Incompany | Suïcidepreventie

Incompany | Suïcidepreventie

In Nederland sterven jaarlijks ongeveer 1900 mensen door suïcide: jongeren, volwassenen, en ouderen.

Als hulpverleners onderschrijven we de missie ‘dat niemand alleen, onbegrepen en onbehandeld sterft door suïcide’. Preventie en behandelen start dan ook met het onderkennen van suïcidale dreiging: thuis, op school, op het werk, in de spreek- en behandelkamer. 

Cursisten leren suïcidaliteit herkennen, er vrij over te praten, hoe door te vragen, hoe een veiligheidsplan te maken en wie je daarbij kunt inschakelen. Daarnaast is er ruimte om eigen casuïstiek op het gebied van suïcidepreventie in te brengen.

De hoofddocent van deze training is Drs. Bert van Luyn. Hij is klinisch psycholoog/systeemtherapeut bij GGNet Doetinchem en geeft inmiddels tientallen jaren onderwijs op het gebied van de acute psychiatrie en crisisinterventie. In het verlengde daarvan heeft hij zich gespecialiseerd in het hanteren van agressie, suïcidepreventie (met name chronische suïcidaliteit) en de behandeling van patiënten met een ernstige persoonlijkheidsstoornis. Bert van Luyn is een van de redacteuren van het Handboek Borderline Persoonlijkheidsstoornis en mederedacteur van 'Behandeling van suïcidaal gedrag in de praktijk van de GGZ'.

Vraag een vrijblijvende offerte aan

Van al ons aanbod op de hoogte blijven? Schrijf je dan in voor onze gratis nieuwsbrief!


Doelgroepen

HBO+ of academisch opgeleide professionals die in de uitvoering van hun vak met suïcide(preventie) te maken hebben. Daarbij valt te denken aan:

 • (Gezondheidszorg-) psychologen
 • Orthopedagogen
 • Verpleegkundig specialisten GGZ
 • (Sociaal-) psychiatrisch verpleegkundigen
 • Vaktherapeuten


Leerdoelen

 • hoe suicidaliteit bij verschillende leeftijdsgroepen te herkennen
 • wie zijn kwetsbaar voor suïcidale reacties en de daarbij horende risicofactoren
 • wat is het suïcidale proces en de suïcidale dynamiek
 • hoe een suïcidale jongere / oudere, aan te spreken
 • welke vragen kunnen worden gesteld en welke houding hierbij aan te nemen
 • wat beweegt mensen met suicidaal gedrag te reageren ( suïcidale motivatie)
 • wat willen mensen ermee bereiken ( suïcidale intentie)
 • hoe maak je het veilig, en wie daarbij te betrekken; wat kan, mag en moet?
 • behandeling van suicidaliteit
 • verschillen in basisvorm


Programma

10.00 uur Inleiding actuele theorieën over suïcidaliteit

 • Waarom overwegen mensen zelfmoord
 • Suïcidale motieven
 • Acute versus chronische suïcidaliteit
 • Acute op chronische suïcidaliteit

11.15 uur Pauze

11.30 uur De ontwikkeling van een werkrelatie met suïcidale mensen

 • Uitvragen en doorvragen bij suïcidaliteit
 • Risicofactoren
 • Systematische risicotaxatie en management van suïcidaal gedrag
 • De hoofdlijn van de multidisciplinaire richtlijn

12.30 uur Pauze

13.30 uur Interactieve trainingssessie

15.00 uur Pauze

15.15 uur Vervolg interactieve trainingssessie

16.15 uur Ruimte voor inbreng eigen casuïstiek

16.45 uur Reflectie en evaluatie

17.00 uur Afsluiting


Studiebelasting

6 uur contacttijd


Toetsing / examinering

De deelnemer ontvangt een certificaat na afronding van de training.


Certificering / accreditatie

Accreditatie-aanvragen bij specifieke beroepsregisters worden op maat geregeld.


Prijs

De prijs van de scholing is mede afhankelijk van het aantal deelnemers en de specifieke wensen van de opdrachtgever. Vraag een vrijblijvende offerte aan.