Hechtingsproblematiek

Hechtingsproblematiek


Training via ZOOM - online

Vanwege een heropleving van het Coronavirus en de twijfels bij zowel docenten als cursisten over het al dan niet doorgaan van de trainingen op locatie, heeft het Centrum voor Educatie en Supervisie besloten om de CES-trainingen vooralsnog uitsluitend via het programma ZOOM te laten plaatsvinden.

ZOOM biedt alle mogelijkheden om interactief met didactische werkvormen aan de slag te gaan, waardoor de inhoud en de opbouw van het programma ongewijzigd blijft. 

Het Centrum voor Educatie en Supervisie staat garant voor de technische begeleiding.

Aangezien een training via ZOOM NIET OP LOCATIE plaatsvindt, kunnen de ingeschreven cursisten ter compensatie een gratis CES-e-Learning of ECB-online-congres kiezen (de 2-voor-de-prijs-van-1-actie is hiervoor niet geldig).

Vermeld bij de e-Learning of het online-congres naar keuze in het blok opmerkingen: Compensatie ZOOM-training [Hechtingspoblematiek + datum training]. Je staat dan keurig ingeschreven, maar ontvangt geen factuur.


Starttijd10:00 - 17:00 uur

Prijs cursus€ 350,- ex. 21% BTW

Max. aantal deelnemers20

8 oktober 2020 (Uiterste inschrijfdatum: 1 oktober 2020)
Online (ZOOM)
10 december 2020 (Uiterste inschrijfdatum: 3 december 2020)
Online (ZOOM)
25 maart 2021 (Uiterste inschrijfdatum: 18 maart 2021)
Online (ZOOM)
Meer data en locaties

De omgang met kinderen en jongeren met hechtingsproblematiek of -stoornissen vraagt erg veel van opvoeders, hulpverleners en leerkrachten. Deze jongeren hebben in hun vroegste ontwikkeling geleerd dat relaties alles behalve sensitief, responsief en betrouwbaar zijn. Vanuit dit aangelegd fundament bekijken ze (nieuwe) relaties met extreme argwaan. Onbewust zorgt hun beschadigd basisvertrouwen voor een interactiestijl waardoor hun waarheid met grote regelmaat bevestigd wordt. Veel van deze jongeren laten ontremd gedrag zien, vaak in combinatie met zware gedragsoverschrijdingen. Anderen laten onvoorstelbaar geremd gedrag zien. Deze patronen spelen zich binnen familiesystemen soms generaties lang af. Het doorbreken van deze homeostatische interacties vraagt diepgaande inzichten, specifieke houdingsaspecten en vaardigheden van professionals. In de eendaagse cursus over hechtingsproblematiek wordt daar dan ook uitvoerig bij stilgestaan.

Deelnemers aan deze training ontvangen gratis het boek "Als hechten moeilijk is".
 

Incompany
Wil je deze scholing met een groep van min. 12 tot max. 20 deelnemers volgen? Dan is het voordelig om een offerte aan te vragen om deze cursus incompany te laten verzorgen.

Van al ons aanbod op de hoogte blijven? Schrijf je dan in voor onze gratis nieuwsbrief!


Docent

De hoofddocent van deze training werkte decennia lang als groepswerker, behandelcoördinator en gezinstherapeut in de kinder- en jeugdpsychiatrie en als zorgcoördinator in het speciaal onderwijs. Momenteel is hij werkzaam als zorgcoördinator en gezinstherapeut in de ambulante GGZ. 


Voor wie?

Deze cursus is bedoeld voor hulpverleners, pedagogisch medewerkers, groepswerkers, verpleegkundigen, leerkrachten, docenten, zorg- en behandelcoördinatoren op HBO / HBO+ niveau.


Wat leer je?

 • Het leren herkennen van diverse hechtingsproblemen in de dagelijkse praktijk
 • Opdoen van inzichten rondom circulaire patronen binnen gezinnen, los van schuldindicaties
 • Leren samenwerken met ouders, vaak met eigen intergenerationele problemen
 • Het krijgen van inzicht in eigen houdingsaspecten in de bejegening van kind en ouder(s)
 • Het ontwikkelen van specifieke sensitief responsieve vaardigheden om dysfunctionele patronen te doorbreken
 • Oplossingsgerichte-, cognitief gedragstherapeutische-, sociale vaardigheids- en systemische handvatten
 • Het ontwikkelen van handvatten om leerkrachten, opvoeders en (gesplitte) teams te coachen


Programma

10.00 uur Ochtendprogramma

 In het ochtendprogramma ligt de focus op:

 • Hoe het normale hechtingsverloop er uit ziet en wat daarvoor nodig is
 • Inzicht en herkenning van diverse hechtingsproblematieken en -stoornissen

11.30 uur Pauze

 • Oorzaken van hechtingsproblemen en -stoornissen waaronder intergenerationele patronen binnen gezinnen

13.00 uur Pauze

14.00 uur Middagprogramma

Gedurende de middag wordt gericht op:

 • Inzichten en handvatten om het basisvertrouwen zo goed mogelijk te herstellen
 • Hoe je als professional in balans blijft
 • De aanpak op meta niveau
 • Het herkennen van dysfunctionele homeostatische patronen en hoe je deze kunt doorbreken

15.15 uur Pauze

 • De aanpak op meso / micro niveau
 • Bruikbare handvatten om het doel op meta niveau te bereiken: gedragstherapeutische interventies, cognitief therapeutische interventies, sociale vaardigheidstrainingen, oplossingsgerichte interventies, systemische aanpakken 

16.30 uur Reflectie en evaluatie

17.00 uur Afsluiting


Studiebelasting

 De studiebelasting bedraagt 6 uur contacttijd verdeeld over 1 scholingsdag.


Toetsing / examinering / certificering

Iedere cursist ontvangt een bewijs van deelname na het volledig volgen van deze training.


Accreditatie

Deze training is geaccrediteerd door de volgende kwaliteitsregisters:

SKJ
Categorie: opleidingstraject jeugdzorgwerker
Subcategorie: opleidingstraject - geaccrediteerde opleidingen

6 punten

Kwaliteitsregister V&V
- GGZ
- Jeugdverpleegkunde
- SPV
- VG-Zorg

6 punten

Registerplein
Cliëntondersteuners - 6 punten
Gezinshuisouders - 6 punten
GGZ-agogen, sociaal agogen, maatschappelijk werkers - 2 punten

Verpleegkundig Specialisten Register
6 punten

Register Vaktherapie
6 punten

Lerarenregister
5 uren in de categorie pedagogisch onder aanbodnummer 00401-09330 [je uploadt zelf je deelnamebewijs]


Prijs

De kosten voor deelname aan deze cursus bedragen € 350,- exclusief 21 % BTW en inclusief:

 • Het boek: "Als hechten moeilijk is" 
 • Hand-outs
 • Bewijs van deelname
 • Bijschrijving van eventuele registerpunten


Aanmelding

Aanmelden kan via onderstaande knoppen of via het online inschrijfformulier. Wacht niet te lang, want vol is vol!

Mogelijke startdata / locaties:

8 oktober 2020
Online (ZOOM)
10 december 2020
Online (ZOOM)
25 maart 2021
Online (ZOOM)

Incompany
Wil je deze scholing met een groep van min. 12 tot max. 20 deelnemers volgen? Dan is het voordelig om een offerte aan te vragen om deze cursus incompany te laten verzorgen.

 Plaatsing op volgorde van inschrijving waarbij geldt 'vol = vol'