Autisme en problematisch gamen

Autisme en problematisch gamen


Starttijd10:00 - 17:00 uur

Prijs cursus€ 350,- ex. 21% BTW

Max. aantal deelnemers14

9 december 2021 (Uiterste inschrijfdatum: 6 december 2021)
Utrecht (Jaarbeurs - Beatrixgebouw)

Live als het kan, via zoom als het moet!

Wij vinden het belangrijk dat u veilig en verantwoord kunt deelnemen aan onze trainingen.

Wanneer blijkt dat de veiligheid hoe dan ook in het geding is, of de richtlijnen vanuit het RIVM en de Rijksoverheid live bijeenkomsten verbieden, dan zal de scholing via ZOOM worden aangeboden.

Uiteraard wordt het proces zorgvuldig door ons aangestuurd, ook voor wat betreft de technische ondersteuning.

Het wordt tegenwoordig heel normaal gevonden om een computer of spelcomputer in huis te hebben. 

Gamen hoort bij deze tijd en is niet meer weg te denken uit onze samenleving. Dit brengt echter ook risico’ s met zich mee. Het betekent namelijk dat de kans op problemen of zelfs verslaving aan computergames vele malen groter is dan voorheen. En juist gamers met autisme lijken "vatbaarder" voor het ontwikkelen van problematisch gamegedrag. Nog meer dan bij gamers zonder autisme, heeft gamen voor mensen mét autisme vaak een specifieke functie. Maar hoe komt dit en waarom werkt dit zo? Wat zijn de signalen van problematisch gamegedrag bij jongeren met autisme en wat betekent dit voor de begeleiding?

In deze eendaagse training leer je onder meer om problematisch gamen te herkennen bij mensen met autisme en vanuit professionele aansluiting bij de belevingswereld van de gamer tot oplossingen te komen.

Cursisten ontvangen het boek 'Grip op gamen' (auteur André Parren)

Incompany
Wil je deze scholing met een groep van min. 12 tot max. 20 deelnemers volgen? Dan is het voordelig om een offerte aan te vragen om deze cursus incompany te laten verzorgen.

Van al ons aanbod op de hoogte blijven? Schrijf je dan in voor onze gratis nieuwsbrief!


Docent

De hoofddocent is HBO-pedagoog en heeft de Post- HBO Autisme gevolgd aan de PXL te Hasselt. Hij werkt al meer dan 20 jaar met jongeren met autisme en hun systemen. Op het gebied van problematisch gamen is hij ervaringsdeskundig. Hij heeft zowel de positieve als de negatieve kanten van het gamen mogen meemaken. 


Voor wie?

De training 'autisme en problematisch gamen' in de autismebegeleiding is primair gericht op HBO+ opgeleide professionals die binnen de zorg , welzijn of het onderwijs in aanraking komen met mensen met autisme. Te denken valt aan:

 • Sociaal-psychiatrisch verpleegkundigen;
 • VG-verpleegkundigen;
 • Leerkrachten / docenten;
 • Intern- / ambulant begeleiders / zorgcoördinatoren;
 • Jeugdzorgwerkers;
 • Woonbegeleiders;
 • Maatschappelijk werkers;
 • Vaktherapeuten;
 • Verpleegkundig specialisten GGZ;
 • Gezinshuisouders;
 • En andere professionals die beroepsmatig te maken hebben met gamers met autisme

Basiskennis omtrent autisme is vereist om aan deze training deel te nemen.


Wat leer je?

 • Verschillende soorten games en hun specifieke kenmerken;
 • De verschillende categorieën gamers en de link met verslaving;
 • Signalering van problematisch gamegedrag bij jongeren met autisme;
 • Herkenning en begrip van de functie van gamen bij gamers met een autisme spectrum stoornis;
 • Professioneel aansluiten bij de problematische gamer met autisme;
 • Het inzetten van games als ontspanning of gericht op arousal verhoging;
 • Systeemgericht werken bij problematisch gamen en de impact hiervan op het gezinssysteem;
 • Concrete handvatten in het begeleiden van problematisch gamegedrag bij jongeren met autisme.


Programma

10.00 uur Kennismaking en introductie 

 • Diepgang in gamen (geschiedenis, welke soort games zijn er, classificatie van soorten gamers)
 • Interactieve presentatie en quiz
 • Positieve en negatieve kenmerken van games
 • Oefening plenair en in subgroepen

11.30 uur Pauze

 • De aantrekkingskracht van games (bekeken vanuit game ontwikkelaars en ontwikkelingspsychologie)
 • Interactieve presentatie en quiz
 • De gamewereld als vlucht (psychologische benadering)
 • Interactieve presentatie en videomateriaal

12.30 - 13.30 uur Pauze

 • Verdieping in Autisme (functie van gamen, prikkelverwerking, stress reductie, alertheid niveaus)
 • Interactieve presentatie en videomateriaal
 • Inzichten in het “autistisch denken” met betrekking tot gamen.
 • Signalen van problematisch gamegedrag en/of gameverslaving bij autisme
 • Interactieve presentatie, videomateriaal

15.00 uur Pauze

 • Begeleiden van het problematisch game gedrag aansluitend bij het autisme (met o.a.: aansluiten bij de gamer, bespreekbaar maken, de aanpak/alternatieven, ijsbergtheorie)
 • Oefeningen a.d.h.v. eigen casuïstiek
 • Tips bij begeleiden van gamers met autisme en hun systeem
 • Casuïstiek en praktijk

16.45 uur Evaluatie

17.00 uur Afronding
 


Studiebelasting

 De studiebelasting bedraagt 6 uren contacttijd


Toetsing / examinering / certificering

 De cursist ontvangt een bewijs van deelname na volledige deelname aan de training


Accreditatie

SKJ
6 punten voor jeugdzorgwerkers en jeugd- en gezinsprofessionals (hbo) in de categorie Formeel leren - training.
SKJ- geregistreerde Master pedagogen en Master orthopedagogen wordt aangeraden bij SKJ na te gaan of deze scholing in aanmerking komt voor punten in het kader van de vrije ruimte herregistratie.

Kwaliteitsregister V&V
5 punten voor:

 • GGz-verpleegkundigen
 • Jeugdverpleegkundigen
 • SPV-en
 • Verpleegkundigen VG-zorg


Aanmelding

Aanmelden kan via het online inschrijfformulier. Wacht niet te lang, want vol is vol!

Incompany
Wil je deze scholing met een groep van min. 12 tot max. 20 deelnemers volgen? Dan is het voordelig om een offerte aan te vragen om deze cursus incompany te laten verzorgen.