eLearning: Werken met kinderen met AD(H)D in het gezin en op school

eLearning: Werken met kinderen met AD(H)D in het gezin en op school


StarttijdEigen keuze

Prijs cursus€ 69,- ex. 21% BTW

LocatieOnline omgeving

eLearning
Online leeromgeving

Professionals in jeugdzorg, jeugd-GGZ en JGZ krijgen met grote regelmaat te maken met kinderen die de diagnose ADHD of ADD gekregen hebben. Deze kinderen hebben zelf veel last van hun aandoening en ook voor ouders is het vaak lastig om een kind met deze aandoening op een aangename manier op te voeden. Door schoolse en sociale problemen krijgen zij vaak afkeurende reacties van hun omgeving. Daardoor krijgen zij niet zelden ook andere problemen, zoals depressies, angsten of bijkomende gedragsproblemen.

Omdat deze e-Learning op een super simpele manier online aangeboden wordt, is hij geschikt voor iedereen die graag wil blijven bijleren over ADD en ADHD en de begeleiding van kinderen en gezinnen die daarmee te maken krijgen, maar weinig tijd of budget ter beschikking heeft voor reguliere scholing. Nu kun je dus studeren waar en wanneer je maar wilt. Zelfs in de bus of de trein naar het werk. Je kunt deze e-Learning namelijk behalve op je PC of laptop, óók volgen op je smartphone, iPhone, tablet of iPad.

Aanbevolen literatuur:

Een Wervelkind
Auteur Giel Vaessen
Uitgever: Maklu
 

Van al ons aanbod op de hoogte blijven? Schrijf je dan in voor onze gratis nieuwsbrief!


Docent

Giel Vaessen

Giel Vaessen werkte decennia lang als groepswerker, behandelcoördinator en gezinstherapeut in de kinder- en jeugdpsychiatrie en als zorgcoördinator in het speciaal onderwijs. Momenteel is hij werkzaam als zorgcoördinator en gezinstherapeut in de ambulante GGZ. 


Voor wie?

Deze e-Learning is gericht op jeugdzorgwerkers, maatschappelijkwerkers, verpleegkundigen, vaktherapeuten, docenten en andere HBO- of academisch opgeleide professionals die te maken krijgen met kinderen met ADD of ADHD en hun opvoeders.


Wat leer je?

Na het volgen van deze e-Learning kun je als professional beter omgaan met kinderen met AD(H)D en hun ouders en bovendien ben je in staat nuttige, praktisch toepasbare opvoedingshandvatten te gebruiken en / of aan te leren aan ouders. Daarnaast draagt deze e-Learning eraan bij dat kinderen met ADD of ADHD meer gaan ervaren dat ze erbij horen en welkom zijn. Dat zijn de hoofddoelen, en aan die hoofddoelen gaan een aantal subdoelen vooraf.

Na het doorlopen van deze e-Learning:

  • Begrijp je wat ADHD / ADD is: wat zijn de symptomen en wat er in grote lijnen gebeurt in de hersenen van het kind;
  • Kun je kritisch nadenken over de grens tussen ADHD en een temperamentvol karakter;
  • Begrijp je welke gedragsproblemen van het kind wel en niet met ADHD of ADD te maken hebben;
  • Snap je op welke wijze ADHD en ADD angsten en somberheid bij het kind kunnen veroorzaken;
  • Weet je welke de belangrijkste / meest werkzame begeleidings- en behandelvormen zijn voor kinderen met ADD en ADHD;
  • Weet je welke medicatie er beschikbaar is voor kinderen met ADHD en ADD, hoe deze medicatie in grote lijnen werkt en welke bijwerkingen er zijn;
  • Weet je op welke manier je - samen met het kind - diens omgeving (gezin, leerkracht, klasgenootjes, etc.) kunt voorlichten over zijn of haar ADHD / ADD;
  • Weet je wat je binnen het gezin en in de schoolse en sociale omgeving van het kind concreet kunt doen om het voor het kind met ADHD / ADD én hun mede-gezinsleden zo prettig mogelijk te maken / houden;
  • Heb je ook aandacht voor de positieve kanten van ADD - ADHD in de hulpverlening en kun je daar oplossingsgericht gebruik van maken;
  • Heb je een beeld van wat kinderen met ADHD of ADD en hun ouders zoal belangrijk vinden in de relatie met professionals.


Studiebelasting

 De studiebelasting van deze e-Learning bedraagt circa 5 klokuren.


Toetsing / examinering / certificering

Deze e-Learning wordt afgesloten met een schriftelijke eindreflectie die als toets dienst doet. Cursisten doorlopen daarnaast een aantal zelftests, welke niet worden beoordeeld.

Nadat wij de eindreflectie hebben verwerkt, krijg je het certificaat gemaild.

Indien van toepassing worden daarna door ons de accreditatiepunten bijgeschreven.


Accreditatie

SKJ
7,5 punt. Categorie Formeel leren - e-Learning.
Voor HBO-jeugd- en gezinsprofessionals (*niet voor gedragswetenschapper met SKJ-accreditatie).

Registerplein
5 punten
Cliëntondersteuners, GGZ-agogen, gezinshuisouders, sociaal agogen, sociaal werkers, maatschappelijk werkers, psychodiagnostisch werkenden

*Zie het antwoord op vraag 2 onderdeel Accreditatie en certificaat op onze vraag- en antwoordpagina


Aanmelding

Aanmelden kan via het online inschrijfformulier.

Zie bovenaan deze pagina de knop "Inschrijven".

Geef ons een seintje wanneer je zou willen starten.
Vanaf het moment dat je account wordt aangemaakt, heb je 30 dagen toegang tot de e-Learning.
De leeromgeving Upskill stuurt de inloggegevens per mail. Let eventueel op je spam.