional uit de strijd? Hoe kun je het belang van het kind centraal houden als de beide ouders alleen maar vechten? Wat staat er nu eigenlijk precies in de wet en hoe kun je daar in de gesprekken met de ouders gebruik van maken? Deze en andere vragen komen aan bod in deze praktijkgerichte training.

Deze driedaagse scholing wordt gegeven door een docent die jarenlang ervaren heeft en weet hoe moeilijk het is om met complexe scheidingsproblematiek om te gaan. Zij (her)kent de handelingsverlegenheid en deelt haar kennis en schat aan ervaring met de cursisten, die veelal zoeken naar verdieping en houvast. Het programma biedt voldoende ruimte om eigen vragen / casuïstiek te behandelen en middels oefensituaties worden specifieke vaardigheden getraind met het oog op maximale praktische toepasbaarheid.

Voor wat betreft de verplichte literatuur (zelf aan te schaffen):

Beide boeken zijn via alle grote (online) boekhandels te bestellen en in de regel uit voorraad leverbaar. 

Deze cursus over complexe scheidingen bestaat uit drie bijeenkomsten en ca. 10 uur e-learning.

Vraag een vrijblijvende offerte aan

Van al ons aanbod op de hoogte blijven? Schrijf je dan in voor onze gratis nieuwsbrief!


Doelgroepen

Deze cursus is gericht op HBO- en academisch opgeleide professionals die in de uitoefening van hun beroep te maken krijgen met complexe scheidingen. Denk daarbij aan:

 • Jeugdzorgwerkers, zoals raadsonderzoekers, gezinsvoogden en medewerkers begeleide omgang;
 • (School)maatschappelijk werkers;
 • Medewerkers van steunpunten huiselijk geweld, veiligheidshuizen;
 • Leerkrachten / Intern begeleiders / zorgcoördinatoren;
 • MEE-consulenten;
 • Gezinsbegeleiders;
 • Psychologen / orthopedagogen;
 • etc.


Leerdoelen

 • Op welke manier een echtscheiding ingrijpt in de levens van ouders en kinderen, welke verliezen zij lijden en wanneer er als gevolg van een scheiding psychotrauma kan ontstaan;
 • Wat er in juridische en praktische zin verstaan wordt onder "het belang van het kind";
 • Wat de juridische gevolgen voor ouders, kind(eren) en onderwijs / hulpverlening zijn in geval van een (echt)scheiding;
 • Waarom conflict bij een scheiding onvermijdelijk is;
 • Hoe de opvoeding van kinderen na een scheiding van hun ouders zo goed mogelijk voortgezet kan worden;
 • Het stellen van de juiste vragen aan de ouders over de echtscheiding, evenals over het kind en diens ontwikkeling;
 • Het terugleiden van de ouders naar de centrale belangen van hun kind;
 • Welke gevolgen een scheiding heeft voor de ontwikkeling van het kind op o.a. het gebied van gehechtheid en loyaliteit;
 • Op welke wijzen de zorg voor kinderen verdeeld kan worden en wat daarin mogelijke zorgen en valkuilen zijn;
 • Relevante mediation-technieken en hoe deze in de gesprekken met ouders in te zetten;
 • Welke rol kinderen zelf spelen in de hulp na een scheiding;
 • Het voeren van gesprekken met scheidingskinderen aan de hand van een daartoe ontwikkelde checklist;
 • Analyseren van verschillen tussen partners en deze op een productieve manier inzetten in gesprekken met hen;
 • Aanvullende kennis met betrekking tot één van de volgende specifieke situaties naar keuze:
  • Parental Alienation Syndrome
  • Stiefgezin
  • Beschuldigingen van misbruik / mishandeling
  • Het nut van een etiket
  • Een ander, zelfgekozen deelaspect van scheidingsproblematiek


Modules

Module 1: Verschillen tussen ouders, praten met kinderen en capita selecta

Dagdeel 1

a. Loyaliteit onder de loupe

Leervormen:

Theorie: Presentatie docent

Reflectie op het begrip loyaliteit: groepsgesprek

Praktijk: oefenen met voorbeeldcasus

b. Conflict tussen de ouders

Theorie: Presentatie van onderzoek waaruit we weten dat conflict tussen de ouders dé risicofactor is voor de ontwikkeling van kinderen. En: waarom vechten zoveel ouders zo heftig en zo lang als het over hun kinderen gaat? 

Praktijk: Rollenspel, een oefening om in gesprek met de ouders de kennis over conflict ten goede in te zetten.

Dagdeel 2

Capita Selecta

De cursisten presenteren elk individueel of met een groepje een thema. Zij gebruiken de stof uit de cursus om een casus, een boek, een artikel, een methode, een werkwijze binnen een organisatie, te presenteren aan de medecursisten. Zij doen dit door middel van een powerpointpresentie of op enige andere wijze.

De duur van een presentatie is ongeveer 15 minuten.

Module 2: Emotionele en juridische impact van scheiding

Dagdeel 1

a. Scheiding:  inleiding

Een ingrijpende gebeurtenis, verlies en verdriet

Leervorm:

Theorie: Powerpoint presentatie

b. Scheiden en het belang van het kind

HET belang van het kind? Dilemma’s

Leervormen:   

Theorie: powerpoint presentatie door docent, o.a. juridische term belang van kind, discussie in wetenschappelijke literatuur over belang van kind, hiërarchie van belangen.

Reflectie: Discussie: 

c. Scheiden: het begon ooit met liefde of waarom scheiden zo erg is

Leervormen:

Theorie: powerpoint presentatie

Praktijk: Oefenen gesprek met ouders a.d.h.v. casus

Dagdeel 2

Docent: jurist

 1. Wat is gezag en wat houdt het in
 2. Gezag na scheiding: de wet van 1998
 3. De wet van 2009
 4. Internationale kinderontvoering na scheiding
 5. Verhuizen na scheiding
 6. De positie van de professional in complexe zaken
 7. Toepassingen

De co-trainer van deze dag is Mr. Ike Bouma.

Module 3: Ontwikkeling van kinderen bij scheiding en mediationtechnieken

Dagdeel 1

a. Scheiden en de ontwikkeling van het kind

Leervormen:

Theorie: Powerpoint presentatie door docent. Inhoud: De gevolgen algemeen,  de gevolgen/risico’s per ontwikkelingsfase

Praktijk:Toepassen kennis ontwikkelingsfasen a.d.h.v. eigen casuistiek; oefening: rollenspel gesprek met ouders met gebruik van ontwikkelingspsychologische kennis

b. Scheiden: zorgverdeling,  vormen en valkuilen

Leervormen:

Theorie: Powerpointpresentatie door docent

Reflectie: Discussie

Dagdeel 2

a. Mediation: wat is mediation, wat zijn indicaties/contra-indicaties; kennismaking met specifieke technieken

Leervorm: presentatie door docent

b. Praten met kinderen

Leervormen:

Theorie: presentatie door docent

Praktijk: oefenen in rollenspel a.d.h.v. casus

Reflectie: discussie over ethische kant: wel of niet praten met kinderen


Studiebelasting

 Een gemiddelde deelnemer besteedt ongeveer 60 uur aan het doorlopen van deze cursus.


Toetsing / examinering

 Deze cursus over complexe scheidingen wordt afgesloten met een kennistoets. Tussentijds te maken opdrachten zijn voorwaardelijk voor beoordeling.


Certificering / accreditatie

Het succesvol afsluiten van deze cursus leidt tot het behalen van het certificaat "complexe scheidingen". Voor deze cursus is accreditatie aangevraagd bij de volgende kwaliteitsregisters:

Registerplein
69 punten voor:

 • Cliëntondersteuners
 • Gezinshuisouders
 • GGz-agogen
 • Maatschappelijk werk
 • Psychodiagnostisch werkenden
 • Sociaal agogen
 • Sociaal werkers

SKJ
28 punten

Mediators federatie Nederland (MfN)
In behandeling


Prijs

De prijs van de scholing is mede afhankelijk van het aantal deelnemers en de specifieke wensen van de opdrachtgever. Vraag een vrijblijvende offerte aan.