Online leergang: AD(H)D en autisme voor hulpverlening en onderwijs

Online leergang: AD(H)D en autisme voor hulpverlening en onderwijs


StarttijdEigen keuze

Prijs cursus€ 138,- ex. 21% BTW

LocatieOnline omgeving

eLearning
Online leeromgeving

Deze online leergang is ideaal voor iedereen die een HBO- of academisch werk- en denkniveau heeft en in de hulpverlening of het onderwijs werkt met leerlingen met AD(H)D en/of autisme. 

Deze leergang kost in totaal slechts € 138,- (ex. BTW) in plaats van de gebruikelijke € 148,- voor de twee losse e-Learningen waaruit deze leergang is opgebouwd. 

De twee losse e-Learningen zijn exact dezelfde als waarvoor je apart kunt inschrijven.

De gebruikers die je voorgingen, beoordeelden deze leergang met een gemiddeld rapportcijfer 8,1.

Na toelating heb je 30 dagen de tijd om de gehele leergang te doorlopen. De leergang werkt op PC en Apple computers, Android apparaten (smartphones en tablets), iPhones en iPads.

Van al ons aanbod op de hoogte blijven? Schrijf je dan in voor onze gratis nieuwsbrief!


Docent

Giel Vaessen

Giel Vaessen werkte decennia lang als groepswerker, behandelcoördinator en gezinstherapeut in de kinder- en jeugdpsychiatrie en als zorgcoördinator in het speciaal onderwijs. Momenteel is hij werkzaam als zorgcoördinator en gezinstherapeut in de ambulante GGZ. 


Voor wie?

Deze leergang is gericht op HBO- en academisch opgeleide professionals die met jeugd met AD(H)D en/of autisme werken.


Wat leer je?

Na het volgen van het eerste deel van deze online leergang, kun je als jeugdprofessional of docent beter omgaan met kinderen met AD(H)D en hun ouders en bovendien ben je in staat nuttige, praktisch toepasbare opvoedingshandvatten te gebruiken en/of aan te leren aan ouders. Daarnaast draagt deze module eraan bij dat kinderen met ADD of ADHD meer gaan ervaren dat ze erbij horen en welkom zijn. Dat zijn de hoofddoelen, en aan die hoofddoelen gaan een aantal subdoelen vooraf.

Na het doorlopen van dit eerste deel over ADHD:

 • Begrijp je wat ADHD / ADD is: wat zijn de symptomen en wat gebeurt er in de hersenen van het kind;
 • Kun je kritisch nadenken over de grens tussen ADHD en een temperamentvol karakter;
 • Begrijp je welke gedragsproblemen van het kind wel en niet met ADHD of ADD te maken hebben;
 • Snap je hoe ADHD en ADD angsten en somberheid bij het kind kunnen veroorzaken;
 • Weet je welke begeleidings- en behandelvormen er zijn voor kinderen met ADD en ADHD;
 • Weet je welke medicatie er beschikbaar is voor kinderen met ADHD en ADD, hoe deze medicatie werkt en welke bijwerkingen er zijn;
 • Weet je op welke manier je - samen met het kind - diens omgeving (gezin, leerkracht, klasgenootjes, etc.) kunt voorlichten over zijn of haar ADHD / ADD;
 • Weet je wat je binnen het gezin en in de schoolse en sociale omgeving van het kind concreet kunt doen om het voor het kind met ADHD / ADD én hun mede-gezinsleden zo prettig mogelijk te maken / houden;
 • Heb je ook aandacht voor de positieve kanten van ADD - ADHD in de hulpverlening en kun je daar oplossingsgericht gebruik van maken;
 • Heb je een beeld van wat kinderen met ADHD of ADD en hun ouders zoal belangrijk vinden in de relatie met professionals.


Het tweede deel van deze leergang helpt je als begeleider of hulpverlener om kinderen met autisme beter te begrijpen en begeleiden.

Na het volgen van deze module:

 • Weet je welke typen autisme er zijn en wat deze in grote lijnen inhouden;
 • Weet je waar jeugdigen met autisme op psycho-sociaal en didactisch gebied tegenaan lopen;
 • Weet je wat Theory of Mind is, welke problemen kinderen met autisme daarmee kunnen hebben en hoe je daar als begeleider of hulpverlener mee om kunt gaan;
 • Weet je wat centrale coherentie is, welke problemen jeugdigen met autisme daarmee kunnen hebben en hoe je daar als professional mee om kunt gaan;
 • Weet je hoe gedrags- en stemmingsproblemen samenhangen met autisme;
 • Weet je hoe je kinderen met een autismespectrumstoornis zo kunt begeleiden dat ze optimaal op het vervolgonderwijs zijn voorbereid;
 • Weet je hoe je voorkomt dat je kinderen met autisme te veel of te weinig structuur biedt;
 • Weet je waar je in de communicatie met mensen met autisme op moet letten;
 • Weet je waar je in de communicatie met ouders van kinderen met autisme aandacht aan moet geven;
 • Weet je wat positieve eigenschappen en kwaliteiten zijn die vaak bij mensen met autisme voorkomen.


Aanbevolen literatuur:

Een Wervelkind
Auteur Giel Vaessen
Uitgever: Maklu


Studiebelasting

 De studiebelasting voor deze leergang bedraagt circa 14 klokuren.


Toetsing / examinering / certificering

Deze leergang wordt per e-Learning afgesloten met een schriftelijke eindreflectie die als toets dienst doet. Cursisten doorlopen daarnaast een aantal zelftests, welke niet worden beoordeeld.

Nadat beide eindreflecties door ons zijn verwerkt, krijg je het certificaat gemaild voor 'AD(H)D en autisme voor hulpverlening en onderwijs'. 

Indien van toepassing worden daarna door ons de accreditatiepunten bijgeschreven.


Accreditatie

SKJ
16,5 punt. Categorie Formeel leren - e-Learning.
Voor HBO-jeugd- en gezinsprofessionals (*niet voor gedragswetenschapper met SKJ-accreditatie).

Registerplein
14 punten
Cliëntondersteuners, GGZ-agogen, gezinshuisouders, sociaal agogen, sociaal werkers, maatschappelijk werkers, psychodiagnotisch werkenden

*Zie het antwoord op vraag 2 onderdeel Accreditatie en certificaat op onze vraag- en antwoordpagina


Prijs

De prijs voor deze online leergang bedraagt  €138,- ex. BTW.
Daarbij is inbegrepen:

 • Toegang tot de elektronische leeromgeving Upskill
 • Certificering
 • Indien van toepassing bijschrijving van registerpunten

Aanmelding

Aanmelden kan via het online inschrijfformulier.

Zie hierboven op deze pagina de knop "Inschrijven".

Geef ons een seintje wanneer je zou willen starten.
Vanaf het moment dat je account wordt aangemaakt, heb je 30 dagen toegang tot de leergang.
De leeromgeving Upskill stuurt de inloggegevens per mail. Let eventueel op je spam.