Incompany | Hechtingsproblematiek

Incompany | Hechtingsproblematiek

De omgang met kinderen en jongeren met hechtingsproblematiek of -stoornissen vraagt erg veel van opvoeders, hulpverleners en leerkrachten. Deze jongeren hebben in hun vroegste ontwikkeling geleerd dat relaties alles behalve sensitief, responsief en betrouwbaar zijn. Vanuit dit aangelegd fundament bekijken ze (nieuwe) relaties met extreme argwaan. Onbewust zorgt hun beschadigd basisvertrouwen voor een interactiestijl waardoor hun waarheid met grote regelmaat bevestigd wordt. Veel van deze jongeren laten ontremd gedrag zien, vaak in combinatie met zware gedragsoverschrijdingen. Anderen laten onvoorstelbaar geremd gedrag zien. Deze patronen spelen zich binnen familiesystemen soms generaties lang af. Het doorbreken van deze homeostatische interacties vraagt diepgaande inzichten, specifieke houdingsaspecten en vaardigheden van professionals. In de eendaagse cursus over hechtingsproblematiek wordt daar dan ook uitvoerig bij stilgestaan.

Hoofddocent Giel Vaessen werkte decennia lang als groepswerker, behandelcoördinator en gezinstherapeut in de kinder- en jeugdpsychiatrie en als zorgcoördinator in het speciaal onderwijs. Momenteel is hij werkzaam als zorgcoördinator en gezinstherapeut in de ambulante GGZ. 

Aanbevolen literatuur "Als hechten moeilijk is" van Giel Vaessen

Vraag een vrijblijvende offerte aan

Van al ons aanbod op de hoogte blijven? Schrijf je dan in voor onze gratis nieuwsbrief!


Doelgroepen

Deze cursus is bedoeld voor hulpverleners, pedagogisch medewerkers, groepswerkers, verpleegkundigen, leerkrachten, docenten, zorg- en behandelcoördinatoren op HBO / HBO+ niveau.


Leerdoelen

 • Het leren herkennen van diverse hechtingsproblemen in de dagelijkse praktijk
 • Opdoen van inzichten rondom circulaire patronen binnen gezinnen, los van schuldindicaties
 • Leren samenwerken met ouders, vaak met eigen intergenerationele problemen
 • Het krijgen van inzicht in eigen houdingsaspecten in de bejegening van kind en ouder(s)
 • Het ontwikkelen van specifieke sensitief responsieve vaardigheden om dysfunctionele patronen te doorbreken
 • Oplossingsgerichte-, cognitief gedragstherapeutische-, sociale vaardigheids- en systemische handvatten
 • Het ontwikkelen van handvatten om leerkrachten, opvoeders en (gesplitte) teams te coachen


Programma

10.00 uur Ochtendprogramma

 In het ochtendprogramma ligt de focus op:

 • Hoe het normale hechtingsverloop er uit ziet en wat daarvoor nodig is
 • Inzicht en herkenning van diverse hechtingsproblematieken en -stoornissen

11.30 uur Pauze

 • Oorzaken van hechtingsproblemen en -stoornissen waaronder intergenerationele patronen binnen gezinnen

13.00 uur Lunchpauze

14.00 uur Middagprogramma

Gedurende de middag wordt gericht op:

 • Inzichten en handvatten om het basisvertrouwen zo goed mogelijk te herstellen
 • Hoe je als professional in balans blijft
 • De aanpak op meta niveau
 • Het herkennen van dysfunctionele homeostatische patronen en hoe je deze kunt doorbreken

15.15 uur Pauze 

 • De aanpak op meso / micro niveau
 • Bruikbare handvatten om het doel op meta niveau te bereiken: gedragstherapeutische interventies, cognitief therapeutische interventies, sociale vaardigheidstrainingen, oplossingsgerichte interventies, systemische aanpakken 

16.30 uur

 • Instructie take home opdracht / eindtoets 
 • Reflectie en evaluatie

17.00 uur Afsluiting


Studiebelasting

 De studiebelasting bedraagt 6 uur.


Toetsing / examinering

Iedere cursist ontvangt een certificaat na het volledig volgen van deze training.


Certificering / accreditatie

Accreditatie-aanvragen bij specifieke beroepsregisters worden op maat geregeld.


Prijs

De prijs van de scholing is mede afhankelijk van het aantal deelnemers en de specifieke wensen van de opdrachtgever. Vraag een vrijblijvende offerte aan.