Online cursus Hoogsensitiviteit l najaar 2024 - Zesdaagse online cursus

Online cursus Hoogsensitiviteit l najaar 2024 - Zesdaagse online cursus


Starttijd19:00 - 21:00 uur

Prijs cursus€ 799,- ex. 21% BTW

Max. aantal deelnemers25

16 september 2024 (Uiterste inschrijfdatum: 16 september 2024)
Online (ZOOM)

Live of on demand

Deelname aan de live streaming van deze cursus heeft de voorkeur.

 • Heb je een sessie gemist, dan kun je een verzoek sturen om het gemiste onderdeel online terug te kijken.
 • Afhankelijk van de richtlijnen van je kwaliteitsregister, kun je er ook voor kiezen om de cursus tijdens de looptijd geheel on-demand te volgen via onze beveiligde leeromgeving. Als je voor deze optie kiest, geef dit dan aan in het opmerkingenveld bij je inschrijving.

Deze branche-erkende online (avond)cursus over het begeleiden van hoogsensitieve kinderen, jeugdigen en adolescenten biedt de laatste wetenschappelijke inzichten en praktische handvatten.

Hoogsensitiviteit verwijst naar een aangeboren persoonlijkheidskenmerk waarbij mensen gevoeliger zijn voor externe prikkels en subtieler reageren op emotionele, sociale en sensorische stimulatie. Hoogsensitieve personen (HSP's) hebben een diepere verwerking van informatie en ervaren vaak intensere emoties. Ze kunnen overweldigd raken door drukke omgevingen, harde geluiden, fel licht en andere prikkels. Daarnaast zijn ze gevoeliger voor stemmingen en emoties van anderen. Voor hulpverleners en leerkrachten is het dan ook van belang om goed geïnformeer te zijn over hoogsensitiviteit om de specifieke behoeften van HSP's te begrijpen en hen optimale begeleiding en behandeling te bieden.

Wat verstaan we onder hoogsensitiviteit en hoogsensitieve personen? Wat maakt hen anders dan anderen en hoe houd je daar in de hulpverlening, het onderwijs of de behandeling rekening mee? Wat gebeurt er 'anders' in de hersenen van een hoogsensitief iemand? Wat heeft hooggevoeligheid met hoogbegaafdheid te maken en wat kun je daarmee in de praktijk? Wat zijn de verschillen tussen autisme en hoogsensitiviteit? 

Op deze en andere vragen geven ervaren docenten tijdens deze avondcursus een antwoord. Interactie is volop mogelijk, waarbij deelnemers worden uitgenodigd om vragen te stellen en casuïstiek uit hun specifieke werksituatie te delen.

Van al ons aanbod op de hoogte blijven? Schrijf je dan in voor onze gratis nieuwsbrief!


Voor wie?

Deze online cursus is bedoeld voor professionals die met cliënten, leerlingen en gezinssystemen werken en vanuit dat perspectief te maken hebben met hoogsensitiviteit. Te denken valt aan jeugdzorgwerkers, (ortho)pedagogen, (GZ-)psychologen, (jeugd-)verpleegkundigen, vaktherapeuten, pedagogisch medewerkers, gezinsbegeleiders, onderwijsadviseurs, ouder- en gezinscoaches, docenten, intern- en ambulant begeleiders, (school-) maatschappelijk werkers, jeugdartsen en paramedici.

Werk- en denkniveau: HBO / Universitair.


Wat leer je?

 • Wetenschappelijke evidentie van hoogsensitiviteit en hooggevoeligheid
 • Meting van breinfunctioneren van hoogsensitieve personen en de relatie met omgevings- en persoonlijkheidsfactoren
 • Overeenkomsten en verschillen tussen autisme en hooggevoeligheid
 • Hoogbegaafdheid en Hoogsensitiviteit in het basisonderwijs
 • Het hoogsensitieve brein
 • Ontwikkelen van HSP talenten


Programma

9 september 2024 [19.00 - 21.00 uur] - Wetenschappelijke evidentie van hoogsensitiviteit en hooggevoeligheid - Prof. Dr. Patricia Bijttebier [KU-Leuven]

 • Patricia Bijttebier is hoogleraar ontwikkelingspsycho(pathologie) aan KU Leuven. Ze verricht onderzoek naar de ontwikkeling van gedrags- en emotionele problemen, onder meer met de focus op individuele verschillen in sensitiviteit voor de omgeving. 

Wetenschappelijke evidentie van hoogsensitiviteit en hooggevoeligheid duidt op het onderzoek en de bevindingen die deze eigenschappen ondersteunen als legitieme psychologische concepten. Hoogsensitiviteit, vaak beschreven als 'High Sensitivity' of 'Sensory Processing Sensitivity' in wetenschappelijke literatuur, verwijst naar de eigenschap van individuen om intenser te reageren op zintuiglijke en emotionele stimuli. Onderzoek heeft aangetoond dat hoogsensitieve personen diepere cognitieve verwerking van stimuli ervaren, wat zich kan uiten in verhoogde emotionele reacties, empathie, en soms overweldiging in stimulerende omgevingen. Neurologische studies hebben verschillen aangetoond in hersenactiviteit bij hoogsensitieve personen, vooral in gebieden die verband houden met aandacht, bewustzijn en emotieregulatie. Hoewel de wetenschappelijke gemeenschap het concept nog verder onderzoekt, wordt hoogsensitiviteit steeds meer erkend als een geldige persoonlijkheidstrek die invloed heeft op hoe individuen de wereld ervaren en verwerken.

16 september 2024 [19.00 - 21.00 uur] - Overeenkomsten en verschillen tussen autisme en hooggevoeligheid - Dr. Annelies Spek [ Autisme Academy]

 • Annelies Spek is klinisch psycholoog en hoofd van het Autisme Expertisecentrum. Ze is gepromoveerd op autismespectrumstoornissen bij volwassenen doet onderzoek naar diagnostiek en behandeling van deze groep. Hiernaast is ze voorzitter van de Zorgstandaard Autismespectrumstoornissen en redactielid van de Psycholoog en van Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme.

Overeenkomsten en verschillen tussen autisme en hooggevoeligheid zijn belangrijk om te begrijpen, aangezien beide aandoeningen betrekking hebben op hoe individuen informatie verwerken en op hun omgeving reageren. Een overeenkomst is dat zowel personen met autisme als hooggevoelige individuen vaak intens reageren op zintuiglijke prikkels en emotionele stimuli, wat kan leiden tot overweldiging in bepaalde situaties. Echter, bij autisme is er vaak sprake van aanvullende communicatieve en sociale uitdagingen, zoals moeilijkheden met non-verbale communicatie en het begrijpen van sociale signalen, wat minder kenmerkend is voor hooggevoeligheid. Hooggevoelige personen hebben doorgaans een normale tot hoge empathische capaciteit en kunnen sociale nuances goed begrijpen, terwijl mensen met autisme hierin variëren en soms moeite hebben met empathie en sociale interactie. Bovendien is autisme een neurodevelopmentele stoornis, terwijl hooggevoeligheid meer wordt gezien als een persoonlijkheidstrek, zonder de bredere ontwikkelingsuitdagingen die vaak geassocieerd worden met autisme.

23 september 2024 [19.00 - 21.00 uur] - Meting van breinfunctioneren van hoogsensitieve personen en de relatie met omgevings- en persoonlijkheidsfactoren - Prof. Dr. Corina Greven [Radboud Universitair Medisch Centrum en Karakter K&J Psychiatrie]

 • Corina Greven is Hoogleraar Environmental Sensitivity in Health aan het Radboud Universitair Medisch Centrum. Daarnaast is zij werkzaam voor Karakter Kinder- en Jeugdpsychiatrie.

Meting van breinfunctioneren van hoogsensitieve personen en de relatie met omgevings- en persoonlijkheidsfactoren betreft het onderzoek naar hoe de hersenen van hoogsensitieve individuen functioneren en interageren met hun omgeving en persoonlijke eigenschappen. Wetenschappelijk onderzoek maakt vaak gebruik van technieken zoals functionele MRI (fMRI) om te observeren hoe de hersenen van hoogsensitieve personen reageren op verschillende stimuli, zoals emotionele beelden of sociale situaties. Deze studies hebben aangetoond dat hoogsensitieve personen vaak verhoogde activiteit vertonen in hersengebieden die betrokken zijn bij diepgaande verwerking, empathie, en emotionele respons. Daarnaast wordt onderzocht hoe externe factoren, zoals de sociale omgeving en stressniveaus, de hersenactiviteit van hoogsensitieve personen beïnvloeden en hoe deze interactie hun dagelijks leven en relaties beïnvloedt. De resultaten van deze metingen dragen bij aan een beter begrip van hoogsensitiviteit als een unieke persoonlijkheidstrek, waarbij zowel de neurologische aspecten als de interactie met omgevings- en persoonlijkheidsfactoren worden belicht.

7 oktober 2024 [19.00 - 21.00 uur] - Hoogbegaafdheid en Hoogsensitiviteit in het basisonderwijs - Prof. Dr. Anouke Bakx [Fontys Hogescholen]

 • Anouke Bakx is bijzonder hoogleraar Begaafdheid aan de Radboud Universiteit en lector Goed leraarschap, Goed leiderschap bij Fontys Hogeschool Kind en Educatie. Ze is bestuurslid bij het National Talent Centre of the Netherlands. Haar missie is om bij te dragen aan goed leraarschap voor alle leerlingen, vooral voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, zoals  (hoog)begaafde en/of hoogsensitieve leerlingen. Anouke houdt zich bezig met onderzoek, onderwijs en docentprofessionalisering op het terrein van passend onderwijs voor (hoog)begaafde leerlingen en studenten. Ze is initiatiefnemer van de POINT-werkplaatsen (Passend Onderwijs Ieder Nieuw Talent) www.point013.nl en medeoprichter van het Wetenschappelijk Expertisecentrum RATIO www.ru.nl/bsi/ratio. Vanuit haar verschillende rollen werkt Anouke met veel partijen samen om wetenschap en praktijk te verbinden.

Hoogbegaafdheid en hoogsensitiviteit in het basisonderwijs verwijzen naar twee verschillende, maar soms overlappende kenmerken die een unieke impact hebben op de leer- en ontwikkelingservaringen van kinderen. Hoogbegaafde kinderen in het basisonderwijs worden gekenmerkt door een bovengemiddelde intelligentie, creatief denkvermogen, en een intens verlangen naar kennis, wat vaak leidt tot geavanceerde leerprestaties. Hoogsensitieve kinderen daarentegen, zijn vooral uiterst ontvankelijk voor zintuiglijke en emotionele stimuli, wat zich kan uiten in diepe reflecties, sterke empathie, maar ook in het snel overweldigd raken door te veel prikkels. Het is belangrijk voor leerkrachten en ouders om deze eigenschappen te herkennen en te begrijpen, omdat ze specifieke behoeften en uitdagingen met zich meebrengen in een onderwijsomgeving. Een effectieve aanpak voor deze kinderen omvat aangepaste onderwijsstrategieën, zoals differentiatie in het curriculum voor hoogbegaafden en een veilige, ondersteunende omgeving voor hoogsensitieve leerlingen, om hun potentieel volledig te kunnen benutten.

14 oktober 2024 [19.00 - 21.00 uur] - Het hoogsensitieve brein - Drs. Esther Bergsma [Hoogsensitief.NL]

 • Esther Bergsma volgde een opleiding tot registercounsellor en begeleidde vele HSP's en ouders van hoogsensitieve kinderen. Zij ging zich richten op onderzoeken (waaronder een internationale over HSP & Werk in 21 landen) en publiceren van de resultaten en andere informatie over hoogsensitiviteit. Esther schreef inmiddels vijf boeken waaronder het standaardwerk "Het hoogsensitieve brein", waarin ze als eerste de mondiale onderzoeken over hooggevoeligheid bundelde en het inmiddels veelgebruikte model van het hoogsensitieve brein ontwikkelde. 

Het hoogsensitieve brein verwijst naar de unieke neurologische kenmerken van individuen die hoogsensitief zijn, oftewel een hoge mate van sensitiviteit hebben voor zintuiglijke en emotionele stimuli. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat hoogsensitieve personen een diepere verwerking van sensorische informatie ervaren, wat resulteert in een intensere beleving van zowel externe als interne prikkels. Deze diepere verwerking is vaak gelinkt aan verhoogde activiteit in bepaalde hersengebieden, waaronder die betrokken zijn bij empathie, emotionele regulatie, en aandacht. Het hoogsensitieve brein is ook gevoeliger voor nuances in de omgeving, wat kan leiden tot een groter bewustzijn van subtiele veranderingen, maar ook tot snellere overstimulatie in drukke of intense situaties. Deze neurologische eigenschappen benadrukken het belang van een ondersteunende en begripvolle omgeving voor hoogsensitieve personen, om overweldiging te minimaliseren en hun capaciteiten optimaal te benutten.

4 november 2024 [19.00 - 21.00 uur] - Ontwikkelen van HSP talenten - Drs. Esther Bergsma [Hoogsensitief.NL]

Het ontwikkelen van HSP (Hoogsensitieve Personen) talenten verwijst naar het proces waarbij individuen die hooggevoelig zijn, hun unieke capaciteiten en eigenschappen leren herkennen, waarderen en benutten. HSP's hebben vaak een verhoogd bewustzijn van subtiele details in hun omgeving, een diepe empathie, en een rijke innerlijke belevingswereld, wat kan leiden tot talenten in creativiteit, intuïtie, en het aanvoelen van de behoeften van anderen. De ontwikkeling van deze talenten omvat het leren omgaan met en het beheren van de uitdagingen die gepaard gaan met hoogsensitiviteit, zoals overweldiging door overstimulatie en emotionele intensiteit. Dit kan bereikt worden door technieken zoals mindfulness, zelfzorg, en het opzetten van gezonde grenzen, die helpen bij het behouden van emotioneel evenwicht en het benutten van hun sensitieve aard. Daarnaast is het belangrijk om een ondersteunende omgeving te creëren, zowel persoonlijk als professioneel, waarin de unieke talenten van HSP's erkend en gewaardeerd worden, zodat zij deze ten volle kunnen ontplooien.


Studiebelasting

De studiebelasting bedraagt 13 uren inclusief thuisopdracht.


Toetsing / examinering / certificering

 • De online avondcursus vindt plaats via zoom - webinar (livestreaming), waarbij een online thuisopdracht (take-home-toets) deel uitmaakt van het programma.
 • Succesvolle voltooiing van de totale cursus leidt tot het certificaat "Begeleidingskennis hoogsensitiviteit" en bijschrijving van de aan deze cursus toegekende registerpunten in je kwaliteitsregister.


Accreditatie

SKJ
13 punten in de categorie formeel leren - webinar voor jeugd- en gezinsprofessionals

Registerplein
12 punten voor:

 • Cliëntondersteuners
 • GGZ-agogen
 • Gezinshuisouders
 • Kinder- en jongerenwerkers
 • Maatschappelijk werkers
 • Psychodiagnostisch werkers
 • Sociaal agogen
 • Sociaal werkers
 • Vertrouwenspersonen in de jeugdhulp

NIP K&J / NVO-OG
In behandeling

Kwaliteitsregister V&V
12 punten voor:
- GGZ verpleegkunde
- Jeugdverpleegkunde
- Kinderverpleegkunde

Register vaktherapie
12 punten

FGzPt
In behandeling


Prijs

Het cursusgeld bedraagt €799,- ex. BTW.

Hierin is begrepen:

 • Deelname aan 6 interactieve, online bijeenkomsten van 2 uur per bijeenkomst via ZOOM-webinar, gegeven door een cursusteam van zeer deskundige docenten
 • Toegang tot de bij de cursus behorende online leeromgeving, met daarin aanvullende informatie, links en de hand-outs van de presentaties van de docenten
 • Deelname aan de afsluitende opdracht die je van thuis uit maakt
 • Certificaat "Begeleidingskennis hoogsensitiviteit" en bijschrijving van registerpunten na succesvolle afronding

Als je ervoor kiest om direct online te betalen, dan krijg je € 25,00 korting op je aanmelding.


Aanmelding

Aanmelden kan via het online inschrijfformulier. Wacht niet te lang, want vol is vol!