Incompany | Omgaan met agressie

Incompany | Omgaan met agressie

Agressie in de zorg en het onderwijs komt vaak voort uit externaliserende gedragsproblemen bij cliënten en leerlingen. 

Wanneer het gaat om omgaan met externaliserend gedrag en de agressie die daarmee samen kan hangen, heerst er veel handelingsverlegenheid en angst. Het voorkómen van agressie is dan ook essentieel om patiënten, cliënten en leerlingen een optimaal leef- en leerklimaat te bieden. Anderzijds is het van belang om veilig je werk te kunnen doen. 

Enerzijds onderscheiden we frustratie- oftewel emotionele agressie. Aan de andere kant kun je te maken krijgen met instrumentele agressie. Frustratieagressie is veelal re-actief, instrumentele agressie is pro-actief. Bij frustratie-agressie is er een hoge mate van arousal, er wordt gereageerd vanuit een frustratie. Door gebrek aan zelfcontrole kan het heftig worden en behoorlijk uit de hand lopen.

Hoe verschillende soorten agressie tijdig te signaleren en hier adequaat mee om te gaan? Hoe conflictsituaties te beïnvloeden en escalaties te voorkomen? Hoe je werksituatie zo veilig mogelijk te maken? Dit zijn enkele vragen die aan bod komen tijdens deze praktijkgerichte training. Er worden concrete tools aangereikt die per meteen kunnen worden ingezet in de eigen beroepspraktijk.  

Veertien dagen voorafgaand aan de training kunnen de deelnemers via e-een enquête eigen vragen, knelpunten en casuïstiek onder de aandacht brengen.

Vraag een vrijblijvende offerte aan

Van al ons aanbod op de hoogte blijven? Schrijf je dan in voor onze gratis nieuwsbrief!


Doelgroepen

 Deze training is bedoeld voor hulpverleners en docenten die in hun dagelijkse praktijk in aanraking komen met externaliserend gedrag en agressie. 

Werk- en denkniveau: HBO


Leerdoelen

 • Begripsbepaling en effectief bewezen interventietechnieken;
 • Het tijdig signaleren en inschatten van agressie;
 • Voorkomen en hanteren en escalerende situatie;
 • Beheersing en begrenzing van dreigende situaties;
 • Bewustwording van eigen non-verbale communicatie;  
 • Verantwoord ombuigen van moeilijke interacties;
 • Het aangeven van grenzen en zorg voor eigen veiligheid.


Programma

10.00 uur Start ochtendgedeelte

Twee blokken van ca anderhalf uur met tussendoor een korte pauze.

Blok 1

 • Theoretisch kader
 • De verschillende soorten frustratie agressie
 • Ombuigen van emoties

Blok 2

 • Concretisering van types agressie
 • Interventiestrategieën

13.00 uur Lunch

14.00 uur Start Middaggedeelte

Twee trainingsblokken van anderhalf uur met tussendoor een korte pauze

Blok 1

 • Instrumentele agressie in veel voorkomende vormen
 • Grenzen stellen

Blok 2

 • Leary en conflict
 • Eigen casuïstiekbespreking

17.00 uur Afronding


Studiebelasting

 De studiebelasting is 6 uren contacttijd


Toetsing / examinering

 De deelnemer ontvangt een bewijs van deelname aan het einde van de training


Certificering / accreditatie

Accreditatie-aanvragen bij specifieke beroepsregisters worden op maat geregeld.


Prijs

De prijs van de scholing is mede afhankelijk van het aantal deelnemers en de specifieke wensen van de opdrachtgever. Vraag een vrijblijvende offerte aan.