Online cursus Hoogbegaafdheid - Zesdaagse online cursus

Online cursus Hoogbegaafdheid - Zesdaagse online cursus


Starttijd15:00 - 17:00 uur

Prijs cursus€ 799,- ex. 21% BTW

Max. aantal deelnemers100

16 september 2024 (Uiterste inschrijfdatum: 16 september 2024)
Online (ZOOM)

Informatie vooraf

Na de vierde lesavond ontvangen alle cursisten de inloggegevens om vanaf dat moment alle presentaties gedurende enkele weken te bekijken in de online leeromgeving Upskill.

Deze branche-erkende online cursus over het begeleiden van hoogbegaafde kinderen en jeugdigen biedt de laatste inzichten en praktische handvatten voor de praktijk.

Wie denkt aan iemand die hoogbegaafd is, denkt in de regel als eerste aan iemand met een erg hoge intelligentie. Maar een hoogbegaafde is eerst en vooral een persoon. Sterker nog, of iemand hoogbegaafd mag heten, hangt niet alleen van diens intelligentie af, maar ook van zijn of haar persoonlijkheid. Creativiteit en doorzettingsvermogen zijn bijvoorbeeld ook belangrijke kenmerken van hoogbegaafdheid. Tegelijkertijd hebben hoogbegaafden ook relaties met anderen, hebben ze een gevoelsleven en groeien ze op in een bepaald gezin binnen een bepaalde cultuur. Ook kunnen ze last hebben van dezelfde problemen waar andere mensen tegenaan lopen, zoals bijvoorbeeld het opgroeien in een kansarm gezin. Of ze hebben een vorm van autisme of andere ontwikkelingsproblematiek. Dat ze soortgelijke problemen ervaren betekent echter niet dat ze altijd met het reguliere onderwijs-, zorg- en hulpaanbod geholpen kunnen worden, want hun hoogbegaafdheid is wel vaak een belangrijk en bepalend aspect in het vinden van oplossingen.

Tijdens deze online cursus zal hoogbegaafdheid (naast cognitie) vanuit verschillende perspectieven van het hoogbegaafdzijn worden besproken. De drie docenten zijn experts op hun vakgebied en staan garant voor een interessante en inspirerende zesdaagse online cursus.

Van al ons aanbod op de hoogte blijven? Schrijf je dan in voor onze gratis nieuwsbrief!


Voor wie?

Deze online avondcursus via ZOOM - webinar is bedoeld voor hulpverleners en leerkrachten die werken met hoogbegaafde jongeren en volwassenen en hun gezinssystemen.

Te denken valt aan jeugdzorgwerkers, (ortho)pedagogen, (GZ-)psychologen, (jeugd-)verpleegkundigen, vaktherapeuten, pedagogisch medewerkers, gezinsbegeleiders, onderwijsadviseurs, ouder- en gezinscoaches, docenten, intern- en ambulant begeleiders, (school-) maatschappelijk werkers, jeugdartsen en paramedici.

Werk- en denkniveau: HBO / Universitair.


Wat leer je?

 • Opvoeden van hoogbegaafde kinderen 
 • Hoogbegaafdheid en de relatie met sociaal functioneren
 • Stress en burn out bij hoogbegaafde kinderen en jeugdigen
 • Hanteren van stress en faalangst bij hoogbegaafde kinderen en jeugdigen
 • Ecologisch begeleiden van begaafde leerlingen
 • De toekomst van het begaafdheidsonderwijs


Programma

Maandag 16 september 2024 van 15.00 - 17.00 uur - Opvoeden van hoogbegaafde kinderen - Prof. Dr. Kathleen Venderickx - Exentra

Kathleen Venderickx was gedurende 15 jaar professor energietechnieken aan de UHasselt en tevens grondlegger van een aantal bedrijven in de energiesector in België. Ze combineerde haar studies met topsport en heeft vele jaren ervaring in het coachen van topsporters. Ze is bestuurder van Exentra en samen met Tessa Kieboom schreef ze het boek ‘Meer dan intelligent’ en ze is co-titularis van de Leerstoel Hoogbegaafdheid aan de Uhasselt.

Opvoeden van hoogbegaafde kinderen verwijst naar de specifieke benaderingen en strategieën die ouders en verzorgers kunnen gebruiken om te voldoen aan de unieke emotionele, intellectuele en sociale behoeften van deze kinderen. Deze opvoedingsstijl omvat het erkennen en ondersteunen van het uitzonderlijke cognitieve potentieel van het kind, terwijl er ook aandacht is voor hun emotionele en sociale ontwikkeling. Ouders worden aangemoedigd om hoogbegaafde kinderen voldoende intellectuele stimulatie te bieden, zoals uitdagende activiteiten en verrijkingsprogramma's, om verveling en onderpresteren te voorkomen. Tegelijkertijd is het belangrijk om een evenwichtige benadering te hanteren door ook belang te hechten aan sociale vaardigheden, creativiteit en persoonlijke interesses, om een holistische ontwikkeling te bevorderen. Ouders van hoogbegaafde kinderen moeten zich ook bewust zijn van de mogelijke emotionele intensiteit en sensitiviteit van hun kind, en een ondersteunende, begripvolle omgeving creëren waarin het kind zich veilig en gewaardeerd voelt.

Maandag 23 september 2024 van 15.00 - 17.00 uur - Hanteren van stress en faalangst bij hoogbegaafde kinderen en jeugdigen - Prof. Dr. Kathleen Venderickx - Exentra 

Hanteren van stress en faalangst bij hoogbegaafde kinderen en jeugdigen betreft het begrijpen en aanpakken van de unieke stressoren en angsten die deze groep kan ervaren. Hoogbegaafde kinderen en jeugdigen kunnen vanwege hun hoge intellectuele capaciteiten en vaak perfectionistische neigingen een verhoogde druk voelen om te presteren, wat leidt tot stress en angst om te falen. Het is belangrijk om een omgeving te creëren waarin falen wordt gezien als een natuurlijk onderdeel van het leerproces en niet als iets negatiefs. Ouders en opvoeders worden aangemoedigd om realistische verwachtingen te stellen en hoogbegaafde kinderen te leren omgaan met teleurstellingen en uitdagingen, door hen copingstrategieën en probleemoplossende vaardigheden bij te brengen. Daarnaast is emotionele ondersteuning essentieel, waarbij open communicatie wordt bevorderd, zodat kinderen en jeugdigen hun zorgen kunnen uiten en gepaste begeleiding en geruststelling kunnen ontvangen.

Maandag 30 september 2024 van 15.00 - 17.00 uur - Hoogbegaafdheid en sociaal functioneren - Prof. Dr. Tessa Kieboom - Exentra

Tessa Kieboom verdiept zich sinds 1998 in hoogbegaafdheid. Ze startte haar loopbaan onder mentorschap van Prof. dr. Franz Mönks. Door haar jarenlange praktijkervaring met meer dan 10.000 hoogbegaafde jongeren en volwassenen is ze uitgegroeid tot een veelgevraagd expert in Vlaanderen en Nederland. Haar boek 'Hoogbegaafd als je kind (g)een Einstein is' is een bekend standaardwerk. Tessa is bestuurder van Exentra en samen met Kathleen Venderickx co-titularis van de Leerstoel Hoogbegaafdheid aan de Uhasselt.

Hoogbegaafdheid en sociaal functioneren verwijzen naar de wijze waarop individuen met uitzonderlijk hoge cognitieve capaciteiten interacteren en zich verhouden tot anderen in sociale contexten. Hoogbegaafde individuen kunnen unieke uitdagingen ervaren in sociale situaties, vaak als gevolg van hun geavanceerde intellectuele interesses en onconventionele denkwijzen, die hen kunnen onderscheiden van leeftijdsgenoten. Ze kunnen moeite hebben met het vinden van gelijkgestemden of het ervaren van een gevoel van isolement, vooral als hun interesses en vaardigheden sterk afwijken van die van hun leeftijdsgenoten. Echter, met de juiste ondersteuning en begrip, kunnen hoogbegaafde personen succesvolle sociale vaardigheden ontwikkelen, zoals empathie, communicatie en het vermogen om relaties op te bouwen. Het is cruciaal dat ouders, leerkrachten en begeleiders zich bewust zijn van deze sociale dynamieken en strategieën implementeren, zoals het faciliteren van interacties met gelijkgestemden of het aanbieden van sociale vaardigheidstraining, om het sociaal welzijn van hoogbegaafde individuen te ondersteunen.

Maandag 14 oktober 2024 van 19.00 - 21.00 uur - Stress en burn out bij hoogbegaafde kinderen - Prof. Dr. Tessa Kieboom - Exentra

Stress en burn-out bij hoogbegaafde kinderen verwijst naar de emotionele en fysieke uitputting die deze kinderen kunnen ervaren als gevolg van hun unieke intellectuele en emotionele behoeften. Hoogbegaafde kinderen kunnen intense druk ervaren, zowel vanuit zichzelf als vanuit hun omgeving, om te presteren op een niveau dat overeenkomt met hun capaciteiten, wat kan leiden tot chronische stress. Deze stress wordt vaak verergerd door een gebrek aan passende uitdagingen en stimulatie op school, waardoor deze kinderen zich kunnen vervelen en gefrustreerd raken. Daarnaast kan hun gevoeligheid en diepgaande reflectie leiden tot perfectionisme en een overdreven kritische houding ten opzichte van zichzelf, wat verder bijdraagt aan hun stressniveau. Zonder adequate ondersteuning en begrip kunnen deze factoren uiteindelijk leiden tot burn-out, waarbij het kind overweldigd en emotioneel uitgeput raakt, met negatieve gevolgen voor hun welzijn en academische prestaties.

Maandag 4 november 2024 van 15.00 - 17.00 uur - Ecologisch begeleiden van begaafde leerlingen - Dr. Eleonoor van Gerven - Slim Educatief

Eleonoor van Gerven studeerde Pedagogiek aan de Katholieke Universiteit Nijmegen (Radboud Universiteit). Zij schreef onder andere Passend Onderwijs voor begaafde leerlingen (2012), diverse delen voor de reeks Knapzak Praktijkgidsen, Aan de slag met slimme kleuters (2014) en Goed onderwijs voor begaafde leerlingen (2016). Eleonoor was hoofdredacteur van Handboek hoogbegaafdheid (2009) en van De gids. Over begaafdheid in het basisonderwijs (2016). Zij promoveerde op het opleiden van specialisten begaafdheidsonderwijs, Raising the bar. The competencies of specialists in gifted education. In 2021 publiceerde zij samen met Anouke Bakx en Annemieke Weterings het boek ‘Hoe dan?! Pakkend onderwijs voor begaafde leerlingen.’ Eleonoor van Gerven heeft een eigen nascholingsinstituut voor leraren: Slim! Educatief. Zij ontwikkelde de geaccrediteerde post-hbo-registeropleidingen Specialist Begaafdheid in het PO en Specialist Begaafdheid in het VO. Samen met Annemieke Weterings-Helmons ontwikkelde zijn de geaccrediteerde post-hbo-registeropleiding Specialist Dubbel-Bijzondere Leerlingen Naast deze opleidingen ontwikkelt en verzorgt zij korte cursussen, workshops en maatwerktrajecten over begaafdheidsonderwijs. Eleonoor is secretaris van de World Council of Gifted and Talented Children en voorzitter van The Education Insights Group.

Ecologisch begeleiden van begaafde leerlingen houdt in dat de begeleiding van deze leerlingen plaatsvindt met inachtneming van hun gehele leefomgeving en de interactie tussen verschillende systemen waarin zij functioneren, zoals thuis, school, en de bredere gemeenschap. Deze benadering erkent dat de ontwikkeling en het welzijn van begaafde leerlingen beïnvloed worden door een netwerk van relaties en omgevingen, en niet alleen door hun individuele capaciteiten. Het doel is om een holistische ondersteuning te bieden die rekening houdt met zowel de academische als de emotionele, sociale en fysieke behoeften van de leerling. Dit kan onder andere inhouden het samenwerken met ouders, leerkrachten en andere professionals om een consistent en begripvol ondersteuningsnetwerk te vormen. Ecologisch begeleiden benadrukt ook het belang van het aanpassen van de leeromgeving en lesmethoden aan de unieke behoeften van begaafde leerlingen, om hen te helpen hun volledige potentieel te bereiken in alle aspecten van hun leven.

Maandag 11 november 2024 van 15.00 - 17.00 uur - De toekomst van het begaafdheidsonderwijs - Dr. Eleonoor van Gerven - Slim Educatief

De toekomst van het begaafdheidsonderwijs richt zich op het anticiperen op en vormgeven van onderwijsmethoden en -praktijken die optimaal aansluiten bij de behoeften van begaafde leerlingen. Een belangrijk aspect hiervan is de integratie van technologie en gepersonaliseerd leren, waardoor onderwijs op maat gemaakt kan worden om te voldoen aan de individuele leerstijlen en interesses van begaafde leerlingen. Er wordt ook een verschuiving verwacht naar meer holistische onderwijsbenaderingen, waarbij niet alleen academische vaardigheden worden ontwikkeld, maar ook emotionele intelligentie, creativiteit, en kritisch denken worden gestimuleerd. De toekomst van het begaafdheidsonderwijs zal waarschijnlijk ook meer interdisciplinaire en projectgebaseerde leerervaringen omvatten, die begaafde leerlingen uitdagen om complexe problemen op te lossen en hun kennis toe te passen in real-world scenario's. Daarnaast is er een groeiende erkenning van het belang van samenwerking tussen scholen, ouders en gemeenschappen om een ondersteunende omgeving te creëren die de diverse talenten en behoeften van begaafde leerlingen omarmt en bevordert.


Studiebelasting

De totale studiebelasting bedraagt 13 uren inclusief thuisopdracht als afsluiting.


Toetsing / examinering / certificering

De online cursus vindt plaats via zoom - webinar (anoniem, privacy gegarandeerd), waarbij een thuisopdracht deel uitmaakt van het programma.

Succesvolle voltooiing van de totale cursus leidt tot het certificaat "Begeleidingskennis hoogbegaafdheid" en bijschrijving van de aan deze cursus toegekende registerpunten in je kwaliteitsregister.


Accreditatie

SKJ
13 punten in de categorie formeel leren - scholing

Registerplein
12 punten voor:

 • Cliëntondersteuners
 • Ervaringsdeskundigen
 • GGZ-agogen
 • Gezinshuisouders
 • Kinderwerkers / jongerenwerkers
 • Maatschappelijk werkers
 • Psychodiagnostisch werkers
 • Sociaal agogen
 • Sociaal werkers

NIP / NVO
12 punten voor herregistratie
3 punten voor opleiding - behandeling
2 punt voor opleiding - diagnostiek
1 punt voor opleiding - overige taken


Prijs

Het cursusgeld bedraagt €799,- ex. BTW

Hierin is begrepen:

 • Deelname aan 6 interactieve, online bijeenkomsten van 2 uur per bijeenkomst via ZOOM webinar, gegeven door deskundige en ervaren docenten
 • Toegang tot de bij de cursus behorende online leeromgeving, met daarin aanvullende informatie, links en de hand-outs van de presentaties van de docenten
 • Deelname aan de afsluitende opdracht die je van thuis uit maakt
 • Certificaat "Begeleidingskennis hoogbegaafdheid" en bijschrijving van registerpunten na succesvolle afronding.

Als je ervoor kiest om direct online te betalen, dan krijg je € 25,00 korting op je aanmelding.


Aanmelding

Aanmelden kan via het online inschrijfformulier. Wacht niet te lang, want vol is vol!

Plaatsing gebeurt op volgorde van inschrijving.

Let op: Vol = Vol