Jeugdzorgmethodieken inzetten bij niet-westerse cliënten

Jeugdzorgmethodieken inzetten bij niet-westerse cliënten


Starttijd10:00 - 17:00 uur

Prijs cursus€ 350,- ex. 21% BTW

Max. aantal deelnemers20

30 oktober 2018 (Uiterste inschrijfdatum: 26 oktober 2018)
Eindhoven (Pullman - Cocagne)
12 februari 2019 (Uiterste inschrijfdatum: 8 februari 2019)
Eindhoven (Pullman - Cocagne)
18 juni 2019 (Uiterste inschrijfdatum: 14 juni 2019)
Utrecht (Jaarbeurs - Beatrixgebouw)
1 oktober 2019 (Uiterste inschrijfdatum: 27 september 2019)
Eindhoven (Pullman - Cocagne)
10 december 2019 (Uiterste inschrijfdatum: 9 december 2019)
Utrecht (Jaarbeurs - Beatrixgebouw)
Meer data en locaties

De methodiek die jij in je werk binnen de jeugdzorg gebruikt, toepassen ten behoeve van jeugd uit niet-westerse gezinnen. Dat is wat je leert in deze ééndaagse training. 

Methodieken die gebruikt worden in de zorg en hulpverlening voor jeugdigen en gezinnen werken immers niet altijd even effectief wanneer ze ingezet worden bij mensen met een niet-westerse achtergrond. Ze zijn veelal ontwikkeld met autochtoon-Nederlandse jeugdigen en hun gezinnen in het achterhoofd. Dat is bijvoorbeeld te zien aan de hulpverleningsdoelen die vaak gericht zijn op zaken als zelfstandigheid en onafhankelijkheid. Maar in veel niet-westerse gezinnen gaat het juist niet om onafhankelijkheid, maar om saamhorigheid. Soortgelijke problemen kom je tegen op het niveau van de gebruikte werkwijzen en de (gespreks)technieken die je inzet in het contact met migrantenjeugd en hun ouders. Daardoor voelt de cliënt zich dan weer niet begrepen en ontstaan er bij de hulpverlener gevoelens van onzekerheid, onmacht en soms zelfs handelingsverlegenheid.

Incompany
Wil je deze scholing met een groep van min. 12 tot max. 20 deelnemers volgen? Dan is het voordelig om een offerte aan te vragen om deze cursus incompany te laten verzorgen.

Van al ons aanbod op de hoogte blijven? Schrijf je dan in voor onze gratis nieuwsbrief!


Docent

Kaveh Bouteh interculturele jeugdhulpverlening
Kaveh Bouteh

Kaveh is trainer en adviseur bij Pharos, een landelijke organisatie die zich onder meer bezig houdt met het duurzaam verbeteren van de kwaliteit, effectiviteit en toegankelijkheid van zorg en preventie aan laagopgeleiden, migranten en vluchtelingen. Hij is daarnaast als gastdocent verbonden aan diverse hogescholen en universiteiten en is gespecialiseerd in healthcare and diversity, health literacy en diversiteitsmanagement.


Co-docent

Guido van de Luitgaarden
Dr. Guido van de Luitgaarden

Guido is van huis uit sociaal-pedagogisch hulpverlener en werkte in die hoedanigheid in onder meer het sociaal-cultureel werk in diverse achterstandswijken en op woonwagenkampen. Daarna werkte hij als senior docent bij Zuyd Hogeschool. Momenteel is hij als senior onderzoeker verbonden aan het lectoraat Sociale Integratie van deze hogeschool. Hij haalde zijn Mastersgraad aan de University of North London en promoveerde aan de University of Salford op een proefschrift over oordeels- en besluitvorming van jeugdbeschermers bij vermoedens van kindermishandeling.


Doelgroepen

Deze training is bedoeld voor HBO- en academisch opgeleide uitvoerend werkers in de hulpverlening aan jeugdigen en hun gezinnen.

Denk daarbij aan:

 • Jeugdbeschermers
 • CJG-medewerkers
 • Gezinsondersteuners en – begeleiders
 • Ambulant jeugdhulpverleners
 • Gedragswetenschappers
 • Maatschappelijk werkers
 • Groepsleiders in de residentiële jeugdzorg
 • Raadsonderzoekers
 • Jeugdreclasseerders
 • Trajectbegeleiders
 • Interventiewerkers;
 • Zorgcoördinatoren;
 • Ouderbegeleiders;
 • Woonbegeleiders;
 • Medewerkers van sociale wijkteams;
 • en anderen


Leerdoelen

Deze ééndaagse scholingsdag is erop gericht om mensen te leren hoe de methodiek die binnen hun organisatie gebruikt wordt op een goede manier ingezet kan worden bij mensen met een niet-westerse culturele achtergrond.

Je leert:

 • Hoe je eigen, cultureel bepaalde opvattingen verschillen van die van niet-westerse ouders en kinderen, met name voor wat betreft de visie op opvoeden;
 • Welke culturele dimensies er zijn en hoe je daar rekening mee kunt houden in je handelen;
 • Hoe ouders en jongeren uitgedaagd worden door het opvoeden en opgroeien in een multi-culturele samenleving;
 • Hoe opvoedingsstijlen kunnen verschillen tussen westerse en niet-westerse gezinnen;
 • Nieuwe vaardigheden die je kunt inzetten bij interculturele gespreksvoering, het omgaan met taalproblemen, cultuurverschillen en het motiveren van ouders voor het accepteren van hulp bij de opvoeding;
 • Hoe je op een cultuursensitieve manier, in samenwerking met ouders en jeugdigen, kunt komen tot hulpverlenings- of ondersteuningsdoelen die aansluiten bij de culturele achtergrond van deze cliënten;
 • Hoe je de methodiek die binnen jouw organisatie gebruikt wordt, zó kunt inzetten dat hij beter aansluit bij de behoeften, vragen, waarden, normen en opvattingen van niet-westerse gezinnen;
 • Hoe je een goed, professioneel gesprek voert met (leden van) niet-westerse gezinnen.


Of je nu werkt vanuit Triple-P, de Deltamethode, VIPP, PPG, Eigen Kracht of welke andere methodiek of filosofie dan ook: het maakt voor het volgen van de training niets uit. Je gaat in de ochtend immers onder begeleiding van de docenten je eigen methodiek “vertalen” naar het werken met mensen met een andere culturele achtergrond. In de middag gaat het vooral over communicatietechnieken die binnen de kaders van elke methodiek toegepast kunnen worden.


Programma

09.30 uur  Inloop

10.00 uur Kennismaking en introductie

10.15 uur Bordspel Transcultureel Traject
 
10.45 uur  Cultuurverschillen in opvoeding. 

Thema’s:

 • Uitleg interculturele pedagogiek;
 • Autonomie en conformisme;
 • Traditionele migrantengezinnen;
 • Opvoedingsdoelen migranten;
 • Toepassing van opvoedondersteuningsmethodes.


11.30 uur: Pauze

11.45 uur: Praktisch aan de slag:

 • Deelnemers gaan de methodiek waarmee zij werken tegen het licht houden aan de hand van de behandelde stof. Waar kunnen cultuurverschillen een probleem worden en hoe kun je dat in de uitvoering van de methodiek ondervangen? De docenten dienen in deze oefening als klankbord.


13.00 uur: Lunchpauze

14.00 uur: Introductie interculturele communicatie / gesprekken met ouders en met de jongeren. 

Thema’s:

 • De do’s en don’ts bij het bespreekbaar maken van opvoedingsondersteuning en pedagogische interventies;
 • De uitgangspunten van een confronterend en moeilijke gesprek met ouders;
 • Het vergroten van de vaardigheden in interculturele gespreksvoering met betrekking tot taalproblemen, cultuurverschillen en het motiveren van ouders.


14.30 uur: Casuïstiek - oefening 1 - Taal en non-verbale communicatie

15.00 uur: Casuïstiek - oefening 2 – Je eigen observatie en oordeel in de gespreksvoering

 • Kaveh Bouteh zet zowel verbaal als non-verbaal bepaald gedrag neer, om deelnemers inzicht te geven in - en te confronteren met - hun eigen observatie en oordeel in bepaalde situaties waarin intercultureel gecommuniceerd wordt.


15.30 uur: Pauze

15.45 uur: Oefening 3 - Cultuurverschil in opvoeding

16.15 uur: Oefening 4 - Kindermishandeling of pedagogisch tik (filmfragment)

16.45 uur: Evaluatie

17.30 uur: Einde


Studiebelasting

Buiten de 6 uren contacttijd wordt er geen beslag op de tijd van de cursist gelegd.


Toetsing / examinering

 Er is geen sprake van een toets of examen.

Deelnemers ontvangen een bewijs van deelname na afloop.


Certificering / accreditatie

Deze training is geaccrediteerd door de volgende beroepsregisters:

Registerplein
Gezinshuisouders: 1 geaccrediteerde scholing
Opleidingstraject agogen: 2 punten
Opleidingstraject cliëntondersteuners: 5 punten
Opleidingstraject GGZ-agogen: 2 punten
Opleidingstraject maatschappelijk werk: 2 punten

SKJ
In behandeling

Kwaliteitsregister V&V
Jeugdverpleegkunde, GGz, justitiële verpleegkunde, SPV
5 punten


Prijs

Deelname aan deze training kost € 350,- exclusief 21% BTW en inclusief:

 • Schrijfmateriaal en handouts;
 • Koffie, thee, snacks en een goede lunch;
 • Deelnamebewijs;
 • Bijschrijving van registerpunten in je dossier.


Aanmelding

Aanmelden kan via onderstaande knoppen of via het online inschrijfformulier. Wacht niet te lang, want vol is vol!

Mogelijke startdata / locaties:

30 oktober 2018
Eindhoven (Pullman - Cocagne)
12 februari 2019
Eindhoven (Pullman - Cocagne)
18 juni 2019
Utrecht (Jaarbeurs - Beatrixgebouw)
1 oktober 2019
Eindhoven (Pullman - Cocagne)
10 december 2019
Utrecht (Jaarbeurs - Beatrixgebouw)

Incompany
Wil je deze scholing met een groep van min. 12 tot max. 20 deelnemers volgen? Dan is het voordelig om een offerte aan te vragen om deze cursus incompany te laten verzorgen.

Aanmelding verloopt via het online inschrijfformulier.

Deze training is ook als in-company traject te organiseren. Ben je daarin geïnteresseerd? Neem dan snel contact met ons op voor meer informatie en een vrijblijvende offerte.