AD(H)D - ODD / CD

Opleiding tot faalangstreductietrainer

Werken met migranten: jeugd en gezinnen

LVB en seksualiteit

Over ons

Het Centrum voor Educatie en Supervisie (CES) biedt door heel Nederland bij- en nascholing aan voor HBO- en academisch opgeleide professionals in de jeugdzorg, jeugdgezondheidszorg, geestelijke gezondheidszorg, leerlingenzorg en de zorg voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking. Met locaties in Maastricht, Eindhoven, Utrecht en Zwolle is er altijd een cursuslocatie in de buurt.

Alle onderwijs is praktijkrelevant, levert punten op voor relevante beroepsregisters en legt geen onnodig beslag op de privé-tijd van de cursist of diens inzetbaarheid voor de werkgever. Wij maken gebruik van “blended learning”: kennisoverdracht wordt zoveel mogelijk gerealiseerd via online leren en vaardigheden worden gedurende intensieve dagsessies onder regie van de docent geoefend. Wij hanteren denkbeelden van innovatieve denkers als Salman Khan en Peter Norvig als basis voor het ontwerp van onze didactische aanpak.

Er wordt uitsluitend samengewerkt met hoog gekwalificeerde docenten. Zij zijn (inter)nationale autoriteiten op hun vakgebied die allen ook in de praktijk werkzaam zijn en dus weten waar cursisten en supervisanten tegenaan lopen. De kwaliteit van het aanbod wordt scherp in de gaten gehouden en beoordeeld op inhoudelijke relevantie, didactische kwaliteit, actualiteit en studiecomfort.

Behalve cursussen, workshops, masterclasses en trainingen, kun je je ook aanmelden voor supervisie, intervisie en casuïstiekbesprekingen. Bovendien zijn alle cursussen geaccrediteerd bij relevante beroepsregisters, zodat je behalve een bewijs van deelname, óók registerpunten krijgt voor het volgen van deze praktijkgerichte scholing.

Alle onderwijs dat op deze site aangeboden wordt, kan ook in-company georganiseerd worden.

Het Centrum voor Educatie en Supervisie is onderdeel van het Euregionaal Congresburo, een CRKBO-geregistreerde organisatie en voldoet zodoende aan alle vereisten die gesteld worden aan een aanbieder van kortdurend beroepsonderwijs.