Complexe gezinsproblematiek

Complexe gezinsproblematiek


Training via ZOOM - online

Vanwege een heropleving van het Coronavirus en de twijfels bij zowel docenten als cursisten over het al dan niet doorgaan van de trainingen op locatie, heeft het Centrum voor Educatie en Supervisie besloten om de CES-trainingen vooralsnog uitsluitend via het programma ZOOM te laten plaatsvinden.

ZOOM biedt alle mogelijkheden om interactief met didactische werkvormen aan de slag te gaan, waardoor de inhoud en de opbouw van het programma ongewijzigd blijft. 

Het Centrum voor Educatie en Supervisie staat garant voor de technische begeleiding.

Aangezien een training via ZOOM NIET OP LOCATIE plaatsvindt, kunnen de ingeschreven cursisten ter compensatie een gratis CES-e-Learning of ECB-online-congres kiezen (de 2-voor-de-prijs-van-1-actie is hiervoor niet geldig).

Vermeld bij de e-Learning of het online-congres naar keuze in het blok opmerkingen: Compensatie ZOOM-training [Begeleiden van complexe gezinsproblematiek + datum training]. Je staat dan keurig ingeschreven, maar ontvangt geen factuur.


Starttijd10:00 - 17:00 uur

Prijs cursus€ 350,- ex. 21% BTW

Max. aantal deelnemers14

15 december 2020 (Uiterste inschrijfdatum: 14 december 2020)
Online (ZOOM)
8 maart 2021 (Uiterste inschrijfdatum: 7 maart 2021)
Online (ZOOM)
Meer data en locaties

Werken met complexe gezinsproblematiek is niet eenvoudig.

De mate waarin gezinnen behoefte hebben aan ondersteuning varieert. Hun behoeften zijn namelijk afhankelijk van hun verstandelijk functioneren, hun sociaal aanpassingsvermogen, de leefomgeving en bijkomende problematiek zoals schulden, verslaving of psychiatrische problematiek. 

Wanneer het professionals niet lukt om een vertrouwensvolle werkrelatie op te bouwen, dan blijft ontwikkeling uit en zijn confrontaties vaak onvermijdelijk. Het begeleiden van complexe gezinnen vraagt dan ook een grote mate van (zelf)kennis en specifieke vaardigheden. Maar HOE doe je dat? 

In deze training ligt de focus op kennis-, houdings- en vaardigheidsaspecten die nodig zijn in de begeleiding van complexe gezinssystemen. De theoriëen en interventies die deel uitmaken van deze training zijn wetenschappelijk onderzocht en worden gekoppeld aan concrete praktijksituaties.

Cursisten ontvangen een reader als naslagwerk.

Incompany
Wil je deze scholing met een groep van min. 12 tot max. 20 deelnemers volgen? Dan is het voordelig om een offerte aan te vragen om deze cursus incompany te laten verzorgen.

Van al ons aanbod op de hoogte blijven? Schrijf je dan in voor onze gratis nieuwsbrief!


Docent

Onze hoofddocent is opgeleid als jeugdhulpverlener en studeerde Comparative European Social Studies aan de University of North London. Op de werkvloer lag zijn hart bij het systemisch werken met (LVB-) jongeren met bijkomende psychiatrische problemen. Hij werkte regelmatig voor het consulententeam (het huidige CCE) en verzorgde gastcolleges in het Universitair- en HBO-onderwijs in Nederland en België.
 


Co-docent

Onze co-trainer / ervaringsdeskjundige groeide op als enig normaal begaafd kind in een gezin met verstandelijk beperkte ouders en vier verstandelijk beperkte broers en zussen. Haar jeugd stond in het teken van geweld, ernstige verwaarlozing, alcoholisme en constante dreiging van seksueel misbruik. Zij heeft veel hulpverleners over de vloer zien komen, die zeer goed bedoeld aan de slag gingen. Maar waardoor ontstond weerstand? Wat ging er mis? Hoe had de begeleiding meer kans van slagen gehad? Over haar leven verscheen in 2012 het boek 'De Woonschool'.


Voor wie?

Deze eendaagse training is gericht op minimaal HBO- opgeleide professionals die binnen de zorg of het onderwijs in aanraking komen meervoudig- en complexe gezinsproblematiek. 

Te denken valt aan verpleegkundigen (GGz, SPV, JGZ, VG), intern-  en ambulant (gezins-)begeleiders, zorgcoördinatoren, jeugdzorgwerkers, woonbegeleiders, maatschappelijk werkers, verpleegkundig specialisten GGZ, gezinshuisouders en vaktherapeuten.

Enige ervaring in het werken met deze doelgroep is gewenst. 


Wat leer je?

 • Prevalentie in relatie tot complexe gezinsproblematiek
 • Strategieën en werkzame factoren
 • Persoonsbeelden, -kenmerken en -eigenschappen 
 • Contact maken en onderhouden van de werkrelatie
 • Herkennen van en omgaan met kwetsbaar ouderschap
 • Hantering van weerstand in de werkrelatie
 • Interventietechnieken


Programma

10.00 uur Ochtendgedeelte:

Twee instructieblokken van ca. anderhalf uur met tussendoor een korte pauze:

Oriëntatie en afstemming 

 • Complexe gezinsproblematiek: strategieën en werkzame factoren
 • Persoonsbeelden, -kenmerken en -eigenschappen
 • Weerstand: oorzaken en aanpak
 • Kwetsbaar ouderschap

13.00 uur Pauze

14.00 uur Middaggedeelte:

Twee interactieve trainingsblokken van ca. anderhalf uur met tussendoor een korte pauze.

 • Weerstand en conflicthantering
 • De-escalerende interventietechnieken
 • Concrete toepassing van de behandelde lesstof
 • Link met de eigen praktijk aan de hand van eigen casuïstiek

17.00 uur Afronding


Studiebelasting

Zes uur contacttijd verdeeld over 1 lesdag


Toetsing / examinering / certificering

Iedere cursist ontvangt een bewijs van deelname na het volledig volgen van deze training


Accreditatie

Deze training is geaccrediteerd door diverse beroepsregisters:

Registerplein
Cliëntondersteuners, GGZ-agogen, gezinshuisouders, maatschappelijk werk, sociaal agogen
5 punten

SKJ
Categorie: opleidingstraject jeugdzorgwerker
Subcategorie: opleidingstraject - geaccrediteerde opleidingen

5 punten
SKJ- geregistreerde Master pedagogen en Master orthopedagogen wordt aangeraden bij SKJ na te gaan of deze scholing in aanmerking komt voor punten in het kader van de vrije ruimte herregistratie.

Kwaliteitsregister V&V
GGZ, justitiële verpleegkunde, jeugdverpleegkunde, SPV, VG-zorg
6 punten

Register Vaktherapie
6 punten


Prijs

De prijs van deze training is €350,- excl. 21 % BTW en inclusief:

 • Bewijs van deelname
 • Handouts
 • Eventuele bijschrijving van registerpunten


Aanmelding

Aanmelden kan via onderstaande knoppen of via het online inschrijfformulier. Wacht niet te lang, want vol is vol!

Mogelijke startdata / locaties:

15 december 2020
Online (ZOOM)
8 maart 2021
Online (ZOOM)

Incompany
Wil je deze scholing met een groep van min. 12 tot max. 20 deelnemers volgen? Dan is het voordelig om een offerte aan te vragen om deze cursus incompany te laten verzorgen.

Aanmelding voor deze cursus verloopt via de knop inschrijven op deze website.
Er kunnen maximaal 20 personen deelnemen aan deze cursus.
Plaatsing gebeurt op volgorde van inschrijving waarbij geldt 'vol = vol'.