eLearning: Hulpverlening en onderwijs voor kinderen met autisme

eLearning: Hulpverlening en onderwijs voor kinderen met autisme


StarttijdEigen keuze

Prijs cursus€ 79,- ex. 21% BTW

LocatieOnline omgeving

eLearning
Online leeromgeving

Begeleiders en hulpverleners in de jeugd(gezondheids)zorg, gehandicaptenzorg en GGZ en docenten krijgen met grote regelmaat te maken met kinderen en jongvolwassenen die een vorm van autisme hebben. Door hun autisme zijn een aantal situaties moeilijker voor hen dan voor de andere jeugdigen. Sociale situaties vinden ze soms moeilijk in te schatten en ook hun manier van informatie verwerken is anders.

Daar zul je dus rekening mee moeten houden in hun begeleiding. En dat kan alleen als je snapt wat autisme is. Het leren, de omgang met anderen en het hanteren van eventuele gedrags- en stemmingsproblemen kan alleen goed plaatsvinden als je de belangrijkste autisme-kenmerken kent. Deze e-Learning over autisme is dan ook een must voor iedereen die bijvoorbeeld niet weet wat er met "theory of mind problematiek" of "centrale coherentie problematiek" bedoeld wordt. Dit zijn immers belangrijke autisme kenmerken die aan veel van het denken en doen van deze jeugdigen ten grondslag liggen.

Omdat deze e-Learning op een super simpele manier online aangeboden wordt, is hij geschikt voor iedereen die graag meer wil leren over autisme en de begeleiding daarvan, maar weinig tijd of budget ter beschikking heeft voor reguliere scholing. Je kunt deze e-Learning volgen waar en wanneer je maar wilt. Zelfs in de bus of de trein naar het werk. Je kunt hem namelijk behalve op je PC of laptop, óók volgen op je smartphone, iPhone, tablet of iPad.

Aanbevolen literatuur

Autisme….En nu?
Auteur: Giel Vaessen
Hier verkrijgbaar

Van al ons aanbod op de hoogte blijven? Schrijf je dan in voor onze gratis nieuwsbrief!


Docent

Giel Vaessen

Giel Vaessen werkte decennia lang als groepswerker, behandelcoördinator en gezinstherapeut in de kinder- en jeugdpsychiatrie en als zorgcoördinator in het speciaal onderwijs. Momenteel is hij werkzaam als zorgcoördinator en gezinstherapeut in de ambulante GGZ. 


Voor wie?

 Deze e-Learning over autisme is gericht op HBO- en academisch opgeleide professionals die met jeugd met autisme werken.


Wat leer je?

Deze e-Learning helpt je als professional kinderen met autisme beter te begrijpen en begeleiden en bestaat uit verschillende onderdelen:

Je kijkt naar 19 video-tutorials, waarin behalve een gedragsdeskundige en een leerkracht, ook iemand met autisme en ouders van kinderen met autisme aan het woord komen;
Daarnaast zijn er 7 verdiepende leerteksten;
Je maakt 4 interactieve zelftests;

Je hebt gedurende 30 dagen toegang tot de e-Learning. Deze gaan in op het moment dat je account in Upskill, de leeromgeving, is aangemaakt. Geef ons een seintje wanneer je zou willen starten.

Na het volgen van deze e-Leaning:

  • Weet je welke typen autisme er zijn en wat deze in grote lijnen inhouden;
  • Weet je waar jeugdigen met autisme op psycho-sociaal en didactisch gebied tegenaan lopen;
  • Weet je wat Theory of Mind is, welke problemen kinderen met autisme daarmee kunnen hebben en hoe je daar als begeleider of hulpverlener mee om kunt gaan;
  • Weet je wat centrale coherentie is, welke problemen jeugdigen met autisme daarmee kunnen hebben en hoe je daar als professional mee om kunt gaan;
  • Weet je hoe gedrags- en stemmingsproblemen samenhangen met autisme;
  • Weet je hoe je kinderen met een autismespectrumstoornis zo kunt begeleiden dat ze optimaal op het vervolgonderwijs zijn voorbereid;
  • Weet je hoe je voorkomt dat je kinderen met autisme te veel of te weinig structuur biedt;
  • Weet je waar je in de communicatie met mensen met autisme op moet letten;
  • Weet je waar je in de communicatie met ouders van kinderen met autisme aandacht aan moet geven;
  • Weet je wat positieve eigenschappen en kwaliteiten zijn die vaak bij mensen met autisme voorkomen.


Studiebelasting

 Een gemiddelde cursist doet 9 uur over het doorlopen van deze e-Learning over autisme.


Toetsing / examinering / certificering

Deze e-Learning wordt afgesloten met een schriftelijke eindreflectie die als toets dienst doet. Cursisten doorlopen daarnaast een aantal zelftests, welke niet worden beoordeeld.

Nadat wij de eindreflectie hebben verwerkt, krijg je het certificaat gemaild.

Indien van toepassing worden daarna door ons de accreditatiepunten bijgeschreven.


Accreditatie

SKJ
9 punten. Categorie Formeel leren - e-Learning.
Voor HBO-jeugd- en gezinsprofessionals (*niet voor gedragswetenschapper met SKJ-accreditatie).

Registerplein
9 punten
Cliëntondersteuners, GGZ-agogen, gezinshuisouders, sociaal agogen, sociaal werkers, maatschappelijk werkers, psychodiagnostisch werkenden

*Zie het antwoord op vraag 2 onderdeel Accreditatie en certificaat op onze vraag- en antwoordpagina


Aanmelding

Aanmelden kan via het online inschrijfformulier.

Zie bovenaan deze pagina de knop "Inschrijven". 

Geef ons een seintje wanneer je zou willen starten.
Vanaf het moment dat je account wordt aangemaakt, heb je 30 dagen toegang tot de e-Learning.
De leeromgeving Upskill stuurt de inloggegevens per mail. Let eventueel op je spam.