Autismebegeleiding - Driedaagse cursus

Autismebegeleiding - Driedaagse cursus


Training via ZOOM online

Vanwege een heropleving van het Coronavirus en de twijfels bij zowel docenten als cursisten over het al dan niet doorgaan van de trainingen op locatie, heeft het Centrum voor Educatie en Supervisie besloten om de CES-trainingen vooralsnog uitsluitend via het programma ZOOM te laten plaatsvinden.

ZOOM biedt alle mogelijkheden om interactief met didactische werkvormen aan de slag te gaan, waardoor de inhoud en de opbouw van het programma ongewijzigd blijft. 

Het Centrum voor Educatie en Supervisie staat garant voor de technische begeleiding.

Aangezien een training via ZOOM NIET OP LOCATIE plaatsvindt, kunnen de ingeschreven cursisten ter compensatie een gratis CES-e-Learning of ECB-online-congres kiezen (de 2-voor-de-prijs-van-1-actie is hiervoor niet geldig).

Vermeld bij de e-Learning of online-congres naar keuze in het blok opmerkingen: Compensatie ZOOM-training [Autismebegeleiding + startdatum training]. Je staat dan keurig ingeschreven, maar ontvangt geen factuur.


Starttijd10:00 - 17:00 uur

Prijs cursus€ 999,- ex. 21% BTW

Max. aantal deelnemers17

10 februari 2021 (Uiterste inschrijfdatum: 18 januari 2021)
Online (ZOOM)

Module 1: 10 februari 2021ZOOM, Online

Module 2: 3 maart 2021ZOOM, Online

Module 3: 31 maart 2021ZOOM, Online

Wie werkt met mensen met autisme, weet dat geen twee van deze mensen hetzelfde zijn. Hun denken is voor degenen die geen autisme hebben vaak wonderlijk en moeilijk te begrijpen. De driedaagse cursus autismebegeleiding is dan ook gericht op het begrijpen van autismespectrum stoornissen en het gedrag dat daaruit voortkomt. Deze inzichten vormen vervolgens de basis om een aantal interventies en communicatietechnieken te leren die je in kunt zetten met mensen met autisme. De cursus autismebegeleiding bestaat uit drie bijeenkomsten en circa tien uur e-learning. Hierin leer je voldoende om mensen met autisme in de praktijk te helpen het maximale uit zichzelf te halen.

Incompany
Wil je deze scholing met een groep van min. 12 tot max. 20 deelnemers volgen? Dan is het voordelig om een offerte aan te vragen om deze cursus incompany te laten verzorgen.

Van al ons aanbod op de hoogte blijven? Schrijf je dan in voor onze gratis nieuwsbrief!


Docent

Onze hoofddocent is GZ-psycholoog en orthopedagoog-generalist. Zij is gespecialiseerd in in autismespectrumstoornissen en is jarenlang werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg, als lid van het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE). 


Voor wie?

De cursus autismebegeleiding is primair gericht op HBO- opgeleide professionals die binnen de zorg of het onderwijs in aanraking komen met mensen met autisme:

 • Sociaal-psychiatrisch verpleegkundigen;
 • VG-verpleegkundigen;
 • Leerkrachten / docenten;
 • Intern- / ambulant begeleiders / zorgcoördinatoren;
 • Jeugdzorgwerkers;
 • Woonbegeleiders;
 • Maatschappelijk werkers;
 • Vaktherapeuten;
 • Verpleegkundig specialisten GGZ;
 • Gezinshuisouders;
 • En andere professionals die vanuit hun functie aan mensen met autisme begeleiding bieden.

Deelnemers aan de cursus autismebegeleiding zullen vooraf naar hun verwachtingen en leervragen gevraagd worden, zodat de docent hierop optimaal kan aansluiten.

Geïnteresseerd? Ga dan snel naar het inschrijfformulier!
 


Wat leer je?

 • Autistische gedragskenmerken;
 • Op welke manier mensen met autisme informatie verwerken;
 • Op welke manier Theory of Mind problematiek, Centrale Coherentieproblematiek en problemen in het executief functioneren de cognitieve stijl van mensen met autisme beïnvloeden;
 • Hoe je als onderdeel van autismebegeleiding een taakanalyse maakt en op basis daarvan een visualisatiesysteem "op maat" voor mensen met autisme kunt maken;
 • Oefenen met communicatietechnieken en -middelen, zoals visualiseren in taal en de socratische gespreksmethode;
 • Stoornissen die vaak tegelijk met een autismespectrumstoornis voorkomen, zoals een verstandelijke beperking, ADHD, angsten, somberheid en dwang;
 • Het inzetten van emotieregulatie in de begeleiding van mensen met autisme;
 • Het analyseren van oorzaken van dwangmatigheden, preoccupaties en herhaalgedrag bij mensen met autisme en daar interventies op plannen;
 • De impact van het hebben van een gezinslid met autisme op het gezin;
 • Toepassen van methodische uitgangspunten en principes van het begeleiden van ouders van kinderen met autisme;
 • Hoe in de begeleiding van mensen met autisme sociaal-communicatieve vaardigheden aan te leren;
 • Hoe begeleiding te bieden aan mensen met autisme op de terreinen van vrije tijd en zelfredzaamheid.


Modules

Module 1: Gedragskenmerken, informatieverwerking en communicatie

In deze eerste module van de cursus autisme komen de volgende zaken aan de orde:

 • Gedragskenmerken ASS
 • “Autistische” informatieverwerking
 • Cognitieve stijlkenmerken ASS (TOM, centrale coherentie, executief functioneren)
 • Visualiseren en communicatie


Je leert de gedragskenmerken te vertalen naar verschillende leeftijdsfases. Bovendien leer je je gedrag aanpassen aan de "autistische" manier van informatie verwerken.

Daarnaast wordt er geoefend met het toepassen van visualisering in de praktijk, het uitwerken van een visualisatiesysteem-op-maat, het visualiseren in taal en de socratische gespreksmethode.

Module 2: Autisme in context

In deze tweede module wordt stilgestaan bij de impact van autisme op het gezin en op de andere relaties van de persoon met autisme.

Aan de orde komen:

 • Invloed van en op het gezin (ouders, broers, zussen)
 • Methodische uitgangspunten en principes bij het begeleiden van ouders
 • Uitgangspunten sociaal-communicatieve vaardigheden en relaties
 • Vrije tijd
 • Zelfredzaamheid


Je oefent met het in de praktijk brengen van begeleidingsvaardigheden ten aanzien van ouders, met de toepassing van het aanleren van sociaal-communicatieve vaardigheden en de begeleiding van het aangaan / onderhouden van relaties.

Module 3: Bijkomende stoornissen

Deze module staat in het teken van de stoornissen die vaak samen met een autismespectrumstoornis voorkomen.

Aan de orde komen:

 • De relatie tussen autisme enerzijds en verstandelijke beperking, AD(H)D, angsten, somberheid en dwang anderzijds;
 • Gedrag en gedragsproblemen begrijpen;
 • Dwangmatigheden, preoccupaties en herhaalgedrag;
 • Emotieregulatie.


Je oefent met het analyseren van de relatie tussen bijkomende stoornissen en autisme. Daarnaast leer je dwangmatigheden, preoccupaties en herhaalgedrag analyseren en daar adequate interventies op in te zetten. Ook wordt er geoefend met emotieregulatietechnieken.


Studiebelasting

Een gemiddelde deelnemer aan de cursus autismebegeleiding moet rekening houden met een totale tijdsinvestering van ca. 50 uur, bestaande uit e-Learning, zelfstudie, contactmomenten, opdrachten en toetsing.


Toetsing / examinering / certificering

De cursus autismebegeleiding wordt afgesloten met een kennistoets. De tussentijds te maken opdrachten zijn voorwaardelijk voor beoordeling.


Accreditatie

Na succesvolle afronding van de cursus autismebegeleiding ontvangt de deelnemer een certificaat. Daarnaast is aan deze cursus accreditatie toegekend door de volgende beroepsregisters:

Registerplein
48,5 punten voor:

 • Cliëntondersteuners
 • GGZ-Agogen
 • Gezinshuisouders
 • Maatschappelijk werkers
 • Sociaal agogen
 • Sociaal werkers

Kwaliteitsregister V&V
18 punten voor:

 • GGz-verpleegkundigen
 • SPV-en
 • Jeugdverpleegkundige
 • Kinderverpleegkundige
 • VG-zorg verpleegkundigen
 • Voortplanting-, obstetrie- en gynaecologie-verpleegkundigen

Register Vaktherapie
33 punten beroepsspecifieke bij- en nascholing vooraf geaccrediteerd

SKJ
49 punten
Opleidingstraject - geacccrediteerde opleidingen

Lerarenregister
50 uur in de categorie pedagogisch onder aanbodcode 00501-09829


Prijs

Deelname aan de cursus autismebegeleiding kost € 999,- (ex. 21% BTW). Cursisten dienen daarnaast zelf de benodigde literatuur aan te schaffen, waarvan de prijs ca. € 70,- bedraagt. Inbegrepen zijn:

 • Toegang tot de digitale leeromgeving voor de duur van de cursus;
 • Handouts;
 • Examen via e-learning;
 • Bewijs van deelname;
 • Eventuele bijschrijving van registerpunten.


Aanmelding

Aanmelden kan via het online inschrijfformulier. Wacht niet te lang, want vol is vol!

Incompany
Wil je deze scholing met een groep van min. 12 tot max. 20 deelnemers volgen? Dan is het voordelig om een offerte aan te vragen om deze cursus incompany te laten verzorgen.

Vanwege het interactieve karakter kan tot deze cursus slechts een beperkt aantal deelnemers toegelaten worden. Wacht dus niet te lang met je aanmelding!

Meer informatie nodig? Neem dan even contact met ons op!